Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLASTRY SZANSĄ ROZWOJU REGIONU ?. Sillicon Valley Blekinge Hollywood Solingen Sassuolo Monzano Sialkot Co łączy …………..?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLASTRY SZANSĄ ROZWOJU REGIONU ?. Sillicon Valley Blekinge Hollywood Solingen Sassuolo Monzano Sialkot Co łączy …………..?"— Zapis prezentacji:

1 KLASTRY SZANSĄ ROZWOJU REGIONU ?

2 Sillicon Valley Blekinge Hollywood Solingen Sassuolo Monzano Sialkot Co łączy …………..?

3 Rozproszony sektor MŚP ma ograniczone możliwości konkurowania

4 Czym właściwie jest klaster? Klastry są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących Porter

5 Klaster przedsiębiorstw MSP może osiągnąć porównywalny bądź wyższy potencjał

6 Cechy wyróżniające koncentracja geograficzna - masa krytyczna rozbudowane więzi kooperacyjne wysoki stopień specjalizacji wykwalifikowana siła robocza wzajemne zaufanie naturalni przywódcy dziedzina sztandarowa konkurencyjność

7 fenomen klastra jest fenomenem globalnym przesłanki za występowaniem klastrów w Polsce: wyraźne tendencje do koncentracji pewnych obszarów działalności tradycyjne zagłębia – okręgi przemysłowe wyniki badań wiedza powszechna pierwsze doświadczenia w zakresie inicjatyw klastrowych Klastry w Polsce ?

8 Koncentracje – produkcja mebli Część koncentracji – świadome działanie władz (np..dolina lotnicza)

9 9 Czynnik publiczny władze samorządowe Sektor badawczo-rozwojowy Sektor przedsiębiorstw Klaster (inicjatywa klastrowa) 3H

10 Zmiana mentalności jest podstawową potrzebą i gwarantem prawidłowego działania Klastra

11 PrzedsiębiorstwaWładze lokalneB + R kulturabiznespolitykanauka Perspektywa czasowa 4 miesiące4 lata6- 10 lat Perspektywa przestrzenna RynekRegionalna/lokaln a globalna WynagrodzenieZyskReelekcjaUznanie

12 Wyzwania dla przedsiębiorcy wzrost presji konkurencyjnej stopniowa utrata konkurencyjności cenowej szum informacyjny niewystarczający potencjał bariera technologiczna bariera finansowa nowe rynki zbytu nowe produkty i usługi

13 Oczekiwania przedsiębiorców wobec jednostek B+R: Pomoc w kształceniu zawodowym Opracowanie programów inwestycyjnych Wydawanie certyfikatów na towary produkowane Pomoc w podwyższaniu jakości wyrobów Analizy rynku Współpraca w zakresie analizy potrzeb przedsiębiorstw w klastrze Udostępnianie wiedzy na temat nowoczesnych trendów i nowatorskich rozwiązań wzorniczych, technologicznych i rynkowych

14 Co przedsiębiorcy oferują jednostkom B+R? Zlecenia na wykonywanie badań Współfinansowanie zleceń Udział w we wspólnych projektach badawczo-rozwojowych Udostępnianie swojego potencjału praktycznego przy testowaniu nowatorskich rozwiązań

15 Oczekiwania przedsiębiorców wobec samorządowców: Wsparcie dla klastrów w zakresie inwestycji i promocji Promowanie regionu poprzez współorganizowanie targów branżowych Pomoc dla firm-członków klastra przy aplikowaniu o środki pomocowe z UE Kreowanie właściwej polityki zatrudnienia Kreowanie stabilnej polityki podatkowej Umożliwienie udziału w tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego i strategii rozwoju regionu

16 Co przedsiębiorcy oferują samorządom? Nowe miejsca pracy dla absolwentów z regionu Aktywny udział w realizacji strategii rozwoju Uczciwe i terminowe płacenie podatków Sponsoring imprez organizowanych przez władze samorządowe Promocje regionu w kontaktach biznesowych

17 Czynniki niezbędne Wzajemne zaufaniePozytywne nastawienie do zmian Budowa zaangażowaniaPatriotyzm regionalny Dokładna analizaKonsensus Wspólna wizjaWspólna strategia Realistyczne celeWstępne finansowanie Autorytet liderówNeutralne miejsce spotkań Specjalistyczne szkoleniaPerspektywa dłuższego okresu

18 Jak wspierać? Konfrontacja rzeczywistych potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców z możliwościami i oczekiwaniami władzy publicznej Co determinuje możliwości (i chęci) racjonalność dostępne obecnie i w przyszłości źródła finansowania obowiązujące przepisy regulujące pomoc publiczną model polityki rozwoju klastrów – model polityki gospodarczej państwa

19 SCIEŻKA EWOLUCJI KLASTRA

20 Dostęp specyficznych zasobów Specyficzna wiedza Tradycyjne, know-how Specyficzny lub wyrafinowany popyt Firma (y) wprowadzające znaczące innowacje Przypadek Początek klastra Polityka gospodarcza

21 Powstawanie nowych dostawców Tworzenie się specjalistycznego rynku pracy Obniżka kosztów działalności Powstanie wyspecjalizowanych dostawców

22 Przyciągnięcie nowych firm Przyciąganie wykwalifikowanych pracowników Przyciąganie nowych firm i wykwalifikowanych pracowników

23 Krótki okres informacja o otoczeniu inwentaryzacja możliwości nowe miejsce spotkań Korzyści z inicjatywy klastrowej dla przedsiębiorstwa Średni okres branding wspólny marketing wspólne projekty nowe możliwości biznesowe zmiana nastawienia władz publicznych - lobbying Długi okres wzrost atrakcyjności dostęp do wyspecjalizowanych zasobów wspólne projekty B+R nowe możliwości biznesowe poprzez specjalizację

24 Działania podejmowane w ramach inicjatyw Tworzenie sieci międzyludzkich Tworzenie sieci przedsiębiorstw Promocja innowacji, nowych technologii Tworzenie marki regionu Pomoc w prowadzeniu biznesu Analiza trendów technologicznych Promocja tworzenia firm odpryskowych Szkolenia dla zarządzających Ulepszanie procesów produkcyjnych Tworzenie zachęt dla napływu inwestycji Inkubacja przedsiębiorstw Studia i analizy klastra, raporty o klastrze prywatne projekty infrastrukturalne Promowanie rozwoju istniejących firm Wspieranie innowacyjności Przyciąganie nowych firm i talentów Wywiad gospodarczy Budowa świadomości przedsiębiorców Szkolenia techniczne Dyfuzja nowych technologii Lobbowanie za rozwojem infrastruktury Poprawa regulacji Lobbowanie za subsydiami Koordynacja zakupów Określanie standardów technicznych Redukcja konkurencji w ramach klastra

25 Możliwości oddziaływania Otoczenie zewn. poza zasięgiem Otoczenie dalsze o krótki okres średni okres długi okres Otoczenie bezpośrednie Otoczenie zewnętrzne w zasięgu oddziaływania

26 Program szkoleń promujących clustering nr 55/PARP/2.3b/2005 Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Enterplan Sp. z o.o., Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kalafior i brokuł z Łaszczowa Lubelski Klaster Chmielu Epoka Gryczoka! Pomidor z Ziemi Sandomierskiej Medycyna Polska Bolesławiec miastem ceramiki i turystyki Bryczki z Biskupizny Rogal Marciński Centralne Mazowsze Grupa drzewna Grupa mleczarska Grupa maszynowo-mechaniczna Bory Tucholskie

27 Bolesławiec miastem ceramiki i turystyki

28 Opis grupy: Powiat bolesławiecki jest tradycyjnie związany z produkcją ceramiki, posiada wiele małych i średnich zakładów produkcyjnych zajmujących się wytwarzaniem kamionki oraz ręcznie zdobionej oryginalnej ceramiki. Wraz z zakładami ceramicznymi współpracują instytucje oraz firmy turystyczne, takie jak hotele i restauracje, które promują wielowiekowe tradycje Bolesławca i okolic. Cel grupy: Wykorzystując koncentrację produkcji tradycyjnych wyrobów ceramicznych zakłada się wzmocnienie inicjatywy lokalnych firm i instytucji działających na rzecz tej branży w celu szerszego wypromowania regionu, wyodrębnienia marki regionalnej i ochrony jej nazwy.

29 Program szkoleń promujących clustering nr 55/PARP/2.3b/2005 Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Enterplan Sp. z o.o., Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lokalizacja: Rejon Roztocza i duża część Grzędy Sokalskiej (powiaty: tomaszowski, zamojski i hrubieszowski) Klaster Kalafiorowo-Brokułowy Opis grupy: Ten rejon Lubelszczyzny, powiaty: tomaszowski, zamojski i hrubieszowski jest tradycyjnie związany z uprawą kalafiora i brokuła. W rejonie tym zlokalizowane są liczne zakłady specjalizujące się w przetwórstwie warzyw. Kalafior i brokuł staje się podstawowym źródłem dochodu dla rolników z regionu, na terenie tym prowadzone są działania zmierzające do konsolidacji produkcji w ramach grup producenckich. Cel grupy: Współpraca firm i instytucji w celu zwiększenia efektywności działania na rynku jako grupy specjalizującej się w uprawie i przetwórstwie kalafiora i brokuła. Konsolidacja producentów w formie grupy, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki świeżych warzyw, eksport kalafiora i brokuła na rynki UE.

30 MEDYCYNA POLSKA NZOZ, poradnie specjalistyczne, szpitale prywatne, chirurgia plastyczna, uzdrowiska, kardiofon. Cele: wspólna baza pacjentów (monitoring lekarz, apteki). Specjalizacja w usługach, Udział w klastrze związany ze standardem jakości.

31 Tarnowski Klaster Przemysłowy Plastikowa Dolina lokalizacja – region Tarnowa relatywnie duży potencjał regionu sposób formalizacji – spółka akcyjna silne zaangażowanie władz samorządowych tereny inwestycyjne - profil nastawiony na przyciąganie inwestorów zewnętrznych

32 Tarnowski Klaster Przemysłowy Plastikowa Dolina lokalizacja – region Tarnowa relatywnie duży potencjał regionu sposób formalizacji – spółka akcyjna silne zaangażowanie władz samorządowych tereny inwestycyjne - profil nastawiony na przyciąganie inwestorów zewnętrznych

33 Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa WSK Rzeszów podmiot kluczowy Centrum Zaawansowanych Technologii Aeronet Dolina Lotnicza Instytucje sfery badawczo-rozwojowej badawczo-rozwojowej Stowarzyszenie Dolina Lotnicza przedsiębiorstwa produkcyjne władze samorządowe Dolina Lotnicza

34 PODSUMOWANIE

35 DZIAŁANIA ZALECANE Inicjatywa klastrowa powinna być przewodzona przez przedstawicieli biznesu z aktywnym uczestnictwem władz publicznych wspomagających proces (rola inicjatora i katalizatora rozwoju inicjatywy klastrowej) Koncentracja na usuwaniu bieżących i potencjalnych – przyszłych barier rozwoju Partycypacja znacznacej części aktorów klastra i powiązanych instytucji

36 DZIAŁANIA ZALECANE Animator inicjatywy nie obarczony konfliktem potrzeb Elastyczne podejście do formalizacji Ukierunkowanie na działanie Wdrożenie systemu ewaluacji oraz procesu benchmarkingu WYPRACOWANIE PRZEJRZYSTEJ WIZJI I MISJI INICJATYWY KLASTROWEJ

37 Nie istnieje jeden przepis na inicjatywę klastrową – każdy przypadek jest inny.

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KLASTRY SZANSĄ ROZWOJU REGIONU ?. Sillicon Valley Blekinge Hollywood Solingen Sassuolo Monzano Sialkot Co łączy …………..?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google