Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związki międzygminne we Francji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związki międzygminne we Francji"— Zapis prezentacji:

1 Związki międzygminne we Francji
Warszawa, 3 października 2008

2 Wspólnoty zdecentralizowane
gmin = wysoki poziom, urbanistyka (PLU), szkolnictwo podstawowe, uprawnienia policyjne, bardzo zróżnicowany zakres działań (gospodarka, kultura, sport, transport miejski, działania o charakterze społecznym…). Mer jest przedstawicielem państwa (wybory, urzędy stanu cywilnego…) 100 departamentów = działania o charakterze społecznym (RMI, APA, FSL…), gimnazja, drogownictwo… 22 regiony = zagospodarowanie przestrzenne i planowanie (SRADT), rozwój gospodarczy, licea, kolejnictwo... Dwie zasady : klauzula kompetencji ogólnej brak “kurateli międzysamorządowej” (nieskrępowane zarządzanie)

3 Długa historia związków międzygminnych
Związki międzygminne o charakterze « syndykatów » Jednolity Syndykat Międzygminny (1890) Syndykat Mieszany i Syndykat Wielozadaniowy (1955 i 1959) - możliwość przynależności gminy do kilku syndykatów , - brak własnego systemu podatkowego Związki międzygminne « wspólnotowe » Dystrykty 1966 – Wspólnoty Miejskie 1983 – Syndykaty Nowej Aglomeracji (SAN) 1992 – Wspólnoty Gmin + Wspólnoty Miast 1999 – Wspólnoty Aglomeracji (zastępują Dystrykty i Wspólnoty Miast)

4 Uproszczony system związków międzygminnych
Po przyjęciu ustawy z dnia 12 lipca 1999 Wspólnoty gmin Wspólnoty aglomeracji miejskich Wspólnoty miast < mieszkańców >

5 Zasady związków międzygminnych posiadających własny
system podatkowy (I) twory dobrowolne, inicjatywa gmin proponujących pewien zasięg przedłożenie propozycji prefektowi, który określa zasięg (możliwość zmiany) decyzja o ustanowieniu w przypadku pozytywnego wyniku głosowania ponad 50% gmin reprezentujących 2/3 ludności danego obszaru lub też 2/3 gmin reprezentujących ponad 50% ludności (często jednakże tworzone mocą jednomyślnej decyzji), zachęta finansowa : globalna subwencja na działalność związku ź międzygminnego, autonomiczne uprawnienia podatkowe…

6 Zasady związków międzygminnych posiadających własny
system podatkowy(II) Status publicznego zakładu współpracy międzygminnej (EPCI) przestrzegającego zasady specjalizacji, Gminy zostają zwolnione z przekazanych kompetencji (zasada wyłączności), Radny wchodzący w skład Zgromadzenia Wspólnoty wyznaczani są przez rady miejskie spośród ich członków (Prezes Wspólnoty wyłaniany przez Zgromadzenie Wspólnoty), Podział mandatów na poszczególne gminy określony w sposób dowolny w statucie, jednakże żadna z gmin nie może sama mieć większości (nawet jeżeli reprezentuje ona ponad 50 % całej ludności) Zgromadzenie Wspólnoty przyjmuje statut i określa kompetencje interesujące Wspólnotę.

7 Kompetencje związków miast
Wspólnoty aglomeracji miejskich (C.A) Kompetencje obowiązkowe Kompetencje opcjonalne (3 z 6) Zagospodarowanie przestrzenne -Rozwój gospodarczy Równowaga społ. I mieszkalnictwo - Polityka miasta Drogownictwo Oczyszczanie ścieków Woda Środowisko i jakość życia Infrastruktura w dziedzinie kultury i sportu Działania o charakterze społecznym.

8 Kompetencje związków miast
Wspólnoty miast (C.U) Kompetencje obowiązkowe Rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny Zagospodarowanie przestrzenne Równowaga społeczna i mieszkalnictwo Polityka miasta Zarządzanie usługami pożytku zbiorowego Ochrona i waloryzacja środowiska oraz polityki w dziedzinie jakości życia

9 Kartografia miejskich związków międzygminnych 2008

10 Związki międzygminne we Francji w liczbach 2008
Wspólnoty miast 14 Wspólnoty aglomeracji 171 2393 Wspólnoty gmin czyli : • 93 % francuskich gmin • 54,5 milionów mieszkańców (90 % Francuzów)

11 Tytułem konkluzji… w kierunku nowego etapu, wyższej jakości,
rozwoju miejskich związków międzygminnych ? • Sondaż AdCF / IPSOS 2007 : 89 % Francuzów jest zdania, że związki międzygminne to lepsza jakość usług publicznych • Poprawy wymaga wszakże: - zakończenie prac nad kartą związków międzygminnych - uwspólnotowienie usług - trwałość zasobów lokalnych - powiązania z innymi poziomami organizacji regionalnej (departamenty, regiony)

12 Assemblée des communautés de France adcf@adcf.asso.fr - www.adcf.org
191, rue St Honoré T/ F/ -


Pobierz ppt "Związki międzygminne we Francji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google