Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potrzeby miast 2010+ Ryszard Grobelny Prezes ZMP Prezydent Poznania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potrzeby miast 2010+ Ryszard Grobelny Prezes ZMP Prezydent Poznania."— Zapis prezentacji:

1 Potrzeby miast 2010+ Ryszard Grobelny Prezes ZMP Prezydent Poznania

2 Stan miast centra rozwoju regionalnego i lokalnego, koncentracja problemów społecznych (bezrobocie, bieda, wykluczenie), odpływ mieszkańców, trudne problemy ekologiczne (śmieci, ścieki, spaliny), największe problemy komunikacyjne, zdekapitalizowana infrastruktura, zwłaszcza mieszkaniowa, drogowa i (po-)przemysłowa, największe konflikty przestrzenne;

3 Polityka miejska rządu do tej pory nie istniała, obecnie opracowany jest projekt ustawy, który jednak nie został wciąż przyjęty przez rząd, nie ma także żadnego programu celowego, adresowanego do miast, wcześniejsze deklaracje (niezrealizowane) dotyczyły wyłącznie metropolii.

4 Polityka miejska w RPO tylko w niektórych województwach, najczęściej rewitalizacja (5,64 % środków), w kilku RPO – transport miejski, w dwóch RPO – obszar metropolitalny, nie we wszystkich mieszkalnictwo – nie- wykorzystany limit środków europejskich, zróznicowane podejście, często niechętne.

5 Stan prawny brak finansowania dodatkowych zadań, wręcz przeciwnie – obcinanie kominów, brak ustawy o rozwoju miast, lub choćby przepisów o rozwoju lokalnym w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, brak przepisów o rewitalizacji, fatalne przepisy o planowaniu przestrzennym, brak samodzielności w polityce społecznej, brak mechanizmów integracji polityk lokal- nych (np. zarządzanie drogami);

6 Najpilniejsze potrzeby legislacyjne finanse adekwatne do zadań, lub choćby (mi- nimum) rek; ustawa o polityce miejskiej; zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym; ustawa o rewitalizacji obszarów zdegradowa- nych; zmiany ustawy o drogach publicznych (jedno- lity zarząd ulicami w granicach miast); obszary metropolitalne i zespoły miejskie; status miast na prawach powiatu;

7 Polska 2030 z wypowiedzi premiera z prezentacji raportu w ub. tygodniu w Warszawie Priorytety (cele) strategii: - wieś i małe miasta; - osiągnięcie w 2030 roku wskaźnika 75 % ludności miejskiej; - drogi, inwestycje infrastrukturalne –rewitalizacja przestrzeni, w której żyjemy; - sprawniejsze państwo (e-administracja).


Pobierz ppt "Potrzeby miast 2010+ Ryszard Grobelny Prezes ZMP Prezydent Poznania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google