Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubóstwo w Polsce: wiek, płeć, wykształcenie Komentarz przygotowany przez dr Irenę Topińską (Uniwersytet Warszawski) w związku z prezentacją raportu UNFPA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubóstwo w Polsce: wiek, płeć, wykształcenie Komentarz przygotowany przez dr Irenę Topińską (Uniwersytet Warszawski) w związku z prezentacją raportu UNFPA."— Zapis prezentacji:

1 Ubóstwo w Polsce: wiek, płeć, wykształcenie Komentarz przygotowany przez dr Irenę Topińską (Uniwersytet Warszawski) w związku z prezentacją raportu UNFPA 2005 The Promise of Equality. Gender Equity, Reproductive Health and the Millennium Development Goals 12 października 2005

2 Cel i zakres komentarza Temat raportu UNFPA: –równość i sprawiedliwość w dzisiejszym świecie z punktu widzenia sytuacji kobiet i dzieci w krajach najsłabiej rozwiniętych –Polska nieobecna w przedstawianych przykładach Spojrzenie na tematykę raportu z polskiej perspektywy: (ważne w odniesieniu do Milenijnych Celów Rozwoju ) –zagrożenie ubóstwem dzieci –sytuacja kobiet –wykształcenie szansą na ograniczanie ubóstwa

3 Uwagi o danych Główne tezy ilustrowane są danymi z 2001 roku (źródło danych - raport Banku Światowego dla Polski) Prezentowane tendencje pozostają w ostatnich latach bez zmian

4 Stopa ubóstwa a liczba dzieci w rodzinie Zagrożenie ubóstwem rodzin wielodzietnych i matek samotnie wychowujących dzieci jest w Polsce znacznie wyższe niż przeciętna dla całego kraju. W 2001 r. w ubóstwie skrajnym żyło ok.9% osób, ale stopa ubóstwa dla rodzin mających więcej niż dwójkę dzieci na utrzymaniu była wyraźnie wyższa. Dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci była ona bliska 33%. w odsetkach Typ rodziny Ubóstwo skrajne Ubóstwo umiarkowane Osoba samotna Małżeństwo bezdzietne Małżeństwo + 1 dziecko Małżeństwo + 2 dzieci Małżeństwo + 3 dzieci Małżeństwo + 4 i więcej dzieci Samotna matka z dziećmi Ogółem Źródło: World Bank 2004, Growth, Employment and Living Standards in Pre-Accession Poland (vol. 2, chapter 4).

5 Stopa ubóstwa a wiek Ubóstwo jest w Polsce silnie skorelowane z wiekiem: im młodsza osoba tym większe zagrożenie ubóstwem W 2001 r. dzieci w wieku lat były trzykrotnie bardziej narażone na ubóstwo niż osoby najstarsze w odsetkach Grupa wieku Ubóstwo skrajne Ubóstwo umiarkowane 0 – – – – Ogółem Źródło: World Bank 2004, Growth, Employment and Living Standards in Pre-Accession Poland (vol. 2, chapter 4).

6 Wiek dzieci a ubóstwo Najmłodsze dzieci są najbardziej narażone na ubóstwo W 2001 r. zasięg ubóstwa był w Polsce najwyższy dla dzieci w wieku 0 – 4 lata. Wraz z wiekiem stopa ubóstwa malała, ale dla dzieci cały czas była ona wyższa niż dla osób dorosłych

7 Stopa ubóstwa a płeć Jeśli chodzi o zasięg ubóstwa, w Polsce nie widać wyraźnej dyskryminacji płci W 2001 r. odsetek ubogich był tylko nieco wyższy w gospodarstwach kierowanych przez kobiety niż w gospodarstwach, których głową był mężczyzna. Inaczej wyglądało zagrożenie ubóstwem osób samotnych: nieco bardziej zagrożeni byli mężczyźni niż kobiety w odsetkach Wielkość gospodarstwa domowego Ubóstwo skrajneUbóstwo umiarkowane Głowa gospodarstwa mężczyznakobietamężczyznakobieta Ogółem Źródło: World Bank 2004, Growth, Employment and Living Standards in Pre-Accession Poland (vol. 2, chapter 4).

8 Stopa ubóstwa a wykształcenie Wykształcenie daje szansę na wyjście z ubóstwa W 2001 r. ubóstwo prawie nie występowało w rodzinach kierowanych przez osoby z wyższym wykształceniem, świadczy o tym bardzo niski zasięg ubóstwa dla tej grupy rodzin w odsetkach Wykształcenie głowy GD Ubóstwo skrajne Ubóstwo umiarkowane Wyższe Średnie Zawodowe Podstawowe Ogółem Źródło: World Bank 2004, Growth, Employment and Living Standards in Pre-Accession Poland (vol. 2, chapter 4).


Pobierz ppt "Ubóstwo w Polsce: wiek, płeć, wykształcenie Komentarz przygotowany przez dr Irenę Topińską (Uniwersytet Warszawski) w związku z prezentacją raportu UNFPA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google