Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rynek pracy a rodzina Irena E.Kotowska Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Irena E.Kotowska Instytut Statystyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rynek pracy a rodzina Irena E.Kotowska Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Irena E.Kotowska Instytut Statystyki."— Zapis prezentacji:

1 1 Rynek pracy a rodzina Irena E.Kotowska Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Irena E.Kotowska Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Konferencja: Praca zawodowa a obowiązki rodzinne Warszawa, 20 czerwca 2007 Konferencja: Praca zawodowa a obowiązki rodzinne Warszawa, 20 czerwca 2007 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 RYNEK PRACY Niska aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn w Polsce

3 3

4 4

5 5

6 6 Zmiany demograficzne dotyczące rodziny spadek skłonności do zawierania małżeństw, decyzje o związku są podejmowane później, rosnące znaczenie związków kohabitacyjnych, rodzina mniej stabilna spadek płodności, decyzje o dziecku są podejmowane później proces deinstytucjonalizacji i destabilizacji rodzin, późne formowanie rodzin, rosnący sektor nierodzinny

7 7

8 8 Wybrane wskaźniki rodności19892002200320042005 Liczba urodzeń (w tys.)562,5353,8351,1356,1364,4 Urodzenia pierwsze212,8172,2176,4180,7186,5 Urodzenia drugie188,3109,9108,6112,0117,1 Udział urodzeń pierwszych0,380,490,500,51 Udział urodzeń drugich0,330,31 0,32 Współczynnik dzietności2,0301,2491,2221,2271,243 Odsetek urodzeń pozamałżenskich5,814,415,817,118,5

9 9 Struktura ludności według płci i wieku w Polsce w 2002 i 2030r

10 10 Przewidywane zmiany liczby i struktury ludności Polski

11 11 RYNEK PRACY Rosnąca konkurencyjność, dynamika i niestabilność popytu na pracę Zmiany form zatrudnienia i organizacji pracy, konieczność stałego doskonalenia kwalifikacji, rosnąca niepewność Niestabilność i nieciągłość zatrudnienia, dywersyfikacja jego form Destandaryzacja przebiegu życia zawodowego Zarządzanie własną karierą zawodową wymaga więcej wysiłku i umiejętności (konflikt czasu, dyspozycyjności) Konieczność równoległego inwestowania w kapitał ludzki rodziców i dzieci

12 12 Aliaga Ch., 2005, Gender gaps in the reconciliation between work and family life, Statistics in Focus, Population and Social Conditions, No 4, Eurostat.

13 13

14 14 PRACA-RODZINA Konflikt kulturowy pomiędzy obowiązkami rodzinnymi i pracą zawodową kobiet obejmuje poglądy na temat roli kobiet i mężczyzn w społeczeństwie (podział obowiązków w rodzinie, kobiety na rynku pracy) Konflikt strukturalny pomiędzy obowiązkami rodzinnymi i pracą zawodową kobiet dotyczy istniejących możliwości i ograniczeń pracy kobiet

15 15 Konflikt kulturowyKonflikt strukturalny TRADY- CYJNE LIBERAL NE WSPARCIE PARTNERSKIE GO PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW WSPARCIE TRADYCYJNEGO PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW Nasilenie konfliktu kulturowego i strukturalnego Źródło: Muszyńska M. (2003), Gender, structural conflict and family formation in Europe, Europejska Konferencja Ludnościowa, Warszawa, sierpień 2003

16 16 Pytania badawcze PRACA-RODZINA Jakie są główne czynniki determinujące niskie zatrudnienie i wysokie bezrobocie kobiet i mężczyzn w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli charakterystyk popytu i podaży pracy kobiet? Jaka jest alokacja czasu między aktywność zawodową, edukacyjną i rodzinną? W jaki sposób sytuacja rodzinna kobiet i mężczyzn wpływa na ich aktywność zawodową i edukacyjną?

17 17 Pytania badawcze PRACA –OPIEKA Jakie są charakterystyki osób wymagających opieki i sprawujących opiekę w Polsce? Jaka jest dystrybucja opieki pomiędzy członków gospodarstwa domowego, osoby spoza gospodarstwa domowego oraz instytucje opiekuńcze? Jakie rozwiązania polityki społecznej mogą sprzyjać zwiększeniu zatrudnienia osób sprawujących opiekę? PRACA –DZIETNOŚĆ Jakie są szanse zwiększenia poziomu dzietności w Polsce? W jakim stopniu opieka ogranicza zatrudnienie?

18 18 ŹRÓDŁA DANYCH Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), II kwartał 2005r. (18,3 tys. gospodarstw domowych, 57,0 tys. osób; wywiady indywidualne - 45,9 tys. osób w wieku 15 lat i więcej) badanie modułowe BAEL Praca a obowiązki rodzinne, II kwartał 2005r., próba BAEL, osoby w wieku 15-64 lata (37,35 tys.) badanie specjalne Aktywność zawodowa, edukacyjna i rodzinna, II kwartał 2005r. podpróba BAEL, osoby w wieku 18-64 lata (7761 osób kwestionariusz gospodarstwa domowego, kwestionariusz indywidualny - 5547 osób)

19 19 Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I.(red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne, Wydawnictwo Scholar (w druku)


Pobierz ppt "1 Rynek pracy a rodzina Irena E.Kotowska Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Irena E.Kotowska Instytut Statystyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google