Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZATRUDNIALNOŚĆ OSÓB 50+ zmiany demograficzne w perspektywie roku 2030

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZATRUDNIALNOŚĆ OSÓB 50+ zmiany demograficzne w perspektywie roku 2030"— Zapis prezentacji:

1 ZATRUDNIALNOŚĆ OSÓB 50+ zmiany demograficzne w perspektywie roku 2030
Beata Piskorska Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

2 Świadomość starzenia się społeczeństwa
Źródło: Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku, Komunikat z badań CBOS, Warszawa, czerwiec 2012

3

4

5

6 Źródło: Nowe spojrzenie na pracowników 50+
Źródło: Nowe spojrzenie na pracowników 50+. Raport ekspercki Manpower, 2008 r.

7

8

9 EKONOMICZNE GRUPY WIEKU
Wiek przedprodukcyjny: Wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa wieku lat. Wiek produkcyjny: Wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku lata, dla kobiet lat. Wiek poprodukcyjny: Wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn - 65 lat i więcej, dla kobiet - 60 lat i więcej.

10

11 Struktura ludności według grup ekonomicznych (w %) w roku 2010 i prognoza na rok 2035
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych o prognozie ludności do 2035 r. z Banku Danych Lokalnych (BDL)

12 Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w latach 2010-2035 (w osobach)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych o prognozie ludności do 2035 r. z Banku Danych Lokalnych (BDL)

13

14

15 Źródło: Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Warszawa, wrzesień 2012

16 Źródło: Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Warszawa, wrzesień 2012

17 Reforma emerytalna w Polsce wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Podniesienie wieku emerytalnego odbędzie się stopniowo – począwszy od 2013 roku, będzie on podnoszony co 4 miesiące o 1 miesiąc. Dzięki temu wszyscy będziemy mieli czas, by dostosować się do planowanych zmian. Pozwoli to także rządowi na elastyczne reagowanie w razie pojawienia się ewentualnych barier dla tych dostosowań. Poziom 67 lat dla mężczyzn zostanie osiągnięty w 2020 roku, a dla kobiet w 2040 roku – to oznacza, że do 67. roku życia będą pracować kobiety mające dzisiaj 38 lat. Z reformy wyłączone są kobiety powyżej 59. roku życia oraz mężczyźni powyżej 64. roku życia. Stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego ograniczy niedobór pracowników w stale rosnącej gospodarce i zwiększy bezpieczeństwo finansowe Polaków.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Główne zalety i wady zatrudniania starszych pracowników (z perspektywy pracodawców)
dyspozycyjność, punktualność, opanowanie, sumienność, większa identyfikacja z pracą, zaangażowanie, umiejętności analityczne i podejmowania decyzji opartych na doświadczeniu, zgodna na wynagrodzenie niższe o 10-30%, w przypadku choroby pracownika (50+)– już po 14 dniach zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, zwolnienie z opłacania przez pracodawcę składek na FP (m-60+, k-55+), WADY: zły stan zdrowia, mniejsza wydajność, przestarzała wiedza, mała kreatywność, złe nawyki pracy, niechęć do podnoszenia kwalifikacji, okres ochronny przed zwolnieniem (4 lata przed nabyciem uprawnień emerytalnych),

30 „Dlaczego ludzie w wieku 55 lat i więcej przestają pracować?”
Badanie KE z 2011 roku (Eurobarometr aktywnego starzenia się)

31 WSPARCIE DLA OSÓB STARSZYCH
Program „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+” realizowany od 2008 r. do 2020 r. Cel strategiczny – osiągnięcie w roku 2020 wskaźnika zatrudnienia osób w wielu lata na poziomie 50%. Działania podejmowane na poziomie centralnym i regionalnym działania legislacyjne działania pozalegislacyjne (programy aktywizacji zawodowej, edukacyjne) Źródła finansowania : FP, FGŚP, EFS, FUS, FEP, PFRON i inne

32 WSPARCIE DLA OSÓB STARSZYCH
PO KL – priorytetowa grupa docelowa PO KL – projekty innowacyjne – dotyczące wydłużania aktywności zawodowej (zarówno w Priorytecie VI jak i VIII: mentoring, zarządzanie wiekiem, adaptacja w miejscu pracy z wykorzystaniem starszych pracowników, edukacja – w tym e-lerning) Rezerwa MPiPS Planowany Pilotażowy program na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób starszych

33 Potrzeby osób starszych
Źródło: Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, czerwiec 2012

34 Potrzeby osób starszych – powyżej wieku aktywności zawodowej
dostępność opieki zdrowotnej pomoc i opieka społeczna (domy opieki, opieka domowa) zwiększenie niezależności: dostosowanie komunikacji, dostępności usług wsparcie aktywności społecznej solidarność międzypokoleniowa – znaczenie rodziny – odpowiedzialność osób młodych za tę grupę

35 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32 Toruń tel


Pobierz ppt "ZATRUDNIALNOŚĆ OSÓB 50+ zmiany demograficzne w perspektywie roku 2030"

Podobne prezentacje


Reklamy Google