Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Organizacja pracy i opieki, preferencje i praktyka Anna Matysiak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Anna Matysiak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Organizacja pracy i opieki, preferencje i praktyka Anna Matysiak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Anna Matysiak."— Zapis prezentacji:

1 1 Organizacja pracy i opieki, preferencje i praktyka Anna Matysiak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Anna Matysiak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Konferencja: Praca zawodowa a obowiązki rodzinne Warszawa, 20 czerwca 2007 Konferencja: Praca zawodowa a obowiązki rodzinne Warszawa, 20 czerwca 2007 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 Pytania badawcze W jaki sposób pracujący organizują sobie czas pracy i opieki? Jakie są ich preferencje? W jakim stopniu opieka ogranicza zatrudnienie? Jakie są warunki aktywizacji zawodowej osób sprawujących opiekę?

3 3 Plan prezentacji 1.Wprowadzenie 2.Praktyka elastyczny czas pracy praca w niepełnym wymiarze strategie opiekuńcze w godzinach pracy urlopy wychowawcze 3.Preferencje pracujących niepracujących 4.Podsumowanie

4 4 1975 1996 Źródło: Adsera A., 2005, s. 190 Współczynnik płodności ogólnej i wskaźnik aktywności zawodowej kobiet

5 5 Korelacja przekrojowa pomiędzy współczynnikiem płodności ogólnej a wskaźnikiem aktywności zawodowej kobiet, kraje OECD Źródło: Ahn, Mira, 2002

6 6 Łączenie pracy zawodowej z opieką w Polsce Łączenie pracy zawodowej z opieką w Polsce Jaka jest organizacja pracy i opieki w Polsce?

7 7 Elastyczny czas pracy

8 8

9 9 Relatywnie większe możliwości elastycznej organizacji czasu pracy mają: –Osoby z wykształceniem wyższym –Pracujący w małych firmach –Pracujący w rolnictwie oraz usługach (handlu, hotelarstwie, nieruchomościach) Silnie zdeterminowany przez kwalifikacje i cechy zawodowe respondentów oraz charakterystyki miejsca pracy, w niewielkim stopniu przez sytuację rodzinną i obciążenie opieką.

10 10 Praca w niepełnym wymiarze Odsetek pracujących w niepełnym wymiarze w ogóle pracujących wg płci w wybranych krajach EU, 2005 Źródło: Eurostat

11 11 Praca w niepełnym wymiarze W niepełnym wymiarze pracują częściej osoby: –o niskich kwalifikacjach, –pracownicy prac prostych i rolnicy, –zatrudnieni w usługach niż w przemyśle. Posiadanie kontraktów niepełnowymiarowych silnie zależy od kwalifikacji i cech zawodowych respondentów oraz charakterystyk miejsca pracy. W ogóle nie zależy od sytuacji rodzinnej ani obciążenia opieką.

12 12 Strategie opiekuńcze Kto zajmował się dzieckiem w czasie gdy Pan/i pracował(a)? (Rodzice dzieci do 15 lat) 56,4% - samotna matka 39,8% - matka z partnerem 25,2% - ojciec

13 13 Strategie opiekuńcze Opieka instytucjonalna Opieka krewniacza Opieka wew- nątrzrodzinna Osoby z wykształ- ceniem wyższym Zamieszkujący duże miasta Zamieszkujący w gospodarstwach jednorodzinnych Zamieszkujący w woj. opolskim Osoby z wykształ- ceniem co najwyżej średnim Zamieszkujący mniejsze miasta i wieś Z dziećmi w wieku 0-3 lat Zamieszkujący gos- podarstwa wielorodzinne lub gospodarstwa jedno- rodzinne dodatkowo z osobą w wieku 50+ Osoby z wykształ- ceniem co najwyżej średnim Zamieszkujący mniejsze miasta i wieś Zamieszkujący w gospodarstwach jednorodzinnych

14 14 Urlopy wychowawcze Płeć mężczyźni 2.6 kobiety 50.0 Kobiety według wykształcenia wyższe 37.3 średnie i policealne 53.8 co najwyżej zasadnicze zawodowe60.8 Korzystanie z uprawnień do urlopu wychowawczego silnie związane z uprawnieniami do zasiłku – 70% korzystających z urlopu pobierało zasiłek.

15 15 Urlopy wychowawcze Wymiar urlopu pełen 79.7 Forma urlopu skrócony czas pracy1.8 forma mieszana1.3 urlop wychowawczy96.9 W ilu częściach wykorzystano urlop? w jednej93.0 w kilku 7.0 Działalność podejmowana w trakcie urlopu praca zarobkowa u dotychczasowego pracodawcy3.6 praca zarobkowa u innego pracodawcy1.5 praca na własny rachunek2.7 praca jako pomagający członek rodziny3.6 naukę szkolenie5.3 inna działalność0.0 16.7

16 16 Organizacja pracy i opieki Bardzo ograniczone możliwości dostosowania czasu pracy do obowiązków opiekuńczych –Elastyczny czas pracy dostępny dla osób o wyższych kwalifikacjach i wyższej autonomii w miejscu pracy –Skrócony czas pracy wiąże się z niskimi kwalifikacjami Bardzo duża rola krewnych i partnerki w sprawowaniu opieki, niewielka rola placówek opiekuńczych Niskie wykorzystanie rozwiązań mających na celu uelastycznienie systemu urlopów wychowawczych

17 17 Jakie są preferencje wobec organizacji pracy i opieki w Polsce?

18 18 Preferencje - pracujący W jaki sposób chciał(a)by Pan/i organizować sobie życie zawodowe i rodzinne? 7% K 3% M 17% K 10% M 59% K 63% M 15% K 20% M dot. osób sprawujących opiekę

19 19 Najczęściej trudności ze znalezieniem pracy: 35% K i 40% M Trudności z połączeniem pracy z opieką znacznie rzadziej: 11% K i 1% M ALE: –matki z 1 dzieckiem 24%; –matki z min 2 dzieci 30%; –matki z dzieckiem w wieku 0-3 lat: 44% Niepracujący – bariery podjęcia pracy

20 20 Ponadto obserwuje się wyraźny wzrost trudności z podjęciem pracy przez kobiety, gdy dziecko w wieku 4+, co może sugerować trudności z powrotem do zatrudnienia po okresowej przerwie Niepracujący – bariery podjęcia pracy Wiek najmłodszego dziecka: brak dzieci w wieku 0-14 28,0% 0-3 lat 29,1% 4-6 lat 54,1% 7-14 lat 58,1% Odsetek kobiet niepracujących ze względu na trudności ze znalezieniem pracy

21 21 Preferencje - niepracujący 69% 14% 13% Dot. kobiet niepracujących ze względu na trudności w połączeniu pracy z opieką POD JAKIMI WARUNKAMI PODJĘŁABY PANI PRACĘ?

22 22 Wysokie zainteresowanie aktywnością zawodową i równoczesnym sprawowaniem opieki, Podstawową barierą pracy zawodowej wydają się być trudności w jej znalezieniu, w mniejszym stopniu obciążenie opieką. Najwyższych trudności w połączeniu pracy z rodzicielstwem doświadczają matki małych dzieci. W ich przypadku ujawniają się także trudności z powrotem do zatrudnienia po okresowej przerwie, Obserwacje te uzasadniają konieczność poprawy dotychczasowych i tworzenia nowych rozwiązań ukierunkowanych na łagodzenie konfliktu praca – rodzina. Podsumowanie

23 23 Najwyższym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania umożliwiające dostosowanie czasu i miejsca pracy do obowiązków opiekuńczych (elastyczny czas pracy, możliwość pracy w domu). Dostępność tych rozwiązań jest jednak niewielka i nie zależy od obciążenia opieką, Wyjątkiem jest praca w niepełnym wymiarze – może służyć przejściowo aktywizacji zawodowej osób niepracujących ze względu na obowiązki opiekuńcze, nie jest jednak rozwiązaniem w dłuższym okresie dla osób posiadających pracę. Niskie zainteresowanie tą formą zatrudnienia wynika z obawy o obniżenie dochodów. Usługi opiekuńcze nie cieszą się wysokim zainteresowaniem i są stosunkowo rzadko wykorzystywane. Zamiast tego respondenci sprawują opiekę samodzielnie lub korzystają z pomocy krewnych. Niskie wykorzystanie rozwiązań mających na celu uelastycznienie systemu urlopów wychowawczych. Podsumowanie

24 24 1)Skąd tak niskie zainteresowanie usługami opiekuńczymi? 2) Rozwiązania ukierunkowane na dostosowanie czasu i miejsca pracy do obowiązków opiekuńczych – czy jest to możliwe i w jaki sposób? 3) Dlaczego tak niskie wykorzystanie rozwiązań uelastyczniających system urlopów wychowawczych? Pytania do dyskusji


Pobierz ppt "1 Organizacja pracy i opieki, preferencje i praktyka Anna Matysiak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Anna Matysiak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google