Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie w dziedzinie uzależnienia od narkotyków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie w dziedzinie uzależnienia od narkotyków"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie w dziedzinie uzależnienia od narkotyków
Case management Bogusława Bukowska Szkolenie w dziedzinie uzależnienia od narkotyków Warszawa, r.

2 Wprowadzenie Początki case management – lata 20. XX w.
Problemy definicyjne case management – metoda ma charakter interdyscyplinarny, o wielu różnorodnych celach Najbardziej dynamiczny rozwój case management związany z procesem deinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej

3 Etapy case management Rozpoczęcie współpracy (aktywne poszukiwanie klientów) Diagnoza\uzgodnienie celów (diagnoza wstępna/szczegółowa) Planowanie (zasoby, na piśmie, kto za co odpowiada) Wdrożenie (działania menagerskie i opiekuńcze) Organizacja i koordynacja pomocy (kontakt z różnymi organizacjami, zgoda klienta) Monitorowanie i powtórna diagnoza (ocena czy wszystkie dostępne formy pomocy są klientowi proponowane, konflikty kompetencyjne/ideologiczne) Ewaluacja – sprawdzenie, które z celów zostały osiągnięte, a które nie i dlaczego

4 Case management w leczeniu uzależnień
W l. 80 case management znalazła zastosowanie w pracy z osobami uzależnionymi Uzależnienie spostrzegane jako zaburzenie wieloczynnikowe Duża liczba osób nie korzystająca z oferowanego i dostępnego leczenia (np. bezdomne, zakażone HIV, z zaburzeniami psychicznymi)

5 Case management - oparty na społeczności
Nawiązanie kontaktu z klientem w jego otoczeniu/środowisku Koncentracja na problemach życia codziennego Występowanie w interesie klienta Pomoc w załatwianiu różnych świadczeń i kontaktu z urzędami Długoterminowe zaangażowanie w sprawy klienta Każdy przypadek konsultowany zespołowo Systematyczne kontakty z case managerem i klientem

6 Case management – model kliniczny
Case manager prowadzi oddziaływania psychospołeczne ale także pełni rolę osoby wszechstronnie diagnozującej potrzeby klienta, planującej i koordynującej udział w innych formach pomocy W przypadku osób uzależnionych case management jest ważny w fazie postrehabilitacji

7 Zastosowane case mangement
Wobec osób, które nie chcą podjąć leczenia Osób, które planują podjąć i oczekują na przyjęcie (opieka nad dzieckiem, utrzymanie motywacji, problemy prawne itp.) Osób po ukończonym leczeniu (mieszkanie, praca, ubezpieczenie, problemy prawne, zasiłki, wsparcie w momentach kryzysowych, ubranie, jedzenie) Case manager wyposażony w umiejętności dialogu motywującego, ogólną wiedzę psychologiczną i o uzależnieniu, umiejętność oceny potrzeb, znajomość oferty itp..)

8 Badania dot. skuteczności case management
Trudności w ocenie ze względu na trudności definicyjne case management Wyniki badań niejednoznaczne, choć większość badań wskazuje na użyteczność i korzyści tego podejścia w takich obszarach jak: Poprawa funkcjonowania społecznego Korzystanie z różnorodnych form pomocy Lepszy wskaźnik retencji w leczeniu Poprawa jakości życia

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Podsumowanie


Pobierz ppt "Szkolenie w dziedzinie uzależnienia od narkotyków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google