Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki badań w zakresie kompetencji cyfrowych przeprowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt. „Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki badań w zakresie kompetencji cyfrowych przeprowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt. „Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki badań w zakresie kompetencji cyfrowych przeprowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt. „Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego – na przykładzie Polski” pod kierunkiem prof. UE dr hab. E. Ziemby Ewa Ziemba Tomasz Papaj III Forum e-Regionów „Rozwój kompetencji cyfrowych w regionach” Katowice, 28 maja 2015

2 Projekt naukowy “Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego – na przykładzie Polski” 2011/01/B/HS4/00974, 2011-2014 Ewa Ziemba (UE Katowice)Eugeniusz Romański (ŚCSI) Tomasz Papaj (UE Katowice) Beata Wanic (ŚCSI) Rafał Żelazny (UE Katowice) Danuta Descours (ŚCSI) Maria Jadamus-Hacura (UE Katowice)Łukasz Szczęsny (ŚCSI) Tomasz Eisenbardt (WSB Chorzów) Janusz Wielki (PO Opole) Grażyna Billewicz (UE Katowice) Monika Eisenbardt (UE Katowice) Iwona Obłąk (UE Katowice)

3 Wprowadzenie Kompetencje cyfrowe:  Administracja publiczna (e-government)  Przedsiębiorstwo  Człowiek  Organizacje pozarządowe

4 Wprowadzenie Budowa e-government – wyzwaniem i priorytetem dla wielu krajów, regionów, miast rozwójspołeczno-ekonomiczny informacja CT ICT przebudowa procesów udostępnianie e-usług publicznych e-government

5 Definicja i istota e-government E-administracja – przebudowa i usprawnienie procesów wewnętrznych administracji publicznej E-usługi publiczne – udostępnienie elektronicznych usług publicznych dla interesariuszy administracji publicznej E-demokracja – demokratyzacja struktur, procesów i praktyk administracji publicznej, zapewnienie transparentności działań oraz partycypacji obywateli w podejmowaniu decyzji administracyjnych E-governance – zapewnienia współpracy i partnerskich relacji pomiędzy administracją publiczną a biznesem i obywatelami

6 Metodologia badań nad CSFs dla e-government 6 Krytyczne studia literatury 1. Obserwacja uczestnicząca 2. Burza mózgów 3. Technika delficka 4. Analizastatystyczna 6. Badania bezpośrednie – eksperckie pilotażowe 5. 7. Badania bezpośrednie – główne Analizastatystyczna 8. Próba badawcza – 2.711 Odpowiedzi – 636 (współczynnik zwrotności – 23,45%)

7 CSFs dla e-government w Polsce NrKrytyczny czynnik sukcesu Liczba resp. ŚredniaMediana Odchylenie standardowe Współczynnik zmienności X5 Sytuacja finansowa instytucji administracji publicznej 6344.5350.7215.88% X1 Publiczne nakłady na infrastrukturę teleinformatyczną 6354.5150.7015.46% X29 Integracja oprogramowania back-office i front-office w instytucjach administracji publicznej 6334.4550.6815.24% X52 Komunikacja elektroniczna pomiędzy instytucjami administracji publicznej 6284.4050.7016.00% X48 Wsparcie najwyższego kierownictwa dla projektów ICT i stosowanie nowych modeli zarządzania 6334.3850.7717.54%

8 CSFs dla e-government w Polsce NrKrytyczny czynnik sukcesu Liczba resp. ŚredniaMediana Odchylenie standardowe Współczynnik zmienności X28 Kompetencje ICT pracowników instytucji administracji publicznej 6334.3750.6715.28% X45 Standaryzacja rozwiązań dla e-government na poziomie krajowym 6344.3550.8118.69% X32 Bezpieczeństwo informacji w instytucjach administracji publicznej 6344.3450.7918.09% X31 Jakość oprogramowania back office i front office w instytucjach administracji publicznej 6344.2740.7918.45% X13 Mentalność (świadomość) kadry kierowniczej w instytucjach administracji publicznej dotycząca znaczenia ICT 6344.2640.8720.41%

9 CSFs dla e-government w Polsce - województwa 16 województw: X1 – Sytuacja finansowa instytucji administracji publicznej X5 – Publiczne nakłady na infrastrukturę teleinformatyczną X28 – Kompetencje ICT pracowników instytucji administracji publicznej X29 – Integracja oprogramowania front-office i back- office w instytucjach administracji publicznej

10 CSFs dla e-government w Polsce – województwa Śląskie Lubelskie X5 – Publiczne nakłady na infrastrukturę teleinformatyczną (8) X1 – Sytuacja finansowa instytucji administracji publicznej (4) X29 – Integracja oprogramowania front-office i back-office (2) X28 – Kompetencje ICT pracowników instytucji administracji publicznej X48 – wsparcie najwyższego kierownictwa instytucji administracji publicznej dla projektów ICT i stosowanie nowych modeli zarządzania Mazowieckie

11 CSFs dla e-government w Polsce - województwa Czynnikami różnicującymi województwa są czynniki wskazane jako krytyczne wyłącznie w jednym z nich. Są to: X19 – Kompetencje klientów instytucji administracji publicznej w zakresie wykorzystania e-usług publicznych, wskazany w województwie lubelskim; X21 – Zapewnienie dostępu do e-usług publicznych dla pracowników, obywateli, przedsiębiorców zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, niepełnosprawność, wskazany w województwie świętokrzyskim; X24 – Licencje otwarte na oprogramowanie, wskazany w województwie małopolskim; X46 – Kompetencje pracowników instytucji administracji publicznej w zakresie nowych modeli zarządzania, wskazany w województwie łódzkim.

12 CSFs dla e-government w Polsce - administracja rządowa oraz administracja lokalna X28 – Kompetencje ICT pracowników jednostek administracji publicznej

13 CSF dla e-government w zakresie kompetencji cyfrowych i ich analiza statystyczna w przekroju Polski Nr Krytyczny czynnik sukcesu (ekonomiczny) Liczba resp. ŚredniaMediana Odchylenie standardowe Współczynnik zmienności X6 Publiczne i prywatne nakłady na edukację kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej w zakresie ICT 6344,0340,8120,06% X7 Publiczne i prywatne nakłady na edukację pracowników jednostek administracji publicznej niepełniących funkcji kierowniczych w zakresie ICT 6343,9540,8220,69% X8 Nakłady na tworzenie centrów kompetencyjnych ICT w jednostkach administracji publicznej 6323,7040,8723,63%

14 CSF dla e-government w zakresie kompetencji cyfrowych i ich analiza statystyczna w przekroju Polski Nr Krytyczny czynnik sukcesu (społeczno- kulturowy) Liczba resp. ŚredniaMediana Odchylenie standardowe Współczynnik zmienności X16 System motywacyjny promujący ciągłe doskonalenie kompetencji pracowników jednostek administracji publicznej 6364,0340,8621,32% X17 Doradztwo ekspertów zewnętrznych dla jednostek administracji publicznej w zakresie ICT 6333,7240,9124,44% X18 Nowe kompetencje społeczne i kulturowe pracowników jednostek administracji publicznej 6333,9140,8220,86% X19 Kompetencje klientów jednostek administracji publicznej w zakresie wykorzystania e-usług publicznych 6344,0640,7919,57%

15 CSF dla e-government w zakresie kompetencji cyfrowych i ich analiza statystyczna w przekroju Polski Nr Krytyczny czynnik sukcesu (technologiczny) Liczba resp. ŚredniaMediana Odchylenie standardowe Współczynnik zmienności X27 Liderzy, wizjonerzy e-administracji będący pracownikami jednostek administracji publicznej 6353,8340,9324,32% X28 Kompetencje ICT pracowników jednostek administracji 6334,3850,6715,28%

16 CSF dla e-government w zakresie kompetencji cyfrowych i ich analiza statystyczna w przekroju Polski Nr Krytyczny czynnik sukcesu (organizacyjny) Liczba resp. ŚredniaMediana Odchylenie standardowe Współczynnik zmienności X46 Kompetencje pracowników jednostek administracji publicznej w zakresie nowych modeli zarządzania 6314,1040,7818,95%

17 Poziom rozwoju e-government Próba badawcza – 2.711 Odpowiedzi – 409(współczynnik zwrotności – 15,08%) Rodzaje potrzeb inwestycyjnych w jednostkach administracji publicznej

18 Poziom kompetencji w zakresie stosowania ICT w jednostkach administracji publicznej

19 Uczestnictwo kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej w szkoleniach doskonalących kompetencje ICT Zapisy dotyczące poziomu kompetencji z zakresu ICT w procedurze okresowej oceny pracowników w jednostkach administracji publicznej

20 Uczestnictwo pracowników jednostek administracji publicznej w szkoleniach doskonalących kompetencje ICT

21 Rodzaje ICT wykorzystywane w jednostkach administracji publicznej

22 Aktywny udział pracowników jednostek administracji publicznej w dzieleniu się wiedzą z zakresu ICT

23 Konkluzje 23 Krytyczne czynniki wskazują, w jakich obszarach należy lokować decyzje strategiczne władzy publicznej i instytucji administracji publicznej, aby zapewnić rozwój e-government Wśród 55 krytycznych czynników sukcesu rozwoju e-government zidentyfikowano 10 czynników dotyczących kompetencji w zakresie ICT Najistotniejszym czynnikiem okazały się - Kompetencje ICT pracowników instytucji administracji publicznej Czynnik ten został wskazany przez 16 województw oraz administrację rządową i administrację lokalną.

24


Pobierz ppt "Wyniki badań w zakresie kompetencji cyfrowych przeprowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt. „Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google