Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2011 Nauka i Biznes - rola PARP we wzmacnianiu współpracy Joanna Podgórska Zastępca dyrektora Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Opole,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2011 Nauka i Biznes - rola PARP we wzmacnianiu współpracy Joanna Podgórska Zastępca dyrektora Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Opole,"— Zapis prezentacji:

1 2011 Nauka i Biznes - rola PARP we wzmacnianiu współpracy Joanna Podgórska Zastępca dyrektora Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Opole, 18 marca 2011 r.

2 PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi Gospodarki, powołaną na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. Główne zadania: rozwój przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej, wdrażanie nowych technik, rozwój eksportu, rozwój regionalny, tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój zasobów ludzkich, rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

3 Opole, 18 marca 2011 r. Rodzaje działań realizowanych przez PARP Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców Bezpośrednie wsparcie instytucji otoczenia biznesu Działalność badawczo - analityczna Stymulowanie postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych Współpraca z partnerami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności

4 Opole, 18 marca 2011 r. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw - w ramach PO IG, POKL innowacyjne inwestycje, prace B+R i wdrażanie wyników prac B+R, rozwijanie działalności B+R przedsiębiorstw, ochrona własności przemysłowej, wzornictwo przemysłowe, rozwój e-usług, rozwój klastrów (doradztwo, szkolenia, inwestycje), szkolenia pracowników, przedsiębiorców, w tym wynikające ze strategii firm w zakresie rozwoju kadr.

5 Opole, 18 marca 2011 r. Bezpośrednie wsparcie IOB w ramach PO IG, POKL, PO RPW wsparcie dla parków/ inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii (szkolenia, doradztwo, inwestycje, promocja), wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz rozwoju innowacyjności, w tym KSU (KSI, PK, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe), rozwijanie alternatywnych form zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstw,

6 Opole, 18 marca 2011 r. Bon na współpracę… Bon na innowacje – wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw, rozwój współpracy pomiędzy małymi przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi 2008 r. – 82 projekty na kwotę ponad 1,2 mln PLN 2009 r. - z 512 pozytywnie ocenionych wniosków zrealizowano 443 projektów na kwotę ponad 6,5 mln PLN 2010 r. – zrealizowano 578 projektów na kwotę 8,67 mln PLN, (wpłynęło 813 wniosków) (78% wniosków złożyli mikroprzedsiębiorcy)

7 Opole, 18 marca 2011 r. Wzmocnienie potencjału i kompetencji ośrodków innowacji oraz kształtowanie dogodnych warunków instytucjonalnych dla poprawy innowacyjności polskiej gospodarki

8 Opole, 18 marca 2011 r. Główne grupy docelowe 1.Kadra menedżerska i pracownicy ośrodków innowacji (instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu): a)parki i inkubatory technologiczne, b)centra transferu technologii, c)akademickie inkubatory przedsiębiorczości, d)instytucje finansowe (fundusze kapitału zalążkowego, sieci aniołów biznesu), 2.Decydenci i administracja centralna, regionalna i lokalna; 3.Środowisko akademickie i kierownictwo szkół wyższych; 4.Przedsiębiorcy i środowisko biznesu.

9 Opole, 18 marca 2011 r. Systemowy przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych, promocja instytucji i ich osiągnięć, rozwój sieci współpracy i integracja środowiska. Kompetencyjny przygotowanie materiałów i podręczników, poprawa jakości zarządzania, prezentacja dobrych praktyk, rozwój nowych usług proinnowacyjnych. Główne obszary oddziaływania

10 Opole, 18 marca 2011 r. Cechy Siły motoryczne BarieryRekomendacje Strukturalne Systemowe825 Świadomościowo- kulturowe Kompetencyjne62114 Łącznie Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii

11 Opole, 18 marca 2011 r. Publikacje 11

12 2011 Dziękuję za uwagę! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, ul. Pańska 81/83 Tel (22) ; Fax + 48 (22) Infolinia: + 48 (22) /92/93 Joanna Podgórska Zastępca dyrektora Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności


Pobierz ppt "2011 Nauka i Biznes - rola PARP we wzmacnianiu współpracy Joanna Podgórska Zastępca dyrektora Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Opole,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google