Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 elektroniczna Platforma.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 elektroniczna Platforma."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Informatyzacji

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Plan Informatyzacji Państwa (PIP) na lata 2007 – 2010 określa: priorytety i cele informatyzacji państwa, zestawienie sektorowych oraz ponadsektorowych projektów informatycznych, program działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zadania publiczne, które powinny być realizowane z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych według PIP na lata 2007-2010: Przekształcenie Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywatel i podmiotów gospodarczych, Racjonalizacja wydatków administracji publicznej związanych z jej informatyzacją i z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, Neutralność technologiczna rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet nr 1 - ZORIENTOWANIE PAŃSTWA NA OBYWATELA Cel priorytetu zostanie osiągnięty poprzez: Uproszczenie procedur administracyjnych. Usprawnienie i upowszechnienie e-usług administracji publicznej i dostępu do informacji publicznej. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa (usługi i informacje). Podnoszenie poziomu zaufania społecznego (usługi i informacje). Wspieranie prac badawczo-rozwojowych ICT, wspieranie innowacyjności w sektorze IT.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet nr 2 - ZOPTYMALIZOWANIE NAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Cel priorytetu zostanie osiągnięty poprzez: Koordynację i integrację informatyzacji administracji publicznej. Zapobieganie powielaniu działań dotyczących informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Racjonalizację kosztów - zmianę zakresu funkcjonalnego, sposobów pozyskiwania i eksploatacji systemów teleinformatycznych administracji. Skuteczną absorpcję funduszy UE (informatyzacja i społ. inf.). Integrację rejestrów, w tym utworzenie rejestrów referencyjnych.

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet nr 3 - ZACHOWANIE ZASADY RÓWNEGO TRAKTOWANIA ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH Cel priorytetu zostanie osiągnięty poprzez: Działania legislacyjne w obszarach: informatyzacja i społ. inf. Wspieranie neutralności technologicznej systemów IT administracji w Polskich Ramach Interoperacyjności. Zalecenie stosowania jawnych, powszechnie dostępnych standardów informatycznych. Wspieranie rozwoju rozwiązań IT sprzyjających zwiększeniu neutralności technologicznej.

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Ponadsektorowe projekty teleinformatyczne wg PIP 2007-2010 Lp. Nazwa projektu Resort wiodący Szacunkowy koszt (mln zł) Czas wdrożenia 1 ePUAP MSWiA35 2 ePUAP2 MSWiA184 3 STAP MSWiA- 4 pl.ID MSWiA400 5 SIS II i VIS MSWiA54 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Harmonogram realizacji projektu ePUAP

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 25% 75% Finansowanie projektu ePUAP Całkowity koszt projektu ePUAP - 26 518 457,52 zł

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Główne cele wdrożenia Platformy ePUAP uruchomienie: jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych skrócenie czasu, obniżenie kosztów: udostępniania zasobów informacyjnych, funkcjonalności systemów dziedzinowych administracji publicznej

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ePUAP to wspólna infrastruktura udostępniająca m.in. usługi: Katalog usług publicznych, Przekazywanie dokumentów pomiędzy usługodawcami i usługobiorcami usług publicznych, Przekazywanie transakcji pomiędzy usługodawcami i usługobiorcami, Usługi koordynacyjne, Broker rejestrowy, Usługi bezpieczeństwa, Obsługa opłat, Usługi front-end, Publikacja ram interoperacyjności, Usługi wspierające tworzenie ram interoperacyjności, Usługi przekazywania i publikacji wzorów formularzy elektronicznych.

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Różnorodność potrzeb i scenariuszy użycia ePUAP Klient - personel Urząd - personel wrota regionalne wrota regionalne Klient Urząd Rejestry Urząd Klient Klient – system TI Urząd – system TI

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Rola ePUAP w świadczeniu usług publicznych

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Główne idee realizowane z pomocą ePUAP Wspólna infrastruktura dla udostępniania usług publicznych drogą elektroniczną, Koordynacja usług złożonych, Broker rejestrowy, Wsparcie/promowanie interoperacyjności, Agregacja usług (katalog usług oraz usługi front-end).

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kontakt: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Informatyzacji Tel. 022 529 23 64 www.epuap.mswia.gov.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 elektroniczna Platforma."

Podobne prezentacje


Reklamy Google