Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOLEJNE KROKI DO URUCHOMIENIA RPO WP 2014-2020 Rzeszów, maj 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOLEJNE KROKI DO URUCHOMIENIA RPO WP 2014-2020 Rzeszów, maj 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 KOLEJNE KROKI DO URUCHOMIENIA RPO WP 2014-2020 Rzeszów, maj 2015 r.

2 PROJEKT SZOOP RPO WP 2014-2020 W ZAKRESIE EFS 22 maja 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020 zawierający opis osi priorytetowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego KONSULTACJE SPOŁECZNE przyjętego projektu wraz z kryteriami wyboru projektów prowadzone są w okresie 22.05.2015 - 05.06.2015 r.

3 NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW UCZESTNICZĄCYCH W WYBORZE PROJETÓW Z ZAKRESU EFS Zarząd Województwa 22 maja 2015 r. przyjął Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020 i ogłosił nabór ekspertów w dziedzinach:  Aktywna integracja.  Edukacja przedszkolna i ogólna, opieka nad dziećmi do lat 3.  Kształcenie zawodowe, w tym podnoszenie kompetencji osób dorosłych.  Przystosowanie przedsiębiorców i pracowników do zmian.  Rynek pracy, w tym samozatrudnienie. Wnioski o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014- 2020 przyjmowane będą w terminie od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 15 lipca 2015 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

4 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  DROGI - 211 547 013 euro (w tym max 15 % na drogi lokalne)  INFRASTRUKTURA KOLEJOWA - 111 562 865 euro

6 ETAPOWOŚĆ INWESTYCJI ETAP I - zadania mniejsze, już przygotowane do realizacji, które mają szansę na wykonanie do 2018 r. (otworzy to szanse na uzyskanie dodatkowych środków do realizacji kolejnych inwestycji z RPO WP - krok milowy) ETAPY II, III, IV - zadania wymagające dłuższego okresu realizacji - inwestycje o bardziej zaawansowanych projektach - wymagające większych nakładów finansowych LISTA REZERWOWA Realizacja uzależniona od pozyskania dodatkowych środków finansowych.

7 PRZETARGI I PRZETARG - 15.06.2015 R. Budowa DW 835 Lublin-Przeworsk Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A-4 „Przeworsk” do DK 4 (Gwizdaj)

8 PRZETARGI CD. Etap II planowane ogłoszenie przetargów I kwartał 2016 r. Etap III planowane ogłoszenie przetargów 2016/2017 Etap IV planowane ogłoszenie przetargów 2018

9 ETAP I Łączna długość 59,3 km dróg Łączny koszt 335,7 mln zł Kwota w WPF 257,7 mln zł

10 etap I PFU długość: 13,0 km koszt całkowity: 15,00 mln wkład Województwa: 2,25 mln SDR 2010: 7 985 poj./dobę Ogłoszenie przetargu wrzesień/ październik 2015 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna 1 1

11 etap I ZRID długość: 1,0 km koszt całkowity: 30,00 mln wkład Województwa: 4,50 mln przetargi: 2015 r. SDR 2010: 10 524 poj./dobę budowa dwóch mostów Zakończenie realizacji listopad 2015 Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz–Brzozów–Sanok (etap II) 2

12 etap I PFU (w przygotowaniu) długość: 1,4 km koszt całkowity: 16,00 mln wkład Miasta Sanoka: 2,40 mln SDR 2010: 24 795 poj./dobę Ogłoszenie przetargu grudzień 2015 Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej łącznik pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 3

13 etap I PFU długość: 7,5 km koszt całkowity: 15,00 mln wkład Województwa: 2,25 mln SDR 2010: 9 269 poj./dobę Ogłoszenie przetargu wrzesień/ październik 2015 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów– Wiśniowa–Frysztak–Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów 4

14 etap I PFU długość: 6,4 km koszt całkowity: 70,00 mln wkład województwa: 10,50 mln SDR 2010: 3 252 poj./dobę budowa wiaduktu Ogłoszenie przetargu wrzesień/ październik 2015 Budowa drogi obwodowej m. Kolbuszowa i Werynia w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec– Kolbuszowa–Leżajsk–Sokołów Małopolski 5

15 etap I PFU długość: 4,0 km koszt całkowity: 48,00 mln wkład Województwa: 6,00 mln wkład Starostwa Rzeszowskiego: 3,00 mln Wkład Miasta Sokołów Małopolski: 5,00 mln SDR 2010: 4 356 poj./dobę Ogłoszenie przetargu listopad/ grudzień 2015 Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Kolbuszowa–Leżajsk–Sokołów Małopolski 6

16 etap I PFU długość: 3,6 km koszt całkowity: 40,00 mln wkład Województwa: 6,00 mln SDR 2010: 4 616 poj./dobę budowa trzech małych mostów Ogłoszenie przetargu listopad / grudzień 2015 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk– Dynów–Grabownica Starzeńska – Budowa obwodnicy miasta Dynów 7

17 etap I PFU długość: 1,5 km koszt całkowity: 15,00 mln wkład Województwa: 2,25 mln Wkład miasta Jasło: wykup nieruchomości SDR 2010: 14 309 poj./dobę Ogłoszenie przetargu grudzień 2015 Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło–Nowy Żmigród– Ożenna–granica państwa w miejscowości Jasło (łącznik dróg krajowych) 8

18 etap I PFU długość: 5,0 km koszt całkowity: 20,00 mln wkład Województwa: 3,00 mln SDR 2010: 3 846 poj./dobę Ogłoszenie przetargu wrzesień 2015 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław– Oleszyce–Cieszanów–Bełżec wraz z budową drogi obwodowej m. Oleszyce i m. Cieszanów 9 9

19 etap I PFU długość: 5,0 km koszt całkowity: 17,00 mln wkład Województwa: 2,55 mln SDR 2010: 3 846 poj./dobę Ogłoszenie przetargu wrzesień 2015 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa– Oleszyce–Hrebenne –Budowa obwodnicy m. Oleszyce do m. Lubaczów 10

20 etap I PFU długość: 3,5 km koszt całkowity: 10,00 mln wkład Województwa: 1,50 mln SDR 2010: 3 846 poj./dobę budowa mostu Ogłoszenie przetargu wrzesień/ październik 2015 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa– Oleszyce–Hrebenne – Budowa drogi obwodowej m. Lubaczów 11

21 12. etap I PFU (w przygotowaniu) długość: 2,9 km koszt całkowity: 29,67 mln wkład Województwa: 4,45 mln SDR 2010: 7 985 poj./dobę budowa wiaduktu Ogłoszenie przetargu 15.06.2015 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk– Dynów–Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do DK4 (Gwizdaj) 12

22 etap I PFU długość: 4,5 km koszt całkowity: 10,00 mln wkład Województwa: 1,50 mln SDR 2010: 1 135 poj./dobę Ogłoszenie przetargu październik 2015 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe– Kopki na odcinku od skrzyżowania DK 19 w m. Jeżowe do węzła S19 Podgórze 13

23 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "KOLEJNE KROKI DO URUCHOMIENIA RPO WP 2014-2020 Rzeszów, maj 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google