Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOLEJNE KROKI DO URUCHOMIENIA RPO WP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOLEJNE KROKI DO URUCHOMIENIA RPO WP"— Zapis prezentacji:

1 KOLEJNE KROKI DO URUCHOMIENIA RPO WP 2014-2020
Rzeszów, maj 2015 r.

2 PROJEKT SZOOP RPO WP 2014-2020 W ZAKRESIE EFS
22 maja 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata zawierający opis osi priorytetowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego KONSULTACJE SPOŁECZNE przyjętego projektu wraz z kryteriami wyboru projektów prowadzone są w okresie r.

3 NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW UCZESTNICZĄCYCH W WYBORZE PROJETÓW Z ZAKRESU EFS
Zarząd Województwa 22 maja 2015 r. przyjął Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata i ogłosił nabór ekspertów w dziedzinach: Aktywna integracja. Edukacja przedszkolna i ogólna, opieka nad dziećmi do lat 3. Kształcenie zawodowe, w tym podnoszenie kompetencji osób dorosłych. Przystosowanie przedsiębiorców i pracowników do zmian. Rynek pracy, w tym samozatrudnienie. Wnioski o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP przyjmowane będą w terminie od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 15 lipca 2015 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

4 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

5 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO DROGI euro (w tym max 15 % na drogi lokalne) INFRASTRUKTURA KOLEJOWA euro

6 ETAPOWOŚĆ INWESTYCJI ETAP I - zadania mniejsze, już przygotowane do realizacji, które mają szansę na wykonanie do 2018 r. (otworzy to szanse na uzyskanie dodatkowych środków do realizacji kolejnych inwestycji z RPO WP - krok milowy) ETAPY II, III, IV - zadania wymagające dłuższego okresu realizacji - inwestycje o bardziej zaawansowanych projektach - wymagające większych nakładów finansowych LISTA REZERWOWA Realizacja uzależniona od pozyskania dodatkowych środków finansowych.

7 PRZETARGI I PRZETARG - 15.06.2015 R.
Budowa DW 835 Lublin-Przeworsk Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A-4 „Przeworsk” do DK 4 (Gwizdaj)

8 PRZETARGI CD. Etap II planowane ogłoszenie przetargów I kwartał 2016 r. Etap III planowane ogłoszenie przetargów 2016/2017 Etap IV planowane ogłoszenie przetargów 2018

9 ETAP I Łączna długość 59,3 km dróg Łączny koszt 335,7 mln zł
Kwota w WPF 257,7 mln zł

10 wkład Województwa: 2,25 mln SDR 2010: 7 985 poj./dobę
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna etap I PFU długość: 13,0 km koszt całkowity: 15,00 mln wkład Województwa: 2,25 mln SDR 2010: poj./dobę Ogłoszenie przetargu wrzesień/ październik 2015 1 1

11 wkład Województwa: 4,50 mln przetargi: 2015 r.
Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz–Brzozów–Sanok (etap II) etap I ZRID długość: 1,0 km koszt całkowity: 30,00 mln wkład Województwa: 4,50 mln przetargi: 2015 r. SDR 2010: poj./dobę budowa dwóch mostów Zakończenie realizacji listopad 2015 2

12 wkład Miasta Sanoka: 2,40 mln SDR 2010: 24 795 poj./dobę
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej łącznik pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 etap I PFU (w przygotowaniu) długość: 1,4 km koszt całkowity: 16,00 mln wkład Miasta Sanoka: 2,40 mln SDR 2010: poj./dobę Ogłoszenie przetargu grudzień 2015 3

13 wkład Województwa: 2,25 mln SDR 2010: 9 269 poj./dobę
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Wiśniowa–Frysztak–Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów etap I PFU długość: 7,5 km koszt całkowity: 15,00 mln wkład Województwa: 2,25 mln SDR 2010: poj./dobę Ogłoszenie przetargu wrzesień/ październik 2015 4

14 wkład województwa: 10,50 mln SDR 2010: 3 252 poj./dobę budowa wiaduktu
Budowa drogi obwodowej m. Kolbuszowa i Werynia w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Kolbuszowa–Leżajsk–Sokołów Małopolski etap I PFU długość: 6,4 km koszt całkowity: 70,00 mln wkład województwa: 10,50 mln SDR 2010: poj./dobę budowa wiaduktu Ogłoszenie przetargu wrzesień/ październik 2015 5

15 wkład Województwa: 6,00 mln wkład Starostwa Rzeszowskiego: 3,00 mln
Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Kolbuszowa–Leżajsk–Sokołów Małopolski etap I PFU długość: 4,0 km koszt całkowity: 48,00 mln wkład Województwa: 6,00 mln wkład Starostwa Rzeszowskiego: 3,00 mln Wkład Miasta Sokołów Małopolski: 5,00 mln SDR 2010: poj./dobę Ogłoszenie przetargu listopad/ grudzień 2015 6

16 wkład Województwa: 6,00 mln SDR 2010: 4 616 poj./dobę
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Dynów–Grabownica Starzeńska – Budowa obwodnicy miasta Dynów etap I PFU długość: 3,6 km koszt całkowity: 40,00 mln wkład Województwa: 6,00 mln SDR 2010: poj./dobę budowa trzech małych mostów Ogłoszenie przetargu listopad / grudzień 2015 7

17 wkład Województwa: 2,25 mln Wkład miasta Jasło: wykup nieruchomości
Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło–Nowy Żmigród–Ożenna–granica państwa w miejscowości Jasło (łącznik dróg krajowych) etap I PFU długość: 1,5 km koszt całkowity: 15,00 mln wkład Województwa: 2,25 mln Wkład miasta Jasło: wykup nieruchomości SDR 2010: poj./dobę Ogłoszenie przetargu grudzień 2015 8

18 wkład Województwa: 3,00 mln SDR 2010: 3 846 poj./dobę
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec wraz z budową drogi obwodowej m. Oleszyce i m. Cieszanów etap I PFU długość: 5,0 km koszt całkowity: 20,00 mln wkład Województwa: 3,00 mln SDR 2010: poj./dobę Ogłoszenie przetargu wrzesień 2015 9 9

19 wkład Województwa: 2,55 mln SDR 2010: 3 846 poj./dobę
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa–Oleszyce–Hrebenne –Budowa obwodnicy m. Oleszyce do m. Lubaczów etap I PFU długość: 5,0 km koszt całkowity: 17,00 mln wkład Województwa: 2,55 mln SDR 2010: poj./dobę Ogłoszenie przetargu wrzesień 2015 10

20 wkład Województwa: 1,50 mln SDR 2010: 3 846 poj./dobę budowa mostu
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa–Oleszyce–Hrebenne – Budowa drogi obwodowej m. Lubaczów etap I PFU długość: 3,5 km koszt całkowity: 10,00 mln wkład Województwa: 1,50 mln SDR 2010: poj./dobę budowa mostu Ogłoszenie przetargu wrzesień/ październik 2015 11

21 wkład Województwa: 4,45 mln SDR 2010: 7 985 poj./dobę budowa wiaduktu
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Dynów–Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do DK4 (Gwizdaj) 12. etap I PFU (w przygotowaniu) długość: 2,9 km koszt całkowity: 29,67 mln wkład Województwa: 4,45 mln SDR 2010: poj./dobę budowa wiaduktu Ogłoszenie przetargu 12

22 wkład Województwa: 1,50 mln SDR 2010: 1 135 poj./dobę
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania DK 19 w m. Jeżowe do węzła S19 Podgórze etap I PFU długość: 4,5 km koszt całkowity: 10,00 mln wkład Województwa: 1,50 mln SDR 2010: poj./dobę Ogłoszenie przetargu październik 2015 13

23 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "KOLEJNE KROKI DO URUCHOMIENIA RPO WP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google