Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 1 AKTUALNY STAN PRAC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 1 AKTUALNY STAN PRAC."— Zapis prezentacji:

1 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 1 AKTUALNY STAN PRAC

2 SZOOP RPO WD 2014-2020 18 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 został przyjęty 4 marca 2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął pierwszy projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) RPO WD 2014- 2020 9 - 24 marca 2015 r. konsultacje społeczne SZOOP 16 - 18 marca 2015 r. w ramach konsultacji społecznych - spotkania informacyjne dla przedstawicieli jst, partnerów społecznych, gospodarczych Kwiecień 2015 r. przewidywany termin, w którym IZ odniesie się do zgłoszonych uwag Czerwiec 2015 r. przewidywany termin przyjęcia drugiego projektu SZOOP III kwartał 2015 r. uruchomienie pierwszych konkursów 2

3 Struktura SZOOP Ogólny opis RPO i zasad jego realizacji Szczegółowy opis osi priorytetowych i poszczególnych działań Indykatywny plan finansowy, czyli konkretne kwoty, które przypisane są poszczególnym osiom Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji – kwestie związane z ZIT-ami, rewitalizacją i obszarami wiejskimi Wykaz niezbędnych dokumentów towarzyszących realizacji programu 3

4 Uwagi od organizacji pozarządowych zgłoszone w ramach konsultacji SZOOP RPO WD 2014-2020 4 Dodanie nowego beneficjenta - katalog beneficjentów został określony w przyjętym przez KE i ZWD RPO WD 2014-2020. Zmiany typów projektów – katalog typów projektów wynika z kierunków wsparcia określonych w RPO WD 2014-2020. W niektórych przypadkach możliwe rozszerzenie o ile jest to zgodne z RPO, np. działanie 3.1 – mikroinstalacje OZE. Zmiana wskaźników – wymienione w SZOOP wskaźniki zostały ustalone przez KE Definicje – uzupełnienie definicji w ramach drugiej wersji SZOOP, w zakresie m.in. biopaliwa II i III generacji, oszczędność energii, Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna, Umowa o poprawę efektywności energetycznej – dla projektów realizowanych poprzez ESCO

5


Pobierz ppt "Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 1 AKTUALNY STAN PRAC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google