Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych"— Zapis prezentacji:

1 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego AKTUALNY STAN PRAC Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego został podzielony na 11 Osi priorytetowych. Wsparcie Unii Europejskiej na realizacje zaplanowanych działań wynosi euro.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
SZOOP RPO WD 18 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata został przyjęty 4 marca 2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął pierwszy projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) RPO WD marca 2015 r. konsultacje społeczne SZOOP marca r. w ramach konsultacji społecznych - spotkania informacyjne dla przedstawicieli jst, partnerów społecznych, gospodarczych Kwiecień 2015 r. przewidywany termin, w którym IZ odniesie się do zgłoszonych uwag Czerwiec 2015 r. przewidywany termin przyjęcia drugiego projektu SZOOP III kwartał 2015 r. uruchomienie pierwszych konkursów Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego został podzielony na 11 Osi priorytetowych. Wsparcie Unii Europejskiej na realizacje zaplanowanych działań wynosi euro.

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Struktura SZOOP Ogólny opis RPO i zasad jego realizacji Szczegółowy opis osi priorytetowych i poszczególnych działań Indykatywny plan finansowy, czyli konkretne kwoty, które przypisane są poszczególnym osiom Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji – kwestie związane z ZIT-ami , rewitalizacją i obszarami wiejskimi Wykaz niezbędnych dokumentów towarzyszących realizacji programu Czwarta oś priorytetowa zawiera 5 priorytetów inwestycyjnych. Jest piątą pod względem wielkości nakładów finansowych osią w ramach RPO WD

4 Uwagi od organizacji pozarządowych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Uwagi od organizacji pozarządowych zgłoszone w ramach konsultacji SZOOP RPO WD Dodanie nowego beneficjenta - katalog beneficjentów został określony w przyjętym przez KE i ZWD RPO WD Zmiany typów projektów – katalog typów projektów wynika z kierunków wsparcia określonych w RPO WD W niektórych przypadkach możliwe rozszerzenie o ile jest to zgodne z RPO, np. działanie 3.1 – mikroinstalacje OZE. Zmiana wskaźników – wymienione w SZOOP wskaźniki zostały ustalone przez KE Definicje – uzupełnienie definicji w ramach drugiej wersji SZOOP, w zakresie m.in. biopaliwa II i III generacji, oszczędność energii, Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna, Umowa o poprawę efektywności energetycznej – dla projektów realizowanych poprzez ESCO Wykazane działania nie stanowią katalogu zamkniętego, są to główne działania planowane do realizacji w ramach 10 osi priorytetowej.

5


Pobierz ppt "Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google