Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA dotycząca strategii działań związanych z rozbudową infrastruktury drogowej w latach 2007-2013 w tym dróg łączących ośrodki planowanych rozgrywek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA dotycząca strategii działań związanych z rozbudową infrastruktury drogowej w latach 2007-2013 w tym dróg łączących ośrodki planowanych rozgrywek."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA dotycząca strategii działań związanych z rozbudową infrastruktury drogowej w latach 2007-2013 w tym dróg łączących ośrodki planowanych rozgrywek mistrzostw Europy EURO 2012, planowanych do realizacji na terenie woj. lubelskiego

2 Połączenia komunikacyjne do planowanych ośrodków mistrzostw EURO 2012 Polski i Ukrainy LEGENDA Autostrady istniejące i planowane Drogi ekspresowe uwzględnione w programie POIŚ Pozostałe drogi ekspresowe Drogi krajowe istniejące Drogi krajowe stanowiące dojazdy do przejść granicznych Miasta główne Miasta dodatkowe GDAŃSK POZNAŃ WARSZAWA WROCŁAW CHORZÓW KRAKÓW

3 Planowana realizacja zadań na terenie woj.lubelskiego LEGENDA -Drogi ekspresowe ujęte w programie POIiŚ do realizacji w latach 2009-2011 -Drogi ekspresowe planowane do realizacji w latach 2009-2011 jako zadania rezerwowe -Drogi ekspresowe uwzględnione w programie POIiŚ do realizacji do roku 2013 -Obwodnice planowane do realizacji w programie 25 obwodnic -Drogi krajowe

4 Budowa drogi ekspresowej S17 w latach 2009 – 2011 Droga S17 Warszawa – Lublin – Hrebenne – granica państwa a)odcinek gr. woj. mazowieckiego – Lublin – Piaski o długości 101,4 km, szacowane koszty ok. 701,9 mln EURO (zadanie ujęte w programie POIiŚ); b)budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego o długości 8,9 km, szacunkowe koszty robót 33,6 mln EURO (zadanie ujęte w programie budowy 25 obwodnic); c)odcinek Piaski – Hrebenne – granica państwa (z wyłączeniem obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego) o długości 112,6 km, szacunkowe koszty 607,4 mln EURO (inwestycja rezerwowa). Odcinek ten znalazł się na liście rezerwowej zadań przewidzianych do realizacji w związku z organizacją EURO 2012. RAZEM: 222,9 km za ok. 1 342,9 mln EURO

5 Droga ekspresowa S17 odc. gr. woj. – Kurów – Lublin - Piaski Długość odcinka: 101,4 km Lata realizacji: 2009-2011 Koszt realizacji 701,9 mln EURO Realizacja podzielona została na trzy odcinki: -gr. województwa - węzeł Sielce dł. 32,5 km; -węzeł Sielce- węzeł Witosa dł. 56,6 km; -węzeł Witosa – początek obwodnicy m.Piaski dł. 12,3 km.

6 Długość odcinka: 32,5 km Całkowity koszt: 189,1 mln EURO Lata realizacji: 2010 - 2011 STAN PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH -KP w trakcie opracowania - IV kw. 2007 -Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - III kw. 2008 -Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi – I kw. 2009 -PB-W – III kw. 2009 -Odszkodowania za grunty - 2009 – 2010 -Pozwolenie na budowę – IV kw. 2009 Droga ekspresowa S17 odc. gr. woj. mazowieckiego – węzeł Sielce

7 Droga ekspresowa S17 odc. węzeł Sielce – węzeł Witosa STAN PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH: -KP – została opracowana -Trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej – planowane uzyskanie IV kw. 2007 -Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi – II kw. 2008 -PB-W, opracowaniu – I kw. 2009 -Trwa nabywanie gruntów – planowane zak. 2009 -Pozwolenie na budowę – II kw. 2009 Długość odcinka dł. 56,6 km Całkowity koszt: 406,8 mln EURO Lata realizacji: 2009 - 2011

8 Droga ekspresowa S17 odc. węzeł Witosa – Piaski Długość odcinka dł. 12,3 km. Całkowity koszt: 106,0 mln EURO Lata realizacji: 2009 - 2010 STAN PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH: -KP – została opracowana -Trwa postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej –IV kw. 2007 -Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi – II kw. 2008 -PB-W, opracowany w 2006 (aktualizacja - III kw. 2008) -Odszkodowania za grunty - 2008 - 2009 -Pozwolenie na budowę – IV kw. 2008

9 Droga ekspresowa S17 - zadanie rezerwowe odcinek Piaski – Hrebenne – granica państwa z wyłączeniem obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego Długość odcinka: 112,6 km Lata realizacji: 2009 - 2011 Koszt realizacji 607,4 mln EURO Stan przygotowania inwestycji: -KP w trakcie opracowania – IV kw. 2007 -Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – II kw. 2008 -Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi – IV kw. 2008 -PB-W opracowanie w latach - 2008÷2009 -Odszkodowania za grunty - 2009 - 2010 -Pozwolenie na budowę – II kw. 2009

10 Budowa drogi ekspresowej S12 w latach 2009 – 2011 (inwestycje rezerwowe) Droga S12 Puławy – Kurów – Lublin – Piaski – Chełm – Dorohusk – granica państwa (Kijów) a)Budowa I etapu obwodnicy m. Puławy wraz z budową mostu przez rz. Wisłę w Puławach długości 12,7 km za 102,6 mln EURO (zadanie w trakcie realizacji, zakończenie robót I półrocze 2008r.) b)Budowa II etapu obwodnicy m. Puławy (do węzła Sielce) długości 12,3 km za 52,7 mln EURO c)Przebudowa odcinka Piaski – Dorohusk długości 68,4 km za 332,0 mln EURO w tym budowa obwodnicy Chełma dł.18,4 km RAZEM: 93,4 km za ok. 487,3 mln EURO

11 Budowa obwodnicy m. Puławy – II - gi etap realizacji długość odcinka: 12,3 km Lata realizacji: 2009-2010 Koszt realizacji 52,7 mln EURO Stan przygotowania inwestycji: -Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - III kw. 2007 -Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi – IV kw. 2007 -PB-W w opracowaniu termin 2007 -Odszkodowania za grunty – 2008-2009 -Pozwolenie na budowę – II kw. 2008

12 Przebudowa odcinka Piaski – Dorohusk (wraz z obwodnicą m. Chełm) długość odcinka: 68,4 km Lata realizacji: 2009-2011 Koszt realizacji 332,0 mln EURO Stan przygotowania inwestycji: STEŚ – maj 2008 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - III kw. 2008 Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi – I kw. 2009 PB-W w opracowaniu termin 2008 – 2009 Odszkodowania za grunty - 2009 - 2010 Pozwolenie na budowę – II kw. 2009

13 Droga ekspresowa S19 odc. gr. woj. mazowieckiego –Międzyrzec Podlaski – koniec obw. Lubartowa (do węzła Annobór) Długość odcinka: 78,5 km Lata realizacji: 2009-2013 Koszt realizacji: 365,7 mln EURO Stan przygotowania inwestycji: KP w trakcie opracowania – IV kw. 2007 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – II kw. 2008 Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi – IV kw. 2008 PB-W, opracowanie w latach 2004-2010 Odszkodowania za grunty - 2007-2011 Pozwolenie na budowę dla I odcinka (obwodnica m. Kock i m. Wola Skromowska) – II kw. 2008

14 Droga ekspresowa S19 odc. koniec obwodnicy m. Kraśnik – gr. woj. podkarpackiego Długość odcinka: 36,5 km Lata realizacji: 2009-2013 Całkowity koszt: 226,5 mln EURO Stan przygotowania inwestycji: KP w trakcie opracowania – IV kw. 2007 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – II kw. 2008 Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi – IV kw. 2008 PB-W, opracowanie w latach 2008-2010 Odszkodowania za grunty - 2004 – 2010 Pozwolenie na budowę dla I odcinka (obwodnica m. Janów Lubelski) – IV kw. 2008

15 OBWODNICE MIEJSCOWOŚCI PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W PROGRAMIE PORPW lata 2011-2012 1. Budowa obwodnicyw ciągu DK Nr 74 1. Budowa obwodnicy m. FRAMPOL w ciągu DK Nr 74 - długość odcinka:3,1 km - koszt realizacji ok.8,22 mln EURO - lata realizacji:2011-2012 2. Budowa obwodnicy m.w ciągu DK Nr 74 2. Budowa obwodnicy m. GORAJEC w ciągu DK Nr 74 - długość odcinka:6,4 km - koszt realizacji ok.37,41 mln EURO - lata realizacji:2011-2012 3. Budowa obwodnicy m. w ciągu DK Nr 74 3. Budowa obwodnicy m. HRUBIESZÓW w ciągu DK Nr 74 - długość odcinka:8,1 km - koszt realizacji ok.32,73 mln EURO - lata realizacji:2011-2012 Razem : zakres rzeczowy 17,6 km za ok. 78,36 mln EURO Frampol Gorajec Hrubieszów

16 Układ docelowy dróg ekspresowych na terenie woj. lubelskiego LEGENDA Autostrada A-2 Drogi ekspresowe ujęte w programie POIŚ na lata 2009-2013 Pozostałe drogi ekspresowe Drogi krajowe istniejące Przejścia graniczne istniejące Przejścia graniczne planowane Planowany przebieg drogi ekspresowej S46


Pobierz ppt "INFORMACJA dotycząca strategii działań związanych z rozbudową infrastruktury drogowej w latach 2007-2013 w tym dróg łączących ośrodki planowanych rozgrywek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google