Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE TRANSPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PLANOWANE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Rzeszów, sierpień 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE TRANSPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PLANOWANE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Rzeszów, sierpień 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE TRANSPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PLANOWANE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Rzeszów, sierpień 2014 r.

2 ok. 5 mld zł ok. 2,6 mld zł – infrastruktura drogowa ok. 2,4 mld zł – infrastruktura kolejowa SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW W INFRASTRUKTURZE TRANSPORTOWEJ

3 21 REKOMENDOWANYCH ODCINKÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH (remont, przebudowa, budowa) 2 ZADANIA REZERWOWE 829 mln zł – ŁĄCZNA WARTOŚĆ 705 mln zł – DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE 2 DROGI PRZYGRANICZNE DW 885 Przemyśl – Malhowice (program PL-BY-UA) – 40 mln zł DW 897 Tylawa – Komańcza (program PL-SK) – 31 mln zł INWESTYCJE NA DROGACH WOJEWÓDZKICH PROPONOWANE DO REALIZACJI PRZEZ SAMORZĄD W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

4 NAJWAŻNIESZE INWESTYCJE NA DROGACH WOJEWÓDZKICH PROPONOWANE DO REALIZACJI PRZEZ SAMORZĄD W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 PROJEKTDŁUGOŚĆWARTOŚĆ 1. Rozbudowa drogi woj. nr 835 na odcinku od miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” 13 km15 mln zł 2. Budowa wschodniej obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi woj. nr 886 3,7 km85 mln zł 3. Rozbudowa drogi woj. nr 835 od miasta Przeworsk do miasta Kańczuga 13 km30 mln zł 4. Rozbudowa odcinka drogi woj. nr 984 21,4 km35 mln zł 5. Rozbudowa drogi woj. nr 988 na odcinku od końca obwodnicy Czudca do początku obwodnicy Strzyżowa 7,5 km15 mln zł

5 NAJWAŻNIESZE INWESTYCJE NA DROGACH WOJEWÓDZKICH PROPONOWANE DO REALIZACJI PRZEZ SAMORZĄD W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 PROJEKTDŁUGOŚĆWARTOŚĆ 6. Rozbudowa drogi woj. nr 988 - Budowa obwodnicy Strzyżowa 6,00 km160 mln zł 7. Rozbudowa drogi woj. nr 875 m.in. budowa obwodnicy Kolbuszowej i Werynii oraz budowa północnej obwodnicy Sokołowa Młp. 32 km160 mln zł 8. Rozbudowa odcinka drogi woj. nr 984 - Budowa nowego odcinka drogi woj. nr 984 do drogi woj. nr 985 wraz z budową mostu na Wisłoce 15 km80 mln zł 9. Rozbudowa drogi woj. nr 835 - Budowa obwodnicy Dynowa 3,6 km40 mln zł 10. Rozbudowa drogi woj. nr 881 wraz z budową mostu na Wisłoku i Mikośce 10,5 km20 mln zł

6 INWESTYCJE REKOMENDOWANE DO REALIZACJI W RAMACH KONTRAKTU TERYTORIALNEGO (POIiŚ) Samorząd Województwa proponuje podział planowanej inwestycji na drodze ekspresowej S19 Rzeszów – granica państwa na trzy etapy: Etap I Rzeszów Południe (Kielanówka)–węzeł Babica, Etap II Węzeł Babica–Krosno (Miejsce Piastowe), Etap III Krosno (Miejsce Piastowe)–Barwinek.

7 INWESTYCJE REKOMENDOWANE DO REALIZACJI W RAMACH KONTRAKTU TERYTORIALNEGO (POIiŚ) Aby wzmocnić swoją argumentację za realizacją etapu I, Samorząd Woj. Podkarpackiego zgłosił w ramach kontraktu terytorialnego dla województwa podkarpackiego do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dwie inwestycje komplementarne do etapu I S19 na południe od Rzeszowa:  ROZBUDOWA I BUDOWA DW NR 988 BABICA – STRZYŻÓW – WARZYCE NA ODCINKU BABICA – ZABORÓW + OBWODNICA CZUDCA  BUDOWA OBWODNICY POŁUDNIOWEJ RZESZOWA – ETAP I S19 - RZESZÓW POŁUDNIE (KIELANÓWKA) – DK 19 (UL. PODKARPACKA)

8 INWESTYCJE REKOMENDOWANE DO REALIZACJI W RAMACH KONTRAKTU TERYTORIALNEGO (POIiŚ) ŁACZNIKI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADOWYCH DŁUGOŚĆWARTOŚĆ 1. A4 - Dębica Wschód (z DW Nr 985 do DK4) 7 km100 mln zł 2. A4 - Sędziszów Małopolski (z DP Nr 1225R do DK4) 4,4 km60 mln zł 3. A4 - Przeworsk (z DW Nr 835 do DK4) 2,1 km20 mln zł 4. A4 - Rzeszów Północ (w ciągu DK 9 – gr. Rzeszowa – węzeł A4 Rudna Mała - DW Nr 869) 4 km100 mln zł 5. A4 - Dębica Zachód (z DP Nr 2509R do DK4) 3,2 km53 mln zł ŁACZNIE 333 mln zł

9 INWESTYCJE REKOMENDOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 NAZWADŁUGOŚĆŚRODKI UNIJNE 1. Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap I S19 Rzeszów Południe (Kielanówka) – DK 19 (ul. Podkarpacka)** 3,3 km144,5 mln zł 2. Rozbudowa DW Nr 878 Rzeszów – Tyczyn** 4,7 km65 mln zł 3. Rozbudowa DW Nr 869 (droga lotniskowa) Etap I, II, III 6,5 km45 mln zł 4. Rozbudowa i budowa DW Nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku Babica – Zaborów + obwodnica Czudca 8 km70 mln zł Zadanie UMWP * Zadanie UM Rzeszowa ** Zadania wspólne UMWP i UM Rzeszowa

10 INWESTYCJE REKOMENDOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 NAZWADŁUGOŚĆŚRODKI UNIJNE 5. Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (dk4). Etap II i III* 4.2 km110 mln zł 6. Przebudowa drogi (była DK19) na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do DW Nr 869 (droga lotniskowa) 4,5 km7,5 mln zł 7. Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa* 2 km33 mln zł Zadanie UMWP * Zadanie UM Rzeszowa ** Zadania wspólne UMWP i UM Rzeszowa

11 INWESTYCJE REKOMENDOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 (REZERWA) NAZWADŁUGOŚĆŚRODKI UNIJNE 1. Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa - odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK19 ul. Podkarpacka do drogi woj. nr 878 ul. Sikorskiego – Etap II PO PW * 5 km377 mln zł 2. Rozbudowa DW nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku Kolbuszowa – Sokołów Małopolski PO PW /RPO 31,3 km200 mln zł 3. Łącznik A4 – Łańcut (z DW Nr 877) PO PW /POIiŚ 7 km70 mln zł 4. Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą poprzez budowę drogi wraz z rozbudową mostu w ciągu ul. Gen. Maczka* 1,4 km127,5 mln zł 5. Budowa drogi łączącej sieć TEN-T (węzeł Rzeszów – Dworzysko) z terenami inwestycyjnymi (centrum logistyczne) Rzeszów – Dworzysko* 3 km45 mln zł Zadanie UMWP * Zadanie UM Rzeszowa ** Zadania wspólne UMWP i UM Rzeszowa

12 RPO 2014 – 2020 829 mln zł KONTRAKT TERYTORIALNY 330 mln zł PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 1,3 mld zł PROGRAMY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 71 mln zł

13 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ PROPONOWANE DO REALIZACJI W LATACH 2014-2020 NAZWAWARTOŚĆDŁUGOŚĆ RPO WP 1. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-106 na odcinku Boguchwała – Czudec (dokończenie robót) 40 mln zł11 km 2. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz (dokończenie robót) 152 mln zł 50 km 3. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-25 odcinek Padew Narodowa – Mielec - Dębica 140 mln zł48 km 4. Modernizacja dworca PKP Rzeszów (Intermodalne Centrum Przesiadkowe) 175 mln zł 5. Rewitalizacja kolei dojazdowej „Przeworsk Wąskotorowy Dynów” 20 mln zł46 km 6. Rozbudowa terminala LHS w Woli Baranowskiej 73 mln zł 7. Zakup pojazdów szynowych 65,4 mln zł RAZEM 665,4155

14 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ PROPONOWANE DO REALIZACJI W LATACH 2014-2020 NAZWAWARTOŚĆDŁUGOŚĆ REZERWA RPO WP 1. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-108 na odcinku Jasło – granica województwa (dokończenie) 45 mln zł15 km 2. Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze -Szebnie ewentualnie rewitalizacja linii l-618 100/10 mln zł10/4 km 3. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-107 Zagórz – Łupków 150 mln zł RAZEM 295 mln zł25 km

15 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ PROPONOWANE DO REALIZACJI W LATACH 2014-2020 NAZWAWARTOŚĆDŁUGOŚĆ PO PW 1. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-25 na odcinku granica województwa – Ocice – Padew Narodowa 90 mln zł32,7 km 2. Rewitalizacja linii nr l-78 Sandomierz – Grębów 12 mln zł9 km 3. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-74 Stalowa Wola – Sobów 100 mln zł24,4 km 4. Modernizacja linii kolejowej nr l-68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – granica województwa podkarpackiego i lubelskiego 120 mln zł27,5 km RAZEM 322 mln zł93,6 km

16 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ PROPONOWANE DO REALIZACJI W LATACH 2014-2020 NAZWAWARTOŚĆDŁUGOŚĆ POIIŚ 1. Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka (budowa 5 km nowej linii) 450 mln zł 2. Modernizacja Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (modernizacja stacji Rzeszów) 450 mln zł 3. Rzeszowska Kolejka Miejska 220 mln zł RAZEM 1120 mln zł

17 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE TRANSPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PLANOWANE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Rzeszów, sierpień 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google