Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE TRANSPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PLANOWANE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Rzeszów, sierpień 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE TRANSPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PLANOWANE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Rzeszów, sierpień 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE TRANSPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PLANOWANE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Rzeszów, sierpień 2014 r.

2 SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW W INFRASTRUKTURZE TRANSPORTOWEJ
ok. 5 mld zł ok. 2,6 mld zł – infrastruktura drogowa ok. 2,4 mld zł – infrastruktura kolejowa

3 705 mln zł – DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE
INWESTYCJE NA DROGACH WOJEWÓDZKICH PROPONOWANE DO REALIZACJI PRZEZ SAMORZĄD W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 21 REKOMENDOWANYCH ODCINKÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH (remont, przebudowa, budowa) 2 ZADANIA REZERWOWE 829 mln zł – ŁĄCZNA WARTOŚĆ 705 mln zł – DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE 2 DROGI PRZYGRANICZNE DW 885 Przemyśl – Malhowice (program PL-BY-UA) – 40 mln zł DW 897 Tylawa – Komańcza (program PL-SK) – 31 mln zł

4 1. 13 km 15 mln zł 2. 3,7 km 85 mln zł 3. 13 km 30 mln zł 4. 21,4 km
NAJWAŻNIESZE INWESTYCJE NA DROGACH WOJEWÓDZKICH PROPONOWANE DO REALIZACJI PRZEZ SAMORZĄD W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA PROJEKT DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ 1. Rozbudowa drogi woj. nr 835 na odcinku od miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” 13 km 15 mln zł 2. Budowa wschodniej obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi woj. nr 886 3,7 km 85 mln zł 3. Rozbudowa drogi woj. nr 835 od miasta Przeworsk do miasta Kańczuga 13 km 30 mln zł 4. Rozbudowa odcinka drogi woj. nr 984 21,4 km 35 mln zł 5. Rozbudowa drogi woj. nr 988 na odcinku od końca obwodnicy Czudca do początku obwodnicy Strzyżowa 7,5 km

5 6. 6,00 km 160 mln zł 7. 32 km 8. 15 km 80 mln zł 9. 3,6 km 40 mln zł
NAJWAŻNIESZE INWESTYCJE NA DROGACH WOJEWÓDZKICH PROPONOWANE DO REALIZACJI PRZEZ SAMORZĄD W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA PROJEKT DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ 6. Rozbudowa drogi woj. nr Budowa obwodnicy Strzyżowa 6,00 km 160 mln zł 7. Rozbudowa drogi woj. nr 875 m.in. budowa obwodnicy Kolbuszowej i Werynii oraz budowa północnej obwodnicy Sokołowa Młp. 32 km 8. Rozbudowa odcinka drogi woj. nr Budowa nowego odcinka drogi woj. nr 984 do drogi woj. nr 985 wraz z budową mostu na Wisłoce 15 km 80 mln zł 9. Rozbudowa drogi woj. nr Budowa obwodnicy Dynowa 3,6 km 40 mln zł 10. Rozbudowa drogi woj. nr 881 wraz z budową mostu na Wisłoku i Mikośce 10,5 km 20 mln zł

6 Etap I Rzeszów Południe (Kielanówka)–węzeł Babica,
INWESTYCJE REKOMENDOWANE DO REALIZACJI W RAMACH KONTRAKTU TERYTORIALNEGO (POIiŚ) Samorząd Województwa proponuje podział planowanej inwestycji na drodze ekspresowej S19 Rzeszów – granica państwa na trzy etapy: Etap I Rzeszów Południe (Kielanówka)–węzeł Babica, Etap II Węzeł Babica–Krosno (Miejsce Piastowe), Etap III Krosno (Miejsce Piastowe)–Barwinek.

7 INWESTYCJE REKOMENDOWANE DO REALIZACJI W RAMACH KONTRAKTU TERYTORIALNEGO (POIiŚ)
Aby wzmocnić swoją argumentację za realizacją etapu I, Samorząd Woj. Podkarpackiego zgłosił w ramach kontraktu terytorialnego dla województwa podkarpackiego do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dwie inwestycje komplementarne do etapu I S19 na południe od Rzeszowa: ROZBUDOWA I BUDOWA DW NR 988 BABICA – STRZYŻÓW – WARZYCE NA ODCINKU BABICA – ZABORÓW + OBWODNICA CZUDCA BUDOWA OBWODNICY POŁUDNIOWEJ RZESZOWA – ETAP I S19 - RZESZÓW POŁUDNIE (KIELANÓWKA) – DK 19 (UL. PODKARPACKA)

8 INWESTYCJE REKOMENDOWANE DO REALIZACJI W RAMACH KONTRAKTU TERYTORIALNEGO (POIiŚ)
ŁACZNIKI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADOWYCH DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ 1. A4 - Dębica Wschód (z DW Nr 985 do DK4) 7 km 100 mln zł 2. A4 - Sędziszów Małopolski (z DP Nr 1225R do DK4) 4,4 km 60 mln zł 3. A4 - Przeworsk (z DW Nr 835 do DK4) 2,1 km 20 mln zł 4. A4 - Rzeszów Północ (w ciągu DK 9 – gr. Rzeszowa – węzeł A4 Rudna Mała - DW Nr 869) 4 km 5. A4 - Dębica Zachód (z DP Nr 2509R do DK4) 3,2 km 53 mln zł ŁACZNIE 333 mln zł

9 INWESTYCJE REKOMENDOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020
NAZWA DŁUGOŚĆ ŚRODKI UNIJNE 1. Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap I S19 Rzeszów Południe (Kielanówka) – DK 19 (ul. Podkarpacka)** 3,3 km 144,5 mln zł 2. Rozbudowa DW Nr 878 Rzeszów – Tyczyn** 4,7 km 65 mln zł 3. Rozbudowa DW Nr 869 (droga lotniskowa) Etap I, II, III 6,5 km 45 mln zł 4. Rozbudowa i budowa DW Nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku Babica – Zaborów + obwodnica Czudca 8 km 70 mln zł Zadanie UMWP * Zadanie UM Rzeszowa ** Zadania wspólne UMWP i UM Rzeszowa

10 INWESTYCJE REKOMENDOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020
NAZWA DŁUGOŚĆ ŚRODKI UNIJNE 5. Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (dk4). Etap II i III* 4.2 km 110 mln zł 6. Przebudowa drogi (była DK19) na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do DW Nr 869 (droga lotniskowa) 4,5 km 7,5 mln zł 7. Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa* 2 km 33 mln zł Zadanie UMWP * Zadanie UM Rzeszowa ** Zadania wspólne UMWP i UM Rzeszowa

11 INWESTYCJE REKOMENDOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA (REZERWA) NAZWA DŁUGOŚĆ ŚRODKI UNIJNE 1. Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa - odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK19 ul. Podkarpacka do drogi woj. nr 878 ul. Sikorskiego – Etap II PO PW * 5 km 377 mln zł 2. Rozbudowa DW nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku Kolbuszowa – Sokołów Małopolski PO PW /RPO 31,3 km 200 mln zł 3. Łącznik A4 – Łańcut (z DW Nr 877) PO PW /POIiŚ 7 km 70 mln zł 4. Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą poprzez budowę drogi wraz z rozbudową mostu w ciągu ul. Gen. Maczka* 1,4 km 127,5 mln zł 5. Budowa drogi łączącej sieć TEN-T (węzeł Rzeszów – Dworzysko) z terenami inwestycyjnymi (centrum logistyczne) Rzeszów – Dworzysko* 3 km 45 mln zł Zadanie UMWP * Zadanie UM Rzeszowa ** Zadania wspólne UMWP i UM Rzeszowa

12 RPO 2014 – mln zł KONTRAKT TERYTORIALNY mln zł PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 1,3 mld zł PROGRAMY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 71 mln zł

13 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ PROPONOWANE DO REALIZACJI W LATACH 2014-2020
NAZWA WARTOŚĆ DŁUGOŚĆ RPO WP 1. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-106 na odcinku Boguchwała – Czudec (dokończenie robót) 40 mln zł 11 km 2. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz (dokończenie robót) 152 mln zł 50 km 3. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-25 odcinek Padew Narodowa – Mielec - Dębica 140 mln zł 48 km 4. Modernizacja dworca PKP Rzeszów (Intermodalne Centrum Przesiadkowe) 175 mln zł 5. Rewitalizacja kolei dojazdowej „Przeworsk Wąskotorowy Dynów” 20 mln zł 46 km 6. Rozbudowa terminala LHS w Woli Baranowskiej 73 mln zł 7. Zakup pojazdów szynowych 65,4 mln zł RAZEM 665,4 155

14 1. 2. 3. RAZEM REZERWA RPO WP 295 mln zł 25 km
INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ PROPONOWANE DO REALIZACJI W LATACH NAZWA WARTOŚĆ DŁUGOŚĆ REZERWA RPO WP 1. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-108 na odcinku Jasło – granica województwa (dokończenie) 45 mln zł 15 km 2. Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze -Szebnie ewentualnie rewitalizacja linii l-618 100/10 mln zł 10/4 km 3. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-107 Zagórz – Łupków 150 mln zł RAZEM 295 mln zł 25 km

15 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ PROPONOWANE DO REALIZACJI W LATACH 2014-2020
NAZWA WARTOŚĆ DŁUGOŚĆ PO PW 1. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-25 na odcinku granica województwa – Ocice – Padew Narodowa 90 mln zł 32,7 km 2. Rewitalizacja linii nr l-78 Sandomierz – Grębów 12 mln zł 9 km 3. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-74 Stalowa Wola – Sobów 100 mln zł 24,4 km 4. Modernizacja linii kolejowej nr l-68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – granica województwa podkarpackiego i lubelskiego 120 mln zł 27,5 km RAZEM 322 mln zł 93,6 km

16 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ PROPONOWANE DO REALIZACJI W LATACH 2014-2020
NAZWA WARTOŚĆ DŁUGOŚĆ POIIŚ 1. Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka (budowa 5 km nowej linii) 450 mln zł 2. Modernizacja Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (modernizacja stacji Rzeszów) 3. Rzeszowska Kolejka Miejska 220 mln zł RAZEM 1120 mln zł

17 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE TRANSPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PLANOWANE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Rzeszów, sierpień 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google