Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt planu robót na rok 2008 na terenie województwa lubelskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt planu robót na rok 2008 na terenie województwa lubelskiego"— Zapis prezentacji:

1 Projekt planu robót na rok 2008 na terenie województwa lubelskiego
Zadania inwestycyjne kontynuowane – zakres rzeczowy 52,2 km za kwotę 254,2 mln zł. w tym: zadania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: • DK nr 12 budowa I etapu obwodnicy m. Puławy długości 12,7 km wraz z budową nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach długości 1038 mb. Planowany termin zakończenia robót – I półrocze 2008 r. Całkowita wartość zadania – 393,6 mln zł w tym: rok 2008 – 57,4 mln zł. • DK nr 17 budowa obwodnicy Hrebennego długości 2,0 km. Oddanie obwodnicy do ruchu planowane jest na I kw r. Całkowita wartość zadania – 34,6 mln zł w tym rok ,8 mln zł. zadanie współfinansowane z Funduszu Spójności - kontynuacja przebudowy DK nr 2 na odcinku Biała Podlaska – Terespol – granica państwa, długości 30,9 km za 160,0 mln zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2009 roku. Zadanie współfinansowane z pożyczki na obwodnice EBI-AFI. - budowa obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego długości 6,6 km w ciągu DK nr 19. Planowane oddanie obwodnicy do ruchu I kwartał 2008 r. W ramach tego zadania przewidziany jest remont DK nr 19 na odc. granica woj.mazowieckiego – Łukowisko – Międzyrzec Podlaski. Ogólna wartość robót planowanych do wykonania w latach wyniesie 106,6 mln zł w tym: rok ,9 mln zł. zadania w zakresie ochrony środowiska – realizacja zadań w strefie ograniczonego użytkowania na zrealizowanych obwodnicach Piask i Okop – 8,1 mln zł. LUBLIN , Listopad 2007

2 Budowa dróg ekspresowych na terenie woj.lubelskiego
Garwolin Międzyrzec Podl. LEGENDA -Drogi ekspresowe ujęte w programie POIiŚ do realizacji w latach -Drogi ekspresowe planowane do realizacji w latach jako zadania rezerwowe -Drogi ekspresowe uwzględnione w programie POIiŚ do realizacji do roku 2013 -Obwodnice planowane do realizacji w PORPW oraz programie „25 obwodnic” -Drogi krajowe Kurów POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Piaski PORPW - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Nisko Hrebenne

3 Budowa drogi ekspresowej S-17
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziana jest budowa drogi S-17 o łącznej długości 245,1 km. Budowa została podzielona na następujące odcinki: GARWOLIN Garwolin – węzeł „Sielce” (k/Kurowa), dł.54,2 km Węzeł „Sielce” – Lublin – Piaski, dł. 68,9 km Piaski – Hrebenne – granica państwa (zadanie rezerwowe), dł. 122,0 km w.”SIELCE” PIASKI HREBENNE

4 Budowa drogi ekspresowej S-17
GARWOLIN Odc. Garwolin-węzeł „Sielce” (k/Kurowa”) • długość odcinka 54,2 km • planowany koszt robót: 895, 0 mln zł. • lata realizacji 2008–2011 Realizacja zadania podzielona została na dwa odcinki: - Garwolin – początek obw. m. Ryki, dł. 24,6 km - początek obwodnicy m. Ryki - węzeł „Sielce” (k/Kurowa), długości 29,6 km

5 Budowa drogi ekspresowej S-17
GARWOLIN Odc. węzeł „Sielce” (k/Kurowa)-Piaski • długość odcinka – 68, 9 km • przewidywany koszt robót: 1.404,0 mln zł. • lata realizacji: 2008–2011 Realizacja zadania podzielona została na trzy odcinki: - odc. węzeł „Sielce” – węzeł „Dąbrowica” dł. 32,1 km - odc. węzeł „Dąbrowica” – węzeł „Witosa” dł. 24,5 km - odc. węzeł „Witosa” – Piaski dł. 12,3 km

6 Budowa drogi ekspresowej S-12
GARWOLIN Budowa drogi ekspresowej o łacznej długości 93,4 km podzielona została na następujące odcinki: w.”SIELCE” PUŁAWY DOROHUSK PIASKI I etap budowy obwodnicy Puław, dł. 12,7 km (w trakcie realizacji – termin zakończenia II kw r.) II etap budowy obwodnicy Puław (do węzła „Sielce” k/Kurowa), długości 12,3 km Węzeł „Sielce” – Lublin – Piaski, dł. 68,9 km (odcinek o wspólnym przebiegu z S-17) Piaski – Dorohusk – granica państwa, dł. 68,4 km (zadanie rezerwowe)

7 Budowa drogi ekspresowej S-12
Odc. obwodnicy m.Puławy II etap budowy obwodnicy m.Puławy: długość odcinka: 12,3 km Lata realizacji: Koszt robót: 180,0 mln zł. Stan przygotowania inwestycji: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - IV kw. 2007 Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi – I kw. 2008 PB-W w opracowaniu termin 2008 Odszkodowania za grunty Pozwolenie na budowę – III kw. 2008 w.”SIELCE”

8 Budowa drogi ekspresowej S-12
Odc. obwodnicy m.Chełm obwodnica długości: 18,4 km Lata realizacji Koszt robót: 240,0 mln zł. stan prac przygotowawczych: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – II kw. 2008 Konsultacje społeczne - zakończone Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi – I kw. 2009 PB-W, w latach Odszkodowania za grunty Pozwolenie na budowę – III kw. 2009 węzeł „Janów” węzeł „Horodyszcze” węzeł „Okszów” węzeł „Srebrzyszcze”

9 Budowa drogi ekspresowej S-19
Budowa drogi ekspresowej nr S-19 ujęta została w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata Łączna długość drogi 192,0 km Budowa podzielona została na następujące odcinki: MIĘDZYRZEC PODL. Budowa obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego dł. 6,6 km. (Zadanie w trakcie realizacji– termin zakończenia I kw r.) Odc. Międzyrzec Podlaski – koniec obwodnicy Lubartowa (do węzła „Annobór”), dł. 69,4 km Odc. Lubartów – koniec obwodnicy Kraśnika, dł. 68,1 km koniec obw. Kraśnika – Nisko (do węzła „Zapacz”), dł. 47,9 km LUBARTÓW w.ANNOBÓR LUBLIN NISKO w.ZAPACZ

10 Budowa drogi ekspresowej S-19
Odc. Międzyrzec Podlaski – koniec obwodnicy Lubartowa (do węzła „Annobór”) • długość odcinka 69,4 km • planowany koszt robót: 1.110,8 mln zł. • lata realizacji 2009–2013 Realizacja zadania podzielona została na odcinki: odc. Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski, dł. 20,8 km odc. Radzyń Podlaski – Kock, dł. 19,3 km obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej, dł. 7,9 km odc. Kock – Lubartów, dł. 21,4 km MIĘDZYRZEC PODLASKI RADZYŃ PODLASKI KOCK LUBARTÓW w.Annobór LUBLIN

11 Budowa drogi ekspresowej S-19
Odc. Lubartów (w.”Annobór”) – koniec obwodnicy Kraśnika • długość odcinka 68,1 km • planowany koszt robót: 1.278,6 mln zł. • lata realizacji 2009–2013 Realizacja zadania podzielona została na odcinki: odc. Lubartów (w.„Annobór”) – Lublin (w.„Lubartów”), dł.16,7 km zachodni odc. obwodnicy Lublina (w.„Dąbrowica”)- węzeł „Konopnica”, dł.11,4 km odc. węzeł „Konopnica” – koniec obwodnicy Kraśnika, dł. 40,0 km w.Annobór w.Lubartów w.Dąbrowica LUBLIN w.Konopnica KRAŚNIK

12 Budowa drogi ekspresowej S-19
koniec obw. Kraśnika – Nisko (do węzła „Zapacz”) • długość odcinka 47,9 km • planowany koszt robót: mln zł. • lata realizacji 2010–2013 LUBLIN Realizacja zadania podzielona została na odcinki: koniec obwodnicy Kraśnika – Janów Lubelski, dł. 20,7 km obwodnica Janowa Lubelskiego, dł. 5,2 km koniec obwodnicy Janowa Lubelskiego – Nisko (w.„Zapacz”), dł. 22,0 km KRAŚNIK JANÓW LUBELSKI NISKO

13 Budowa obwodnicy m.Kraśnik w ciągu DK nr 74
zadanie ujęte w programie budowy „25 obwodnic” obwodnica długości 5,5 km wartość robót ok. 75,0 mln zł przewidywany okres realizacji Stan przygotowania inwestycji: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – uzyskano w III kw. 2007 Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi – IV kw. 2007 - PB-W w opracowaniu - IV kw. 2007 - Odszkodowania za grunty - I kw. 2008 - Pozwolenie na budowę – II kw. 2008 74 S-19


Pobierz ppt "Projekt planu robót na rok 2008 na terenie województwa lubelskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google