Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA nt. działań Oddziału w Warszawie GDDKiA na terenie regionu płockiego. Płock, 13 października 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA nt. działań Oddziału w Warszawie GDDKiA na terenie regionu płockiego. Płock, 13 października 2009r."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA nt. działań Oddziału w Warszawie GDDKiA na terenie regionu płockiego. Płock, 13 października 2009r.

2 Stan sieci dróg krajowych na dzień 30.09.2007 r.: - długość dróg krajowych ogółem – 2 178,8 km, w tym - autostrad – 0 km, - dróg ekspresowych – 50,7 km, - dróg dwujezdniowych – 145,3 km, - obwodnic – 11,7 km - pozostałych dróg krajowych – 1 971,0 km

3 Stan sieci dróg krajowych na dzień 30.09.2009 r.: - długość dróg krajowych ogółem – 2 176,6 km, w tym - dróg ekspresowych – 105,9 km - pozostałe drogi krajowe – 2070,7 km - w budowie: - autostrad – 65,7 km, - dróg ekspresowych – 42,8 km, - obwodnic – 42,2 km - pozostałych dróg krajowych – 243,5 km - chodników – 30,4 km

4 Łącznie planowany program na lata 2008-2015 obejmuje budowę: - 121 km autostrady A-2 - 531 km dróg ekspresowych - 141 km dróg klasy głównej ruchu przyspieszonego ruchu przyspieszonego

5 Mapa regionu płockiego

6 Zadania w przygotowaniu Wzmocnienia - DK 62 Wyszogród – Wyszków – Łochów (brak zgody na dalsze prace projektowe) Pozostałe zadania - DK 50 Płońsk – Wyszogród z obwodnicą m. Rębowo - DK 60 Płock – Goślice - DK 62 granica województwa - Płock

7 Przebudowa drogi Nr 62 odc. Wyszogród – Serock – Wyszków – Łochów Zakres robót: rozbudowa istniejącej drogi do parametrów drogi klasy GP na odcinku o łącznej dł. ok.122 km wraz z budową obwodnic Pomiechówka i Wyszkowa Szacowana wartość inwestycji: 1036,0 mln zł. Stan przygotowania i realizacji: Na obecnym etapie zadanie przygotowywane jest w podziale na trzy odcinki: Wyszogród – Serock, Serock – Wyszków, Wyszków – Łochów. Dla każdego z w/w odcinków stan procesu przygotowania jest na etapie studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego. Parametry techniczne: klasa drogi GP-liczba pasów ruchu- 2+1 prędkość projektowana 80-kategoria ruchu KR5 liczba jezdni 1-obciążenia nawierzchni 115 kN/oś szerokość pasa ruchu 3,5- liczba węzłów 8

8 Przebudowa drogi Nr 62 odc. Wyszogród – Serock – Wyszków – Łochów

9 Rozbudowa DK nr 50 odc. Płońsk – Wyszogród wraz z budową obejścia Rębowa Zakres robót: rozbudowa istniejącego odcinka DKnr 50 wraz z korektą trasy w miejscowości Kobylniki (~500m) i budową obejścia m. Rębowo (`1,8km), łączna długośc trasy ok..10,6 km Szacowana wartość inwestycji: 44,6 mln zł. Stan przygotowania i realizacji: - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – 16.05.2007r - uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi – 04.04.2008r. w opracowaniu projekt budowlany i wykonawczy z opiniami planowane uzyskanie pozwolenia na budowę – 01.2010r. Parametry techniczne: - klasa drogi GP-liczba pasów ruchu 2x1 - prędkość projektowana 60-80 km/h-kategoria ruchu KR6 - liczba jezdni 1-obciążenia nawierzchni 115 kN/oś - szerokość pasa ruchu 3,5m- liczba węzłów 2 Zadanie zgłoszone do projektu planu na 2010r.

10 Rozbudowa DK nr 50 odc. Płońsk – Wyszogród wraz z budową obejścia Rębowa

11 Budowa drogi Nr 60 odc. Płock-Goślice (tzw. Północna Obwodnica Płocka) Zakres robót: budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 60 o długości ok.10,3 km, Szacowana wartość inwestycji: 498 mln zł. Stan przygotowania i realizacji: - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – 28.02.2007r. (ostateczna) - opracowana koncepcja programowa - brak zgody na dalsze prace projektowe Parametry techniczne: -klasa drogi GP-liczba pasów ruchu- 2x2 i 2+1 -prędkość projektowana 80 km/h-kategoria ruchu KR6 -liczba jezdni 2 i 1-obciążenia nawierzchni 115 kN/oś -szerokość pasa ruchu 3,5- liczba węzłów 1 Termin realizacji uzależniony od zakończenia procesu przygotowania i dostępnych środków finansowych.

12 Budowa drogi Nr 60 odc. Płock-Goślice (tzw. Północna Obwodnica Płocka)

13 DK 62 granica województwa – Płock Zakres robót: przebudowa drogi krajowej nr 62 na długości ok.19,5 km, uwzględniająca wzmocnienie i poszerzenie drogi, budowę ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę skrzyżowań, przebudowę mostu, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Stan przygotowania i realizacji: -w przygotowaniu projekt budowlany wraz z materiałami do wniosku wydanie pozwolenia na budowę Zadanie zgłoszone do projektu planu na 2010r.

14 Zadania w realizacji Obwodnice - DK 60 obwodnica Gostynina Wzmocnienia - DK 10 granica woj. kujawsko-pomorskiego - Sierpc Odnowy - DK 60 przejście przez Gostynin - DK 60 Drobin - Ciechanów

15 Budowa obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 60 Zakres robót – budowa jednojezdniowej obwodnicy o długości 8,8 km. Wartość inwestycji –160,05 mln zł; Stan realizacji - wykonawca robót – Polimex Mostostal S.A. i Wakoz Sp. z o.o.; w wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej 16.01.2008r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą robót; zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia robót i rozliczenia zadania – styczeń 2010 rok. Parametry techniczne: -klasa drogi GP-liczba pasów ruchu- 3x3pasy ruchu -prędkość projektowana 110km/h-kategoria ruchu KR5 -liczba jezdni 2-obciążenia nawierzchni 115kN/oś -szerokość pasa ruchu 3,5m Lata realizacji : 2006 – 2010r.

16 Budowa obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 60

17 Wzmocnienie drogi krajowej nr 10 na odc. gr.woj. kujawsko-pomorskiego - Sierpc Zakres robót: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni do parametrów 115 kN/oś na odcinku o dł. ok.22,9 km wraz z realizacją elementów z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu Szacowana wartość inwestycji: 83,84 mln zł. Stan przygotowania i realizacji: oddział posiada niezbędną dokumentację, roboty realizowane będą w oparciu o zgłoszenie, punktowo z wyłączeniem miejsc wymagających uzyskania pozwolenia na budowę (obręb wyznaczonych skrzyżowań) Parametry techniczne: -klasa drogi GP-liczba pasów ruchu- 1x2 -prędkość projektowana 60-80 km/h-kategoria ruchu KR6 -liczba jezdni 1-obciążenia nawierzchni 115 kN/oś -szerokość pasa ruchu 3,5m - liczba węzłów brak Lata realizacji 2008 – 2009r.

18 Wzmocnienie drogi krajowej nr 10 na odc. gr.woj. kujawsko-pomorskiego - Sierpc

19 Odnowy -DK 60 przejście przez Gostynin Długość odcinka – 7,2 km Wartość kosztorysowa zadania – 7,3 mln zł. -DK 60 Drobin – Ciechanów Długość odcinka – 2,5 km Wartość kosztorysowa zadania – 3,8 mln zł.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "INFORMACJA nt. działań Oddziału w Warszawie GDDKiA na terenie regionu płockiego. Płock, 13 października 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google