Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH NA PODKARPACIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH NA PODKARPACIU"— Zapis prezentacji:

1 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH NA PODKARPACIU
SPOTKANIE ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO PRACE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM NA EURO 2012 RZESZÓW 23 X 2009

2 MAPA WOJEWÓDZTWA Z INWESTYCJAMI PLANOWANYMI PRZEZ O/RZESZÓW GDDKiA NA LATA 2008-2013
Autostrada A-4 dł. 166,0 km Droga ekspresowa S-19 dł.160,0 km Droga ekspresowa S-74 dł. ~ 70,0 km Przebudowa DK4 Machowa – Łańcut dł.54,9 km Przebudowa DK4 Łańcut – Radymno dł.24,5 km Przebudowa DK28 Przemyśl – Medyka dł.6,9 km Obwodnice Ropczyc, Łańcuta, Niska, Przeworska, Jarosławia, Leżajska, Sanoka łączna dł. ~ 40,0 km Budowa DK19 łączącej obwodnicę Północną Rzeszowa z S-19 i DK4 dł.1,45 km Zadania z zakresu odnów na całej sieci dróg krajowych na Podkarpaciu Przebudowa obiektów mostowych na Podkarpaciu Zadania z zakresu BRD

3 12. INFORMACJE O PRZETARGACH 2009/2010 NA INWESTYCJE DROGOWE
II. STAN ZAAWANSOWANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH 12. INFORMACJE O PRZETARGACH 2009/2010 NA INWESTYCJE DROGOWE Województwo Lubelskie Województwo Podkarpackie A-4 Węzeł Krzyż-Węzeł Rzeszów Zachód A-4 Węzeł Rzeszów Zachód-Węzeł Rzeszów Centralny A-4 Węzeł Rzeszów Centralny-Węzeł Rzeszów Wschód A-4 Węzeł Rzeszów Wschód – Jarosław (Węzeł Wierzbna) A-4 Jarosław (Węzeł Wierzbna) – Korczowa (projektuj-buduj) S-19 Stobierna-Węzeł Rzeszów Wschód S-19 Węzeł Rzeszów Zachodni-Świlcza Obwodnica Jarosławia Rozbudowa odcinka Łańcut-Głuchów Budowa obwodnicy Leżajska w ciągu DK 77 LEŻAJSK W.KRZYŻ W.RZESZÓW WSCHÓD W.RZESZÓW ZACHÓD ŁAŃCUT JAROSŁAW RZESZÓW Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

4 REALIZACJA RZĄDOWEGO „PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWEGO NA LATA ” NA PODKARPACIU – BUDOWA OBWODNICY ROPCZYC W CIĄGU DK 4 długość: 4,5 km klasa: GP , nośność: 115 kN/oś ilość węzłów: 2, ilość obiektów inż.: 3 koszty: 167,1 mln zł finansowanie: 100% budżet lata realizacji: umowa: podpisana Wykonawca: Konsorcjum: Lider: PHBD „DROGBUD” Sp. z o.o. Strzyżów, Partner: „Henczke–Budownictwo” Sp. z o.o. Płock

5 REALIZACJA RZĄDOWEGO „PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWEGO NA LATA ” NA PODKARPACIU – PRZEBUDOWA DK 4 MACHOWA - ŁAŃCUT Odcinek od Machowej do Łańcuta jest częścią drogi stanowiącej podstawowy element układu komunikacyjnego kraju, umożliwiający połączenie zachodniej i wschodniej części Polski. Stanowi też element transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. 7,5 km 23,1 km 12,9 km 11,4 km

6 REALIZACJA RZĄDOWEGO „PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWEGO NA LATA ” NA PODKARPACIU – PRZEBUDOWA DK 4 MACHOWA - ŁAŃCUT długość: 54,9 km klasa: GP nośność: 115 kN/oś ilość węzłów: brak ilość obiektów inż.: 92 poprawa BRD, urządzenia ochrony środowiska koszty: 575 mln zł - finansowanie: budżet, planowane do współfinansowania ze środków UE lata realizacji: Odcinek I (umowa z r.) Konsorcjum: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Łódź" S.A. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle Odcinek II (umowa z r.) Skanska S.A. Odcinek III (umowa z r.) Konsorcjum: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie Strabag Sp. z o.o. -Odcinek IV (umowa z r.) Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A., Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.

7 AUTOSTRADA A-4 TARNÓW – RZESZÓW DŁ. 78,3 KM
Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów w. „Krzyż” – w. „Rzeszów Wschód” – odcinki realizacyjne I w. Krzyż – w. Dębica Pustynia 34,7 km III w. Rzeszów Zachód – w. Rzeszów Centralny 3,2 km II w. Dębica Pustynia – w. Rzeszów Zachód 33,6 km IV w. Rzeszów Centralny – w. Rzeszów Wschód 6,5 km

8 Wizualizacje AUTOSTRADA A-4

9 Wizualizacje AUTOSTRADA A-4

10 Wizualizacje AUTOSTRADA A-4

11 Wizualizacje AUTOSTRADA A-4

12 w. Rzeszów Wschód – w. Jarosław Wierzbna 40,7 km
AUTOSTRADA A-4 RZESZÓW – KORCZOWA DŁ. 87,7 KM Budowa autostrady A-4 w. „Rzeszów Wschód” – Korczowa – odcinki realizacyjne I w. Rzeszów Wschód – w. Jarosław Wierzbna 40,7 km II w. Jarosław Wierzbna – w. Radymno 25,0 km III w. Radymno – Korczowa 22,0 km

13 AUTOSTRADA A-4 TARNÓW - RZESZÓW ORAZ RZESZÓW – KORCZOWA CAŁKOWITA DŁ
AUTOSTRADA A-4 TARNÓW - RZESZÓW ORAZ RZESZÓW – KORCZOWA CAŁKOWITA DŁ. 166,0 KM NA PODKARPACIU A-4 TARNÓW – RZESZÓW - długość: 78,3 km klasa: A nośność: 115 kN/oś ilość węzłów: 6 ilość obiektów inż.: 110 przekrój 2x2 (2x3 docelowo) źródła finansowania (POIiŚ): % FS % budżet lata realizacji: A-4 RZESZÓW – KORCZOWA - długość: 87,7 km klasa: A nośność: 115 kN/oś ilość węzłów: 6 ilość obiektów inż.: 122 przekrój 2x2 (2x3 docelowo) - źródła finansowania (POIiŚ): 85% FS % budżet lata realizacji: system „projektuj i buduj” dla odcinka w. Jarosław Wierzbna Korczowa

14 BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-19 NISKO - STOBIERNA
długość: ~ 48 km klasa: S nośność: 115 kN/oś ilość węzłów: nie ustalona ilość obiektów inż.: nie ustalona źródła finansowania (PO IiŚ): % EFRR % budżet lata realizacji: węzeł Sokołów Młp. węzeł Kamień węzeł Zapacz węzeł Rudnik n/Sanem węzeł Nisko węzeł Jeżowe

15 BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-19 STOBIERNA – RZESZÓW + DK 19
długość: 7,5 km + 1,45 km klasa: S nośność: 115 kN/oś ilość węzłów: 1 ilość obiektów inż.: 9 źródła finansowania (PO IiŚ): % FS % budżet lata realizacji: gr. m. Rzeszowa

16 BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-19 RZESZÓW – BARWINEK ODCINEK W
BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-19 RZESZÓW – BARWINEK ODCINEK W. RZESZÓW ZACHÓD – ŚWILCZA I W. ŚWILCZA – W. KIELANÓWKA długość: 5,0 km + 9,0 km klasa: S nośność: 115 kN/oś ilość węzłów: 1 ilość obiektów inż.: 23 źródła finansowania (PO IiŚ): % FS % budżet lata realizacji: w. Rz. Zachód – w. Świlcza w. Świlcza – w. Kielanówka

17 PÓŁNOCNA OBWODNICA RZESZOWA
w. KIELANÓWKA w. JASIONKA RONDO ŻAŁĘŻE PÓŁNOCNA OBWODNICA RZESZOWA PRZEBIEG „AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY” RZESZOWA Wykonanie wszystkich inwestycji pozwoli na połączenie miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4 od północy w węźle Rzeszów Wschód oraz drogą krajową nr 4. Utworzy się tym samym specyficzna obwodnica Rzeszowa, rozwiązującą problemy komunikacyjne miasta w aspekcie ruchu tranzytowego na linii północ – południe oraz wschód – zachód.

18 BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-19 RZESZÓW – BARWINEK ODCINEK W
BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-19 RZESZÓW – BARWINEK ODCINEK W. KIELANÓWKA – W. M. PIASTOWE I W. M. PIASTOWE - BARWINEK długość: 91,5 km klasa: S nośność: 115 kN/oś ilość węzłów: nie ustalona ilość obiektów inż.: nie ustalona źródła finansowania (PO IiŚ): % FS % budżet lata realizacji: Niebylec pododcinek Lutoryż (Kielanówka ) – Miejsce Piastowe I Tylawa Na etapie STEŚ I analizowano 7 przebiegów, z których zarekomendowano 2 z podwariantami. Obecnie trwa procedura sprawdzająca STEŚ II II pododcinek Miejsce Piastowe - Barwinek

19 Obszar Chronionego Krajobrazu Jaśliski Park Krajobrazowy
Jasiołka PLH Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego Beskid Niski PLB Łysa Góra PLH Rymanów PLH Trzciana PLH Ostoja Jaśliska PLH Jaśliski Park Krajobrazowy

20 MAGURSKI PARK NARODOWY Jaśliski Park Krajobrazowy
Beskid Niski PLB Ostoja Jaśliska PLH Łysa Góra PLH Trzciana PLH Ostoja Jaśliska PLH Ostoja Magurska PLH MAGURSKI PARK NARODOWY Jaśliski Park Krajobrazowy

21 Charakter drogi ekspresowej : układ estakada - tunel
DROGA EKSPRESOWA S-19 Charakter drogi ekspresowej : układ estakada - tunel

22 Wizualizacje DROGA EKSPRESOWA S-19

23 Wizualizacje DROGA EKSPRESOWA S-19

24 Przykład realizacji DROGA EKSPRESOWA S-19

25 Przykład realizacji DROGA EKSPRESOWA S-19

26 BUDOWA OBWODNICY JAROSŁAWIA W CIĄGU DK 4
długość: 11,2 km klasa: GP nośność: 115 kN/oś ilość węzłów: 4 ilość obiektów inż.: 10 - źródła finansowania (PO RPW): % EFRR % budżet lata realizacji:

27 POZOSTAŁE ZADANIA PRZYGOTOWYWANE PRZEZ O/RZESZÓW GDDKiA
Budowa drogi ekspresowej S-74 o dł. ~ 70,0 km (lista rezerwowa POIiŚ) - Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Etap I – obwodnica Niska w ciągu DK 77 o dł. 6,5 km (lista rezerwowa PORPW) - Budowa obwodnicy Leżajska w ciągu DK 77 o dł. 7,9 km (PBDK, tytuł inwestycyjny i rozpoczęcie realizacji w 2010) - Przebudowa DK 4 Łańcut – Radymno wraz z rozbudową odcinka Łańcut - Głuchów o dł. 31,4 km (PBDK, tytuł inwestycyjny i rozpoczęcie realizacji w 2010) - Przebudowa DK 28 Przemyśl – Medyka o dł. 6,7 km (PBDK, tytuł inwestycyjny i rozpoczęcie realizacji w 2011) Budowa obwodnicy Przeworska w ciągu DK 4 o dł. 6,7 km (realizacja po 2013) - Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu DK 28 dł. ~ 10 km (realizacja po 2013)

28 Nagroda I stopnia przyznawana przez SITK RP O/Rzeszów
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Budowa mostowa roku Nagroda I stopnia przyznawana przez SITK RP O/Rzeszów


Pobierz ppt "PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH NA PODKARPACIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google