Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl RZESZÓW 23 X 2009 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH NA PODKARPACIU SPOTKANIE ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl RZESZÓW 23 X 2009 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH NA PODKARPACIU SPOTKANIE ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO."— Zapis prezentacji:

1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl RZESZÓW 23 X 2009 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH NA PODKARPACIU SPOTKANIE ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO PRACE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM NA EURO 2012

2 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl  Autostrada A-4 dł. 166,0 km  Droga ekspresowa S-19 dł.160,0 km  Droga ekspresowa S-74 dł. ~ 70,0 km  Przebudowa DK4 Machowa – Łańcut dł.54,9 km  Przebudowa DK4 Łańcut – Radymno dł.24,5 km  Przebudowa DK28 Przemyśl – Medyka dł.6,9 km  Obwodnice Ropczyc, Łańcuta, Niska, Przeworska, Jarosławia, Leżajska, Sanoka łączna dł. ~ 40,0 km  Budowa DK19 łączącej obwodnicę Północną Rzeszowa z S-19 i DK4 dł.1,45 km  Zadania z zakresu odnów na całej sieci dróg krajowych na Podkarpaciu  Przebudowa obiektów mostowych na Podkarpaciu 5.MAPA WOJEWÓDZTWA Z INWESTYCJAMI PLANOWANYMI PRZEZ O/RZESZÓW GDDKiA NA LATA 2008-2013  Zadania z zakresu BRD

3 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl Województwo Lubelskie Województwo Podkarpackie RZESZÓW JAROSŁAW W.KRZYŻ W.RZESZÓW WSCHÓD W.RZESZÓW ZACHÓD ŁAŃCUT LEŻAJSK Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 12. INFORMACJE O PRZETARGACH 2009/2010 NA INWESTYCJE DROGOWE A-4 Węzeł Krzyż-Węzeł Rzeszów Zachód A-4 Węzeł Rzeszów Zachód-Węzeł Rzeszów Centralny A-4 Węzeł Rzeszów Centralny-Węzeł Rzeszów Wschód A-4 Węzeł Rzeszów Wschód – Jarosław (Węzeł Wierzbna) A-4 Jarosław (Węzeł Wierzbna) – Korczowa (projektuj-buduj) S-19 Stobierna-Węzeł Rzeszów Wschód S-19 Węzeł Rzeszów Zachodni-Świlcza Obwodnica Jarosławia Rozbudowa odcinka Łańcut-Głuchów Budowa obwodnicy Leżajska w ciągu DK 77 II. STAN ZAAWANSOWANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

4 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl - długość: 4,5 km - klasa: GP, nośność: 115 kN/oś - ilość węzłów: 2, ilość obiektów inż.: 3 - koszty: 167,1 mln zł - finansowanie: 100% budżet - lata realizacji: 2008-2009 - umowa: podpisana 30.05.200 8 - Wykonawca: Konsorcjum: Lider: PHBD „DROGBUD” Sp. z o.o. Strzyżów, Partner: „Henczke–Budownictwo” Sp. z o.o. Płock 6.REALIZACJA RZĄDOWEGO „PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWEGO NA LATA 2008-2012” NA PODKARPACIU – BUDOWA OBWODNICY ROPCZYC W CIĄGU DK 4

5 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl Odcinek od Machowej do Łańcuta jest częścią drogi stanowiącej podstawowy element układu komunikacyjnego kraju, umożliwiający połączenie zachodniej i wschodniej części Polski. Stanowi też element transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. 7,5 km23,1 km12,9 km11,4 km 7.REALIZACJA RZĄDOWEGO „PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWEGO NA LATA 2008-2012” NA PODKARPACIU – PRZEBUDOWA DK 4 MACHOWA - ŁAŃCUT

6 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl - długość: 54,9 km - klasa: GP - nośność: 115 kN/oś - ilość węzłów: brak - ilość obiektów inż.: 92 - poprawa BRD, urządzenia ochrony środowiska - koszty: 575 mln zł - finansowanie: budżet, planowane do współfinansowania ze środków UE - lata realizacji: 2008-2010 -Odcinek I (umowa z 05.08.2008 r.) Konsorcjum: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Łódź" S.A. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle -Odcinek II (umowa z 01.07.2008 r.) Skanska S.A. -Odcinek III (umowa z 17.07.2008 r.) Konsorcjum: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie Strabag Sp. z o.o. -Odcinek IV (umowa z 30.07.2008 r.) Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A., Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. 7.REALIZACJA RZĄDOWEGO „PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWEGO NA LATA 2008-2012” NA PODKARPACIU – PRZEBUDOWA DK 4 MACHOWA - ŁAŃCUT

7 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl 8.AUTOSTRADA A-4 TARNÓW – RZESZÓW DŁ. 78,3 KM Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów w. „Krzyż” – w. „Rzeszów Wschód” – odcinki realizacyjne w. Krzyż – w. Dębica Pustynia 34,7 km I w. Dębica Pustynia – w. Rzeszów Zachód 33,6 km II w. Rzeszów Zachód – w. Rzeszów Centralny 3,2 km III w. Rzeszów Centralny – w. Rzeszów Wschód 6,5 km IV

8 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl AUTOSTRADA A-4 Wizualizacje

9 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl AUTOSTRADA A-4 Wizualizacje

10 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl AUTOSTRADA A-4 Wizualizacje

11 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl AUTOSTRADA A-4 Wizualizacje

12 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl Budowa autostrady A-4 w. „Rzeszów Wschód” – Korczowa – odcinki realizacyjne w. Rzeszów Wschód – w. Jarosław Wierzbna 40,7 km I w. Jarosław Wierzbna – w. Radymno 25,0 km II w. Radymno – Korczowa 22,0 km III 9.AUTOSTRADA A-4 RZESZÓW – KORCZOWA DŁ. 87,7 KM

13 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl A-4 TARNÓW – RZESZÓW - długość: 78,3 km - klasa: A - nośność: 115 kN/oś - ilość węzłów: 6 - ilość obiektów inż.: 110 - przekrój 2x2 (2x3 docelowo) - źródła finansowania (POIiŚ): 85% FS 15% budżet - lata realizacji: 2009-2012 A-4 RZESZÓW – KORCZOWA - długość: 87,7 km - klasa: A - nośność: 115 kN/oś - ilość węzłów: 6 - ilość obiektów inż.: 122 - przekrój 2x2 (2x3 docelowo) - źródła finansowania (POIiŚ): 85% FS 15% budżet - lata realizacji: 2010-2012 - system „projektuj i buduj” dla odcinka w. Jarosław Wierzbna Korczowa 10.AUTOSTRADA A-4 TARNÓW - RZESZÓW ORAZ RZESZÓW – KORCZOWA CAŁKOWITA DŁ. 166,0 KM NA PODKARPACIU

14 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl 17.BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-19 NISKO - STOBIERNA - długość: ~ 48 km - klasa: S - nośność: 115 kN/oś - ilość węzłów: nie ustalona - ilość obiektów inż.: nie ustalona - źródła finansowania (PO IiŚ): 85% EFRR 15% budżet - lata realizacji: 2010-2013 węzeł Zapacz węzeł Nisko węzeł Jeżowe węzeł Kamień węzeł Sokołów Młp. węzeł Rudnik n/Sanem

15 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl 18.BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-19 STOBIERNA – RZESZÓW + DK 19 - długość: 7,5 km + 1,45 km - klasa: S - nośność: 115 kN/oś - ilość węzłów: 1 - ilość obiektów inż.: 9 - źródła finansowania (PO IiŚ): 85% FS 15% budżet - lata realizacji: 2009-2011 gr. m. Rzeszowa

16 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl 19.BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-19 RZESZÓW – BARWINEK ODCINEK W. RZESZÓW ZACHÓD – ŚWILCZA I W. ŚWILCZA – W. KIELANÓWKA - długość: 5,0 km + 9,0 km - klasa: S - nośność: 115 kN/oś - ilość węzłów: 1 - ilość obiektów inż.: 23 - źródła finansowania (PO IiŚ): 85% FS 15% budżet - lata realizacji: 2009-2011 w. Rz. Zachód – w. Świlcza 2011-2013 w. Świlcza – w. Kielanówka

17 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl w. KIELANÓWKA w. JASIONKA RONDO ŻAŁĘŻE PRZEBIEG „AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY” RZESZOWA Wykonanie wszystkich inwestycji pozwoli na połączenie miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4 od północy w węźle Rzeszów Wschód oraz drogą krajową nr 4. Utworzy się tym samym specyficzna obwodnica Rzeszowa, rozwiązującą problemy komunikacyjne miasta w aspekcie ruchu tranzytowego na linii północ – południe oraz wschód – zachód. 23. PÓŁNOCNA OBWODNICA RZESZOWA

18 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl pododcinek Lutoryż (Kielanówka ) – Miejsce Piastowe I Niebylec Tylawa 20. BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-19 RZESZÓW – BARWINEK ODCINEK W. KIELANÓWKA – W. M. PIASTOWE I W. M. PIASTOWE - BARWINEK Na etapie STEŚ I analizowano 7 przebiegów, z których zarekomendowano 2 z podwariantami. Obecnie trwa procedura sprawdzająca STEŚ II pododcinek Miejsce Piastowe - Barwinek II - długość: 91,5 km - klasa: S - nośność: 115 kN/oś - ilość węzłów: nie ustalona - ilość obiektów inż.: nie ustalona - źródła finansowania (PO IiŚ): 85% FS 15% budżet - lata realizacji: 2011-2014

19 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl

20 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl

21 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl DROGA EKSPRESOWA S-19 Charakter drogi ekspresowej : układ estakada - tunel

22 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl DROGA EKSPRESOWA S-19 Wizualizacje

23 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl DROGA EKSPRESOWA S-19 Wizualizacje

24 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl DROGA EKSPRESOWA S-19 Przykład realizacji

25 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl DROGA EKSPRESOWA S-19 Przykład realizacji

26 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl - długość: 11,2 km - klasa: GP - nośność: 115 kN/oś - ilość węzłów: 4 - ilość obiektów inż.: 10 - źródła finansowania (PO RPW): 75% EFRR 25% budżet - lata realizacji: 2009-2011 21. BUDOWA OBWODNICY JAROSŁAWIA W CIĄGU DK 4

27 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl 22. POZOSTAŁE ZADANIA PRZYGOTOWYWANE PRZEZ O/RZESZÓW GDDKiA - Budowa drogi ekspresowej S-74 o dł. ~ 70,0 km (lista rezerwowa POIiŚ) - Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Etap I – obwodnica Niska w ciągu DK 77 o dł. 6,5 km (lista rezerwowa PORPW) - Budowa obwodnicy Leżajska w ciągu DK 77 o dł. 7,9 km (PBDK, tytuł inwestycyjny i rozpoczęcie realizacji w 2010) - Przebudowa DK 4 Łańcut – Radymno wraz z rozbudową odcinka Łańcut - Głuchów o dł. 31,4 km (PBDK, tytuł inwestycyjny i rozpoczęcie realizacji w 2010) - Przebudowa DK 28 Przemyśl – Medyka o dł. 6,7 km (PBDK, tytuł inwestycyjny i rozpoczęcie realizacji w 2011) - Budowa obwodnicy Przeworska w ciągu DK 4 o dł. 6,7 km (realizacja po 2013) - Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu DK 28 dł. ~ 10 km (realizacja po 2013)

28 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Budowa mostowa 2008 roku Nagroda I stopnia przyznawana przez SITK RP O/Rzeszów


Pobierz ppt "Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl RZESZÓW 23 X 2009 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH NA PODKARPACIU SPOTKANIE ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google