Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja podsumowująca projekt „Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice” Chojnice, dn. 31.05.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja podsumowująca projekt „Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice” Chojnice, dn. 31.05.2011."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja podsumowująca projekt „Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice” Chojnice, dn. 31.05.2011 r. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

2 W rezultacie pozytywnej oceny wniosku złożonego do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa 8, Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, 20 sierpnia 2009 r. Gmina Chojnice podpisała umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego na finansowanie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice”. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

3 Projekt zakładał uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części gminy, a tym samym zwiększenie dostępu do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Zrealizowane przedsięwzięcie niewątpliwie wywarło wpływ na zmniejszenie dysproporcji regionalnych w zakresie wyposażenia w infrastrukturę gospodarki wodno-ściekowej. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

4 Cele inwestycji: zachowanie i poprawa stanu środowiska poprawa jakości życia mieszkańców usprawnienie infrastruktury technicznej na terenie gminy Chojnice. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

5 Całkowity koszt przedsięwzięcia określony w umowie z Zarządem Województwa Pomorskiego to 11.283.002,53 zł, z czego 5.955.782,48 zł stanowi dotacja z EFRR. Ponadto 1,6 mln zł pochodzi z pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

6 PRZEDMIOT PROJEKTU Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej oraz osiedlowej oczyszczalni w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice. W ramach przedsięwzięcia wykonano: kolektor grawitacyjny15,3 km kanalizacja tłoczna 3,2 km sieć wodociągowa 4,1 km przepompownie 4 szt. oczyszczalnia 1 szt. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

7 W ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice” wykonano 6 zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Chojniczki Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krojanty Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pawłówko i Pawłowo Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówko Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w miejscowości Lichnowy Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czartołomie Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

8 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Chojniczki:

9 Termin realizacji: 07.2009 – 05.2010 Koszt: 6.032.305,05 zł Zakres rzeczowy: sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 - 4.898 m 192 przykanaliki z rur PVC Ø 160 - długość 1.552 m kolektor tłoczny z rur z PE Ø 110 o długości 993,5 m tłocznia ścieków o wydajności 22,4 m3/h sieć wodociągowa z rur PE Ø 90 o długości 2.568,5 m 1.556 m sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

10 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krojanty

11 Termin realizacji: 07.2010 – 12.2010 Koszt: 1.278.646,84 zł Zakres rzeczowy: kanalizacja grawitacyjna o długości 1.913 m z rur PVC Ø 200 25 przykanalików z rur PVC Ø 160 - długość 171 m przepompownia ścieków PK-12 rurociąg tłoczny z rur PE Ø 90 o długości 857 m przebudowa 2 przepompowni ścieków P-31 i P-32 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

12 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pawłówko i Pawłowo

13 Termin realizacji: 04.2010 – 10.2010 Koszt: 1.201.393,58 zł Zakres rzeczowy: kolektor grawitacyjny o długości 2.393 m z rur PVC Ø 200 47 szt. przykanalików z rur PVC Ø 160 - długość 426 m przepompownia ścieków PK-22 przepompownia ścieków PS–9 rurociąg tłoczny z rur PE Ø 90 (długość 1.055 m) Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

14 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówko

15 Termin realizacji: 07.2010 – 05.2011 Koszt: 977.193,01 zł Zakres rzeczowy: kanalizacja grawitacyjna z rur PVC Ø 200 - 3.014,5 m 17 przykanalików z rur PVC Ø 160 – długość 134 m 1 przepompownia ścieków P 10A rurociąg tłoczny o długości 186 m z rur PE Ø 90 328 m sieci wodociągowej z rur PE Ø 90 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „INSTAL” Sp. z o.o. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

16 Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w miejscowości Lichnowy

17 Termin realizacji: 04.2010 – 09.2010 Koszt: 395.317,11 zł Zakres rzeczowy: mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków kanalizacja grawitacyjna o długości 338 m z rur PVC Ø 200 11 przykanalików z rur PVC Ø 160 - długość 49,5 m Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „INSTAL” Sp. z o.o. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

18 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czartołomie

19 Termin realizacji: 10.2010 – 12.2010 Koszt: 197.301,36 zł Zakres rzeczowy: kanalizacja grawitacyjna o długości 423,5 m (z rur PVC Ø 200) przykanaliki z rur PVC Ø 160 oraz PVC Ø 200 – 11 sztuk (długość 82,50 m) Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „INSTAL” Sp. z o.o. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

20

21 Dziękuję za uwagę Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013


Pobierz ppt "Konferencja podsumowująca projekt „Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice” Chojnice, dn. 31.05.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google