Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

3 w imieniu którego występuje: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIEMIATYCZACH

4 zrealizował Projekt Nr WND-RPPD.02.01.02-20-090/08

5

6 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

7 Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa

8 na podstawie: Umowy Nr UDA-RPPD.02.01.02-20-090/08-00 z dnia 31.03.2009r.

9 Całkowita wartość projektu: 16 201 707,47 zł Kwoty podane w prezentacji są zgodne z Wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu

10 Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9 673 387,39 zł Kwoty podane w prezentacji są zgodne z Wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu

11 Wykonawca:

12 Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183

13 Partner Konsorcjum:

14

15

16

17 Miasta Siemiatycze Gminy Siemiatycze Gminy Dziadkowice Gminy Grodzisk Gminy Mielnik Gminy Nurzec-Stacja w III Etapach z podziałem na Zadania:

18 długość odcinka: 7,862 km wartość robót: 4 229 761,32 zł

19 Mapa lokalizująca Zadanie 1 Gmina Siemiatycze Miasto Siemiatycze

20

21

22 długość odcinka: 10,231 km wartość robót: 5 877 742,72 zł

23 Mapa lokalizująca Zadanie 2 Gmina Dziadkowice Gmina Grodzisk

24

25

26 długość odcinka: 2,365 km wartość robót: 1 160 919,00 zł

27 Mapa lokalizująca Zadanie 3 Gmina Siemiatycze

28 Stan przed realizacją projektu:

29 Stan po realizacji Projektu:

30 długość odcinka: 6,991 km wartość robót: 4 217 222,85 zł

31 Mapa lokalizująca Zadanie 4 Gmina Nurzec-Stacja Gmina Mielnik Gmina Siemiatycze Miasto Siemiatycze

32 Stan przed realizacją projektu:

33 Stan po realizacji Projektu:

34 długość odcinka: 2,200 km wartość robót: 701 421,53 zł

35 Mapa lokalizująca Zadanie 5 Gmina Nurzec-Stacja

36 Stan przed realizacją projektu:

37 Stan po realizacji Projektu:

38 29,649 km - liczba wybudowanych zatok autobusowych 3 szt. - długość wybudowanych chodników 5,433 km - długość przebudowanych dróg powiatowych

39 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

40

41


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google