Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

zgłoszony do dofinansowania z Funduszu Spójności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "zgłoszony do dofinansowania z Funduszu Spójności"— Zapis prezentacji:

1 zgłoszony do dofinansowania z Funduszu Spójności
Projekt pn. „ UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO – ETAP I ” zgłoszony do dofinansowania z Funduszu Spójności 31 MAJA 2011 rok

2 „WODOCIĄGI I KANALIZACJA” SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE
BENEFICJENTEM PROJEKTU JEST „WODOCIĄGI I KANALIZACJA” SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE UL. KILINSKIEGO 25A SPÓŁKA ISTNIEJE OD 1997 ROKU I OBSŁUGUJE 100 TYS MIESZKAŃCÓW ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ KAPITAŁ PODSTAWOWY WYNOSI ,00 zł ZATRUDNIA 162 OSOBY + 1 OSOBOWY ZARZĄD SPÓŁKA JEST W POSIADANIU CERTYFIKATÓW JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 14001: 2005, PN-N18001:2004 ORAZ AKREDYTACJI LABORATORIUM WG. PN-EN ISO/IEC 17025:2005

3 INSTYTUCJĄ POŚREDNICZĄCA W REALIZACJI PROJEKTU JEST MINISTERSTWO ŚRODOWISKA INSTYTUCJĄ WDRAŻAJĄCĄ PROJEKT JEST WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

4 RAELIZACJA PROJEKTU TO GWARANCJA REALIZACJI STRATEGII WiK MISJA: „ Czysta woda w każdym kranie, tylko czyste ścieki do rzeki ” WIZJA: „ Nasza innowacyjność w działaniu, satysfakcją naszych klientów ”

5 RAELIZACJA PROJEKTU TO REALIZACJA ZADAŃ WOD - KAN ZAWARTYCH W WPI DLA 4 MIAST: DZIERŻONIÓW, BIELAWA, NIEMCZA, PIESZYCE I GMINY DZIERŻONIÓW

6 RELIZACJA PROJEKTU TO M
RELIZACJA PROJEKTU TO M.IN: - POPRAWA JAKOŚCI WODY I ŚCIEKÓW, - ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ W SPÓŁCE (Z BIOGAZU), - ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU GRAWITACJI I STABILNOŚCI NA PRZESYLE WODY (BUDOWA ZBIORNIKÓW WODY), - LIKWIDACJA OCZYSZCZALNI, - PEŁNA AUTOMATYZACJA PODSTAWOWYCH PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W SPÓŁCE, - BUDOWA PONAD 24 KM SIECI WODNO- KANALIZACYJNEJ, - PODŁĄCZENIE PONAD 2200 MIESZKAŃCÓW DO SIECI KANALIZACYJNEJ.

7 HISTORIA POWSTANIA PROJEKTU 1
HISTORIA POWSTANIA PROJEKTU 1. SPOTKANIE W SIEDZIBIE WIK Z PREZESEM WFOŚIGW WE WROCŁAWIU JERZYM IGNASZAKIEM, KIER ZBIGNIEWEM MIRECKIM ORAZ BURMISTRZEM DZIERŻONIOWA MARKIEM PIORUNEM ROK. 2. USTALENIE WSTĘPNEGO ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA Z AKCEPTACJĄ UCZESTNIKÓW PROJEKTU ROK 3. PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO POMIĘDZY WIK A GMINAMI POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W SPRAWIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Z UDZIAŁEM FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ WYSTĄPIENIE DO WFOŚIGW O UDZIELENIE POŻYCZKI NA OPRACOWANIE WSTĘPNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI ROK 4. PRZEKAZANIE SPÓŁCE WIK WSTĘPNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI, WERYFIKACJA W GMINACH ZATWIERDZENIE PRZEZ WIK ROK

8 5. WYSTĄPIENIA DO WFOŚiGW O UDZIELENIE POŻYCZKI NA OPRACOWANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ( WNIOSKU, STUDIUM WYKONALONOŚCI, OCENY ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO) R. 6. KONSULTACJE SPOŁECZNE, PODPISANIE UMÓW Z 5 GMINAMI O WSPÓŁFINANSOWANIU PROJEKTU, NA KWOTĘ PONAD 20 MLN ZŁ. ( ZA UDZIAŁY) UTWORZENIE JRP, PRZEPROWADZENIE PRZETARGÓW NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJ. ORAZ ZMIANĘ AGLOMERACJI UZYSKANIE DECYZJI ŚROD. I POZWOLEŃ BUD. ZŁOŻENIE WNIOSKU DO WFOŚiGW O DOFINASOWANIE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI R. 7. ZAKOŃCZENIE OCENY WNIOSKU O DOFIN. ROZP.PRAC BUDOWLANYCH DLA 2 ZADANIA – R.

9 INWESTYCJE W PROJEKCIE - PRZEBUDOWA SUW LUBACHÓW W ZAGÓRZU ŚL
INWESTYCJE W PROJEKCIE - PRZEBUDOWA SUW LUBACHÓW W ZAGÓRZU ŚL., - PRZEBUDOWA SUW W KAMIONKACH, - PRZEBUDOWA SUW CICHA W DZIERŻONIOWIE, - BUDOWA SUW W NIEMCZY PRZY UL. SIENKIEWICZA, - BUDOWA ZBIORNIKÓW NA WODĘ W PIESZYCACH, - BUDOWA WODOCIĄGU DZIERŻONIÓW - PIŁAWA G., - BUDOWA WODOCIĄGU TRANZYT. DZ- ÓW – WŁÓKI, - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DZ - WIE, - ROZDZIAŁ KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD SANITARNEJ W DZIERŻONIOWIE, - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W DZ- WIE, - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BIELAWIE, - ROZDZIAŁ KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD SANITARNEJ W BIELAWIE, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PIESZYCACH.

10 AKTUALNE DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU PO OCENIE MERYTORYCZNEJ II STOPNIA ORAZ REALIZACJI DWÓCH ZADAŃ - CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI PRAWIE MLN PLN (BRUTTO). - POZIOM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOSCI (NA PODSTAWIE STUDIUM WYKONALNOŚCI) WYNOSI 54,76%. CO STANOWI KWOTĘ PONAD 47 MLN PLN DLA WARTOŚCI NETTO PROJEKTU, - NA REALIZACJĘ PROJEKTU WYDANO 17 POZWOLEŃ NA BUDOWĘ, - PROJEKT JEST REALIZOWANY NA PONAD 7 TYS. DZIAŁKACH GEOD., - W NAJBLIŻSZYCH DNIACH ZOSTANIE OGŁOSZONYCH KOLEJNYCH 5 PRZETARGÓW NA ZADANIA BUDOWLANE, - DO KOŃCA 2011 R. ZOSTANĄ OGŁOSZONE POZOSTAŁE PRZETARGI, - PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI CAŁEGO PROJEKTU TO II POŁOWA 2014 ROKU

11 Dziękuję za uwagę. Prezentację przygotował: Prezes Zarządu WiK Sp. z o
Dziękuję za uwagę ! Prezentację przygotował: Prezes Zarządu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Andrzej Bronowicki


Pobierz ppt "zgłoszony do dofinansowania z Funduszu Spójności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google