Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA podsumowująca projekt Moduł Informacyjno-Decyzyjny WIEDZA – INNOWACJE – GOSPODARKA (Mid WIG) jako narzędzie wspierające rozwój i innowacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA podsumowująca projekt Moduł Informacyjno-Decyzyjny WIEDZA – INNOWACJE – GOSPODARKA (Mid WIG) jako narzędzie wspierające rozwój i innowacje."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA podsumowująca projekt Moduł Informacyjno-Decyzyjny WIEDZA – INNOWACJE – GOSPODARKA (Mid WIG) jako narzędzie wspierające rozwój i innowacje w regionie Gdańsk, 24 września 2008 PROJEKT współfinansowany z Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Działania 2.6. ZPORR na lata 2004-2006 Pomorze – w kierunku konkurencyjności Iwona Borkowska Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 Przesłanki realizacji projektu 1)Luki informacyjne 1)Luki informacyjne w zakresie potencjału gospodarczego i innowacyjnego 2)Zapotrzebowanie 2)Zapotrzebowanie wielu podmiotów na rzetelne, spójne, dostępne i porównywalne informacje i dane 3)Konieczność wsparcia procesu 3)Konieczność wsparcia procesu efektywnej realizacji Strategii Rozwoju Województwa oraz Regionalnej Strategii Innowacji Mid WIG to pierwszy element systemu monitoringu rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej regionu mieszkańcy zainteresowani regionem uczelnie wyższe jednostki badawczo -rozwojowe przedsiębiorcy, potencjalni inwestorzy, jednostki samorządu terytorialnegoBENEFICJENCI

3 Cele Mid WIG 1.Poprawa dostępu do wiedzy 2.Usystematyzowanie i aktualizacja najważniejszych danych i informacji 3.Stworzenie sieci partnerskiej współpracy 4.Zwiększenie kompetencji instytucji - jednostek samorządowych - jednostek samorządowych - firm doradczych - firm doradczych - kadr przedsiębiorstw - kadr przedsiębiorstw 4) R ozwój innowacyjnych usług Efektem projektu jest regionalna platforma informacyjna www. midwig.woj-pomorskie.pl

4 Etapy realizacji projektu I etap Wiedza uczelnie wyższe, studenci szkół wyższych, nakłady na naukęInnowacje jednostki badawczo-rozwojowe, nakłady na działalność badawczo-rozwojową, patenty i wdrożone wynalazki, przedsiębiorstwa wysokiej techniki, potencjał kadrowy, Centra Zaawansowanych Technologii, telekomunikacjaGospodarka finanse i rachunki regionalne, aktywność gospodarcza, rynek pracy, handel zagraniczny, inwestycje kapitału zagranicznego Źródła pozyskiwania informacji: Bazy danych polskiej statystyki publicznej oraz Eurostatu Instytucje rządowe i samorządowe np.: MNiSW, NBP, PARP, WUP itp.. Internetowe portale gospodarcze Raporty i wyniki badań i analiz realizowanych przez inne instytucje np.: POG, PORP, IBnGR, Biuro RIS-P, uczelnie itp. 1) budowa bazy danych w agregacji regionalnej, powiatowej i gminnej

5 Etapy realizacji projektu badanie ankietowe studentów badanie ankietowe studentów ostatniego roku pomorskich uczelni jako próba oceny potencjału rozwoju przedsiębiorczości wirtualny atlas regionu wirtualny atlas regionu - zjawiska i trendy na mapach (GIS) (uzyskanie rekomendacji dla uczelni wyższych co do potrzeb i zakresu dostosowania kierunków studiów) II etap 2) uzupełnianie i wzbogacanie bazy danych opracowania eksperckie opracowania eksperckie - Handel zagraniczny województwa pomorskiego w latach 2000-2006 - raport o konkurencyjności regionu – opracowanie metodologiczne analiza gmin i powiatów analiza gmin i powiatów - profile społeczno-ekonomiczne

6 Efekty projektu – www.midwig.woj-pomorskie.pl

7 Efekty projektu baza danych dane statystyczne w postaci tablic, wykresów lub map tworzących się on-line wirtualny atlas gotowe mapy dotyczące naszego regionu, najważniejszych zjawisk społeczno- gospodarczych profile wybrane informacje o województwie, powiatach i gminach aktualne informacje dotyczące monitorowania rozwoju województwa raporty i badania prezentacja raportów i badań z zakresu wiedzy, innowacji lub gospodarki menu podstawowe informacje pogrupowane tematycznie, dotyczące m.in..: edukacji gospodarki, przedsiębiorczości, inwestycji itp..

8 Efekty projektu baza danych  zapewnia dostęp do aktualnych danych w postaci tablic, wykresów i map generowanych on-line

9 Efekty projektu profile województwa, powiatów i gmin każdy profil zawiera:  zestaw podstawowych wskaźników tworzący obraz społeczno-gospodarczy jednostki samorządowej  wskaźniki prezentowane w ujęciu dynamicznym  listę najważniejszych instytucji wspierania biznesu i organizacji pozarządowych  próbę oceny rozwoju jednostki na tle powiatu lub województwa

10 Efekty projektu wirtualny atlas województwa pomorskiego to:  dostęp do szerokiego zbioru map naszego regionu  mapy dotyczą m.in. gospodarki województwa, zagadnień społecznych, infrastruktury środowiska  możliwość pobrania w postaci pliku JPG lub wydruku nawet w formacie A3  tworzone w oparciu o zasoby Systemu Informacji o Terenie

11 Efekty projektu Absolwent pomorskiej uczelni przedsiębiorcą? – wyniki badania ankietowego zawierającego ocenę postaw przedsiębiorczych wśród absolwentów studiów wyższych Jak studenci oceniają swoją wiedzę na temat prowadzenia własnej firmy? Czy odbywają praktyki zawodowe? Jakie mają plany po studiach? Czy chcą założyć własną firmę? W jakiej branży? raporty i badania Handel zagraniczny województwa pomorskiego w latach 2000-2006 – analiza handlu zagranicznego województwa pomorskiego na tle kraju Czy gospodarka regionu jest otwarta na wymianę handlową z zagranicą? Jak zmieniały się tendencje handlu zagranicznego w naszym regionie od 2000 roku? Ile oraz co importujemy i eksportujemy? Skąd pochodzą produkty, które kupujemy i gdzie trafiają nasze? Raport o konkurencyjności województwa pomorskiego – metodologia badania konkurencyjności, oraz pilotażowe badanie w oparciu o wskaźniki i dane Co wpływa na konkurencyjność regionu? Wykształcenie mieszkańców? Innowacje? Przedsiębiorczość? Jak wypadamy na tle pozostałych regionów?

12 Efekty projektu galeria fotografii

13 www.midwig.woj-pomorskie.pl

14 Efekty www.midwig.woj-pomorskie.pl aktualne informacje  zawiera ważne i aktualne informacje o województwie wykresach i mapach  umożliwia analizę danych na wykresach i mapach tworzących się on-line profil  pokazuje profil każdego powiatu i gminy wirtualnym atlasie  w wirtualnym atlasie zawarte są mapy prezentujące trendy i zjawiska społeczno-gospodarcze w naszym województwie badań i raportów  zapewnia dostęp do najnowszych badań i raportów o rozwoju regionu wielkości inwestycji unijnych  zawiera dane dotyczące wielkości inwestycji unijnych w województwie umożliwia wymianę  umożliwia wymianę informacji podaje kontakt  podaje kontakt do instytucji otoczenia biznesu i instytucji naukowo-badawczych

15 Dziękuję Dziękuję i.borkowska@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "KONFERENCJA podsumowująca projekt Moduł Informacyjno-Decyzyjny WIEDZA – INNOWACJE – GOSPODARKA (Mid WIG) jako narzędzie wspierające rozwój i innowacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google