Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FESTIWAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE Konferencja pn. „Konferencja „Miejsce doradztwa zawodowego w systemie edukacji – nowa perspektywa finansowa” 27 marca 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FESTIWAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE Konferencja pn. „Konferencja „Miejsce doradztwa zawodowego w systemie edukacji – nowa perspektywa finansowa” 27 marca 2015."— Zapis prezentacji:

1 FESTIWAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE Konferencja pn. „Konferencja „Miejsce doradztwa zawodowego w systemie edukacji – nowa perspektywa finansowa” 27 marca 2015 rok 1/26

2 CELE PROJEKTU: Budowa systemu orientacji zawodowej w perspektywie do 2020 roku. Podniesienie u uczniów Małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji oraz zatrudnienia zgodnie z predyspozycjami, a w szczególności:  Zapewnienie uczniom pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno – zawodowej.  Przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym.  Poszerzenie wiedzy o zawodach, rynku pracy, rynku kapitałowym, prowadzeniu własnej firmy.  Wzrost umiejętności wykorzystania najnowszych technologii informacyjnych w zdobywaniu informacji edukacyjno – zawodowej.  Zwiększenie świadomości wyboru, szkoły ponadgimnazjalnej przez uczniów, opartego na wiedzy oraz swoich predyspozycjach i umiejętnościach. Festiwal Zawodów w Małopolsce 2/26

3 Zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego w 2012 roku – pilotaż (I edycja) Wybrane gimnazja z terenu Małopolski:  Kryterium wyboru: 1 gimnazjum na max 25 gimnazjów w powiecie, liczba uczniów – dwie klasy liczące po około 25 osób.  Z zajęć skorzystało 1 769 uczniów.  Środki przeznaczone na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego – 150 000 zł Zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego – luty - kwiecień 2013 rok (II edycja) Wybrane gimnazja z terenu Małopolski:  Kryterium wyboru - największe gimnazja w danym powiecie.  Ilość klas od 1-3 w gimnazjum, została uzależniona od ogólnej ilości uczniów w danym powiecie.  Pod uwagę nie brano gimnazjów, które brały udział w pilotażowej edycji programu w 2012 roku.  Z zajęć skorzystało 813 uczniów.  Środki przeznaczone na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego – 50 000 zł Organizacja i realizacja szkoleń prowadzona była przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Krakowie. 3/26 Festiwal Zawodów w Małopolsce; zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego – I i II edycja

4 Festiwal Zawodów w Małopolsce; zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego – III edycja 4/26 Zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego – wrzesień - grudzień 2013 rok (III edycja). Wybrane gimnazja z terenu Małopolski:  Kryterium wyboru - największe gimnazja w danym powiecie.  Ilość klas od 1-3 w gimnazjum, została uzależniona od ogólnej ilości uczniów w danym powiecie.  Pod uwagę nie brano gimnazjów, które brały udział w pilotażowej edycji programu w 2012 roku.  Z zajęć skorzystało 2 625 uczniów.  Środki przeznaczone na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego – 200 000 zł. Nowa formuła organizacyjna: Operator główny: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, Kraków ul. Siewna 23d, Operatorzy regionalni: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, Tarnów ul. Krzyska 17a Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu, Nowy Sącz u. Broniewskiego 5

5 5/26 W 2014 roku rozszerzona została formuła organizacyjna projektu poprzez włączenie nowych operatorów regionalnych, realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego. Zwiększono liczbę godzin dla grupy, łącznie 18 godz. wg schematu: 4 godz. zajęć ogólnych w klasie, 4 godz. zajęć warsztatowych w klasie, 9,5 godz. porady indywidualne, 0,5 konsultacje z rodzicami). Kwota przeznaczona na realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego w 2014 roku – 300 000 zł. Operator główny: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, Kraków ul. Siewna 23d, Kwota: 150 000 zł. Operatorzy regionalni: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, Tarnów ul. Krzyska 17Aa, Kwota: 40 000 zł Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu, Nowy Sącz u. Broniewskiego 5, Kwota: 40 000 zł Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1, Kwota: 30 000 zł Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Oświęcimiu, ul. Gen. J. Bema 4, Kwota: 40 000 zł Obszar działań Poradni w projekcie jest tożsamy z podziałem Województwa Małopolskiego na poszczególne subregiony tj. Krakowski Obszar Metropolitarny, Subregion Sądecki, Subregion Tarnowski, Subregion Podhalański oraz Małopolska Zachodnia. Festiwal Zawodów w Małopolsce; zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego – IV edycja

6 6/26 PODZIAŁ SUBREGIONALNY ZAKRESU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH, PROWADZĄCYCH DORADZTWO ZAWODOWE DLA MAŁOPOLSKICH GIMNAZJALISTÓW w IV edycji Zakres działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Krakowie (Krakowski Obszar Metropolitarny) Zakres działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie (Subregion tarnowski) Zakres działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu (Subregion sądecki) Zakres działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu (Subregion podhalański) Zakres działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oświęcimiu (Małopolska Zachodnia) Festiwal Zawodów w Małopolsce; zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego – IV edycja

7 7/26 Festiwal Zawodów w Małopolsce; zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego Struktura zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego w latach 2012 – 2015 pilotaż (wrzesień – październik 2012r.) II edycja projektu (marzec – kwiecień 2013r.) III edycja projektu (wrzesień – październik 2013r.) IV edycja projektu (wrzesień – październik 2014r.) Zajęcia grupowe 7 godzin 8 godzin Rozmowy indywidualne z doradcą zawodowym 4 godziny 9,5 godziny Spotkania z rodzicami --- 0,5 godziny Razem 11 godzin 17 godzin18 godzin

8 TARNÓW chrzanowski oświęcimski olkuski wadowicki nowotarski tatrzański suski krakowski myślenicki miechowski KRAKÓW wielicki proszowicki bocheński brzeski limanowski nowosądecki NOWY SĄCZ gorlicki tarnowski dąbrowski 8/26 Gimnazja objęte zajęciami z doradztwa zawodowego – w latach 2012 – 2014 Pilotaż 2012 r., 38 gimnazjów II edycja 2013 r., 22 gimnazja III edycja 2013 r., 50 gimnazjów IV edycja 2014 r., 66 gimnazjów Liczba uczniów objętych doradztwem w latach 2012 - 2014 – 8 226

9 9/26 Targi edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce w 2013 roku

10 15/31 Targi edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce w 2013 roku Liczba odwiedzających targi – około 15 000 Uczniowie którzy skorzystali z poradnictwa zawodowego podczas targów – 450 10/26

11 11/26 Targi edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce w 2014 roku

12 Targi edukacyjne – Festiwal Zawodów w 2014 roku 12/26 Targi edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce w 2014 roku Włączono:  szkoły mundurowe do uczestnictwa w targach jako wystawcy – stoiska Państwowej Straży Pożarnej, wojska oraz policji.  uczelnie wyższe we wspólne przygotowanie Targów Edukacyjnych, których głównym celem będzie przedstawienie kompleksowej oferty kształcenia w sposób interaktywny i zbieżny z oczekiwaniami małopolskiej młodzieży.  zagranicznych partnerów Województwa Małopolskiego w przygotowanie oferty kształcenia – stoiska z Niemiec, Francji, Słowacji oraz Chorwacji. Rozszerzono:  ofertę dla małopolskich uczniów poprzez zwiększenie liczby prezentowanych zawodów  możliwości korzystania z oferty doradców zawodowych dla szkół ponadgimnazjalnych

13 Targi edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce w 2014 roku Liczba odwiedzających targi – ponad 15 000 Uczniowie którzy skorzystali z poradnictwa zawodowego podczas targów – 960 osób 13/26

14 14/26 Targi edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce w 2015 roku

15 Termin: 26 – 28 marca 2015 roku. Liczba szkół biorących udział w Festiwalu – 78 Liczba stoisk wystawienniczych – 107 Liczba prezentacji – 124 Liczba szkół zawodowych z zagranicy – 5 (Niemcy, Słowacja, Chorwacja, Ukraina oraz Francja – 2 szkoły). Liczba przedsiębiorców przygotowujących pokazy wspólnie ze szkołami – 104 Najwięcej stoisk w branży mechaniczno – mechatronicznej (22 stoiska, 28 prezentacji) Najmniej szkół w branży społeczno-medycznej (5 szkół, 9 prezentacji) Zgłoszenia z 19 powiatów (brak zgłoszenia z powiatów: limanowskiego, olkuskiego oraz tarnowskiego) Najwięcej zgłoszeń z miast na prawach powiatu: Kraków (28 szkół) Najwięcej zgłoszeń spoza miast na prawach powiatu: powiat myślenicki (5 szkół) Powiaty z jednym zgłoszeniem: bocheński, dąbrowski, suski, tatrzański, wadowicki oraz Miasto Nowy Sącz 15/26 Targi edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce w 2015 roku

16 BUDOWLANA:  Pokaz produkcji drewnianego fotela bujanego przy użyciu elektronarzędzi i plotera frezującego CNC  Nowoczesne pomiary geodezyjne. INFORMATYCZNO – ELEKTRONICZNA:  Nowoczesne sposoby wytwarzania energii  Instalacje solarne i fotowoltaniczne ROLNO – PRZETWÓRCZA:  Nowoczesna technika w rolnictwie  Wykonywanie wyrobów wikliniarskich i układanie kwiatów SPOŁECZNO – MEDYCZNA:  Personalny masaż leczniczy  Wykonywanie kremów do rąk. TURYSTYCZNO – GASTRONOMICZNA:  Pokaz kelnerski synchroniczny.  Kuchnia regionalna USŁUGOWA:  Od pomysłu do przemysłu  Reklama w trzecim wymiarze MECHANICZNO – MECHATRONICZNA:  Mechanika najwyższych lotów  Zastosowanie mechatroniki w samochodach i nie tylko SŁUŻBY MUNDUROWE:  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie – Zawód żołnierz.  Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Zawód technik pożarnictwa.  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - W służbie policjant.  Straż Graniczna – Funkcjonariusz Straży Granicznej 16/26 Targi edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce w 2015 roku Tytuły wybranych prezentacji w poszczególnych branżach:

17 PROGRAM STRATEGICZNY KAPITAŁ INTELEKTUALNY I RYNEK PRACY Cel główny Rozwój kapitału intelektualnego i podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Małopolski warunkiem rozwoju regionu Priorytet 1 Wdrożenie mechanizmów odkrywania, kształtowania i wspierania talentów Priorytet 2 Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego Priorytet 3 Wsparcie mieszkańców Małopolski w planowaniu ścieżki rozwoju edukacyjno- zawodowego na każdym etapie życia Priorytet 4 Rozwój mechanizmów uczenia się przez całe życie Priorytet 5 Wsparcie zatrudnienia Wsparcie kształcenia zawodowego w najbliższej perspektywie finansowej 17/26

18 Przedsięwzięcia wspierające szkolnictwo zawodowe Centra Kompetencji Zawodowych Małopolska Chmura Edukacyjna Festiwal Zawodów Działanie 1.3 Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych; Działanie 2.1 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce; Działanie 3.1 Małopolski Program na rzecz rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego. 18/26

19 Festiwal Zawodów Cele Projektu: Objęcie doradztwem zawodowym wszystkich uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich zdolności oraz sytuacji na rynku pracy Komponenty: Rezultaty:  Wdrożenie działań systemu orientacji zawodowej dla uczniów według standardu opracowanego w oparciu o doświadczenia i rezultaty projektów POKL oraz pilotażowego projektu Festiwal Zawodów w Małopolsce realizowanego przez Województwo Małopolskie w latach 2012-2015  Opracowanie internetowych przewodników oferujących szeroki zakres informacji o różnych zawodach. 19/26

20 20/26 Festiwal Zawodów w Małopolsce w perspektywie na lata 2015 – 2020 Festiwal Zawodów w Małopolsce – zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego (planowane działania) Zajęcia z doradztwa zawodowego bezpośrednio w gimnazjach w latach 2015-2020 planowanych jest 5 edycji Szkolenia doradców Przygotowanie materiałów, przewodników po zawodach oraz materiałów do prowadzenia zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego

21 21/26 Festiwal Zawodów w Małopolsce w perspektywie na lata 2015 – 2020 Festiwal Zawodów w Małopolsce – planowe partnerstwa Partnerstwo koncepcyjno-merytoryczne Partnerstwo logistyczno-obsługowe Partnerstwo z zakresu realizowania działań bezpośrednio w szkołach

22 22/26 Festiwal Zawodów w Małopolsce w perspektywie na lata 2015 – 2020 Partnerstwo koncepcyjno-merytoryczne – konkurs na partnera Zadania partnera/partnerów:  przygotowywanie materiałów dydaktycznych oraz ich aktualizacja  prowadzenie cyklicznych szkoleń dla realizatorów działań oraz doradców zawodowych  prowadzenie studiów podyplomowych  nadzór nad realizacją zajęć bezpośrednio w szkołach głównie w zakresie treści programowych  stały monitoring i dbałość o jakość zajęć  przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji

23 23/26 Festiwal Zawodów w Małopolsce w perspektywie na lata 2015 – 2020 Partnerstwo z zakresu realizowania działań bezpośrednio w szkołach – konkurs na partnera:  Powierzenie realizacji działań bezpośrednio w szkołach poradniom psychologiczno-pedagogicznym  Zawiązanie partnerstwa na poziomie subregionów z operatorami regionalnymi według wytycznych wypracowanych w latach 2012 – 2015 tj.: Małopolski Obszar Metropolitarny, Małopolska Zachodnia, Subregion tarnowski, Subregion podhalański, Subregion nowosądecki  W każdym z subregionów partnerem – operatorem regionalnym będzie jedna poradnia odpowiedzialna za obsługę zajęć z doradztwa na danym terenie tj.: współpracę z pozostałymi poradniami, których doradcy realizować będą zajęcia w gimnazjach zlokalizowanych na danym obszarze, prowadzenie sprawozdawczości merytoryczno-finansowej z realizacji zadań w danym subregionie współpracę z partnerem merytorycznym

24 24/26 Festiwal Zawodów w Małopolsce w perspektywie na lata 2015 – 2020 Organizacja targów edukacyjnych Zakres przedsięwzięcia  zakłada się organizację raz do roku regionalnych targów edukacyjnych będących podsumowaniem programu doradztwa oraz orientacji zawodowej realizowanego przez cały rok szkolny  targi organizowane będą marcu i będą trwać trzy dni (termin ten wybrany jest z uwagi na fakt, iż w tym okresie uczniowie trzecich klas gimnazjalnych stają przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej)\  formuła targów powinna zakładać odejście od tradycyjnego schematu prezentacji opartego o stoiska wystawiennicze na rzecz „laboratoriów” promujących poszczególne branże i zawody, przygotowywane wspólnie przez szkoły zawodowe i przedsiębiorców. Charakter tych „laboratoriów” powinien w maksymalny sposób przybliżać uczniom rzeczywisty charakter prezentowanych zawodów (pokazy, multimedia, symulacje)  zakłada się udział, co najmniej 15 000 uczniów szkół gimnazjalnych każdego roku  do roku 2020 zakłada się przeprowadzenie 5 edycji targów.

25 25/26 Festiwal Zawodów w Małopolsce w perspektywie na lata 2015 – 2020; Organizacja targów edukacyjnych Partnerstwo logistyczno-obsługowe – konkurs na Partnera:  Festiwal Zawodów jako przedsięwzięcie edukacyjne powinien na stałe wpisać się w kalendarz wydarzeń Małopolsce - aby tak się stało miejsce i termin targów powinny być takie same co roku.  Przedmiot partnerstwa – realizacja usług związanych z organizacją targów pod nazwą “Festiwal Zawodów w Małopolsce”. Organizacja części logistycznej i technicznej niezbędnych przy realizacji targów.  Zakres i zadania partnerstwa – opracowanie koncepcji i zapewnienie wystawców, powierzchnia wystawiennicza, wyposażenie powierzchni, transport wystawców i sprzętu, zapewnienie noclegów dla wystawców, obsługa logistyczna targów edukacyjnych, promocja targów Budżet na zadanie w RPO na lata 2015 – 2020: Działania związane z orientacją zawodową, w tym w formule Festiwalu Zawodów, promocja: 28 862 000 zł  Organizacja Festiwalu zawodów – 9 650 000 zł  Koszty przygotowania prezentacji – 4 500 000 zł  Zajęcia z doradztwa – 14 112 000 zł  Szkolenia dla doradców – 600 000 zł

26 Strona internetowa projektu www.festiwalzawodow.malopolska.pl 26/26


Pobierz ppt "FESTIWAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE Konferencja pn. „Konferencja „Miejsce doradztwa zawodowego w systemie edukacji – nowa perspektywa finansowa” 27 marca 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google