Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Witamy uczestników seminarium upowszechniającego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Witamy uczestników seminarium upowszechniającego."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Witamy uczestników seminarium upowszechniającego projekt Pomoc Społeczna - Skuteczna Witamy uczestników seminarium upowszechniającego projekt Pomoc Społeczna - Skuteczna Wrocław, 29.12.2008

2 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Projekt Pomoc Społeczna - Skuteczna Pomoc Społeczna - Skuteczna

3 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Projekt Pomoc Społeczna – Skuteczna Projekt współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach priorytetu 2.4 Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych.

4 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Projekt: Pomoc Społeczna - Skuteczna Beneficjent: Gmina Wrocław Projekt realizowany przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Okres realizacji projektu: 10.2008- 09.2010 Dane projektu

5 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Finansowanie

6 Budżet projektu: Całkowity koszt projektu: 674 103 Euro Gmina Wrocław 101 115 Euro Norweski Mechanizm Finansowy 572 988 Euro

7 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Wzmocnienie i podniesienie jakości świadczonych usług poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli administracji publicznej działającej w zakresie pomocy społecznej na szczeblu powiatowym i gminnym Cel główny:

8 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Cel szczegółowy: Wzmocnienie instytucjonalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

9 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Rozwój społeczny Projekt Pomoc Społeczna Skuteczna jest zgodny ze strategią rozwoju na szczeblu: KRAJOWYM LOKALNYM REGIONALNYM Narodowy Plan Rozwoju 2007- 2013 Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej 2005-2013 Strategia rozwiązywania problemów społecznych

10 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Strategia rozwiązywania problemów społecznych Projekt PSS jest zgodny z uchwaloną przez Radę Miejską Wrocławia w dniu 6 lipca 2006r. Strategią rozwiązywania problemów społecznych, w świetle której konieczne jest podniesienie standardów jakości, funkcjonalności i efektywności struktur instytucjonalnych

11 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej 2005-2013 Działania projektu Pomoc Społeczna Skuteczna są zgodne z celami nadrzędnymi DSIS, która jest dokumentem wyznaczającym główne kierunki działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego w obszarze polityki społecznej

12 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Priorytet Strategii Podnoszenie jakości świadczonych usług społecznych w ramach którego głównym działaniem jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz kadr kierowniczych jednostek pomocy społecznej

13 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Narodowy Plan Rozwoju 2007- 2013 Jednym ze strategicznych priorytetów Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 jest Wiedza i kompetencje w którym wyraźnie zaznaczono wspieranie otwartości systemu edukacji poprzez doskonalenie zawodowe i kształtowanie kadr jako proponowany kierunek działań W ten sposób projekt Pomoc Społeczna - Skuteczna wpisuje się również w Narodowy Plan Rozwoju

14 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Projekt skierowany jest do 400-osobowej grupy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego we Wrocławiu, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe Uczestnicy projektu

15 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Beneficjenci ostateczni Kadra kierownicza Kadra wyspecjalizowana Administracja Księgowość Pracownicy Socjalni

16 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Szkolenia i studia podyplomowe W ramach projektu Pomoc Społeczna Skuteczna baneficjenci projektu wezmą udział w: STUDIACH PODYPLOMOWYCH realizowanych na uczelniach wrocławskich SZKOLENIACH: zawodowych, komputerowych, językowych i innych

17 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego PRAWNE PSYCHOEDUKACYJNE KOMPUTEROWE JĘZYKOWE INNE Rodzaje Szkoleń SZKOLENIA

18 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Moduły szkoleniowe W ramach projektu planowanych do realizacji jest 6 modułów szkoleniowych: szkolenia z zakresu prawa17 szkoleń szkolenia psychoedukacyjne 8 szkoleń szkolenia językowe 3 szkolenia szkolenia z zakresu obsługi komputera7 szkoleń szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy 1 szkolenie Metody aktywizacji środowiska lokalnego i budowanie Programu Aktywności Lokalnej (PAL) 1 szkolenie

19 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Prawo: Kodeks Postępowania Administracyjnego Ustawa o finansach publicznych Ustawa o rachunkowości Kodeks Cywilny Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ustawa prawo zamówień publicznych Akty prawne dotyczące zdrowia psychicznego Akty prawne dotyczące osób starszych i niepełnosprawnych Ustawa o świadczeniach rodzinnych

20 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Prawo : Akty prawne dotyczące uzależnień i przemocy w rodzinie Akty prawne dotyczące rodziny (KRiO) Akty prawne dotyczące spraw mieszkaniowych Kodeks Postępowania Cywilnego Akty prawne dotyczące równości kobiet i mężczyzn w Polsce i UE Ustawa o promocji zatrudnienia Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o emeryturach i rentach z FUS

21 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Psychoedukacyjne: Komunikacja interpersonalna jako podstawa obsługi klienta Praca z trudnym klientem Obsługa klienta niesłyszącego System motywacji Budowanie zespołu Radzenie sobie z stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Techniki negocjacji Superwizja

22 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Komputerowe: MS Word na poziomie podstawowym MS Excel na poziomie podstawowym MS Excel na poziomie zaawansowanym MS Power Point Program Płatnik Program Pomost Program Syriusz

23 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Językowe: Język angielski na poziomie podstawowym Język angielski na poziomie średniozaawansowanym Język angielski na poziomie zaawansowanym

24 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Inne: Udzielanie pierwszej pomocy Metody aktywizacji środowiska lokalnego i budowanie Programu Aktywności Lokalnej (PAL)

25 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Studia Podyplomowe: W ramach projektu Pomoc Społeczna Skuteczna co najmniej 76 pracowników podejmie naukę na 18 kierunkach studiów podyplomowych renomowanych wrocławskich uczelni

26 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Rodzaje studiów podyplomowych: Rodzaj studiówIlość semestrów Rachunkowość i kontrola finansowa2 Pracownik samorządu terytorialnego2 Zarządzanie projektami unijnymi1 Administracja publiczna w Polsce i w UE2 Organizacja pomocy społecznej2 Pracownik socjalny2 Mediacje i negocjacje2 Zarządzanie zasobami ludzkimi2 Psychologiczne kompetencje w zarządzaniu zespołem2

27 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Rodzaje studiów podyplomowych: Rodzaj studiówIlość semestrów Poradnictwo rodzinne2 Socjoterapia3 Profilaktyka i terapia uzależnień2 Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami 2 Diagnoza kliniczna i psychoterapia2 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka2 Administrowanie sieciami komputerowymi2 Ochrona danych osobowych2 Prawo zamówień publicznych2

28 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Beneficjent Udział w studiach podyplomowych weźmie: Kadra MOPS Kadra OAO

29 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Zadania horyzontalne realizowane w projekcie W aspekcie społecznym efektem osiągniętym po zrealizowaniu projekyu będzie: zdecydowany wzrost kompetencji, umiejętności i kwalifikacji kadry MOPS Zrównoważony rozwój Równy status kobiet i mężczyzn W aspekcie ekonomicznym efektem szkoleń i studiów podyplomowych będzie usprawnienie funkcjonowania MOPS i polepszenie standardów obsługi klienta Projektodawca będzie prowadził klarowną i uczciwą rekrutację, bez kierowania się płcią osób kwalifikowanych do szkoleń Dobre zarządzanie Odpowiednio opracowany proces organizacji i zarządzania projektem. Sprawne i rzetelne prowadzenie sprawozdawczości i rozliczeń finansowych

30 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Struktura zarządzania Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli Krajowy Punkt Kontaktowy Instytucja Pośrednicząca Beneficjent Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych

31 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Krajowy Punkt Kontaktowy Instytucja sprawująca ogólny nadzór nad wykorzystaniem środków z Mechanizmów Finansowych tj. realizacją Programu Operacyjnego Funkcje Krajowego Punktu Kontaktowego pełni : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej

32 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Zadania KPK: Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem wdrażania Programu Operacyjnego w tym zapewnienie prawidłowości wykonywania funkcji przez Instytucje Pośredniczące Zapewnienie skuteczności i prawidłowości wykorzystywania dostępnych środków finansowych Przygotowywanie rocznych raportów z wdrażania Zapewnienie informacji i promocji na temat Mechanizmów Finansowych Sprawowanie ogólnego nadzoru nad wykonywaniem umów finansowych Utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami darczyńców

33 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Instytucja Pośrednicząca – Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Zapewnienie prawidłowości zarządzania projektami Monitorowanie wdrażania projektów Wykrywanie nieprawidłowości i raportowanie o nich do KPK Informowanie opinii publicznej o wdrażanych projektach

34 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Zarządzanie finansowe i kontrola System zarządzania finansowego i kontroli środków pochodzących z Mechanizmów Finansowych pełnią: Krajowy Punkt Kontaktowy Instytucja Płatnicza – Ministerstwo Finansów Instytucja Audytu - MF

35 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Struktura zarządzania projektem Pomoc Społeczna - Skuteczna GMINA WROCŁAW Wnioskodawca Pracownik ds. Finansowo - Księgowych MOPS WROCŁAW Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław ZESPÓŁ MERYTORYCZNY ds. przygotowania zakresu i wymogów dotyczących realizacji poszczególnych szkoleń i studiów podyplomowych URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Instytucja Pośredniczącą ZESPÓŁ DS.ZARZĄDZANIA PROJEKTEM: 1. Kierownik projektu 2. Asystent kierownika Pracownik obsługi biura Pracownik ds. prawnych Pracownik ds. zamówień publicznych

36 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Zespół ds. zarządzania projektem: 1. Kierownik Projektu – odpowiada za terminowe, zgodne z harmonogramem koordynowanie realizacji i zarządzanie projektem na wszystkich jego etapach realizacji między innymi poprzez: przygotowanie i zatwierdzenie planu zarządzania projektem, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z podmiotami szkolącymi oraz wybór wykonawców (wspólnie z zespołem ekspertów), koordynację współpracy z wykładowcami i podwykonawcami, przeprowadzanie promocji projektu, nadzorowanie jakości projektu pod względem merytorycznym, ustalanie szczegółowego harmonogramu szkoleń i studiów badanie efektywności szkoleń

37 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Zespół ds. zarządzania projektem: 2. Asystent kierownika projektu - do jego funkcji należy wspomaganie działań kierownika projektu, a także: Monitoring projektu Sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu Organizacja szkoleń i studiów podyplomowych Promocja i rozpowszechnianie projektu Kontrolowanie dokumentacji pod względem formalnym

38 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Pracownik biura Osoba odpowiedzialna za prowadzenie biura projektu: Obsługa administracyjno-biurowa związana z realizacją projektu, Prowadzenie korespondencji Przygotowywanie materiałów szkoleniowych Organizacja szkoleń od strony technicznej

39 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Pracownik ds. finansowo - księgowych Osoba odpowiedzialna za rozliczenie finansowe projektu: Obsługa finansowo-księgowa Sporządzanie raportów finansowych Przygotowanie wniosku o płatność zgodnie z wytycznymi Mechanizmów Finansowych

40 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Specjalista ds. obsługi prawej Osoba odpowiedzialna za: Konsultacje w bieżących sprawach prawnych oraz analizę prawną zawieranych umów na potrzeby projektu Tworzenie regulaminów, zarządzeń, procedur na potrzeby projektu we współpracy z odpowiednimi działami Przygotowywanie umów z podmiotami zewnętrznymi mającymi brać udział w projekcie PSS we współpracy ze specjalistą ds.zamówień publicznych Prowadzenie korespondencji z firmami i podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań projektowych, po przeprowadzonych przetargach

41 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Specjalista ds. zamówień publicznych Osoba odpowiedzialna za: Planowanie zamówień publicznych we współpracy z kierownikiem projektu PSS specjalistą ds. zamówień publicznych MOPS Udział w prowadzonych negocjacjach we współpracy z powołaną Komisją Przetargową Prowadzenie korespondencji z firmami i podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań projektowych Realizacja procedur zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Pisemne dokumentowanie postępowań w ramach procedur związanych z zamówieniami publicznymi

42 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Biuro projektu Plac Solidarności 1/3/5 Wrocław piętro 4, pok. 424 tel. 71 7849601, 602

43 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Witamy uczestników seminarium upowszechniającego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google