Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty badawczo-wdrożeniowe przy współudziale DCZT Piotr Lisiecki, Dariusz Pióro DCZT sieć naukowo-gospodarcza Energia Eko-energetyka w Strategii Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty badawczo-wdrożeniowe przy współudziale DCZT Piotr Lisiecki, Dariusz Pióro DCZT sieć naukowo-gospodarcza Energia Eko-energetyka w Strategii Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Projekty badawczo-wdrożeniowe przy współudziale DCZT Piotr Lisiecki, Dariusz Pióro DCZT sieć naukowo-gospodarcza Energia Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego.Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

2 Projekty typu foresight technologiczny Concerto II CERTIFEX technologie wodorowe: współpraca z HIRC sieci ponadregionalne: eccop.net Regionalny Program Operacyjny na lata : projekty zgłoszone do bazy UMWD Infrastruktura badawcza DCZT Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego.Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa Rodzaje projektów

3 DCSR – Sekcja Badań Prognostycznych Foresight technologiczny prognozowanie kierunków rozwoju nauki i technologii w świecie prognozowanie rozwoju przestrzennego (np. sieć osiedleńcza, komunikacyjna, przemysłowa, usługowa) prognozowanie ekonomiczne, prognozowanie rynków szczegółowych (np. energii, finansów, zatrudnienia, itp.)

4 Foresight technologiczny (DCSR) Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku SPO WKP 1.4.5, (UMWD-DCZT, 1,2 mln zł) Scenariusze rozwoju technologii wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego SPO WKP, (Poltegor-KGHM-DCZT) Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących w Polsce SPO WKP, (CUPRUM-KGHM-DCZT) Foresight w zakresie wytwarzania i recyklingu materiałów polimerowych i kompozytów SPO WKP 1.4.5, (DCZT-GIG-AGH) Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego.Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

5 CONCERTO II 6 PR UE, Priorytet 6.1 Sustainable Energy Systems Baltic Sea Sustainable Energy Communities - in Denmark, Poland, Lithuania, Latvia and Estonia Partnerzy: D K, PL, LT, L V, ES T Zakładany budżet: 600 k Cel projektu: szkolenia przedstawicieli gminy, lokalnego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, spółdzielni mieszkaniowej, społeczności w celu zwiększenia świadomości ekologicznej: założenia projektu i korzyści wynikające z jego realizacji zastosowanie odnawialnych źródeł energii ekobudownictwo Cel strategiczny: przygotowanie wniosku do 7 Programu Ramowego Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego.Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

6 Brzeg Dolny Osiedle Wawrzyn Liczba mieszkańców osiedla 1550 Moc elektrociepłowni 50 MW Paliwo: węgiel Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego.Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa CONCERTO II

7 CERTIFEX Clean Energy & Renewebles through Trinational Initiatives and Financial Exchange (UE, IEE Lipsk – DCZT) Cel: transfer wiedzy w zakresie alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Teren działania: Niemcy-Czechy-Polska (Drezno-Liberec-Wrocław) Działania: określenie potencjału oraz szkolenia nt. efektywności ekonomicznej wykorzystania biomasy Rezultaty: a)wzrost innowacyjności i konkurencyjności Regionu oraz stworzenie nowych transgranicznych "klastrów" technologicznych b) efektywne wykorzystanie obszarów rolniczych c) wzrost świadomości ekologicznej w Regionie Uczestnicy: przedsiębiorcy, inwestorzy, instytucje finansowe, władze lokalne Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego.Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

8 Projekty instalacji elektrolizerów wody (kraje Europy Wschodniej) Jednostki demonstracyjne małej mocy 0,5 kW – 10 kW Jednostki średniej mocy 10 kW – 50 kW (do zabudowy w moduły) Jednostki dużej mocy50 kW - 1,5 MW Jednostki przemysłowe wielkiej mocy 1,5 MW – 3 MW RES-FC MARKET (IEE, HIRC Denmark) 10x300=3000 Ogniw Paliwowych (Wodór/Metanol/Biogaz) Technologie wodorowe Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego.Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

9 European Clustering and Cooperation net (eccop.net) (Komisja Europejska – sieci współpracy - Action 6, WFS – DCZT) Cel: Promocja formuł współpracy pomiędzy europejskimi MŚP, strategie wzmocnienia konkurencyjności MŚP oraz rozwoju ekonomicznego Regionu Priorytet: Wprowadzenie transgranicznej współpracy oraz informacyjnych platform internetowych. Teren działania: Polska– Niemcy – Austria – Włochy – Słowenia – Czechy – Estonia Działania: –Organizacja seminariów i sesji informacyjnych –Prowadzenie spotkań biznesowych podczas międzynarodowych targów branżowych –Szkolenia na rzecz internacjonalizacji działań przedsiębiorstw oraz wzmocnienia ich konkurencyjności na rynkach międzynarodowych –Współpraca z organizacjami otoczenia biznesu –Wzmocnienie istniejących transgranicznych sieci współpracy –Promocja w celu zwiększenia liczby przedsiębiorstw korzystających z działań w ramach tego projektu Rezultat: Wzmocnienie współpracy ekonomicznej regionów przygranicznych w nowych i starych krajach członkowskich Unii Europejskiej Uczestnicy: MŚP z sektora technologii wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii oraz Ochrony Środowiska Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego.Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

10 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny

11 Projekty zgłoszone do bazy UMWD Inwentaryzacja dolnośląskich składowisk odpadów oraz oczyszczalni ścieków, określenie składu biogazu, analiza kosztów inwestycyjnych przystosowania tych obiektów w celu generacji energii elektrycznej Sfera: 2. Sfera przestrzenna. Priorytet: 2.4. Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa i gospodarki. Działanie: Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych i przemysłowych na środowisko. Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego.Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

12 Modernizacja istniejących i budowa nowych, lokalnych dolnośląskich elektrociepłowni, zmiana z opalania węglowego na opalanie biomasą Sfera: 2. Sfera przestrzenna. Priorytet: 2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Działanie : Rozbudowa i modernizacja systemów grzewczych oraz alternatywnych źródeł ciepła. Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego.Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa Projekty zgłoszone do bazy UMWD

13 Identyfikacja obiektów, instalacji, urządzeń oraz środków transportu i łączności w wiodących firmach Dolnego Śląska dla wprowadzania energii odnawialnych i alternatywnych do i przy udziale przemysłu i sfery usług, wytypowanie przedsięwzięć pilotowych Priorytet: 2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Działanie Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej z preferencją dla elektrowni wodnych. Działanie Rozbudowa i modernizacja systemów grzewczych oraz alternatywnych źródeł ciepła. Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego.Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa Projekty zgłoszone do bazy UMWD

14 Opracowanie konstrukcji podzespołów elektrowni wodnych i wiatrowych oraz współpraca z wytwórcami i inwestorami przy wdrożeniach Sfera: 2. Sfera przestrzenna. Priorytet: 2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Działanie: Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej z preferencją dla elektrowni wodnych. Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego.Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa Projekty zgłoszone do bazy UMWD

15 Intensyfikacja wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej z udziałem nowych typów kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych Priorytet: 2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Działanie: Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej z preferencją dla elektrowni wodnych. Działanie: Rozbudowa i modernizacja systemów grzewczych oraz alternatywnych źródeł ciepła. Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego.Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa Projekty zgłoszone do bazy UMWD

16 Inwentaryzacja zasobów, ocena i badania wód geotermalnych na Dolnym Śląsku w celu ich gospodarczego wykorzystania Priorytet: 2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Działanie Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej z preferencją dla elektrowni wodnych. Działanie Rozbudowa i modernizacja systemów grzewczych oraz alternatywnych źródeł ciepła. Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego.Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa Projekty zgłoszone do bazy UMWD

17 Określenie potencjalnych lokalizacji oraz uwarunkowań w zakresie budowy i modernizacji elektrowni wodnych i farm wiatrowych na Dolnym Śląsku. Analiza opłacalności ekonomicznej i możliwości realizacji inwestycji Budowa małych elektrowni wodnych na istniejących stopniach wodnych o mocy od 50 kW do 5 MW (na obszarach nie objętych programami restytucji ryb wędrownych) z bezpiecznymi przepławkami dla ryb oraz automatyką ograniczającą pobór wody przez turbiny przy niskich stanach rzek. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego.Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa Projekty zgłoszone do bazy UMWD

18 Infrastruktura badawcza DCZT Laboratorium wysokociśnieniowych konstrukcji kompozytowych-w trakcie akredytacji (I-19, PWr) STORHY (6 Program Ramowy / Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy). Przygotowywane projekty w zakresie infrastruktury DCZT: Saksońsko – Dolnośląskie Centrum Technologii Ochrony Środowiska (Rząd Saksonii-UMWD-UFZ Lipsk-DCZT) Modernizacja i wyposażenie akredytowanego Laboratorium DCZT Badań Jakości Paliw (SPO WKP, DCZT-Park Technol.) Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego.Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

19 DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego.Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa Piotr Lisiecki, Dariusz Pióro DCZT sieć naukowo-gospodarcza Energia


Pobierz ppt "Projekty badawczo-wdrożeniowe przy współudziale DCZT Piotr Lisiecki, Dariusz Pióro DCZT sieć naukowo-gospodarcza Energia Eko-energetyka w Strategii Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google