Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 Konkurencja i współpraca – czy to możliwe? Tworzenie dolnośląskiego systemu innowacji Mirosław Miller, Dolnośląskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 Konkurencja i współpraca – czy to możliwe? Tworzenie dolnośląskiego systemu innowacji Mirosław Miller, Dolnośląskie."— Zapis prezentacji:

1 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 Konkurencja i współpraca – czy to możliwe? Tworzenie dolnośląskiego systemu innowacji Mirosław Miller, Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii

2 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 2/15Zagadnienia Otoczenie europejskie/krajowe/regionalne Perspektywa 2007-2013: szansa na sukces Wzrost konkurencyjności – wyzwanie dla regionów Nowe inicjatywy DCZT: DCSR, DolBioMat – EIT+ Dlaczego klastry? Koncepcja dolnośląskiego systemu innowacji Podsumowanie

3 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 3/15 Potencjał Dolnego Śląska 3 mln mieszkańców3 mln mieszkańców 20 tys km 220 tys km 2 gospodarczy badawczy edukacyjny kulturowy instytucjonalny administracyjny biznesowy

4 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 4/15 Otoczenie europejskie Odnowiona Strategia Lizbońska – 3% budżetu na B+R Budowa najbardziej konkurencyjnej gospodarki Wzmacnianie związków nauki i gospodarki - GOW Tworzenie uniwersytetów trzeciej generacji zdolnych do komercjalizacji wiedzy i wdrażania innowacji Nowe formy komercjalizacji wiedzy: spółki technologiczne, firmy spin-off, spin-out, inkubatory 7 Program Ramowy - budżet 54 mld EUR Program Ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – CIP Inne inicjatywy Komisji Europejskiej

5 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 5/15 Otoczenie krajowe Widoczne efekty programu SPO WKP 2004-2006 Program Kierunki rozwoju innowacyjności w Polsce Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: 9 mld EUR Program Wędka Technologiczna Ustawodawstwo: - ustawy o finansowaniu badań: integracja z gospodarką - utworzenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - ustawa o brokerach patentowych - ustawa o prawie własności przemysłowej - …

6 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 6/15 Otoczenie regionalne Otoczenie regionalne Budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy na Dolnym Śląsku Dolnośląska Strategia Innowacji Regionalny Program Operacyjny 2007-2013: 1,5 mld EUR European Institute of Technology (EIT+) silna pozycja w europejskiej przestrzeni badawczej (ERA) tradycje współpracy między sektorami B+R i gospodarką instytucje wspierające powiązania nauki i gospodarki (WCTT, WPT, inkubatory,…) współpraca ponadregionalna w zakresie transferu innowacji i technologii: Saksonia, Płn. Czechy Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii

7 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 7/15 Jak tworzyć region innowacji i kreatywności ? Wizja rozwojowa – foresight regionalny: strategie i plany rozwoju Integracja potencjału badawczego i innowacyjnego – centra kompetencji ponad podziałami Włączanie potencjału naukowego do procesów rozwojowych regionu – uniwersytet posthumboldtowski (trzeciej generacji) Wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych podmiotów i mechanizmów współpracy nauki, gospodarki i władz (sieci, klastry) Współpraca ponadregionalna – włączanie się do międzynarodowego systemu transferu wiedzy Tworzenie systemu karier dla najzdolniejszych absolwentów oraz grantów powrotowych Tworzenie instrumentów finansowania (venture capital, kredyty technologiczne)

8 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 8/15 Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii (DCZT) Wybrane inicjatywy regionalne Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych Pilotowe sieci naukowo-gospodarcze Wrocławskie Centrum Badawcze DolBioMat DCZT jako zalążek Europejskiego Instytutu Technologicznego (inicjatywa EIT+)

9 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 9/15 Opracowania strategiczne – foresight regionalny Dolnośląska Strategia Innowacji Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny 2007-13 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (ZPORR) - Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku (SPO WKP) - Foresight technologiczny materiałów i kompozytów polimerowych (SPO WKP) - Analiza Regionalnych Strategii Innowacyjnych w krajach UE i ocena ich przydatności dla rozwoju Dolnego Śląska (ZPORR) - Biuro wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji (ZPORR) - Strategic Policy Intelligence Tools for Better S & T Investment Strategies in Europes Regions (6 PR, koordynator – Steinbeis-Europa-Zentrum)

10 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 10/15 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR) Projekty - przykład Analiza Regionalnych Strategii Innowacyjnych w krajach UE i ocena ich przydatności dla rozwoju Dolnego Śląska (finansowanie: ZPORR 2.6) przygotowanie strategii branżowych w Regionie przygotowanie strategii celowanych dla podmiotów i związków gospodarczych analiza aktualnej i postulowanej dostępności kształcenia na poziomie wyższym w Regionie opracowanie metodologii prognozowania skutków planowanych dużych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych opracowanie programu Subregion miedziowy – stan obecny, zamierzenia

11 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 11/15 Współpraca i integracja w Regionie: sieci naukowo-gospodarcze Doświadczenia UE sprzyjają przepływowi aktualnej wiedzy z ośrodków sektora B+R do praktyki gospodarczej wywierają wpływ na tematykę prowadzonych badań zwiększają dofinansowanie zespołów naukowych

12 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 12/15 Pilotowe regionalne sieci DCZT (ZPORR 2.6) Konsorcjum AM-UP-PWr-UWr Transfer wiedzy pomiędzy sferą B+R a gospodarką Dolnego Śląska poprzez tworzenie regionalnych sieci naukowo-gospodarczych XII2005 – IV2007, budżet 1,3 mln zł technologie informatyczne w medycynie i służbie zdrowia (E-zdrowie) biotechnologia i zawansowane technologie medyczne (Biotech) energie alternatywne i odnawialne (Energia)

13 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 13/15 branżowy foresight technologiczny dla Regionu do roku 2020 branżowa strategia rozwoju Dolnego Śląska na lata 2007-2013 regionalny program rozwoju branży (kształcenie, infrastruktura naukowo-badawcza, inwestycje) założenia do pilotowych projektów badawczo-wdrożeniowych oraz wskazanie źródeł ich finansowania raporty cząstkowe seminaria, konferencje bazy danych portal internetowy sieci sieci jako trwałe elementy systemu innowacji Regionu Oczekiwane rezultaty projektu - cele sieci

14 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 14/15 Projekty przygotowane z udziałem DCZT i DCSR Projekty, które uzyskały finansowanie Laboratorium Badań Strukturalnych DCZT (NMR 600) (KBN, konsorcjum AR, UWr, PWr, 4,5 mln zł) Wyposażenie Laboratorium Materiałów Zol-żelowych i Nanotechnologii DCZT (SPO WKP 1.4.3, DCZT-Wrocł. Park Technol., 4,7 mln zł) Wyposażenie laboratoriów DCZT opracowujących technologie leków opartych na agregatach lipidowych (SPO WKP 1.4.3, PWr-UWr, 4,9 mln zł) Transfer Wiedzy i Innowacji do Przedsiębiorstw Dolnego Śląska poprzez Staże podyplomowe Absolwentów Politechniki Wrocławskiej (ZPORR, wspólnie z Biurem Grantów PWr, 1,3 mln zł), Transfer wiedzy pomiędzy sferą B & R a gospodarką Dolnego śląska poprzez tworzenie regionalnych sieci naukowo-gospodarczych (ZPORR, 1,3 mln zł) Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (ZPORR, DCZT - UMWD, 1,1 mln zł) Biuro Wdrażania DoInośląskiej Strategii Innowacji (DCZT – UMWD, 2,3 mln zł) Znaczniki RFID w zastosowaniach do dóbr konsumpcyjnych oraz nośników dóbr niematerialnych (DCZT – Comex, rozwojowy, 1,7 mln zł) Łączność bezprzewodowa w zastosowaniach do systemów bezpieczeństwa w kopalniach miedzi (DCZT – KGHM, rozwojowy, 1,3 mln zł) Technologia LTCC w zastosowaniach do miniaturyzacji czujników (DCZT – Zamel, rozwojowy 1,4 mln zł) Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku (SPO WKP, 1,2 mln zł) Foresight technologiczny materiałów i kompozytów polimerowych (SPO WKP 1.4.5, GIG – AGH-DCZT, 1,0 mln zł) Ocena technologii stosowanych do produkcji ogniw słonecznych pod kątem celowości inwestycji w spółkę technologiczną (DCZT – KGHM, 110 kzł) European Clustering and Cooperation net – eccop.net (UE, WF Saksonia – DCZT, 52 k) Strategic Policy Intelligence Tools for better S & T Investment in Europe's Regions (StratReg) (6 PR, Steinbeis Zentrum RFN - DCZT, 50 k)

15 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 15/15 Projekty przygotowane z udziałem DCZT i DCSR Projekty, które nie otrzymały finansowania Modernizacja i wyposażenie akredytowanego Laboratorium DCZT Badań Jakości Paliw (SPO WKP 1.4.3, DCZT-Wrocł. Park Technol., 3,6 mln zł) Baltic Sea Sustainable Energy Communities - in DK-PO-LI (6 FP-CONCERTO II, HIRC Dania – DCZT, 61 k) Clean Energy & Renewebles through Traditional Initiatives and Financial Exchange CERTIFEX (UE, IEE Lipsk – DCZT, 50 k)

16 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 16/15 Projekty przygotowane z udziałem DCZT i DCSR Projekty na listach indykatywnych PO IG Zaawansowane molekularne urządzenia diagnostyczne – syntetyczne przeciwciała ze zdolnością rozpoznawania specyficznych białkowych markerów procesów nowotworowych (DCZT-Biotech, 6,5 mln EUR) Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów DolBioMat (DCZT, 120 mln EUR)

17 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 17/15 Centrum Badawcze DolBioMat Nowa jakość na regionalnej mapie sektora B+R Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Priorytet 2: kluczowe inwestycje naukowo–badawcze (1,4 mld ) Lista indykatywna dużych inwestycji: 4 inwestycje >50 mln Wrocław: DolBioMat (DCZT) na sumę 120 mln Zatwierdzenie przez Rząd 20.01.2007 Wstępna koncepcja zaprezentowana w Warszawie 23.01.2007 Konieczność zatwierdzenia przez Brukselę (do 30.03.07) Realizacja inwestycji w latach 2008 - ?

18 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 18/15 integracja instytucjonalna EIT+ / DCZT / DolBioMat status prawny: spółka akcyjna uczelnie/Miasto/UMWD (EIT+ S.A.) środowiskowa jednostka naukowa jednostka podlegająca mechanizmom rynkowym – komercjalizacja wiedzy kierunki badań: - NanoMat: materiały zaawansowane, nanotechnologia - Bio: biochemia, biofizyka, biotechnologia - Info-Aplicata: informatyka stosowana silne powiązania z gospodarką Dolnego Śląska DolBioMat / EIT+ DolBioMat / EIT+ Założenia DolBioMat

19 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 19/15 Kierunki – grupy naukowe grupy powoływane do zadań / projektów powoływanie grup na drodze otwartych konkursów liderzy zatrudniani na 3-5 lat, możliwe pozostanie w macierzystych jednostkach Laboratoria badawcze stałe elementy struktury kierownictwo niezależne od liderów grup naukowych średni personel zatrudniony na okresy zamknięte NanoMat: materiały zaawansowane i nanotechnologie Bio: biomateriały i zaawansowane technologie medyczne Info-Aplicata: zastosowania IT w nowych technologiach DolBioMat / EIT+ Nowa jakość na regionalnej mapie sektora B+R

20 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 20/15 Koszty utrzymania: 40 – 50 mln zł rocznie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Regionalny Program Operacyjny Wędka Technologiczna współpraca z innowacyjnymi przedsiębiorstwami programy unijne, w tym programy ramowe UE granty rozwojowe, celowe DolBioMat / EIT+ DolBioMat / EIT+ Finansowanie

21 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 21/15 łatwy dostęp z centrum miasta infrastruktura spełniająca nowoczesne wymagania możliwość rozbudowy DolBioMat / EIT+ DolBioMat / EIT+ Lokalizacja – Campus Pracze

22 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 22/15 Koncepcja przekształcenia sieci DCZT Branżowe centra transferu technologii EIT+ nauka business innowacje technologie Dolnośląski Klaster Ekoenergetyczny (Fundacja Energia Ekologia Innowacje) Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie (Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny S.A.) Sieć Biomed (Wrocławski Park Technologiczny) - branżowe, środowiskowe centrum kompetencji działające na styku nauka – gospodarka - business - innowacyjny klaster technologiczny związany statutowo ze środowiskiem akademickim Wrocławia oraz EIT+

23 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 23/15 Dolnośląski system innowacji - wizja Centrum Badawcze DolBioMat / EIT+ firmy consultingowe uczelnie instytuty naukowe centra badawcze biuro patentowe biuro prawne instytucje finansowe parki technologiczne inkubatory innowacyjne przedsiębiorstwa spółki technologiczne firmy spin-off sieci naukowo-gospodarcze klastry technologiczne Dolnośląskie CZT DCZT / DCSR / EIT+

24 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 24/15 pomysł na włączanie potencjału naukowego Wrocławia do regionalnych przedsięwzięć rozwojowych (DCZT, DCSR, DolBioMat, EIT+) praktyczna realizacja procesu integracji rozproszonego potencjału naukowego Wrocławia tworzenie masy krytycznej niezbędnej dla skutecznego włączania środowiska naukowego Wrocławia do ERA przedsięwzięcie budujące przewagę konkurencyjną Dolnego Śląska oraz makroregionu w UE (z Saksonią i Płn. Czechami) wdrażanie Dolnośląskiej Strategii Innowacji – wzmacnianie powiązań sektora nauki z innowacyjną gospodarką i businessem pierwszy etap organizacji wrocławskiego EIT+ na bazie przekształconego DCZT i projektu inwestycyjnego DolBioMat magnes przyciągający talenty i inwestycje high-tech Podsumowanie Dolnośląski system innowacji – cele i zadania

25 V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 http://www.eit.pwr.wroc.pl http://www.dczt.wroc.pl


Pobierz ppt "V Seminarium sieci BIOTECH, WPT 7.02.2007 Konkurencja i współpraca – czy to możliwe? Tworzenie dolnośląskiego systemu innowacji Mirosław Miller, Dolnośląskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google