Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Gminy SZAFLARY na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Gminy SZAFLARY na lata"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Gminy SZAFLARY na lata 2007-2015
Warsztaty lokalne r.

2 Dlaczego się spotykamy?
Aktualna Strategia Rozwoju Gminy Szaflary pochodzi z 1999 r. – potrzebna aktualizacja Jesienią rozpoczęta nowa kadencja samorządu – potrzebny uzgodniony i akceptowany plan Rok 2007 otwiera nowy 7-letni okres wykorzystania funduszy strukturalnych UE w Polsce – trzeba się do tego przygotować

3 W jakim celu się spotykamy? (1)
Celem spotkania jest: Zaangażowanie uczestników, mieszkańców, w prace nad strategią rozwoju gminy do 2015 roku, Podsumowanie realizacji dotychczasowej strategii rozwoju gminy Otwarta dyskusja nad obecną pozycją rozwojową gminy: W jakim jest miejscu? Jak prezentuje się na tle innych? Jakie są jej słabe, a jakie mocne strony? Na jakich cechach, zasobach lokalnych należy budować plany na nadchodzące lata? Co jest lub może stać się barierą rozwoju gminy?

4 W jakim celu się spotykamy? (2)
Celem spotkania jest: Wypracowanie wspólnego poglądu na temat obecnej pozycji gminy jako miejsca zamieszkania, miejsca pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, czy inwestowania jako podstawy do aktualizacji lub przeformułowania planu strategicznego gminy na lata (cele – miary sukcesu - zadania)

5 Strategia Rozwoju Gminy SZAFLARY na lata 2007-2015
> Charakterystyka gminy <

6 Podstawowe dane społeczno-demograficzne
Ludność 2002 r. ogółem: (49,7% - kobiety) 2005 r. ogółem: (49,8% - kobiety) 5,6% ludności powiatu 0,3 % ludności województwa (W: )

7 Podstawowe dane nt. ludności
Ludność – wykształcenie 2002r. (Narodowy Spis Powszechny), w ludności w wieku 13 lat i więcej Wyższe – 2,3% (p. NT gw. – 3,1%, WM gw.- 4,2%) Policealne – 0,9% Średnie ogólnokształcące – 3,3% Średnie zawodowe – 7,7% Zasadnicze zawodowe – 26,1% (p.NT–26,2%, WM–30,9% Podstawowe i niższe – 59,7% (p.NT–48,1%, WM–37,5%)

8 Podstawowe dane nt. ludności
Ludność – w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym 2002 (pp -2980; p -5804; pop – 1235) 2005 (pp- 2792; p – 6048; pop – 1305) Ludność w wieku prod. – wzrost o 4%  w wieku poprod. – wzrost o 5,7%  w wieku przedprod. – spadek o 6,3%  Przyrost naturalny (2005) – 3,3% (pNT -3,8%, WM – 1,1%)

9 Podstawowe dane nt. gospodarki
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON, 2005 r. ogółem – 357 (spadek o 8% od 2003 r.)   ? Sektor publiczny – 29, Sektor prywatny – 328 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo – 17 Przemysł – 129 Budownictwo – 30 Handel i naprawy – 131 Podmioty/1000 mieszk. – 35 (WM – 86)

10 Podstawowe dane nt. gospodarki
Rolnictwo Szaflary – gmina rolnicza 1548 gospodarstw rolnych (wszystkie indywidualne) 336 – do 1 ha (włącznie) 520 – 1-2 ha 555 – 2-5 ha 91% gospodarstw niewielkich – do 5 ha (Narodowy Spis Rolny – 2002 r.)

11 Podstawowe dane nt. infrastruktury
Podstawowa infrastruktura r. Długość sieci wodociągowej – 21,2 km (b.z od 2002 r.) Długość sieci kanalizacyjnej – 32,4 km (b.z. od 2002 r.) Przyłącza wodoc. do bud. mieszk (  5,4% od 2002 r.) Przyłącza kanaliz. do bud. mieszk (  13,9% od 2002 r.) Sieć dróg – długość – 57 km nawierzchnia twarda – 49 km nawierzchnia ulepszona (asfaltowa) – 34 km gęstość dróg – 107 km/100 km2 ( WM - 251km/100 km2 )

12 Lokalizacja 90 km od Krakowa – stolicy województwa
5 km od Nowego Targu – stolicy powiatu 20 km od Zakopanego – stolicy powiatu tatrzańskiego, głównego – po Krakowie - ośrodka turystycznego Małopolski Komunikacja: Płn – pd – droga krajowa nr 95 Rabka – Nowy Targ – Zakopane Równolegle linia kolejowa: Kraków – Sucha Beskidzka – Chabówka – Nowy Targ - Zakopane

13 Kluczowe uwarunkowania rozwoju – Co jest?
Wizerunek gminy niejednoznaczny Korzystna lokalizacja Źródła geotermalne już wykorzystywane Rolnictwo jest dominującą częścią lokalnej gospodarki Słabe wykształcenie mieszkańców Brak wizerunku miejsca atrakcyjnego turystycznie Słaba aktywność społeczna: niska przedsiebiorczość rejestrowana, brak organizacji pozarządowych Stosunkowo liczne duże firmy Silna, żywa tradycja góralska Co dalej z Zakopianką?

14 Dylematy rozwoju – Co z tym zrobić?
Rolnictwo, przemysł turystyczny czy produkcja? A może coś innego? W jaki sposób poprawić poziom życia mieszkanców? Jak poprawić poziom wykształcenia? Jakie są na miejscu perspektywy dla młodych? W jaki sposób kultywować i wykorzystać tradycję góralską?

15 Dylematy rozwoju – punkt wyjścia
Jaka jest Gmina Szaflary jako: miejsce życia i zamieszkania? miejsce z perspektywami dla młodzieży? miejsce dla podejmowania działalności społecznej i kulturalnej? miejsce prowadzenia działalności rolniczej? miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania? miejsce rozwoju turystyki?

16 Kolejne kroki - dzisiaj
Praca w grupach – Analiza SWOT: Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia – Zalecenia (rekomendacje, wytyczne do strategii)

17 Kolejne kroki – kontynuacja?
Podsumowanie, synteza analizy stanu wyjściowego Propozycja zapisów do planu strategicznego i sposobu oceny sukcesu strategii Wypracowanie listy zadań realizacyjnych Konsultacje


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Gminy SZAFLARY na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google