Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Gminy SZAFLARY na lata 2007-2015 Warsztaty lokalne 1.03.2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Gminy SZAFLARY na lata 2007-2015 Warsztaty lokalne 1.03.2007r."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Gminy SZAFLARY na lata Warsztaty lokalne r.

2 Strategia Rozwoju Gminy Szaflary Dlaczego się spotykamy? Aktualna Strategia Rozwoju Gminy Szaflary pochodzi z 1999 r. – potrzebna aktualizacja Aktualna Strategia Rozwoju Gminy Szaflary pochodzi z 1999 r. – potrzebna aktualizacja Jesienią rozpoczęta nowa kadencja samorządu – potrzebny uzgodniony i akceptowany plan Jesienią rozpoczęta nowa kadencja samorządu – potrzebny uzgodniony i akceptowany plan Rok 2007 otwiera nowy 7-letni okres wykorzystania funduszy strukturalnych UE w Polsce – trzeba się do tego przygotować Rok 2007 otwiera nowy 7-letni okres wykorzystania funduszy strukturalnych UE w Polsce – trzeba się do tego przygotować

3 Strategia Rozwoju Gminy Szaflary W jakim celu się spotykamy? (1) Celem spotkania jest: Celem spotkania jest: –Zaangażowanie uczestników, mieszkańców, w prace nad strategią rozwoju gminy do 2015 roku, –Podsumowanie realizacji dotychczasowej strategii rozwoju gminy –Otwarta dyskusja nad obecną pozycją rozwojową gminy: W jakim jest miejscu? Jak prezentuje się na tle innych? Jakie są jej słabe, a jakie mocne strony? Na jakich cechach, zasobach lokalnych należy budować plany na nadchodzące lata? Co jest lub może stać się barierą rozwoju gminy?

4 Strategia Rozwoju Gminy Szaflary W jakim celu się spotykamy? (2) Celem spotkania jest: Celem spotkania jest: Wypracowanie wspólnego poglądu na temat obecnej pozycji gminy jako miejsca zamieszkania, miejsca pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, czy inwestowania jako podstawy do aktualizacji lub przeformułowania planu strategicznego gminy na lata jako podstawy do aktualizacji lub przeformułowania planu strategicznego gminy na lata (cele – miary sukcesu - zadania)

5 Strategia Rozwoju Gminy SZAFLARY na lata > Charakterystyka gminy Charakterystyka gminy <

6 Strategia Rozwoju Gminy Szaflary Podstawowe dane społeczno- demograficzne Ludność Ludność 2002 r. ogółem: 10019(49,7% - kobiety) 2005 r. ogółem: 10145(49,8% - kobiety) 5,6% ludności powiatu 0,3 % ludności województwa (W: )

7 Strategia Rozwoju Gminy Szaflary Podstawowe dane nt. ludności Ludność – wykształcenie Ludność – wykształcenie 2002r. (Narodowy Spis Powszechny), w ludności w wieku 13 lat i więcej Wyższe – 2,3% (p. NT gw. – 3,1%, WM gw.- 4,2%) Policealne – 0,9% Średnie ogólnokształcące – 3,3% Średnie zawodowe – 7,7% Zasadnicze zawodowe – 26,1% (p.NT–26,2%, WM–30,9% Podstawowe i niższe – 59,7% (p.NT–48,1%, WM–37,5%)

8 Strategia Rozwoju Gminy Szaflary Podstawowe dane nt. ludności Ludność – w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym Ludność – w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym 2002 (pp -2980; p -5804; pop – 1235) 2005 (pp- 2792; p – 6048; pop – 1305) Ludność w wieku prod. – wzrost o 4% Ludność w wieku prod. – wzrost o 4% w wieku poprod. – wzrost o 5,7% w wieku poprod. – wzrost o 5,7% w wieku przedprod. – spadek o 6,3% w wieku przedprod. – spadek o 6,3% Przyrost naturalny (2005) – 3,3% (pNT -3,8%, WM – 1,1%)

9 Strategia Rozwoju Gminy Szaflary Podstawowe dane nt. gospodarki Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON, 2005 r. ogółem – 357 (spadek o 8% od 2003 r.) ? Sektor publiczny – 29, Sektor prywatny – 328 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo – 17 Przemysł – 129 Budownictwo – 30 Handel i naprawy – 131 Podmioty/1000 mieszk. – 35 (WM – 86)

10 Strategia Rozwoju Gminy Szaflary Podstawowe dane nt. gospodarki Rolnictwo Szaflary – gmina rolnicza 1548 gospodarstw rolnych (wszystkie indywidualne) 336 – do 1 ha (włącznie) 520 – 1-2 ha 555 – 2-5 ha 91% gospodarstw niewielkich – do 5 ha (Narodowy Spis Rolny – 2002 r.)

11 Strategia Rozwoju Gminy Szaflary Podstawowe dane nt. infrastruktury Podstawowa infrastruktura 2005r. Długość sieci wodociągowej – 21,2 km (b.z od 2002 r.) Długość sieci kanalizacyjnej – 32,4 km (b.z. od 2002 r.) Przyłącza wodoc. do bud. mieszk ( 5,4% od 2002 r.) Przyłącza kanaliz. do bud. mieszk ( 13,9% od 2002 r.) Sieć dróg – długość – 57 km nawierzchnia twarda – 49 km nawierzchnia ulepszona (asfaltowa) – 34 km gęstość dróg – 107 km/100 km 2 ( WM - 251km/100 km 2 )

12 Strategia Rozwoju Gminy Szaflary Lokalizacja 90 km od Krakowa – stolicy województwa 5 km od Nowego Targu – stolicy powiatu 20 km od Zakopanego – stolicy powiatu tatrzańskiego, głównego – po Krakowie - ośrodka turystycznego Małopolski Komunikacja: Płn – pd – droga krajowa nr 95 Rabka – Nowy Targ – Zakopane Równolegle linia kolejowa: Kraków – Sucha Beskidzka – Chabówka – Nowy Targ - Zakopane

13 Strategia Rozwoju Gminy Szaflary Kluczowe uwarunkowania rozwoju – Co jest? Wizerunek gminy niejednoznaczny Korzystna lokalizacja Korzystna lokalizacja Źródła geotermalne już wykorzystywane Źródła geotermalne już wykorzystywane Rolnictwo jest dominującą częścią lokalnej gospodarki Rolnictwo jest dominującą częścią lokalnej gospodarki Słabe wykształcenie mieszkańców Słabe wykształcenie mieszkańców Brak wizerunku miejsca atrakcyjnego turystycznie Brak wizerunku miejsca atrakcyjnego turystycznie Słaba aktywność społeczna: niska przedsiebiorczość rejestrowana, brak organizacji pozarządowych Słaba aktywność społeczna: niska przedsiebiorczość rejestrowana, brak organizacji pozarządowych Stosunkowo liczne duże firmy Stosunkowo liczne duże firmy Silna, żywa tradycja góralska Silna, żywa tradycja góralska Co dalej z Zakopianką? Co dalej z Zakopianką?

14 Strategia Rozwoju Gminy Szaflary Dylematy rozwoju – Co z tym zrobić? Rolnictwo, przemysł turystyczny czy produkcja? Rolnictwo, przemysł turystyczny czy produkcja? A może coś innego? W jaki sposób poprawić poziom życia mieszkanców? W jaki sposób poprawić poziom życia mieszkanców? Jak poprawić poziom wykształcenia? Jak poprawić poziom wykształcenia? Jakie są na miejscu perspektywy dla młodych? Jakie są na miejscu perspektywy dla młodych? W jaki sposób kultywować i wykorzystać tradycję góralską? W jaki sposób kultywować i wykorzystać tradycję góralską? …

15 Strategia Rozwoju Gminy Szaflary Dylematy rozwoju – punkt wyjścia Jaka jest Gmina Szaflary jako: -miejsce życia i zamieszkania? -miejsce z perspektywami dla młodzieży? -miejsce dla podejmowania działalności społecznej i kulturalnej? -miejsce prowadzenia działalności rolniczej? -miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania? -miejsce rozwoju turystyki?

16 Strategia Rozwoju Gminy Szaflary Kolejne kroki - dzisiaj Praca w grupach Praca w grupach – Analiza SWOT: Mocne strony Słabe strony SzanseZagrożenia – Zalecenia (rekomendacje, wytyczne do strategii)

17 Strategia Rozwoju Gminy Szaflary Kolejne kroki – kontynuacja? Podsumowanie, synteza analizy stanu wyjściowego Podsumowanie, synteza analizy stanu wyjściowego Propozycja zapisów do planu strategicznego i sposobu oceny sukcesu strategii Propozycja zapisów do planu strategicznego i sposobu oceny sukcesu strategii Wypracowanie listy zadań realizacyjnych Wypracowanie listy zadań realizacyjnych Konsultacje Konsultacje


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Gminy SZAFLARY na lata 2007-2015 Warsztaty lokalne 1.03.2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google