Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii Robert Szlęzak PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii Robert Szlęzak PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA."— Zapis prezentacji:

1 Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii Robert Szlęzak PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA

2 Kilka słów o prezenterze Robert Szlęzak 504 130 620 robert@szlezak.pl Ideopolis / 3W-STUDIO (Prezes Zarządu) Wschodni Klaster ICT (Prezes Inicjatywy) Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (Członek Zarządu) Polska Rada Koordynacyjna OZE (Przedstawiciel TRMEW)

3 IDoktryna Zrównoważonego Rozwoju - historia i teraźniejszość, wpływ doktryny na branżę OZE2010-01-04 IIWstęp do prowadzenia projektów na przykładzie PRINCE 22010-01-06 IIIForesight, Strategia, Studium Celowości, Studium Wykonalności2010-01-06 IV Odnawialne źródła energii (OZE), wysokosprawna kogeneracja (CHP) - wprowadzenie. Podstawowe pojęcia i definicje. VOZE i CHP w polityce energetycznej Unii Europejskiej VIOZE i CHP w polityce energetycznej Polski VIIPrawo energetyczne VIII Źródła energii odnawialnej w Polsce - dostępność, rozwiązania techniczne, wady i zalety, efekty ekonomiczne zastosowania. energia wiatru energia wody2010-01-18 energia słońca2010-01-18/20 geotermalna biomasa, biogaz inne technologie OZE2010-01-20 IXOZE i CHP w polityce energetycznej gminy XOZE w firmie/urzędzie2010-02-01 XIOZE w gospodarstwie domowym XII Uwarunkowania formalno - prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej oraz ciepła w OZE, CHP XIIISystem wsparcia rozwoju OZE XIVŹródła finansowania inwestycji OZE - możliwości i warunki wykorzystania2010-02-03 XV Studium przypadku - uwarunkowania praktyczne inwestycji OZE, CHP: od pomysłu do realizacji - w firmie/urzędzie, w gospodarstwie domowym 2010-02-15 XVI Studium przypadku - uwarunkowania praktyczne inwestycji OZE, CHP: od pomysłu do realizacji - działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej oraz ciepła w OZE, CHP 2010-02-17

4 Ocena istotności tematu NRTEMAT ZAJĘĆ bardzo ważny ważnymało ważnynie ważny nie mam zdania IDoktryna Zrównoważonego Rozwoju - historia i teraźniejszość, wpływ doktryny na branżę OZE IIWstęp do prowadzenia projektów na przykładzie PRINCE 2 IIIForesight, Strategia, Studium Celowości, Studium Wykonalności IV Odnawialne źródła energii (OZE), wysokosprawna kogeneracja (CHP) - wprowadzenie. Podstawowe pojęcia i definicje. VOZE i CHP w polityce energetycznej Unii Europejskiej VIOZE i CHP w polityce energetycznej Polski VIIPrawo energetyczne VIII Źródła energii odnawialnej w Polsce - dostępność, rozwiązania techniczne, wady i zalety, efekty ekonomiczne zastosowania. energia wiatru energia wody energia słońca geotermalna biomasa, biogaz inne technologie OZE IXOZE i CHP w polityce energetycznej gminy XOZE w firmie/urzędzie XIOZE w gospodarstwie domowym XII Uwarunkowania formalno - prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej oraz ciepła w OZE, CHP XIIISystem wsparcia rozwoju OZE XIVŹródła finansowania inwestycji OZE - możliwości i warunki wykorzystania XV Studium przypadku - uwarunkowania praktyczne inwestycji OZE, CHP: od pomysłu do realizacji - w firmie/urzędzie, w gospodarstwie domowym XVI Studium przypadku - uwarunkowania praktyczne inwestycji OZE, CHP: od pomysłu do realizacji - działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej oraz ciepła w OZE, CHP Uwagi i propozycje tematów ze strony uczestników szkolenia

5 Kto to jest Specjalista do spraw Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) ?

6 Specjalista do spraw Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), to osoba posiadająca: - Znajomość branży / rynku OZE w Polsce i świadomość kierunków rozwoju branży i rynku OZE w UE i na Świecie, -Ogólną świadomość prawa dotyczącego OZE i kierunków jego ewaluacji (prawo międzynarodowe i krajowe), -Dobrą ogólną znajomość prawa Polskiego odnoszącego się do branży i rynku OZE -Zdolność do uczestnictwa w kluczowych procesach związanych z OZE (prognozowanie, ocena inicjatyw, budowanie i zarządzanie strategią, opracowyawnie koncepcji), -Zdolność do uczestnictwa w projektach inwestycyjnych OZE, -Zdolność do uczestniczenia w procesie eksploatacji systemów OZE, -Świadomość Doktryny Zrównoważonego Rozwoju. …

7 Faza I organizacyjno – edukacyjna Faza II strategiczna Faza III przed realizacyjna Faza IV realizacyjna Faza V eksploatacja

8 Faza I – Organizacyjno - edukacyjna Celem tej fazy jest zbudowanie kompetencji, wiedzy oraz identyfikacja potencjału informacyjno-wykonawczego otoczenia, pozwalającego na realizację projektu lub decyzję o jego zaniechaniu / wstrzymaniu. Faza ta jest szczególnie istotna w przypadku realizacji inicjatyw / projektów o charakterze innowacyjnym …

9 Faza II - Strategiczna Foresight, Analiza i Inwentaryzacja, Strategia Działania, Studium Celowości, Koncepcja Projektu, Komunikacja Wewnątrz Projektowa, Komunikacja Społeczna, Biuro Projektu, Lobbing i zagadnienia formalno-prawne, szkolenia dla nowych członków zespołu realizacyjnego i otoczenia projektu.

10 Faza III – Przed realizacyjna Studium Wykonalności, Projekty Techniczne, Komunikacja Wewnątrz Projektowa, Komunikacja Społeczna, Promocja projektu, Biuro Projektu, Normy, Metodyki, Szkolenia, Udział w targach i konferencjach, Umowy i Porozumienia …

11 Faza IV –Inwestycyjna Przetargi, Dokumentacja, Nadzór, Realizacja Inwestycji, Umowy, Komunikacja Wewnątrz Projektowa, Komunikacja Społeczna, Biuro Projektu, …

12 Faza V – eksploatacja Przetargi, Nadzór, Umowy, Komunikacja Wewnątrz Projektowa, Komunikacja Społeczna, Biuro, Monitoring wskaźników i sprawozdawczość …

13 Ostrzeżenie! Informacja zawarta w niniejszej prezentacji może być poufna lub podlegać innym ograniczeniom formalno prawnym. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części bez zgody autora może stanowić naruszenie praw autorskich.


Pobierz ppt "Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii Robert Szlęzak PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google