Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii Robert Szlęzak Studium przypadku Uwarunkowania praktyczne inwestycji OZE przykładowe rozwiązania, analiza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii Robert Szlęzak Studium przypadku Uwarunkowania praktyczne inwestycji OZE przykładowe rozwiązania, analiza."— Zapis prezentacji:

1 Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii Robert Szlęzak Studium przypadku Uwarunkowania praktyczne inwestycji OZE przykładowe rozwiązania, analiza finansowa

2 Podział na grupy GRUPA 1GRUPA 2GRUPA 3GRUPA 4 1. Nazwisko i Imię 2. 3. 4. 5. 1. Nazwisko i Imię 2. 3. 4. 5. 1. Nazwisko i Imię 2. 3. 4. 5. 1. Nazwisko i Imię 2. 3. 4. 5. uczestnicy zajęć zostają podzieleni na cztery w miarę równe zespoły zadaniowe.

3 Założenia zadania 1 Podział na 4 grupy Cel zadania Określenie podstawowych parametrów technicznych i ekonomicznych czterech inwestycji OZE: – elektrownia wodna – elektrownia wiatrowa – elektrownia słoneczna – biogazownia przy założeniu produkcji rocznej prądu elektrycznego 3GWh

4 Zadanie 1 - materiały Strona sterująca Wskaźniki + obliczenia Uwagi, komentarze, uzupełnienia, założenia dod. Wskaźniki dla wszystkich źródeł Wnioski i porównanie scenariusza grupy do pozostałych scenariuszy Prezentacja

5 Zadanie 1 Par.Opis parametruJedn.minmax 1Produkcja roczna energii elektrycznejMWh29503100 2sprawność źródła% 3koszt instalacji 1 MW dla danego typu źródłamln pln 4Moc zainstalowana dla założonej produkcji i sprawnościMW 5Roczny koszt eksploatacji (obsługa + podatki + surowce)mln pln 6czas realizacji inwestycjimiesiąc 7cena 1 MWh energii (czarna)pln 8cena świadectwa pochodzenia dla 1 MWhpln 9… inne parametry o ile okażą się konieczne … 10… 11…

6 Zadanie 1 Par.jednostkawartośćjednostkawartość Biogazownie TWh0,16MW32,0 Duże elektrownie wodne TWh1,42MW778,9 Małe elektrownie wodne TWh0,94MW293,2 Elektrownie wiatrowe TWh0,52MW306,0 Elektrownie słoneczne (PV) TWh?MW0,6 RAZEM OZE TWh3,05MW1 681,1

7 Założenia zadania 2 Podział na 4 grupy Cel zadania Przeprowadzenie symulacji ekonomiczno-finansowych dla czterech modeli finansowania inwestycji OZE: – 70% dotacja + 30% wkład własny – 70% kredytu + 30% wkład własny – 50% kredytu + 20% wkład własny + 30% dotacja – 100% wkład własny symulację należy przeprowadzić dla okresu 20 lat i przy założeniu, że obecny system wsparcia produkcji istnieje do 2020 roku.

8 Zadanie 2 - materiały Strona sterująca Założenia inwestycji Wyniki i obliczenia Strona porównawcza dla modeli Wnioski i porównanie scenariusza grupy do pozostałych scenariuszy Prezentacja

9 Zadanie 2 Par.dotacjakredytwkład Scenariusz grupa 1 70%0%30% Scenariusz grupa 2 0%80%20% Scenariusz grupa 3 30%50%20% Scenariusz grupa 4 0% 100% 1)Budowa ew. przepławki refundowana jest w 100% ze środków NFOŚ 2)Symulację należy przeprowadzić dla okresu 20 lat i przy założeniu, że obecny system wsparcia produkcji istnieje do 2020 roku.

10 Zadanie 2 Par.Opis parametruJedn.minmax 1Produkcja roczna energii elektrycznejMWh29503100 2Typ inwestycji OZE 3koszt inwestycjimln pln 4Moc zainstalowanaMW 5czas realizacji inwestycjimiesiąc 6cena 1 MWh energii (czarna)pln 7cena świadectwa pochodzenia dla 1 MWhpln 9Dotacja% 10Kredyt% 11Wkład własny% 12Roczny przychódMln pln 13Roczny koszt eksploatacji - obsługamln pln 14Roczny koszt eksploatacji - podatkimln pln

11 Zadanie 2 Dane z Towarowej Giełdy Energii

12 Zadanie 2

13 Założenia zadania 3 Podział na 4 grupy Cel zadania Przeprowadzenie symulacji ekonomiczno-finansowej dla dwóch modeli Grid-on i Grid-off i czterech inwestycji OZE: – elektrownia wodna – elektrownia wiatrowa – elektrownia słoneczna – biogazownia przy założeniu produkcji rocznej prądu elektrycznego z OZE 3GWh i stałego zapotrzebowania na moc po stronie własnego odbiorcy na poziomie 500kW.

14 Zadanie 3 Par.Opis parametruJedn.minmax 1 Roczna produkcja energii elektrycznejMWh 2 Roczne zapotrzebowanie na energię elektrycznąMWh 3 Wysokość opłaty dystrybucyjnejpln/MWh 4 Cena energii el. dla odbiorcy końcowegopln/MWh 5 cena 1 MWh energii (czarna)pln/MWh 6 cena świadectwa pochodzenia dla 1 MWh pln/MWh 7 Produkcja źródła OZE z mocą wyższą niż potrzeby odbiorcy% 8 Produkcja źródła OZE z mocą równą potrzebom odbiorcy% 9 Produkcja źródła OZE z mocą niższą niż potrzeby odbiorcy% 10 Średnia roczna sprawność źródła% 11…

15 Lista pytań Zadanie 1Zadanie 2Zadanie 3 1. Treść pytania 2. 3. 4. 5. 1. Treść pytania 2. 3. 4. 5. 1. Treść pytania 2. 3. 4. 5. Uczestnicy w trakcie zajęć będą zapisywali wątpliwości jakie pojawiły się w trakcie pracy nad poszczególnymi zadaniami.

16 Omówienie pytań i dyskusja

17 Ostrzeżenie! Informacja zawarta w niniejszej prezentacji może być poufna lub podlegać innym ograniczeniom formalno prawnym. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części bez zgody autora może stanowić naruszenie praw autorskich.


Pobierz ppt "Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii Robert Szlęzak Studium przypadku Uwarunkowania praktyczne inwestycji OZE przykładowe rozwiązania, analiza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google