Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BARIERY ROZWOJUMAŁYCH ELEKTROWNIWODNYCH BARIERY ROZWOJU MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BARIERY ROZWOJUMAŁYCH ELEKTROWNIWODNYCH BARIERY ROZWOJU MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH."— Zapis prezentacji:

1 BARIERY ROZWOJUMAŁYCH ELEKTROWNIWODNYCH BARIERY ROZWOJU MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH

2 – Prawne – Finansowe – Techniczne – Środowiskowe – Edukacyjne

3 brak jednolitych procedur, ciągłe zmiany legislacyjne brak stosownych unormowań prawnych określających w sposób jednoznaczny program i politykę w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; brak jednoznacznej polityki państwa w zakresie mew – kto ma budować - prywatny - samorząd (warunki RPO)-RZGW- Państwo, procedury udostępniania obiektów - niejednoznaczne stanowiska RZGW,...]; skomplikowany, wieloetapowy proces uzyskiwania pozwoleń, gdzie na każdym etapie (nawet bardzo wczesnym) trzeba przedstawić praktycznie gotowy projekt, a różne organy rozstrzygają o tych samych kwestiach bardzo często z różnym wynikiem; Prawne

4 utrudniony dostęp do kredytów ze względu na nieprzewidywalny i długi proces przygotowania inwestycji bardzo niskie wykorzystanie środków pomocowych UE (jedynie kilka projektów w skali kraju skorzystało lub korzysta z takich środków) mimo dużych trudności w uzyskaniu dotacji i stosunkowo długich okresów zwrotu kapitału istnieje duże zainteresowanie inwestorów budowaniem MEW system wspierania OZE działa dobrze od 2005 roku Finansowe

5 brak barier istnieje bardzo duży niewykorzystany potencjał energii wody w naszym kraju ciągle rozwijający się poziom technologiczny MEW mimo że od ponad 100 lat są niepodważalnie najsprawniejszymi spośród wszystkich technologii wytwarzania energii elektrycznej na świecie obecnie najnowsze konstrukcje turbin są w stanie spełnić najbardziej restrykcyjne wymagania środowiskowe w naszym kraju nowe technologie przesuwają barierę ekonomiczną minimalnej wysokości piętrzenia dla mew Techniczne

6 Nie istnieją technologie energetyczne nie ingerujące w środowisko naturalne – także technologie OZE najbardziej kontrowersyjna bariera (OZE ochrona środowiska) mimo iż wielu ekologów głośno krzyczy o bardzo negatywnym wpływie elektrowni wodnych na środowisko to wyniki badań naukowców z UMK w Toruniu wykazują korzystny wpływ Włocławskiego piętrzenia na jakość wody poniżej zbiornika, a poprzez podniesienie poziomu wód gruntowych, rozwój fauny i flory powstał Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w wielu lokalizacjach zmiany spowodowane w środowisku przez MEW / EW są na tyle cenne, że po jakimś czasie od wybudowania mew objęto te tereny ochroną prawną, jako szczególnie cenne przyrodniczo i krajobrazowo. Środowiskowe

7 Elektrownie wodne na obszarach chronionych w Polsce

8

9

10

11 bezpodstawne przypisywanie MEW negatywnego wpływu na środowisko brak wypracowanych metod uniknięcia konfliktów z ochroną przyrody i krajobrazu Małe Elektrownie Wodne są często jedyną drogą powstawania przepławek. Stosując współczesne techniki inżynierii ekologicznej, można uzyskać stan równowagi ekologicznej przyjazny zarówno człowiekowi, jak i jego środowisku zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Środowiskowe

12 Brak programów edukacyjno-szkoleniowych dotyczących odnawialnych źródeł energii adresowanych do inżynierów, projektantów, architektów, przedstawicieli sektora energetycznego, bankowości i decydentów Brak rzetelnej wiedzy wśród urzędników państwowych ilustruje cytat wypowiedzi Ministra Środowiska z dnia : Małe elektrownie wodne ze względu na swój stosunkowo niski (w porównaniu z innymi źródłami energii odnawialnej) potencjał energetyczny przy jednoczesnych znacznych szkodach środowiskowych takich inwestycji, nie powinny powstawać wszędzie. Ich lokalizacja powinna uwzględniać wyłącznie istniejące już w tej chwili piętrzenia na rzekach (to wymóg prawa wodnego) Aby to zagwarantować, potrzebne są takie zmiany w prawie, które w sposób transparentny i jasny dla potencjalnych inwestorów zagwarantują realizację tej strategii, która opiera się i na konstytucyjnej zasadzie działania w duchu zrównoważonego rozwoju i jest zgodna z Polityką Ekologiczną Państwa Edukacyjne

13 RYZYKA W PRACY ELEKTROWNI WODNYCH

14 Wielka Woda - FILM

15 TRMEW / TEW / IHA / ESHA Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Towarzystwo elektrowni Wodnych International Hydropower Association (IHA) European Small Hydropower Association (ESHA)

16 ŹRÓDŁA 1)(fotografie) Wikimedia Commos (http://commons.wikimedia.org )http://commons.wikimedia.org 2)(filmy) Siała z Natury, Wielka Woda – udostępnione Kuba Puchowski 3)Discavery Science, fr. filmu Budując Przyszłość 4)(filmy i zdjęcia) VLH (http://www.vlh-turbine.com )http://www.vlh-turbine.com 5)Wikipedia ( )www.wikipedia.org 6)Materiały TRMEW (http://www.trmew.pl)http://www.trmew.pl 7)Materiały TEW (http://www.tew.pl)http://www.tew.pl 8)Materiały 3W-Studio (http://www.3w-studio.pl)http://www.3w-studio.pl 9)Materiały Ideopolis (http://www.ideopolis.pl)http://www.ideopolis.pl 10)Materiały ESHA (http://www.esha.be/ )http://www.esha.be/ 11)Informacje pochodzące z prezentacji wygłoszonych na konferencji GreenPower )Proekologiczne odnawialne źródła energii Witold M.Lewandowski WNT 2008 (wydanie czwarte) 13)Marian Hoffman, Małe elektrownie wodne – poradnik, Wydawnictwo Nabba, Warszawa 1992 r. 14)Raport PSE rok )Raporty i publikacje URE

17 Ostrzeżenie! Informacja zawarta w niniejszej prezentacji może być poufna lub podlegać innym ograniczeniom formalno prawnym. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części bez zgody autora może stanowić naruszenie praw autorskich.


Pobierz ppt "BARIERY ROZWOJUMAŁYCH ELEKTROWNIWODNYCH BARIERY ROZWOJU MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google