Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BARIERY ROZWOJU MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BARIERY ROZWOJU MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH"— Zapis prezentacji:

1 BARIERY ROZWOJU MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH

2 Prawne Finansowe Techniczne Środowiskowe Edukacyjne

3 Prawne brak jednolitych procedur, ciągłe zmiany legislacyjne
brak stosownych unormowań prawnych określających w sposób jednoznaczny program i politykę w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; brak jednoznacznej polityki państwa w zakresie mew kto ma budować - prywatny - samorząd (warunki RPO)-RZGW- Państwo , procedury udostępniania obiektów - niejednoznaczne stanowiska RZGW, ...]; skomplikowany, wieloetapowy proces uzyskiwania pozwoleń, gdzie na każdym etapie (nawet bardzo wczesnym) trzeba przedstawić praktycznie gotowy projekt, a różne organy rozstrzygają o tych samych kwestiach bardzo często z różnym wynikiem;

4 Finansowe utrudniony dostęp do kredytów
ze względu na nieprzewidywalny i długi proces przygotowania inwestycji bardzo niskie wykorzystanie środków pomocowych UE (jedynie kilka projektów w skali kraju skorzystało lub korzysta z takich środków) mimo dużych trudności w uzyskaniu dotacji i stosunkowo długich okresów zwrotu kapitału istnieje duże zainteresowanie inwestorów budowaniem MEW system wspierania OZE działa dobrze od 2005 roku

5 Techniczne brak barier
istnieje bardzo duży niewykorzystany potencjał energii wody w naszym kraju ciągle rozwijający się poziom technologiczny MEW mimo że od ponad 100 lat są niepodważalnie najsprawniejszymi spośród wszystkich technologii wytwarzania energii elektrycznej na świecie obecnie najnowsze konstrukcje turbin są w stanie spełnić najbardziej restrykcyjne wymagania środowiskowe w naszym kraju nowe technologie przesuwają barierę ekonomiczną minimalnej wysokości piętrzenia dla mew

6 Środowiskowe Nie istnieją technologie energetyczne nie ingerujące w środowisko naturalne – także technologie OZE najbardziej kontrowersyjna bariera (OZE  ochrona środowiska) mimo iż wielu „ekologów” głośno krzyczy o bardzo negatywnym wpływie elektrowni wodnych na środowisko to wyniki badań naukowców z UMK w Toruniu wykazują korzystny wpływ Włocławskiego piętrzenia na jakość wody poniżej zbiornika, a poprzez podniesienie poziomu wód gruntowych, rozwój fauny i flory powstał Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w wielu lokalizacjach zmiany spowodowane w środowisku przez MEW / EW są na tyle cenne, że po jakimś czasie od wybudowania mew objęto te tereny ochroną prawną, jako szczególnie cenne przyrodniczo i krajobrazowo.

7 Elektrownie wodne na obszarach chronionych w Polsce

8 Wdecki Park Krajobrazowy

9 Dolina Słupi

10 Dolina Bobru

11 Środowiskowe bezpodstawne przypisywanie MEW negatywnego wpływu na środowisko brak wypracowanych metod uniknięcia konfliktów z ochroną przyrody i krajobrazu Małe Elektrownie Wodne są często jedyną drogą powstawania przepławek. Stosując współczesne techniki inżynierii ekologicznej, można uzyskać stan równowagi ekologicznej przyjazny zarówno człowiekowi, jak i jego środowisku zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

12 Edukacyjne Brak programów edukacyjno-szkoleniowych dotyczących odnawialnych źródeł energii adresowanych do inżynierów, projektantów, architektów, przedstawicieli sektora energetycznego, bankowości i decydentów Brak rzetelnej wiedzy wśród urzędników państwowych ilustruje cytat wypowiedzi Ministra Środowiska z dnia : „Małe elektrownie wodne ze względu na swój stosunkowo niski (w porównaniu z innymi źródłami energii odnawialnej) potencjał energetyczny przy jednoczesnych znacznych szkodach środowiskowych takich inwestycji, nie powinny powstawać wszędzie. Ich lokalizacja powinna uwzględniać wyłącznie istniejące już w tej chwili piętrzenia na rzekach (to wymóg prawa wodnego) Aby to zagwarantować, potrzebne są takie zmiany w prawie, które w sposób transparentny i jasny dla potencjalnych inwestorów zagwarantują realizację tej strategii, która opiera się i na konstytucyjnej zasadzie działania w duchu zrównoważonego rozwoju i jest zgodna z Polityką Ekologiczną Państwa”

13 RYZYKA W PRACY ELEKTROWNI WODNYCH

14 Wielka Woda - FILM

15 TRMEW / TEW / IHA / ESHA Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Towarzystwo elektrowni Wodnych International Hydropower Association (IHA) European Small Hydropower Association (ESHA)

16 ŹRÓDŁA (fotografie) Wikimedia Commos (http://commons.wikimedia.org )
(filmy) Siała z Natury, Wielka Woda – udostępnione Kuba Puchowski Discavery Science, fr. filmu „Budując Przyszłość” (filmy i zdjęcia) VLH ( ) Wikipedia ( ) Materiały TRMEW ( Materiały TEW ( Materiały 3W-Studio ( Materiały Ideopolis ( Materiały ESHA ( ) Informacje pochodzące z prezentacji wygłoszonych na konferencji GreenPower 2009 Proekologiczne odnawialne źródła energii Witold M.Lewandowski WNT 2008 (wydanie czwarte) Marian Hoffman, Małe elektrownie wodne – poradnik, Wydawnictwo Nabba, Warszawa 1992 r. Raport PSE rok 2008 Raporty i publikacje URE

17 Ostrzeżenie! Informacja zawarta w niniejszej prezentacji może być poufna lub podlegać innym ograniczeniom formalno prawnym. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części bez zgody autora może stanowić naruszenie praw autorskich.


Pobierz ppt "BARIERY ROZWOJU MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google