Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii Robert Szlęzak OZE w firmie/urzędzie/gospodarstwie domowym możliwości wykorzystania, możliwości wykorzystania,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii Robert Szlęzak OZE w firmie/urzędzie/gospodarstwie domowym możliwości wykorzystania, możliwości wykorzystania,"— Zapis prezentacji:

1 Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii Robert Szlęzak OZE w firmie/urzędzie/gospodarstwie domowym możliwości wykorzystania, możliwości wykorzystania, efekty ekonomiczne zastosowania

2 Cel i zakres Celem zajęć jest przeprowadzenie analizy celowości i wykonalności stosowania wybranych technologii OZE w różnych warunkach ekonomiczno, społecznych (firma, urząd, gospodarstwo domowe).

3 Założenia Wybór punktu odniesienia (pryncypiów) Opracowanie wstępnej strategii postępowania Przeprowadzenie studium celowości Analiza wykonalności Przygotowanie założeń projektowych

4 Podział na grupy GRUPA 1GRUPA 2GRUPA 3 1. Nazwisko i Imię Nazwisko i Imię Nazwisko i Imię uczestnicy zajęć zostają podzieleni na trzy w miarę równe zespoły zadaniowe.

5 Lista pytań Projekt URZĄDProjekt FIRMAProjekt DOM 1. Treść pytania Treść pytania Treść pytania Uczestnicy w trakcie zajęć będą zapisywali wątpliwości jakie pojawiły się w trakcie pracy nad poszczególnymi zadaniami. Lista ta będzie przekazywana wraz z innymi wynikami prac zespołowych.

6 Dokument sterujący Zadanie nrOpis zadaniaFUD 1Wybór założeń wstępnych123 2Definicja Pryncypiów123 3Analiza Stanu Obecnego231 4Definicja Stanu Oczekiwanego312 5Analiza Luk i Cele Projektu123 6Identyfikacja i rekomendacja rozwiązań231 7Analiza SWOT312 8Szacunek kosztów realizacji projektu123 9Odpowiedzi na pytania123 10Założenia projektu OZE231 11Prezentacja projektu312

7 Pryncypia

8 SPOŁECZEŃSTWO EKONOMIAŚRODOWISKO ZNOŚNY WYKONALNY SPRAWIEDLIWY ZRÓWNO- WAŻONY

9 W zależności od tego w jakich znajdujemy się warunkach (firma, urząd, gospodarstwo domowe), musimy ustalić model wartości, który stanie się podstawą naszego działania. Model ten może opierać się zarówno na każdym z komponentów doktryny ZR, na każdej z trzech par lub przyjąć za podstawę doktrynę jako całość. Możemy wypracować indywidualny model. Możemy przyjąć model istniejący (często korporacje posiadają wypracowane pryncypia bazujące na koncepcji CSR, corporate social responsybility).

10 Istnienie pryncypiów pozwala nam na ocenę sytuacji i wybór drogi realizacji projektu nawet w sytuacji w której zmiana warunków zewnętrznych spowoduje, że wyznaczone cele i zaplanowane działania stają się nieaktualne.

11 1. Założenia wstępne (przykłady) Przykład nrOpis założeń 1Młyn wiejski, kiedyś zasilany energią wodną, dziś zasilany energią z sieci NN (moc 35kW) 2Dom jednorodzinny na działce 1,2ha 3Urząd gminy miejsko-wiejskiej, park lub plac wymagający oświetlenia (25 punktów oświetleniowych) 4Hurtownia budowlana z placem magazynowym o powierzchni 9ha 5Mieszkanie w bloku na poddaszu inwestora zaangażowanego politycznie współpracującego z międzynarodowymi partiami zielonych 6Techniczna Instytucja Edukacyjna

12 2. Pryncypia FIRMAURZĄDGOSPOD. DOMOWE Praca w trzech grupach zadaniowych. Celem zadania jest zdefiniowanie pryncypiów u trzech hipotetycznych inwestorów OZE. Należy wskazać dla którego z przykładowych inwestorów opracowano pryncypia a jeżeli założenia nie pochodzą z zaproponowanych przykładów należy je zdefiniować. Wyniki prac zostaną wykorzystane w tej samej grupie w jednym z kolejnych zadań. Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

13 Strategia identyfikacja celów

14 Przystępując do działania możemy mieć zdefiniowane cele własne lub narzucone przez Klienta (w przypadku gdy jesteśmy w roli doradcy). W przypadku w którym nie istnieją wyraźnie zdefiniowane cele działania musimy doprowadzić do ich identyfikacji! Brak jasno sformułowanego celu działania może spowodować, że nasza praca zostanie źle oceniona (obiektywizacja oceny jakości). Przystępując do działania pamiętamy, że projekty OZE to projekty innowacyjne (zmieniające się otoczenie, weryfikacja celów po każdym z etapów).

15 3. Analiza Stanu Obecnego FIRMAURZĄDGOSPOD. DOMOWE Praca w trzech grupach zadaniowych. Celem zadania jest opisanie aktualnej sytuacji u trzech hipotetycznych inwestorów OZE. Wyniki prac zostaną przekazane do kolejnej grupy celem przeprowadzenia kolejnego zadania. Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

16 Zawartość analizy stanu obecnego Sposób i wielkość wykorzystywania energii Metody i koszty pozyskiwania energii Potencjał OZE i inne zasoby inwestora (w tym ludzkie i finansowe a także materialne) Aspekty Społeczne Aspekty Środowiskowe Aspekty Ekonomiczne

17 4. Definicja Stanu Oczekiwanego FIRMAURZĄDGOSPOD. DOMOWE Praca w trzech grupach zadaniowych. Celem zadania jest opisanie definicji stanu oczekiwanego u trzech hipotetycznych inwestorów OZE. Przy pracach należy uwzględniać założenia (analiza stanu obecnego) otrzymane z poprzedniej grupy. Wyniki prac zostaną przekazane do kolejnej grupy celem przeprowadzenia kolejnego zadania. Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

18 Zawartość definicji stanu oczekiwanego Sposób i wielkość wykorzystywania energii Metody i koszty pozyskiwania energii Aspekty Społeczne Aspekty Środowiskowe Aspekty Ekonomiczne Definicja metod i sposobów przeprowadzenia poszczególnych procesów (np. zasoby własne, zakup usług)

19 5. Analiza Luk i Cele Projektu OZE FIRMAURZĄDGOSPOD. DOMOWE Praca w trzech grupach zadaniowych. Celem zadania jest przeprowadzenie na podstawie posiadanego opisu stanu aktualnego oraz definicji stanu oczekiwanego u trzech hipotetycznych inwestorów OZE analizy luk oraz zdefiniowanie celów projektu OZE. Przy definiowaniu celów należy uwzględnić pryncypia opracowane w pierwszym zadaniu. Wyniki prac zostaną przekazane do kolejnej grupy celem przeprowadzenia kolejnego zadania. Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

20 Zasada SMART Skonkretyzowane Cele należy opisać konkretnie i przejrzyście, Mierzalne Każdy cel musi mieć swój wskaźnik, na podstawie którego będzie oceniana jego realizacja, Akceptowalne Klienci i Wykonawcy, Pracownicy, którzy będą realizować cel, muszą go akceptować, inaczej nie zechcą go realizować, Realne Posiadane zasoby muszą być wystarczające dla realizacji celu, Terminowe Cele powinny posiadać termin wykonania

21 Koncepcje identyfikacja i ocena metod

22 6. Identyfikacja potencjalnych rozwiązań OZE FIRMAURZĄDGOSPOD. DOMOWE Praca w trzech grupach zadaniowych. Celem zadania jest na podstawie posiadanego opisu zaproponowanie trzech koncepcji osiągnięcia celów inwestora z zastosowaniem różnych technologii i modeli funkcjonowania rozwiązania OZE. Jedna z koncepcji powinna być wskazana jako rekomendowana, pozostałe dwie jako alternatywne. Wyniki prac zostaną przekazane do kolejnej grupy celem przeprowadzenia kolejnego zadania. Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

23 7. Analiza SWOT FIRMAURZĄDGOSPOD. DOMOWE SzanseSilne stronySzanseSilne stronySzanseSilne strony ZagrożeniaSłabe stronyZagrożeniaSłabe stronyZagrożeniaSłabe strony Praca w trzech grupach zadaniowych. Celem zadania jest opracowanie analizy SWOT w ujęciu Ekonomia, Środowisko, Aspekt Społeczny (doktryna ZR) dla rekomendowanego dla danego inwestora rozwiązania OZE. Wyniki prac zostaną przekazane do kolejnej grupy celem przeprowadzenia kolejnego zadania. Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

24 8. Szacunek kosztów i definicja budżetów FIRMAURZĄDGOSPOD. DOMOWE Kapitały własne Kredyty Dotacje Praca w trzech grupach zadaniowych. Celem zadania jest zdefiniowanie strategicznych założeń budżetowych dla projektu OZE. Wyniki prac zostaną przekazane do kolejnej grupy celem przeprowadzenia kolejnego zadania. Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

25 9. Odpowiedzi na pytania, weryfikacja celów FIRMAURZĄDGOSPOD. DOMOWE Arkusze z pytaniami trafiają do grupy, która opracowywała założenia do projektu, grupa odpowiada na pytania. Odpowiedzi wpisuje sekretarz grupy. Wynik przekazywany jest do następnej grupy celem wykonania kolejnego zadania. Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

26 PROJEKT

27 10. Założenia projektu OZE FIRMAURZĄDGOSPOD. DOMOWE Zakres (lista produktów, efektów, działań, oczekiwania jakościowe) Budżet (koszt i pracochłonność) Harmonogram (etapy) Ryzyka Organizacja i Komunikacja Praca w trzech grupach zadaniowych. Celem zadania jest opracowanie wstępnych założeń projektowych dla każdego z projektów w oparciu o wcześniej wypracowane założenia. Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

28 11. Prezentacja wyników FIRMAURZĄDGOSPOD. DOMOWE Każda z grup wskazuje leadera, który prezentuje założenia i wyniki prac. Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

29 Efekty ekonomiczne inwestycji OZE

30 Efekt ekonomiczny inwestycji OZE zależy od wielu czynników, do głównych należą: Status inwestora (firma, urząd, osoba fizyczna), Wybrana technologia OZE Warunki naturalne w aspekcie OZE Wybrany model wykorzystania źródła OZE Źródła finansowania inwestycji Potencjał inwestora w aspekcie OZE Metoda realizacji inwestycji Sposób eksploatacji instalacji inne

31 Pytania i podsumowanie zajęć

32 ŹRÓDŁA 1)Materiały 3W-Studio (http://www.3w-studio.pl)http://www.3w-studio.pl 2)Materiały Ideopolis (http://www.ideopolis.pl)http://www.ideopolis.pl

33 Ostrzeżenie! Informacja zawarta w niniejszej prezentacji może być poufna lub podlegać innym ograniczeniom formalno prawnym. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części bez zgody autora może stanowić naruszenie praw autorskich.


Pobierz ppt "Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii Robert Szlęzak OZE w firmie/urzędzie/gospodarstwie domowym możliwości wykorzystania, możliwości wykorzystania,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google