Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strona startowa 2014-01-16 Materiały CDP – wszelkie prawa zastrzeżone 1 GRUPA KAPITAŁOWA Wybrane zagadnienia procesu realizacji publicznych inwestycji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strona startowa 2014-01-16 Materiały CDP – wszelkie prawa zastrzeżone 1 GRUPA KAPITAŁOWA Wybrane zagadnienia procesu realizacji publicznych inwestycji."— Zapis prezentacji:

1 Strona startowa 2014-01-16 Materiały CDP – wszelkie prawa zastrzeżone 1 GRUPA KAPITAŁOWA Wybrane zagadnienia procesu realizacji publicznych inwestycji teleinformatycznych --------------------------------------------------------------------------- Dobre przykłady – regionalna sieć wielozadaniowa

2 Plan prezentacji 2014-01-16 Materiały CDP 2 I. Kluczowe kwestie efektywnego procesu realizacji publicznych inwestycji teleinformatycznych Koncepcja Zintegrowanej Sieci Teleinformatycznej Analiza potrzeb i planowanie procesu budowy sieci regionalnej Standaryzacja, integracja i skalowalność sieci I I. Dobre praktyki – rozwiązania kompleksowe Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Powiat Warszawski Zachodni Sieć Regionalna Krosno, Gmina eMysłowice III. Podsumowanie i wnioski

3 2014-01-16 Materiały CDP 3 I. Kluczowe kwestie efektywnego procesu realizacji publicznych inwestycji teleinformatycznych Koncepcja Zintegrowanej Sieci Teleinformatycznej Analiza potrzeb i planowanie procesu budowy sieci regionalnej Standaryzacja, integracja i skalowalność sieci

4 Idea zintegrowanej sieci teleinformatycznej 2014-01-16 Materiały CDP 4 W latach 2004-2007 w ramach ZPORR Crowley promował budowę regionalnej sieci teleinformatycznej pojmowanej jako sieć wielozadaniowa dla potrzeb administracji i lokalnej społeczności na poziomie gminy a nawet powiatu. Podstawową przesłanką byłą poprawa efektywności działania lokalnej administracji i podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli. Praktycznie dzisiejsza koncepcja nie uległa znaczącej zmianie. Została tylko wzmocniona o przygotowanie infrastruktury szkieletowej i dostępowej w sposób umożliwiający łatwe przejście do rozwiązań w zakresie budowy sieci Nowej Generacji NGN

5 Idea budowy gminnej sieci wielozadaniowej 2014-01-16 Materiały CDP 5 Gminna jest złożonym organizmem wymagającym sprawnego zarządzania - wiele statutowych (zadań) JST - w tym również potrzeby własnej administracji oraz podległych instytucji użyteczności publicznej Integracja teleinformatyczna wszystkich podległych JST struktur organizacyjnych. - Polityka bezpieczeństwa sieci - Zarządzanie i monitorowanie sieci - Poprawa efektywności działania i obniżenie kosztów telekomunikacyjnych lokalnej administracji – jednorodna platforma telekomunikacyjna

6 Integracja teleinformatyczna w regionie 2014-01-16 Materiały CDP 6 ? Infrastruktura Rozpoznanie zagrożeń Planowanie działań Ocena ryzyka Zasoby i zarządzanie Wsparcie systemów bezpieczeństwa obywateli i zarządzanie infrastrukturą regionu

7 Prace koncepcyjne – pierwsze działania 2014-01-16 Materiały CDP 7 Opracowanie koncepcji budowy sieci Analiza potrzeb i istniejących zasobów ! Analiza aktywności operatorów telekomunikacyjnych w regionie Wybór zakresu przedsięwzięcia, technologii, planów rozwoju, etc. Wybór modelu realizacji projektu i sposobu finansowania

8 Prace koncepcyjne – podstawowe pytania 2014-01-16 Materiały CDP 8 Jak zapewnić współdziałanie różnych służb – interoperacyjność? Jakie są wymagania w warstwie transportowej sieci – jakie aplikacje? Modernizacja istniejących zasobów - czy nowy system łączności? Co z istniejącą infrastrukturą teleinformatyczną? Jakie są wymagania Unijne dla sieci administracji państwowej? Jakie są do dyspozycji środki inwestycyjne? Na co nas stać? Jaki wybrać kompromis pomiędzy: kosztami, jakością <> funkcjonalnością <> czasem implementacji <> możliwością dowolnej modernizacji technologicznej, reorganizacji i zarządzania Jaką zastosować technologię w warstwie transportowej? Jakie są uwarunkowania formalno-prawne (legislacyjne) - Analiza Ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym, Jaki przyjąć model finansowania i utrzymania sieci. Podstawowe pytania i wnioski do opracowania koncepcji (Zagadnienia wybrane)

9 Proces decyzyjny 2014-01-16 Materiały CDP 9 Proces decyzyjny w oparciu o koncepcję Pierwsze kroki: Inicjacja projektu i akceptacja władz na poziomie gmin Utworzenie Komitetu Koordynacyjnego ds. wdrożenia projektu Wybór przewodniczącego komitetu – Starosta Wybór doświadczonego doradcy technicznego i organizacji przedsięwzięcia Podmioty współpracujące i współtworzące projekt UWAGA: Ważne jest zachowanie procedur obowiązujących w administracji w tym: akceptacja i uchwały Radnych, umowy konsorcjum gmin, ustalenie zasady finansowania prac przygotowawczych, plany budżetowe, etc.

10 Wybór technologii 2014-01-16 Materiały CDP 10 TECHNOLOGIA standaryzacja i skalowalność Podstawą wyboru dobrego rozwiązania zapewniającego odpowiednią jakości oraz optymalne koszty realizacji projektu jest przestrzeganie 3 kluczowych warunków: 1.Precyzyjne zdefiniowanie potrzeb z uwzględnieniem planów rozwoju 2.Wybór rozwiązania standardowego o odpowiednim poziomie zaawansowania technologicznego – nowoczesnego. 3. Uwzględnienie integracji z istniejącymi zasobami teleinformatycznymi Zasoby własne i operatorów – partnerów Praktycznie wybór technologii jest zwieńczeniem ogromnej pracy przygotowawczej

11 2014-01-16 Materiały CDP 11 II. Dobre praktyki – rozwiązania kompleksowe Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Powiat Warszawski Zachodni Gmina Zielonka k. Warszawy Sieć Regionalna Krosno, Gmina eMysłowice

12 K-PSI – Kujawsko Pomorska Sieć informacyjna 2014-01-16 Materiały CDP 12 Założyciele: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Cel: Stymulacja rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim KPSI jest pierwszym w Polsce projektem ICT o charakterze regionalnym, który: powstał we współpracy władz województwa oraz środowisk akademickich stawia przede wszystkim na zapewnienie powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu jako bazy do realizacji warstwy aplikacji i usług: e-government (teleadministracja) e-learning (telenauczanie) e-work (telepraca) e-health (telemedycyna) w projekcie osiągnięto efekt synergii wynikający ze współpracy 3 operatorów telekomunikacyjnych

13 K-PSI – Kujawsko Pomorska Sieć informacyjna 2014-01-16 Materiały CDP 13 Szkielet sieci jest zbudowany z wykorzystaniem włókien światłowodowych pozyskanych od Operatorów Telekomunikacyjnych. Netia, Enea, Energa (IRU – Indefeasible Right of USE Prawo niezbywalnego używania Infrastruktury) Węzły sieci szkieletowej instalowane są w każdym mieście powiatowym. Węzły dostępowe znajdują się w różnych punktach każdego z miast oraz w każdej gminie. Architektura Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej obejmuje dwie warstwy: warstwa szkieletu (900 km włókien światłowodowych, 19 węzłów dystrybucyjnych w powiatach), warstwa dostępowa (144 węzły dostępowe w gminach).

14 K-PSI – Kujawsko Pomorska Sieć informacyjna 2014-01-16 Materiały CDP 14 TECHNOLOGIA Model operatora infrastruktury współpraca z administracją i operatorami Usługi K-PSI w Regionie Kujawsko-Pomorskim: administracyjne - zapewni szkielet dla regionalnej sieci samorządowej, łączącej Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) jako element całościowego programu e-Government w regionie, edukacyjne - umożliwi wdrożenie regionalnej sieci dydaktycznej nastawionej na usługi eLearning, usprawniania służby - zapewnia infrastrukturę dla wdrażanego programu budowy sieci tele-medycznej jako część programu e-Health dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wspomagania aktywizacji działalności gospodarczej oraz stymulacji nowych form zatrudnienia wsparcie systemu bezpieczeństwa - CZK

15 K-PSI – województwo Kujawsko Pomorskie 2014-01-16 Materiały CDP 15 Osiągnięcia na forum UNII 2007r. (26 wrzesień) Konferencja IANIS + (Bruksela) Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna została zakwalifikowana jako modelowe regionalne rozwiązanie upowszechniające dostęp do Internetu szerokopasmowego w grupie wybranych 60 projektów europejskich (60 Selected Regional Information Society Projects ) oraz znalazła się w grupie 10 najlepszych regionalnych praktyk w zakresie infrastruktury (Guide to Regional Good Practice eInfrastructure). 2007r. (14-15 maja) Projekt K-PSI został wybrany ze 163 projektów sieci szerokopasmowych zgłoszonych na konferencję Bridging the Broadband Gap i jako jedyny projekt z Polski został zaprezentowany w Brukseli w dniach 14 i 15 maja br. zajmując II miejsce w grupie 49 najlepszych europejskich projektów. http://ec.europa.eu/information_society/istevent/broadband_gap_2007/cf/exhib-detail.cfm?id=1195 1.Kompetentny i profesjonalny zespół, 2.Dobre przygotowanie projektu i inwestycji Recepta na sukces

16 PWZ – Powiat Warszawki Zachodni 2014-01-16 Materiały CDP 16 Inicjatywa władz siedmiu gmin powiatu Łomianki Izabelin Stare Babice Leszno KampinosBłonie Miasto i gmina Ożarów

17 PWZ - charakterystyka obszaru 2014-01-16 Materiały CDP 17 Koncepcja budowy wielozadaniowej sieci teleinformatycznej Łomianki Izabelin Stare Babice Leszno Kampinos Błonie Miasto i gmina Ożarów Powiat Warszawski Zachodni Ogółem powierzchnia powiatu – 53 264 ha. Powierzchnia użytków rolnych – 49 %, pow. lasów – 26,5 %. Ogółem ludność – około 100 000 Gęstość zaludnienia – 158 osób/km2 Gęstość zaludnienia w granicach miast i gmin (osób/ km2): Miasto Ożarów Mazo. 1000 – 3000, Gmina Ożarów 100 – 500, Miasto Błonie 1000 – 3000, Gmina Błonie 50 – 100, Gmina Izabelin 100 – 500, Gmina Stare Babice 100 – 500, Gmina Leszno 50 – 100, Gmina Kampinos 0 – 50.

18 PWZ – opracowanie koncepcji 2014-01-16 Materiały CDP 18

19 PWZ – sieć dostępowa I etap 2014-01-16 Materiały CDP 19

20 Gmina Zielonka k. Warszawy 2014-01-16 Materiały CDP 20

21 Gmina Zielonka k. Warszawy 2014-01-16 Materiały CDP 21

22 Zarządzanie i monitorowanie sieci 2014-01-16 Materiały CDP 22

23 Sieć Regionalna Krosno, eGmina Mysłowice 2014-01-16 Materiały CDP 23 Krosno - wielozadaniowa sieć szerokopasmowa Miasta i Powiatu eGmina Mysłowice - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla realizacji funkcji administracyjnych i społecznych ELEMENTY: INTERNET - szkielet szerokopstępowej sieci Internet dla jednostek samorządu terytorialnego (urzędy, szkoły, przedsiębiorstwa publiczne i spółki komunalne ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW - aplikacja e- administracja – elektroniczny obieg dokumentów między jednostkami urzędu + załatwianie spraw administracyjnych przez obywateli on-line ; PIAPy - darmowy dostęp do Internetu dla mieszkańców; SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA - system monitoringu wizyjnego miasta zintegrowany z systemem zarządzania kryzysowego

24 2014-01-16 Materiały CDP 24 III. Podsumowanie i wnioski

25 2014-01-16 Materiały CDP 25 Realizacja celów społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych poprzez jedną sieć!

26 2014-01-16 Materiały CDP 26 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Strona startowa 2014-01-16 Materiały CDP – wszelkie prawa zastrzeżone 1 GRUPA KAPITAŁOWA Wybrane zagadnienia procesu realizacji publicznych inwestycji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google