Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 5 listopada 2008 r. Przeciwdziałanie poprzez sport agresjiPrzeciwdziałanie poprzez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 5 listopada 2008 r. Przeciwdziałanie poprzez sport agresjiPrzeciwdziałanie poprzez."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 5 listopada 2008 r. Przeciwdziałanie poprzez sport agresjiPrzeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży

2

3 zmniejszenie poziomu agresji oraz patologii wśród nieletnich, zmniejszenie poziomu agresji oraz patologii wśród nieletnich, podniesienie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, podniesienie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz wyrobienie pożądanych nawyków żywieniowych, poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz wyrobienie pożądanych nawyków żywieniowych, uzyskanie wiedzy naukowej na temat czynników wywołujących agresję i sprzyjających powstawaniu przestępczości i patologii wśród nieletnich oraz sposobu ich niwelowania, uzyskanie wiedzy naukowej na temat czynników wywołujących agresję i sprzyjających powstawaniu przestępczości i patologii wśród nieletnich oraz sposobu ich niwelowania, Zakładane cele programu:

4 integracja działań organów władzy: rządowej i samorządowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i kulturę fizyczną w celu przeciwdziałania przestępczości i patologii wśród nieletnich, integracja działań organów władzy: rządowej i samorządowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i kulturę fizyczną w celu przeciwdziałania przestępczości i patologii wśród nieletnich, promocja pozytywnych zachowań w sporcie w ramach idei fair play oraz kształtowanie postaw poszanowania prawa. promocja pozytywnych zachowań w sporcie w ramach idei fair play oraz kształtowanie postaw poszanowania prawa.

5 Wsparcie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży. Wsparcie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży. Promocja zdrowego stylu życia oraz zahamowanie negatywnych tendencji w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży. Promocja zdrowego stylu życia oraz zahamowanie negatywnych tendencji w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, obozów sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowych, w tym rozszerzenie oferty w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych w ramach m.in. programów Moje Boisko Orlik – 2012 i Blisko Boisko. Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, obozów sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowych, w tym rozszerzenie oferty w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych w ramach m.in. programów Moje Boisko Orlik – 2012 i Blisko Boisko. Obszary współpracy w ramach programu

6 Szkolenia specjalistów w dziedzinie pozyskiwania środków finansowych z programów UE umożliwiających finansowanie zadań ww. programu. Propagowanie idei i działań w mediach. Pomoc przy wdrażaniu projektu w regionach.

7 Podstawowe finansowanie programu Podstawowe finansowanie programu zapewniono poprzez zaangażowanie środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – komponent regionalny – Priorytet IX Finansowanie programu (woj. warmińsko-mazurskie)

8 dofinansowania zakupu sprzętu sportowego dla podmiotów realizujących program, dofinansowania zakupu sprzętu sportowego dla podmiotów realizujących program, dofinansowanie organizacji obozów sportowych oraz imprez sportowo rekreacyjnych realizowanych w ramach programu, dofinansowanie organizacji obozów sportowych oraz imprez sportowo rekreacyjnych realizowanych w ramach programu, dofinansowanie budowy infrastruktury sportowej w ramach programu Moje Boisko Orlik-2012, Blisko Boisko, i innych programów inwestycyjnych dofinansowanie budowy infrastruktury sportowej w ramach programu Moje Boisko Orlik-2012, Blisko Boisko, i innych programów inwestycyjnych Finansowe wspieranie programu ze środków MSiT (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)

9 Dofinansowanie organizacji akcji Sportowe wakacje dla 300 uczestników z województwa warmińsko-mazurskiego – 150 000,- Dofinansowanie organizacji akcji Sportowe wakacje dla 300 uczestników z województwa warmińsko-mazurskiego – 150 000,- Dofinansowanie zakupu 52 kompletów sprzętu sportowego dla Uczniowskich Klubów Sportowych uczestniczących w programie – 200 000,- PLN, Dofinansowanie zakupu 52 kompletów sprzętu sportowego dla Uczniowskich Klubów Sportowych uczestniczących w programie – 200 000,- PLN, Dofinansowanie organizacji imprezy sportowej promującej program w województwie warmińsko-mazurskim – 40 000,- PLN Dofinansowanie organizacji imprezy sportowej promującej program w województwie warmińsko-mazurskim – 40 000,- PLN Finansowanie programu pilotażowego przez MSiT 2008

10 Sprzęt dla UKS - 52 komplety; 200 000,- PLN, Komplet sprzętu: Komplet sprzętu: Piłki lekarskie, piłki do p. nożnej, p. ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej (łącznie 21 szt.), zestaw do gry w unihokeja (bramki, kije, piłki), uniwersalny zestaw do gry w siatkówkę, badmintona, tenisa (słupki, siatki, linie), kolorowe koszulki/znaczniki, Piłki lekarskie, piłki do p. nożnej, p. ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej (łącznie 21 szt.), zestaw do gry w unihokeja (bramki, kije, piłki), uniwersalny zestaw do gry w siatkówkę, badmintona, tenisa (słupki, siatki, linie), kolorowe koszulki/znaczniki, cena kompletu: 3 700,- PLN cena kompletu: 3 700,- PLN UKS wytypowane przez uczestniczące w programie gminy UKS wytypowane przez uczestniczące w programie gminy Finansowanie programu pilotażowego przez MSiT 2008

11 Program SPORT WSZYSTKICH DZIECI 43,95 Program SPORT WSZYSTKICH DZIECI 43,95 mln PLN (2008) 46,54 mln PLN (2009) FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) tworzą środki finansowe, pochodzące z dopłat do stawek w grach losowych, zgodnie z art. 47d ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703) Dysponentem środków FRKF jest Minister właściwy ds. kultury fizycznej i sportu (Minister Sportu i Turystyki), a ich przeznaczenie i wydatkowanie określają zapisy rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944).

12 Warunki uczestnictwa w programie O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty na podstawie art.5 pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.- o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,poz. 1658, z późn. zm.) Stworzenie struktur organizacyjnych do wdrażania programu w regionach Uzyskanie rekomendacji przez podmioty w celu kontroli zakresu merytorycznego działań Zapewnienie efektu synergii finansowania działań ze środków krajowych i Unii Europejskiej

13 Moje Boisko – ORLIK 2012

14 55/31 57/18 50/7 36/7 28/0 45/22 48/18 30/9 9/1 30/7 20/12 71/13 40/7 19/1 21/6 41/12 Moje Boisko – Orlik 2012 plan 2008 o liczba ogłoszonych przetargów – stan dzień 5.11.2008 r.

15 Moje Boisko – ORLIK 2012 stan na dzień 5 listopada 2008 r. 584 – liczba JST (gmin) zgłoszonych do programu 59 - liczba obiektów oddanych do użytku 20 - liczba gmin zgłoszonych z woj. warmińsko-mazurskiego, 2 - liczba obiektów oddanych w woj. warmińsko-mazurskim Plan: do 2012 roku – boisko ORLIK w każdej polskiej gminie

16

17

18 Dziękuję za uwagę ! www.msport.gov.pl

19 MINISTERSTWO SPORTU Departament Sportu Powszechnego www.msport.gov.pl

20 * MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI* * MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI * Szczegóły dotyczące zadań realizowanych przez poszczególne Departamenty Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2008 roku, a także Założenia programowe na rok 2009 Konkursy ofert, inne informacje www.msport.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 5 listopada 2008 r. Przeciwdziałanie poprzez sport agresjiPrzeciwdziałanie poprzez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google