Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Bolesławiecki Prezentacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Bolesławiecki Prezentacja."— Zapis prezentacji:

1 Powiat Bolesławiecki Prezentacja

2 Zapraszamy na krótki spacer po powiecie bolesławieckim, który najczęściej kojarzy się z przepięknymi lasami, czystym powietrzem, urokami przyrody, wysokiej klasy zabytkami, bogactwem zasobów naturalnych i znanymi na całym świecie wyrobami ceramicznymi. Ale powiat nasz to również nowoczesna infrastruktura, spory dorobek gospodarczy, zupełnie niezłe perspektywy rozwoju, a przede wszystkim pracowici i życzliwi mieszkańcy.

3 Położenie: Powiat położony jest w południowo-zachodniej części Polski w województwie dolnośląskim, w pobliżu granic Polski z Niemcami oraz Polski z Czechami, na skrzyżowaniu dróg łączących Wschodnią i Zachodnią Europę oraz Skandynawię z Europą Południową. To korzystne położenie od wieków miało ogromy wpływ na rozwój regionu.

4 Powiat bolesławiecki Powierzchnia - 1303,3 km2
Średnia temperatura roczna – °C Długość lata termicznego - 90 dni Średnioroczna suma opadów atmosferycznych - 500/600 mm

5 Ludność ogółem: 88.343 mieszkańców
Ludność - udział ludności powiatu w ogólnej liczbie mieszkańców województwa dolnośląskiego wynosi 3% Ludność ogółem: mieszkańców

6 Ludność w wieku: przedprodukcyjnym - 21,3 % produkcyjnym - 64,6 %
poprodukcyjnym % Ludność na 1 km mieszkańców Na 100 mężczyzn przypadają 104 kobiety

7 Struktura zatrudnienia wg sektorów
Sektor państwowy ,2 % Sektor prywatny ,8 %

8 Struktura zatrudnienia wg dziedzin

9 Gospodarka powiatu - sektor prywatny:
działalność gospodarcza osób fizycznych ,5 % spółki prawa handlowego ,7 % spółki z udziałem kapitału zagranicznego %

10 Państwowe i komunalne jednostki - budżetowe - 64%
Gospodarka powiatu Sektor publiczny: Państwowe i komunalne jednostki - budżetowe % spółki prawa handlowego % przedsiębiorstwa państwowe - 6 % inne %

11 W skład powiatu bolesławieckiego wchodzą:
Gmina Miejska Bolesławiec Gmina Bolesławiec Gmina Warta Bolesławiecka Gmina Osiecznica Gmina Nowogrodziec Gmina Gromadka

12 Gmina Miejska Bolesławiec
Gmina Osiecznica Gmina Bolesławiec Gmina Miejska Bolesławiec Gmina Gromadka Starostwo Powiatowe Bolesławiec Gmina Warta Bolesławiecka Gmina Nowogrodziec

13 Posiadają własne rady oraz budżety.
Gminy wchodzące w skład powiatu działają autonomicznie, kierują nimi burmistrzowie i wójtowie - wybrani w wyborach bezpośrednich. Posiadają własne rady oraz budżety.

14 Rada Powiatu Bolesławieckiego - podział według mandatów
Ogółem - 21 radnych. Platforma Obywatelska (PO) mandatów Prawo i Sprawiedliwość (PIS) - 5 mandatów Stowarzyszenie ”Ziemia Bolesławiecka” - 4 mandaty Koalicja „Lewica i Demokraci” (LiD) - 3 mandaty Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - 2 mandaty

15 Skład Rady Powiatu: Przewodniczący Rady Powiatu - Karol Stasik (PO)
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Jarosław Molenda (LiD) Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Tadeusz Węgrzynowski (PSL)

16 Radni pracują w następujących komisjach:
- Komisja Rewizyjna - Komisja Budżetu i Finansów - Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska - Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury Powiatu - Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

17 promocji i ochrony zdrowia pomocy społecznej polityki prorodzinnej
Najogólniej można powiedzieć, że Powiat wykonuje zadania o charakterze ponadgminnym, w zakresie: ewidencji publicznej promocji i ochrony zdrowia pomocy społecznej polityki prorodzinnej wspierania osób niepełnosprawnych transportu i dróg publicznych kultury i ochrony dóbr kultury kultury fizycznej i turystyki

18 geodezji, kartografii i katastru gospodarki wodnej,
Najogólniej można powiedzieć, że Powiat wykonuje zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie: geodezji, kartografii i katastru gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji rynku pracy ochrony praw konsumenta i inne

19 Zarząd Powiatu Cezary Adam Przybylski - Starosta Bolesławiecki
Cezary Adam Przybylski - Starosta Bolesławiecki Stanisław Chwojnicki - Wicestarosta Dariusz Kwaśniewski - Etatowy Członek Zarządu Jan Kozak - Członek Zarządu Ewa Potyszka - Członek Zarządu

20 Etatowy Członek Zarządu
Struktura organizacyjna powiatu Rada powiatu Zarząd Powiatu Starosta Wicestarosta Etatowy Członek Zarządu Sekretarz Powiatu Skarbnik Powiatu

21 Starosta odpowiada za właściwe funkcjonowanie
wszystkich służb i komórek, sprawuje również bezpośredni nadzór nad: Powiatowym Urzędem Pracy Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Geodetą Powiatowym Zarządzaniem Kryzysowym Zespołem radców prawnych Audytorem wewnętrznym Rzecznikiem Prasowym

22 Wicestarosta sprawuje nadzór nad:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Zarządem Dróg Powiatowych Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumentów Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności Referatem Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

23 Etatowy Członek Zarządu sprawuje nadzór nad:
Wydziałem Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Placówkami Oświatowo-Wychowawczymi – 13 placówek Koordynuje zadanie pozyskiwania środków pomocowych, w tym funduszy europejskich

24 Sekretarz Powiatu sprawuje nadzór nad:
Wydziałem Organizacyjnym Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Wydziałem Architektoniczno – Budowlanym Wydziałem Komunikacji i Transportu

25 Skarbnik Powiatu sprawuje nadzór nad:
Wydziałem Finansowo – Budżetowym

26 Budżet Powiatu na 2008r. Dochody budżetu powiatu - 53.0072.700 zł
Wydatki budżetu powiatu zł

27 Sieć osadniczą powiatu tworzą dwa miasta - Bolesławiec i Nowogrodziec oraz 79 miejscowości wiejskich. Stolicą naszego powiatu jest Bolesławiec, w którym mieszka ok mieszkańców. Miasto znane jest z pięknego położenia, cennych zabytków oraz z gospodarności. Gości turystów dosłownie z całej Europy. To właśnie tutaj odbywa się słynne Święto Ceramiki.

28 Ceramika Bolesławiecka

29

30

31

32

33

34 Potencjał infrastruktury technicznej - nasze atuty:
Ø Rozwinięty układ połączeń drogowych Ø Bliskość dróg międzynarodowych (autostrada A - 4, A-12) Bliskość drogowych przejść granicznych Jędrzychowice, Zgorzelec W naszym powiecie dużą wagę przywiązujemy do ochrony środowiska. Choć zbudowano i zmodernizowano oczyszczalnie ścieków, skanalizowano wiele miejscowości, wybudowano składowiska odpadów komunalnych – potrzeby są wciąż duże. Dzięki inwestycjom znacznie poprawiła się czystość wód w rzekach Bóbr, Kwisa, Czerna Wielka

35

36

37

38

39

40

41

42 Powiat bolesławiecki należy do rejonów województwa dolnośląskiego o najwyższym poziomie lesistości – nieomal 50% ogólnej powierzchni, wobec 28,7 % w skali województwa. Największym kompleksem leśnym jest część Borów Dolnośląskich, składających się nieomal wyłącznie z drzewostanów sosnowych

43

44

45

46 Na obszarze powiatu znajdują się dwa rezerwaty przyrody, fragment Przemkowskiego Parku Krajobrazowego oraz 230 pomników przyrody. Łączna powierzchnia obszarów prawnie chronionych wynosi ponad 11,8 tys. ha, czyli 9,1 % ogólnego obszaru.

47

48

49 Z urozmaiconą budową geologiczną terenu wiąże się występowanie różnorodnych kopalin i złóż mineralnych o dużym znaczeniu gospodarczym. Są tutaj gliny ceramiczne , kaolin, gips, anhrydyt, piaskowiec, wapien, margle. Wiele z nich służy do wyrobu ceramiki szlachetnej z której tak bardzo znany jest Bolesławiec. Nie należy jednak zapominać, że to właśnie tutaj znajdowały się złoża miedzi którą wydobywano jeszcze w latach 90 – tych.

50

51

52 Potencjał gospodarki - nasze atuty:
Ø Wysoki stopień prywatyzacji gospodarki Ø Tradycje w zakresie wyrobu ceramiki i handlu Ø Wysoka dostępność komunikacyjna Ø Rozwój specjalnych stref ekonomicznych Bliskość chłonnych rynków zbytu, w tym niemieckiego, czeskiego Wysoki stopień oparcia gospodarki na wykorzystaniu lokalnych zasobów Ø Niewykorzystane obiekty infrastruktury produkcyjnej Ø Znaczący potencjał miejscowego budownictwa

53

54

55

56

57

58

59 Na naszym terenie znajdują się trzy niezwykle ważne strefy ekonomiczne:
- legnicka, - wałbrzyska, - kamiennogórska, na których zlokalizowanych jest wiele zakładów przemysłowych, w tym jedna z większych w Europie drukarni - BDN Wykroty.

60 Krzywa 146,7 ha Wykroty 13 ha Bolesławiec 40 ha
Obszar stref gospodarczych : Krzywa ,7 ha Wykroty ha Bolesławiec ha (z możliwością powiększenia do 130 ha)

61 Czekają również na Państwa wyjątkowe perły naszej przyrody oraz wiele cennych zabytków historii

62

63

64

65

66

67

68 Zamek Kliczków

69

70

71 Cmentarz koni w Kliczkowie

72

73

74

75

76 Powiat Bolesławiecki przyciąga coraz więcej turystów, zarówno z kraju jak i z zagranicy. Odnajdują tutaj niezwykłe dzieje wielu miejscowości, liczne zabytki, nierozwiązane tajemnice. Do odwiedzenia zachęca także niezła baza turystyczna: hotele, pensjonaty, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne i szereg innych atrakcji.

77

78

79

80

81

82

83

84

85 Powiat Bolesławiecki to prężny ośrodek kulturalno-oświatowy
Powiat Bolesławiecki to prężny ośrodek kulturalno-oświatowy. We wszystkich gminach działają placówki prowadzące zajęcia dla dzieci i młodzieży. Prawdziwą dumą jest Młodzieżowy Dom Kultury w którym rozwija swoje uzdolnienia plastyczne, taneczne, wokalne, ceramiczne, ekologiczne, lotnicze, prawie 500 przedszkolaków i uczniów. Miasto posiada również zabytkowy Teatr Stary. Placówki te otwarte są również dla turystów.

86

87

88

89

90

91 i zapraszamy do Powiatu Bolesławieckiego
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do Powiatu Bolesławieckiego Prezentację przygotowali: scenariusz, realizacja: Jerzy Małachowski, montaż i opracowanie graficzne: Leszek Jędrzejczyk i Krzysztof Jędrzejczyk. W prezentacji wykorzystano materiały promocyjne gmin powiatu bolesławieckiego oraz zdjęcia z Internetu


Pobierz ppt "Powiat Bolesławiecki Prezentacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google