Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Schemat organizacyjny Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy Załącznik do zarządzenia nr 3527/2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Schemat organizacyjny Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy Załącznik do zarządzenia nr 3527/2012."— Zapis prezentacji:

1 Schemat organizacyjny Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy Załącznik do zarządzenia nr 3527/2012 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 listopada 2012 r. Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Żoliborz Naczelnik Jednoosobowe stanowisko pracy Referat Najmu Lokali Kierownik. Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Dodatków Mieszkaniowych Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Własnościowych Wydział Informatyki dla Dzielnicy Żoliborz Naczelnik Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz Naczelnik Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kancelaryjnych Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz Naczelnik Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz Naczelnik Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Żoliborz Naczelnik Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Żoliborz Naczelnik Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz Naczelnik Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Społecznych Referat Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów Kierownik Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Technicznych Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacji i Nadzoru nad Szkołami, Przedszkolami, i Placówkami Oświatowymi Dzielnicy Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Finansowych Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Biurowo Kancelaryjnych Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadrowych, Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli oraz Pomocy Materialnej dla Dzieci i Młodzieży Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Żoliborz Kierownik Referat Planowania, Sprawozdawczości i Analiz Kierownik Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Sekretariatu Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej dla Dzielnicy Żoliborz Zespół Prawny dla Dzielnicy Żoliborz Kierownik Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Żoliborz Naczelnik Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz Naczelnik Wydział Kadr dla Dzielnicy Żoliborz Naczelnik Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz Naczelnik Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz Naczelnik Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Archiwum Referat Finansowo-Księgowy Kierownik. Referat Kultury Kierownik Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji Dzielnicy Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracji Architektoniczno - Budowlanej Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Realizacji Urbanistycznej Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługo Kancelaryjnej i Archiwizacji Referat Obsługi Bezpośredniej Kierownik Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obrotu Nieruchomościami Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Przekształceń Własnościowych Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Opłat Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Dzierżaw i Zgód Właścicielskich Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Rozliczeń Finansowych, Planowania i Sprawozdawczości Referat Inwestycji Kierownik Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Żoliborz Naczelnik Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz Naczelnik Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz Naczelnik Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz Referat Podatków i Opłat Lokalnych Kierownik. Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Sprawozdawczości Przetwarzania i Analizy Danych oraz Remontów Obiektów Oświatowych Referat Infrastruktury Kierownik Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Żoliborz Główny Księgowy Dzielnicy/Naczelnik Zastępca Naczelnika Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych i Obsługi Kancelaryjnej


Pobierz ppt "Schemat organizacyjny Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy Załącznik do zarządzenia nr 3527/2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google