Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Szamotulski Starostwo Powiatowe w Szamotułach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Szamotulski Starostwo Powiatowe w Szamotułach"— Zapis prezentacji:

1 Powiat Szamotulski Starostwo Powiatowe w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 4 Szamotuły tel , fax internet:

2 Powiat Szamotulski - Położenie -
Położony jest na szlaku komunikacyjnym Paryż – Moskwa Należy do województwa wielkopolskiego Usytuowany jest na pn.-zach. od stolicy województwa-Poznania

3 Powiat Szamotulski - Trochę statystyki - Powierzchnia 1 119,6 km2
Liczba ludności Tereny rolnicze zajmują 57,7% ogólnej powierzchni regionu Lasy i grunty leśne stanowią 31,2% powierzchni użytkowej powiatu Obszary prawnie chronione stanowią 21,5% Obejmuje kilkanaście jednostek organizacyjnych (szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, DPS-y, szpital, powiatowe służby i straże, instytucje kultury) Posiada 370,671 km dróg powiatowych

4 Powiat Szamotulski Gminy: Gmina Duszniki Gmina Kaźmierz Gmina Obrzycko
Miasto Obrzycko Miasto i Gmina Ostroróg Miasto i Gmina Pniewy Miasto i Gmina Szamotuły Miasto i Gmina Wronki

5 Powiat Szamotulski - Charakterystyka -
Powiat Szamotulski to blisko 86-tysięczna aglomeracja, która stanowi chłonny rynek zbytu dominuje gospodarka rolno – przemysłowa rolniczy charakter powiatu zapewnia łatwy dostęp do produktów rolnych, stanowiących bazę surowcową dla przemysłu rolno – spożywczego wiodącymi branżami przemysłu są: przemysł metalowy, spożywczy, przetwórstwo rolno – spożywcze oraz branża drzewna; dobrze rozwinięta jest również działalność usługowo – handlowa działa bogata sieć placówek bankowych i instytucji administracyjno – prawnych

6 Powiat Szamotulski - Charakterystyka - c.d. -
szkolnictwo średnie i oddziały uczelni wyższych zapewniają wysoki poziom kształcenia ukazuje się prasa codzienna i tygodniowa działają muzea, kina, ośrodki kultury, tworzące lokalne centra działalności kulturalnej malownicze jeziora, dorzecze Warty oraz lasy Puszczy Noteckiej czynią z powiatu „zielone płuca Wielkopolski” liczne zabytki, ośrodki jazdy konnej, szlaki turystyki pieszej i rowerowej, stanowią atrakcję dla turystów dostępne są tereny pod budownictwo związane z aktywnością gospodarczą, budownictwo mieszkaniowe, a także różnorodne inwestycje w dziedzinie turystyki i rekreacji

7 Powiat Szamotulski - Władze - RADA POWIATU
to organ stanowiący i kontrolny w powiecie ZARZĄD POWIATU to organ wykonawczy samorządu KOMISJE STAŁE RADY POWIATU KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW KOMISJA ROZWOJU I PROMOCJI POWIATU KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ KOMISJA REWIZYJNA KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA KOMISJA SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

8 Powiat Szamotulski - Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego -
Wydział Finansów Wydział Architektury i Budownictwa Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Wydział Rozwoju i Informacji Europejskiej Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki

9 Powiat Szamotulski - Plany inwestycyjne -
W planach inwestycyjnych na lata znajdują się m.in.: budowa sali sportowej przy ZS nr 3 w Szamotułach modernizacja oficyny przy Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach na cele wystawienniczo – usługowe wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez powiat modernizacja szamotulskiego szpitala utworzenie infrastrukturalnej bazy teleinformatycznej dla obsługi europejskiego numeru ratunkowego 112 w Komendzie Powiatowej PSP w Szamotułach dalsza modernizacja dróg powiatowych

10 Powiat Szamotulski - Jednostki organizacyjne -
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szamotułach Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szamotułach Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach

11 Powiat Szamotulski - Jednostki organizacyjne c.d. -
Zespól Szkół Nr 1 w Szamotułach Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach Bursa Szkolna w Szamotułach Domy Pomocy Społecznej w Chojnie, Nowej Wsi i Pożarowie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Szamotułach i Wronkach


Pobierz ppt "Powiat Szamotulski Starostwo Powiatowe w Szamotułach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google