Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASOBY POMOCY SPOŁECZNEJ WAŻNIEJSZE TEZY. Na przestrzeni 2010 – 2012 na podobnym poziomie jest liczba rodzin z Gminy Kleszczewo korzystająca z pomocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASOBY POMOCY SPOŁECZNEJ WAŻNIEJSZE TEZY. Na przestrzeni 2010 – 2012 na podobnym poziomie jest liczba rodzin z Gminy Kleszczewo korzystająca z pomocy."— Zapis prezentacji:

1 ZASOBY POMOCY SPOŁECZNEJ WAŻNIEJSZE TEZY

2 Na przestrzeni 2010 – 2012 na podobnym poziomie jest liczba rodzin z Gminy Kleszczewo korzystająca z pomocy społecznej 9,7 – 10,2 % ogółu rodzin

3 Wokół 2,4 – 2,7 % oscyluje udzielanie pomocy społecznej rodzinom kleszczewskim z powodu bezrobocia

4 Ten sam poziom osiąga przyznawanie rodzinom z Gminy Kleszczewo świadczeń z powodu choroby

5 Wzrosła liczba rodzin zakwalifikowanych do pomocy z tytułu niepełnosprawności z 3,3 do 3,6%

6 Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego dotyka rodziny kleszczewskie na poziomie do 3,6%

7 Zmalała liczba rodzin zakwalifikowanych do pomocy z powodu alkoholizmu z 1,9 do 1,6 %

8 Zwiększyła się potrzeba wspierania rodzin w związku z macierzyństwem z 2 do 3,1 %

9 Powodem udzielania pomocy jest wzrost z 0,2 do 0,5 % okoliczności przemocy w rodzinie

10 W Gminie Kleszczewo działa na rzecz osób niepełnosprawnych Klub Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z Osobami Towarzyszącymi.

11 Systematycznie funkcjonują od wielu lat placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego – świetlice środowiskowe w Kleszczewie i Tulcach, a jest zapotrzebowanie także w miejscowościach Komorniki i Nagradowice

12 Kadra OPS Niezmiennie od wielu lat 1 kierownik ze specjalizacją organizatora pomocy społecznej 3 pracowników socjalnych pracujących w terenie, przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe /1 osoba z wykształceniem wyższym, 2 osoby z wykształceniem średnim kierunkowym/ 5 pracowników innych: a. inspektor ds. św. rodzinnych i FA oraz dodatków mieszkaniowych b. wychowawca świetlic c. asystent rodziny d. księgowa e. sprzątaczka /0,25 etatu/

13 O około 100 tys. wzrastają rocznie wydatki w pomocy społecznej

14 Zgodnie z oczekiwaniami zainteresowanych wskazane jest poprowadzenie w Gminie Kleszczewo Środowiskowego Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

15 PODSUMOWANIE Politykę społeczną w Gminie Kleszczewo realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomagam, w partnerstwie z Instytucjami Gminy jak GOKiS, Zespoły Szkół, Zakładem Komunalnym. Ośrodek pomaga przezwyciężać rodzinom trudne sytuacje życiowe udzielając zasiłków celowych, celowych specjalnych, okresowych, stałych, świadczeń pieniężnych na dożywianie, posiłków, usług opiekuńczych i w sytuacji wymagania całodobowej opieki umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

16 Stara się też rozwijać nowe formy pomocy i samopomocy kierując się zasadami: a. Samopomocy – rozwinięciu pomocy wzajemnej zmagających się z podobnymi problemami życiowymi, b. Solidarności (wyższość wspólnego dobra) c. Pomocniczości (najpierw rodzina, gmina, potem państwo) d. Partycypacji (równoprawność dla wszystkich członków) e. Samorządności (zagwarantowanie aktywnego udziału w instytucjach społecznych) f. Dobra wspólnego (poszukiwanie kompromisów w sytuacji sprzeczności) g. Jawności (prawa do bycia zapytanym, wysłuchanym)

17 Dziękuję


Pobierz ppt "ZASOBY POMOCY SPOŁECZNEJ WAŻNIEJSZE TEZY. Na przestrzeni 2010 – 2012 na podobnym poziomie jest liczba rodzin z Gminy Kleszczewo korzystająca z pomocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google