Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Prof. SGH Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa 0 (22) 564.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Prof. SGH Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa 0 (22) 564."— Zapis prezentacji:

1 1 Prof. SGH Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa 0 (22) 564 9404 hgodle@sgh.waw.pl

2 1/ Atrakcyjność inwestycyjna a innowacyjność regionu Miejsce Warmii i Mazur w krajowych systemach GOW Poszukiwanie przewag konkurencyjnych 2/Metody badań atrakcyjności inwestycyjnej Instytutu Przedsiębiorstwa SGH – istota nowych rozwiązań metodycznych Zakres badań: czas, przestrzeń, segment rynku Metodyka badawcza 3/Główne wnioski z badań zróżnicowanie przestrzenne i sektorowe atrakcyjności Warmii i Mazur mocne i słabe strony jednostek samorządowych Nowe trendy badawcze: monitoring zmian i prognozowanie 2

3 Atrakcyjność inwestycyjna a innowacyjność? budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy BADANIA I ROZWÓJ INNOWACYJNOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

4 Konkurencyjność Konkurencyjność - długookresowa zdolność do sprostania międzynarodowej konkurencji (na rynku krajowym oraz międzynarodowym), skutecznej adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych, osiągania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

5 Innowacyjność Innowacyjność - zdolność i motywacja przedsiębiorców do: - ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników B+R, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków, - doskonalenia i rozwoju istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych (w tym sferze usług) oraz wprowadzania nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu. Innowacyjność Innowacyjność - wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej

6

7 7

8 Sieć instytucji prywatnych i publicznych, których działanie i współpraca umożliwia wytwarzanie, adaptację, modyfikację oraz rozpowszechnianie innowacji i nowych technologii w regionie

9 Podsystem produkcyjno-usługowy : narodziny innowacji, nowe produkty, nowe zastosowania, efekt naśladownictwa, dyfuzja innowacji w sieciach produkcyjnych Podsystem naukowo-badawczy Podsystem instytucjonalny Podsystem finansowy Podsystem społeczno-kulturowy (władze lokalne i regionalne)

10 Koszt czy produkt Specjalizacje Strategie Ekorozwój 10

11 1/ Atrakcyjność inwestycyjna a innowacyjność regionu Miejsce Warmii i Mazur w krajowych systemach GOW Poszukiwanie przewag konkurencyjnych 2/Metody badań atrakcyjności inwestycyjnej Instytutu Przedsiębiorstwa SGH – istota nowych rozwiązań metodycznych Zakres badań: czas, przestrzeń, segment rynku Metodyka badawcza 3/Główne wnioski z badań zróżnicowanie przestrzenne i sektorowe atrakcyjności Warmii i Mazur mocne i słabe strony jednostek samorządowych Nowe trendy badawcze: monitoring zmian i prognozowanie 11

12 1/ Zakres badań: a/ czas: najbardziej aktualne roczne dane GUS w danym roku badawczym: w roku 2009 dostępne dane za rok 2007, b/ przestrzeń: województwa, powiaty, gminy c/ przedmiot badań: gospodarka narodowa, 6 sekcji (działalność produkcyjna, handel i naprawy, turystyka i gastronomia, pośrednictwo finansowe, usługi dla biznesu, edukacja) 12

13 2/ Metodyka badawcza a/ metody statystyczne oparte na maksymalnym wyeliminowaniu subiektywnych ocen badaczy, b/ stworzenie wskaźników: porównywalnych w różnych skalach przestrzennych (gmina, powiat, województwo), c/ budowanie wskaźników dla sekcji z uwzględnieniem danych specyficznych dla danego rodzaju działalności 13

14 14 zespół regionalnych walorów lokalizacyjnych, które mają wpływ na osiąganie celów inwestora (np. w postaci kształtowania się kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, przychodów ze sprzedaży, rentowności netto oraz konkurencyjności danej inwestycji).

15 15 z dolność regionu do absorpcji kapitału finansowego i rzeczowego w formie inwestycji. Warunkiem absorpcji kapitału materialnego jest efektywność inwestycji. Pomiar rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej można oprzeć na wskaźnikach analogicznych do mikroekonomicznych.

16 PAI1 PAI2 RAI W roku 2007: NUTS II i NUTS III Od roku 2008 : PAI1GN, PAI1 D, PAI1 G, PAI1 H, PAI1 J, PAI 1K, PAI1 M NUTS II, NUTS IV, NUTS V Metoda badawcza: wagowo-korelacyjna 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24 Województwo warmińsko-mazurskie Województwo warmińsko-mazurskie należy do średnio atrakcyjnych regionów, zważywszy na to, że podstawowy wskaźnik oceniający jego atrakcyjność inwestycyjną wskazuje ocenę C. Natomiast ocena rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej RAI GN plasuje ten region w klasie D. Na nieco wyższym poziomie kształtuje się jego ocena potencjalnej atrakcyjności dla sekcji turystyka i gastronomia (PAI 2 dla tej sekcji oceniono na B). Do najbardziej atrakcyjnych powiatów w tym regionie można zaliczyć miast na prawach powiatu: Olsztyn i Elbląg, które zarazem wchodzą w skład listy najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie powiatów w Polsce Zajmują one na tej liście 17 i 33 lokatę. Na wyróżnienie zasługują ponadto powiaty ziemskie ełcki oraz giżycki.

25 25 POWIAT Miejsce w rankingu ogólnopolskimZPITISRZADM PAI1 GN Klasy Olsztyn17AADAEA Elbląg33AAFAAA Ełcki136BCFEEC Giżycki138CCEDDC

26 26 Najbardziej atrakcyjne powiaty dla poszczególnych sekcji gospodarki: działalność produkcyjna: Olsztyn, Elbląg (klasa A) oraz ełcki, giżycki i iławski (klasa C), handel i naprawy: Olsztyn, Elbląg (klasa A), działdowski (klasa B), a także ełcki, giżycki, mrągowski, węgorzewski, olsztyński, nidzicki, lidzbarski, braniewski, gołdapski, elbląski i nowomiejski (klasa C), turystyka i gastronomia: Olsztyn, Elbląg (klasa A), mrągowski (B), giżycki i kętrzyński (C), pośrednictwo finansowe: Olsztyn, Elbląg (klasa A), mrągowski, giżycki, ełcki i iławski (klasa C), usługi dla biznesu: Olsztyn i Elbląg (klasa A), edukacja: Olsztyn, Elbląg (klasa A), giżycki, ełcki, iławski, działdowski i kętrzyński (klasa C).

27 27

28 28 Gmina Miejsce w rankinguZPITISRZADM PAI1 GN Klasy Kętrzyn miasto10BADADA Działdowo miasto22AAAAAA Ostróda miasto30CADAAA Szczytno miasto37CADACA Olsztyn38AACADA Bartoszyce miasto51BAEACA Giżycko miasto54CACADA Ełk miasto59AADACA Elbląg miasto66AADACA Mrągowo miasto72BACADA Iława miasto79BACAAA Górowo Iławeckie miasto151CAAAAA Lidzbark Warmiński miasto184CABAEA Braniewo miasto246AABADA Lubawa miasto326AABBAA Tabela Najatrakcyjniejsze gminy województwa warmińsko-mazurskiego ZP- mikroklimat zasoby pracy, IT- mikroklimat infrastruktura techniczna, IS- mikroklimat infrastruktura społeczna, RZ- mikroklimat rynek zbytu, ADM - mikroklimat administracja, PAI1 GN -wskaźnik potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej dla wszystkich rodzajów działalności Źródło: opracowanie własne.

29 29 Gmina Miejsce w rankinguZPITISRZADM PAI1 GN Klasy Olecko420CAFDEB Nidzica436BAEDAB Węgorzewo443CACDDB Dobre Miasto466CAEDEB Reszel522DBBDEB Stawiguda530ACBCDB Pisz550CBFDDB Morąg552BBEDDB Dywity593ACECEB

30 30 działalność produkcyjna: Kętrzyn miasto, Działdowo miasto, Ostróda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giżycko miasto, Ełk miasto, Elbląg miasto, Mrągowo miasto, Iława miasto, Górowo Iławeckie miasto, Lidzbark Warmiński miasto, Braniewo miasto, Lubawa miasto, Nidzica (klasa A), Olecko, Węgorzewo, Dobre Miasto, Mikołajki, Iłowo-Osada, Kisielice, Gronowo Elbląskie i Młynary (klasa B), handel i naprawy: Kętrzyn miasto, Działdowo miasto, Ostróda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giżycko miasto, Ełk miasto, Elbląg miasto, Mrągowo miasto, Iława miasto, Górowo Iławeckie miasto, Lidzbark Warmiński miasto, Braniewo miasto (klasa A) oraz Lubawa miasto, Nidzica, Olecko, Węgorzewo, Dobre Miasto, Reszel i Olsztynek (klasa B),

31 31 -turystyka i gastronomia: Kętrzyn miasto, Działdowo miasto, Ostróda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giżycko miasto, Ełk miasto, Elbląg miasto, Mrągowo miasto, Iława miasto, Lidzbark Warmiński miasto, Nidzica, Olsztynek, Mikołajki (klasa A), - Górowo Iławeckie miasto, Braniewo miasto, Lubawa miasto, Olecko, Węgorzewo, Dobre Miasto, Reszel, Iłowo-Osada, Stawiguda, Pisz, Nowe Miasto Lubawskie miasto, Lidzbark, Ryn, Gołdap, Gietrzwałd, Frombork, Biskupiec k. Mrągowa, Tolkmicko, Dubeninki, Młynary, Łukta, Ruciane-Nida, Pasym, Piecki, Jedwabno i Rozogi (klasa B), -

32 32 pośrednictwa finansowego: Kętrzyn miasto, Działdowo miasto, Ostróda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giżycko miasto, Ełk miasto, Elbląg miasto, Mrągowo miasto, Iława miasto, Lidzbark Warmiński miasto, Górowo Iławeckie miasto, Braniewo miasto, Lubawa miasto, Węgorzewo (klasa A), a także: Nidzica, Olsztynek, Olecko, Dobre Miasto, Reszel, Stawiguda, Pisz, Lidzbark, Ryn, Morąg i Susz (klasa B), usług dla biznesu: Kętrzyn miasto, Działdowo miasto, Ostróda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giżycko miasto, Ełk miasto, Elbląg miasto, Mrągowo miasto, Iława miasto, Lidzbark Warmiński miasto, Górowo Iławeckie miasto, Braniewo miasto, Lubawa miasto (klas A) i Nowe Miasto Lubawskie miasto (klasa B), edukacji: Kętrzyn miasto, Działdowo miasto, Ostróda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giżycko miasto, Ełk miasto, Elbląg miasto, Mrągowo miasto, Iława miasto, Lidzbark Warmiński miasto, Górowo Iławeckie miasto, Braniewo miasto, Lubawa miasto, Węgorzewo, Nidzica, Olecko (klasa A) oraz Nowe Miasto Lubawskie miasto, Dobre Miasto, Reszel, Stawiguda, Lidzbark, Morąg, Dywity i Pisz (klasa B).

33 1/ Atrakcyjność inwestycyjna a innowacyjność regionu Miejsce Warmii i Mazur w krajowych systemach GOW Poszukiwanie przewag konkurencyjnych 2/Metody badań atrakcyjności inwestycyjnej Instytutu Przedsiębiorstwa SGH – istota nowych rozwiązań metodycznych Zakres badań: czas, przestrzeń, segment rynku Metodyka badawcza 3/Główne wnioski z badań zróżnicowanie przestrzenne i sektorowe atrakcyjności Warmii i Mazur mocne i słabe strony jednostek samorządowych Nowe trendy badawcze: monitoring zmian i prognozowanie 33

34 Rola zapomnianych miast wojewódzkich Rozwój zrównoważony, ale ze specjalizacją, Ludzie, przyroda, tradycyjne dziedziny gospodarki jako źródła przewag konkurencyjnych Ład przestrzenny jako droga do innowacyjności 34

35 35 Praca wykonana w ramach realizacji badań statutowych Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w składzie: dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska - kierownik badania dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch mgr Marcin Bzdyra mgr Małgorzata Łyciuk–Bzdyra mgr Magdalena Typa mgr Beata Żelazko

36 36


Pobierz ppt "1 Prof. SGH Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa 0 (22) 564."

Podobne prezentacje


Reklamy Google