Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podział funkcjonalny i strukturalny operatora o znaczącej pozycji rynkowej Punkt widzenia KIGEiT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podział funkcjonalny i strukturalny operatora o znaczącej pozycji rynkowej Punkt widzenia KIGEiT."— Zapis prezentacji:

1 Podział funkcjonalny i strukturalny operatora o znaczącej pozycji rynkowej
Punkt widzenia KIGEiT

2 Agenda Definicja i różne rodzaje podziału Co mówi UE i ERG
Przykłady z Europy i świata Co dla Polski?

3 Definicje Podział funkcjonalny – podział organizacyjny operatora o znaczącej pozycji rynkowej na: jednostkę odpowiedzialną za usługi hurtowe (bądź dostarczanie sieci) i jednostkę odpowiedzialną za usługi detaliczne (bądź dostarczanie usług), przy czym ta pierwsza świadczy usługi tej drugiej na identycznych zasadach jak wszystkim innym dostawcom usług. Podział strukturalny – podział operatora na ww. dwie jednostki, ale uzyskują one oddzielną osobowość prawną

4 Różne rodzaje podziału

5 Różne rodzaje podziału
Rodzaj podziału Wpływ na Finansowy Funkcjonalny Strukturalny Rynek i konkurencję Ograniczony, nie usuwa podstawowych problemów Pozytywny, ale wciąż będą problemy wynikające z konfliktu interesów Bardzo pozytywny – brak konfliktu interesów, zarząd i właściciele dążą do maksymalizacji wartości przez efektywne świadczenie usług Inwestycje Neutralny Operatorzy SMP twierdzą, że negatywny, co nie znajduje jednak potwierdzenia w rzeczywistości Wartość operatora SMP Potencjalne łatwiejsze warunki dla konkurentów, ale kompensowane przez mniejsze obciążenie regulacyjne dla detalu. Możliwy realny wzrost wartości (BT!) Możliwy wzrost wartości (Irlandia, Nowa Zelandia, inni) Wdrożenie Preferowany, gdy są jasne możliwości prawne i jeżeli operator SMP ma historię realizacji obowiązków regulacyjnych, ofert czy umów Łatwiejsze do przeprowadzenia politycznie, wspierane przez KE, inne kraje Gdy incumbent ma historię obstrukcji, nie wykonywania obowiązków regulacyjnych Łatwiejsze do wykonania (paradoksalnie) i nie do odwrócenia, ale większy opór polityczny

6 Co mówi UE? Konferencja regulacyjna ECTA (V. Reding) “I believe that functional separation could indeed serve to make competition more effective.” Czerwiec 2007 (V. Reding, Ateny) „One of the changes I am looking at in the context of this year’s reform of the EU Telecom rules is to give regulator a mandatory power to impose functional separation on telecom companies with significant market power.” 12 lipiec 2007 (Wall Street Journal) V. Reding popiera podział we Francji, Polsce, Słowacji, Rumunii, Grecji, Bułgarii i Irlandii 30 sierpień 2007 (Financial Times) V. Reding popiera podział w Niemczech i w Hiszpanii Podział operatorów SMP będzie najprawdopodobniej jednym z kluczowych elementów nowych ram prawnych dla telekomunikacji, które Komisja zaproponuje w październiku/listopadzie 2007

7 Co mówi ERG ERG Opinion on Functional Separation, 3 październik 2007 Środki zaradcze w zakresie dostępu […] oraz wspierające środki zaradcze takie jak rozdzielność księgowa mają na celu zapewnienie niedyskryminacji poprzez nałożenie regulacji na wyznaczonego operatora. Te środki zaradcze mogą być niewystarczające we wszystkich państwach członkowskich, aby zapobiegać dyskryminacyjnemu zachowaniu operatora zintegrowanego pionowo.

8 Co mówi ERG ERG Opinion on Functional Separation, 3 październik 2007
[…] Badania naukowe również wykazały istnienie zarówno w Europie jak i gdzie indziej strategicznych zachowań operatorów zintegrowanych pionowo, którzy [..] popierają swoją własną działalność detaliczną w sposób przynoszący szkodę klientom konkurującym z nimi na rynku hurtowym. Przykładowo takie zachowanie przybiera formę opóźniania wprowadzenia nowych usług, wstrzymywania realizacji zamówień bądź też przekazywania szczegółowych informacji ofertowych do spółki detalicznej operatora zintegrowanego pionowo z wyprzedzeniem w stosunku do innych konkurentów na rynku detalicznym po to, aby własna powiązana spółka rynku detalicznego w sposób nieuczciwy zyskała przewagę.

9 Co mówi ERG ERG Opinion on Functional Separation, 3 październik 2007 ERG […] jest przekonana, iż podział funkcjonalny wzmocni istniejące środki zaradcze i uzupełni je, zapewniając że krajowe organy regulacyjne będą mogły interweniować, w szczególności gdy nie można zaradzić zachowaniom dyskryminacyjnym poprzez zastosowanie innych środków zaradczych […].

10 Przykłady z innych krajów
Kraj i operator Podział Termin Komentarz Wlk Brytania Funkcjonalny 2005 (Openreach) Wdrożone w wyniku presji Ofcom, ale w oparciu o dobrowolne porozumienie; pozytywny wpływ na wartość BT; nie spowodowało spowolnienia inwestycji w BB; funkcjonuje relatywnie dobrze, ale wciąż są problemy z brakiem obiektywności i konfliktem interesów w ramach grupy BT (vide CEI Cable & Wireless) Szwecja Presja ze strony szwedzkiego regulatora PT, przy oporze ze strony TeliaSonera; w czerwcu 2007 PTS opublikował propozycję podziału funkcjonalnego wraz z raportem wskazującym, iż jest to jedyna droga dla rozwiązania strukturalnych problemów ograniczających konkurencji; TeliaSonera ogłosiła, że wdroży podział (WSJ, Reuters) Włochy W 2006 Telecom Italia zainicjowało dyskusję w oparciu o własną analizę strategiczną; AGCOM w maju 2007 poddał konsultacjom propozycję podziału funkcjonalnego; trwają negocjacje pomiędzy AGCOM a TI, AGCOM oczekuje konkluzji do końca roku

11 Przykłady z innych krajów
Kraj i operator Podział Termin Komentarz Irlandia Strukturalny Właściciel eircom, fundusz PE Babcock & Brown, sam ogłosił chęć do strukturalnego podziału, który ma przynieść wzrost wartości, obniżyć obostrzenia regulacyjne Holandia Funkcjonalny OPTA w wyniku analiz oceniła, iż w przypadku Holandii podział nie jest optymalny z powodu bardzo dużej penetracji telewizji kablowej, dobrze rozwiniętej konkurencji (w tym LLU) oraz zaawansowanych inwestycji KPN w NGN/sieć IP Nowa Zelandia Telecom New Zeland sam zaproponował podział strukturalny ( ) zamiast podziału funkcjonalnego narzuconego w 2006; ostateczne decyzje regulatora oczekiwane do końca 2007

12 Czy podział hamuje inwestycje?
Wzrost liczby linii ADSL i uwolnionych linii – przyśpieszenie po utworzeniu Openreach tys. linii „Pierwsze wnioski wskazują, że strategia ta sprawdziła się w praktyce. Openreach przeszło od teorii do praktyki w ciągu sześciu miesięcy. Jego powstanie spowodowało nową falę inwestycji na rynku komunikacji elektronicznej w Wielkiej Brytanii, co z kolei wywołało wojnę cenową na detalicznym rynku dostępu szerokopasmowego i zapoczątkowało szereg innowacyjnych usług szerokopasmowych oferowanych użytkownikom końcowym.” ERG Opinion on Functional Separation, 3 październik 2007

13 Czy podział powoduje spadek wartości?
Przejęty przez fundusz Babcock&Brown w 2006 roku W opinii właściciela, podział strukturalny: Zmniejszy utrudnienia regulacyjne dla detalu Zwiększy wartość całości Pomimo podziału, ceny akcji BT od 2005 rosną szybciej niż rynek

14 Model dla Polski - stanowisko KIGEiT
Najprostszym sposobem, zdaniem KIGEiT, byłoby wprowadzenie zakazu sprzedaży usług detalicznych przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej Efektem powyższego może być podział strukturalny Podział jest niezbędny ze względu na nieefektywność obecnych rozwiązań! Nie wpłynie negatywnie na inwestycje (przypadek BT) Nie powinien wpłynąć negatywnie na wartość TP (przypadek Eircom) Jest możliwy w ramach obecnych rozwiązań prawnych Preferowany model: Dobrowolny ze strony TP Strukturalny, ze względu na: Rozległą historię obstrukcji przez TP Prostotę Możliwość wzrostu wartości TP


Pobierz ppt "Podział funkcjonalny i strukturalny operatora o znaczącej pozycji rynkowej Punkt widzenia KIGEiT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google