Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski 1 O metodach ustalania ceny za usługę WLR dr inż. Sylwester Laskowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski 1 O metodach ustalania ceny za usługę WLR dr inż. Sylwester Laskowski"— Zapis prezentacji:

1 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 1 O metodach ustalania ceny za usługę WLR dr inż. Sylwester Laskowski s.laskowski@itl.waw.pl www.sylwesterlaskowski.com

2 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 2 Plan prezentacji Definicja Analizy Wnioski

3 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 3 Definicja WLR – (Wholesale Line Rental) hurtowy dostęp do sieci – pakiet usług, standardowo oferowany przez zasiedziałego operatora sieci stacjonarnej jego detalicznym użytkownikom końcowym w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej, który na zasadach hurtowych udostępniany jest do dalszej odsprzedaży alternatywnym dostawcom usług.

4 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 4 Operator zasiedziały sprzedaż hurtowa Alternatywny usługodawca sprzedaż detaliczna Operator zasiedziały sprzedaż detaliczna Abonent Umowa detaliczna Umowa hurtowa Obsługi klienta Obsługi rozliczeń Marketingowe i dystrybucyjne Administracyjne Obsługi należności i reklamacji Alternatywny usługodawca w pełni przejmuje na siebie działania i koszty

5 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 5 Koszty związane z WLR Koszty wdrożenia systemu WLR Koszty uruchomienia na jednego usługodawcę Koszty bieżące na jednego usługodawcę Koszty przeniesienia linii Koszty bieżące na linię

6 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 6 Plan prezentacji Definicja Analizy Wnioski

7 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 7 Metody ustalania cen za jedną linię WLR Działalność na poziomie hurtowym Działalność na poziomie detalicznym KDKD KHKH CDCD Na bazie kosztów hurtowych C H = K H Cena detaliczna minus marża C H = C D – K D

8 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 8 Cena detaliczna powyżej kosztów Działalność na poziomie hurtowym Działalność na poziomie detalicznym CDCD C H = K H C H = C D - M D MDMD Jeżeli ceny użytkownika końcowego przewyższają koszty, stosowanie zasady ustalania cen WLR na bazie kosztów prowadzi do uzyskania niższej ceny hurtowej niż przy zastosowaniu zasady cena detaliczna minus marża

9 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 9 Cena detaliczna poniżej kosztów Działalność na poziomie hurtowym Działalność na poziomie detalicznym CDCD C H = K H C H = C D - M D MDMD Jeżeli ceny użytkownika końcowego ustalono poniżej kosztów, stosowanie zasady ustalania cen WLR na bazie kosztów prowadzi do uzyskania wyższej ceny hurtowej niż przy zastosowaniu zasady cena detaliczna minus marża.

10 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 10 Wpływ ceny na rozwój konkurencji (cena detaliczna powyżej kosztów) Działalność na poziomie hurtowym Działalność na poziomie detalicznym CDCD C H = K H C H = C D - M D MDMD Cena detaliczna minus marża – promocja konkurencji na poziomie hurtowym Na bazie kosztów hurtowych – promocja konkurencji na poziomie detalicznym

11 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 11 Działalność na poziomie hurtowym Działalność na poziomie detalicznym CDCD C H = K H C H = C D - M D MDMD Wpływ ceny na rozwój konkurencji (cena detaliczna poniżej kosztów) Cena detaliczna minus marża – dyskryminacja konkurencji na poziomie hurtowym Na bazie kosztów hurtowych – dyskryminacja konkurencji na poziomie detalicznym

12 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 12 Zasada ustalania ceny hurtowej - C H CENA DETALICZNA OPERATORA ZASIEDZIAŁEGO Powyżej kosztów C D > K H + M D Na bazie kosztów C D = K H + M D Poniżej kosztów C D < K H + M D Na bazie kosztów C H = K H Poziom detaliczny: + + Poziom hurtowy: + Poziom detaliczny: + Poziom hurtowy: + Poziom detaliczny: - Poziom hurtowy: + Cena detaliczna minus marża C H = C D - M D Poziom detaliczny: + Poziom hurtowy: + + Poziom detaliczny: + Poziom hurtowy: + Poziom detaliczny: + Poziom hurtowy: -

13 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 13 Liczba wejść na rynek oparta na infrastrukturze - E Rabat na cenach hurtowych – D E = f(D) D*D ** DD KomplementarnośćSubstytucyjność Konkurencja oparta na usługach, a konkurencja oparta na infrastrukturze D preferowane przed D

14 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 14 Koszty możliwe do zaoszczędzenia na poziomie detalicznym Koszty rozwoju produktu Koszty zarządzania produktem Koszty marketingu produktu Koszty sprzedaży produktu Koszty reklamy Koszty bezpośrednich i pośrednich promocji cenowych Koszty złych długów Koszty obsługi klienta Koszty bilingowania Koszty płatności Koszty kapitału Odpowiednie koszty wspólne i ogólnego zarządu. Operator zasiedziały sprzedaż detaliczna Operator zasiedziały sprzedaż hurtowa

15 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 15 Koszty możliwe do zaoszczędzenia, a rabat na cenach hurtowych Efektywna działalność na poziomie detalicznym KDKD Nieefektywna działalność na poziomie detalicznym KDKD Działalność na poziomie detalicznym Ekonomie skali i zakresu C H = C D - K D Nieefektywna działalność na poziomie detalicznym KDKD

16 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 16 Plan prezentacji Definicja Analizy Wnioski

17 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 17 Wnioski Docelowo optymalną jest sytuacja, w której wysokość abonamentu (cena detaliczna usługi dostępu) dla użytkownika końcowego ustalana jest na poziomie kosztów całkowitych, ponoszonych przez efektywnie działającego operatora (C D = K D + K H ). W tej sytuacji cena - C H, wyznaczona w oparciu o metodę kalkulacji kosztów działalności hurtowej jest taka sama, jak cena wyznaczona w oparciu o metodę cena detaliczna minus marża Do kalkulacji ceny C H w tym wypadku powinno się wybrać tę metodę, która jest prostsza i tańsza w realizacji. Działalność na poziomie hurtowym Działalność na poziomie detalicznym KDKD KHKH CDCD

18 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 18 Wnioski Sytuacja, w której ceny dla użytkownika końcowego ustalane są na poziomie niższym niż koszt całkowity (C D < K C ), z racji na swój antykonkurencyjny charakter nie powinna być akceptowana przez organ regulacyjny. W sytuacji podejrzenia, iż taka sytuacja ma miejsce cena C H powinna być ustalana w oparciu o zasadę cena detaliczna minus marża. Działalność na poziomie hurtowym Działalność na poziomie detalicznym CDCD C H = C D – M D

19 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 19 Wnioski W przypadku wyboru metody cena detaliczna minus marża, wysokość marży detalicznej (upustu na cenach hurtowych) winna odpowiadać rzeczywistym kosztom możliwym do zaoszczędzenia na poziomie detalicznym (K D ) operatora zasiedziałego. Cena detaliczna minus marża C H = C D – K D W sytuacji istnienia ekonomii skali na poziomie detalicznym oraz korzyści powiązań produkcyjnych pomiędzy działalnością hurtową i detaliczną, rabat na cenie hurtowej winien być większy, niż to wynika z kalkulacji kosztów detalicznych operatora zasiedziałego.

20 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 20 Wnioski UZASADNIENIE: Docelową jest sytuacja, gdy ceny na poziomie detalicznym i hurtowym odzwierciedlać będą ponoszone koszty efektywnej działalności. Cena C H skalkulowana na poziomie kosztów hurtowych (C H = K H ) jest docelową wartością tej ceny. Cena skalkulowana na poziomie kosztów hurtowych jako najniższa z możliwych do przyjęcia cen za WLR wytwarza największe (z możliwych do przyjęcia) bodźce dla rozwoju konkurencji na poziomie usług. Jest to szczególnie istotny argument w fazie wprowadzania WLR. Wejście na rynek detaliczny jest obciążone znacznie mniejszymi barierami wejścia, niż rynek hurtowy stąd należy się spodziewać, iż obniżka cen hurtowych będzie miała silniejszy wpływ na rozwój konkurencji na poziomie detalicznym, niż miałaby analogiczna podwyżka na rozwój konkurencji na poziomie hurtowym. Rozwój konkurencji na poziomie detalicznym wytwarza pozytywne bodźce do obniżki cen dla użytkowników końcowych, prowadząc do sytuacji docelowej, kiedy to ceny na poziomie detalicznym i hurtowym odzwierciedlać będą ponoszone koszty efektywnej działalności. W przypadku, gdy cena dla użytkownika końcowego ustalane są na poziomie wyższym niż koszt całkowity (C D > K C ) rekomendowaną metodą ustalania ceny jest metoda kalkulacji ceny na bazie kosztów hurtowych (C H = K H ). Działalność na poziomie hurtowym Działalność na poziomie detalicznym KDKD KHKH CDCD

21 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 21 Wnioski W sytuacji trudności z określenia, czy cena detaliczna za dostęp dla użytkownika końcowego ustalona jest poniżej czy powyżej kosztów zalecany jest wybór metody cena detaliczna minus marża i narzucenie na operatora zasiedziałego obowiązku kalkulacji kosztów działalności detalicznej. Działalność na poziomie hurtowym Działalność na poziomie detalicznym CDCD Działalność na poziomie hurtowym Działalność na poziomie detalicznym KDKD KHKH CDCD ? C H = C D – K D

22 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 22 Wnioski Im niższa wartość ceny C H (większy rabat), tym silniej promowana jest konkurencja na poziomie detalicznym (konkurencja w zakresie usług). Wpływ wartości ceny C H na poziom konkurencji na poziomie hurtowym (konkurencja oparta na infrastrukturze), jest różny, w różnych przedziałach zmienności ceny. W przypadku wątpliwości powinno się preferować ceny niższe (większe rabaty).

23 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 23 Wnioski W przypadku niemożliwości określenia rzeczywistych kosztów ponoszonych przez operatora zasiedziałego na poziomie detalicznym cena za dostęp hurtowy winna być określona w oparciu o metodę cena detaliczna minus marża, z dostatecznie dużą wartością rabatu na cenie hurtowej. Działalność na poziomie detalicznym K D = ? UZASADNIENIE: Odpowiednio duże rabaty na cenach hurtowych gwarantują efektywność wejścia na rynek usługodawców korzystających z WLR, a poprzez to szybki rozwój konkurencji na bazie usług. Duże - potencjalnie nawet zbyt duże – rabaty na cenach hurtowych wytwarzają bodźce zachęcające operatora zasiedziałego do kalkulacji kosztów w celu wykazania zbyt dużego poziomu tych rabatów

24 O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski www.itl.waw.pl 24 Dziękuję za uwagę Sylwester Laskowski s.laskowski@itl.waw.pl www.sylwesterlaskowski.com


Pobierz ppt "O metodach ustalania ceny za usługę WLR Sylwester Laskowski 1 O metodach ustalania ceny za usługę WLR dr inż. Sylwester Laskowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google