Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krystyna BANDAU-PALKA gł. specjalista DWM – MN i Sz W

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krystyna BANDAU-PALKA gł. specjalista DWM – MN i Sz W"— Zapis prezentacji:

1 Krystyna BANDAU-PALKA gł. specjalista DWM – MN i Sz W
FINANSOWANIE UCZESTNICTWA w PROGRAMACH UE w ramach finansowania współpracy naukowej z zagranicą 1. Podstawy prawne 2. Forma dofinansowania 3. Kryteria weryfikacji wniosków 4. Procedura 5. Wniosek i jego przygotowanie 6. Raport i rozliczenie finansowe

2 Dziennik Ustaw Nr 161 poz. 1359 (z 25 sierpnia 2005 r.)
PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390) Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę Dziennik Ustaw Nr 161 poz (z 25 sierpnia 2005 r.) Rozdział par. par Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

3 Środki budżetowe na naukę przyznawane na uczestnictwo w projekcie:
FORMA DOFINANSOWANIA Środki budżetowe na naukę przyznawane na uczestnictwo w projekcie: - nie więcej niż 60% kosztów ponoszonych na ten cel przez jednostkę ze środków krajowych i jednocześnie - nie więcej niż wysokość dofinansowania na realizację projektu ze środków zagranicznych

4 KRYTERIA WERYFIKACJI WNIOSKÓW (Par. 63 ust. 3 rozporządzenia)
1. Znaczenie badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonych dziedzin nauki w kraju 2. Uzyskanie dostępu do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych wspólnie osiągniętych przez uczestników projektu, w tym możliwości praktycznego wykorzystania w kraju pozyskanej wiedzy, umiejętności lub technologii 3. Kategoria jednostki naukowej

5 P R O C E D U R A Wniosek Opinia formalna  Departament Współpracy Międzynarodowej Opinia merytoryczna  Interdyscyplinarny Zespół ds. Współpracy z Zagranicą Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Umowa Przekazanie środków na konto jednostki

6 (zał. nr 26 do rozporządzenia)
W N I O S E K (zał. nr 26 do rozporządzenia) Ilość egzemplarzy: maksymalnie 2 (+ 1 kpl. zał.) Termin składania: w ciągu całego roku, z tym, że do 30 września ze skutkiem finansowym w danym roku; po tej dacie dofinansowanie możliwe jest począwszy od roku następnego. Wniosek należy przesłać do: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Współpracy Międzynarodowej, ul. Wspólna 1/3, Warszawa lub złożyć w sekretariacie Departamentu – pok. 266

7 UMOWA Przygotowuje jednostka na podstawie: - decyzji o dofinansowaniu
- złożonego wniosku Ilość egzemplarzy: 4 Dopuszczalne zmiany w umowie jedynie w formie aneksu

8 RAPORT ROCZNY LUB KOŃCOWY I ROZLICZENIE FINANSOWE
(zał. nr 28 do rozporządzenia) Raport roczny - do dnia 31 marca roku następnego (po 6 mies.) Raport końcowy - nie później niż 30 dni po otrzymaniu sprawozdania końcowego zaakceptowanego przez KE. Raport powinien zawierać: - raport merytoryczny po polsku, - rozliczenie finansowe tylko końcowy: - kopię raportu merytorycznego sporządzonego dla KE dot. zadań jednostki w projekcie (w jęz. angielskim).

9 DOFINANSOWYWANIE PROJEKTÓW
W RAMACH 7. PR UE Nowe podstawy prawne: Nowelizacja ustawy o finansowaniu nauki Nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (w przygotowaniu) Konkursy „granty na granty” Możliwe dofinansowanie projektu do 100% kosztów krajowych ponoszonych przez jednostkę

10 ŹRÓDŁA INFORMACJI www.nauka.gov.pl NAUKA: NA SKRÓTY:
Ścieżki dostępu: NAUKA: NA SKRÓTY: - Zasady finansowania budżetowego Formularze - Współpraca naukowa z zagranicą Departament Współpracy Międzynarodowej Wydział Programów Badawczych UE

11 DZIĘKUJĘ Krystyna Bandau - Palka
Departament Współpracy Międzynarodowej Wydział Programów Badawczych UE tel. (22) faks: (22)


Pobierz ppt "Krystyna BANDAU-PALKA gł. specjalista DWM – MN i Sz W"

Podobne prezentacje


Reklamy Google