Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI KRYSTYNA BANDAU-PALKA GŁ. SPECJALISTA DIE - MN i I ZASADY DOFINANSOWYWANIA UDZIAŁU w 6. PR UNII EUROPEJSKIEJ Specjalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI KRYSTYNA BANDAU-PALKA GŁ. SPECJALISTA DIE - MN i I ZASADY DOFINANSOWYWANIA UDZIAŁU w 6. PR UNII EUROPEJSKIEJ Specjalne."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI KRYSTYNA BANDAU-PALKA GŁ. SPECJALISTA DIE - MN i I ZASADY DOFINANSOWYWANIA UDZIAŁU w 6. PR UNII EUROPEJSKIEJ Specjalne Programy Badawcze - S P B 1. Podstawy prawne 2. Formy dofinansowywania 3. Kryteria weryfikacji wniosków 4. Procedura 5. Wniosek i jego przygotowanie 6. Raport i rozliczenie finansowe

2 MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa o KBN z dnia 12 stycznia 1991r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę Dziennik Ustaw nr 146 z 19 grudnia 2001 poz Rozdział 4 - par. par dotyczy specjalnych programów badawczych (SPB)

3 MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI FORMY DOFINANSOWYWANIA Projekty realizowane - do 60% środków krajowych i nie więcej niż 60% środków zagranicznych - do 25% środków zagranicznych i nie więcej niż 100 tys. zł Projekty nie przyjęte do realizacji i ocenione przez KE jako co najmniej dobre ( 15 tys. zł dla partnera w projekcie na podtrzymanie kontaktów i ponowne zgłoszenie wniosku na kolejny konkurs ) Koordynator konsorcjum międzynarodowego ( 30 tys. zł na refundację poniesionych kosztów dla projektów przyjętych do finansowania przez KE albo na ponowne zgłoszenie wniosku na konkurs dla projektów nie przyjętych do finansowania )

4 MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI KRYTERIA WERYFIKACJI WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W 6 PR 1. Projekty obejmujące działalność badawczą - do 60% środków krajowych, max. 60% środków zagranicznych ( § 29 ust. 1 pkt. 1 ) 2. Projekty obejmujące działalność inną niż badawcza np. szkoleniową, integracyjną, rozpowszechnianie wiedzy, zarządzanie projektem - do 25% środków zagranicznych, nie więcej niż 100 tys. zł ( § 29 ust. 1 pkt. 2 ) 3. Projekty obejmujące jednocześnie rodzaje działalności wymienione w pkt. 1 i 2 - łączna wysokość dofinansowania wynikająca z oddzielnego traktowania każdego rodzaju działalności ( § 29 ust. 1 pkt. 1 i 2 )

5 MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI P R O C E D U R A S P B 1. Wniosek Opinia formalna DIE Opinia merytoryczna KE 2. Uchwała KBN Posiedzenie KBN 3. Decyzja MN PKBN 4. Przelew środków na konto jednostki

6 MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI RAPORT ROCZNY LUB KOŃCOWY I ROZLICZENIE FINANSOWE TERMINY: 1. Raport roczny - do dnia 31 marca roku następnego 2. Raport końcowy - do 60 dni od zakończenia projektu Raport powinien zawierać: raport merytoryczny po polsku, rozliczenie finansowe z dotacji KBN, cząstkowy lub końcowy raport merytoryczny ( w jęz. angielskim ) wysłany do KE wraz z informacją o jego przyjęciu

7 MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI ŹRÓDŁA INFORMACJI MINISTERSTWO: NA SKRÓTY: Programy ramowe Formularze 6 Program Ramowy Dokumenty Departament Integracji Europejskiej Wydział Programów Badawczych

8 MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI DZIĘKUJĘ Krystyna Bandau-Palka Wydział Programów Badawczych tel


Pobierz ppt "MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI KRYSTYNA BANDAU-PALKA GŁ. SPECJALISTA DIE - MN i I ZASADY DOFINANSOWYWANIA UDZIAŁU w 6. PR UNII EUROPEJSKIEJ Specjalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google