Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WITAMY GIMNAZJALISTÓW. SYSTEM KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO GIMNAZJUM EGZAMIN TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE SZKOŁA POLICEALNA STUDIA WYŻSZE MAGISTERSKIE LICEUM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WITAMY GIMNAZJALISTÓW. SYSTEM KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO GIMNAZJUM EGZAMIN TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE SZKOŁA POLICEALNA STUDIA WYŻSZE MAGISTERSKIE LICEUM."— Zapis prezentacji:

1 WITAMY GIMNAZJALISTÓW

2 SYSTEM KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO GIMNAZJUM EGZAMIN TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE SZKOŁA POLICEALNA STUDIA WYŻSZE MAGISTERSKIE LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA WYŻSZE LICENCJACKIE

3 PUNKTY Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punkty. Liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 pkt Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie - ukończenia gimnazjum – 60 pkt. ocena celująca – 15 pkt. ocena bardzo dobra – 13 pkt. ocena dobra – 10 pkt ocena dostateczna – 5 pkt ocena dopuszczająca – 2 p. - liczba punktów za przedmioty punktowane ( każda szkoła inne ) - ocena zachowania : * wzorowa-5 p. * bardzo dobra – 3 p. - Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 10 punkty Udział w przedmiotowych konkursach : * uzyskanie tytułu finalisty - 15pkt * zdobycie dwóch i więcej tytułów – 20 pkt - Osiągnięcia sportowe, artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym lub wolontariat– 5 pkt

4 SZKOŁY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im.J.Kasprowicza II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. M. Konopnickiej III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Królowe Jadwigi IV LICEUM przy ZSP NR 1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KRUSZWICY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRUSZWICY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIELCU ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOBYLNIKACH

5 I LICEUM OGÓLNOKSZTA Ł C Ą CE im. J. Kasprowicza PROFILE KLAS : HUMANISTYCZNA (j. pol., geografia, historia, j. obcy) HUMANISTYCZNA (j. pol., geografia, historia, j. obcy) PRZYRODNICZO-MEDYCZNA ( j. pol., matematyka, biologia, j. obcy) PRZYRODNICZO-MEDYCZNA ( j. pol., matematyka, biologia, j. obcy) Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM MATEMATYKI I J.ANGIELSKIEGO Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM MATEMATYKI I J.ANGIELSKIEGO OGÓLNA OGÓLNA Tel. – 357-22-07 Adres – ul. Plac 1 Maja 11/13, 88-100 Inowrocław www.kasprowicz.neostrada.pl

6 PROFILE KLAS : PODSTAWOWA z rozszerzonym programem języka angielskiego PODSTAWOWA z rozszerzonym programem języka angielskiego PODSTAWOWA z elementami prawa i europeistyki PODSTAWOWA z elementami prawa i europeistyki PODSTAWOWA z rozszerzonym programem matematyki i informatyki PODSTAWOWA z rozszerzonym programem matematyki i informatyki PODSTAWOWA z elementami wiedzy o multimedialnej komunikacji PODSTAWOWA z elementami wiedzy o multimedialnej komunikacji PODSTAWOWA z rozszerzonym programem z biologii, chemii i fizyki PODSTAWOWA z rozszerzonym programem z biologii, chemii i fizyki PODSTAWOWA z rozszerzonym językiem rosyjskim o elementy biznesu i marketingu PODSTAWOWA z rozszerzonym językiem rosyjskim o elementy biznesu i marketingu Adres – ul. M. Konopnickiej 15, 88-100 Inowrocław Tel. – 357 25 34 www.konopa.pl II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Im. M. Konopnickiej

7 III LICEUM OGÓLNOKSZTA Ł C Ą CE im. Królowej Jadwigi PROFILE KLAS : HUMANISTYCZNO – LINGWISTYCZNA z programem edukacji teatralnej i medialnej (j. pol., historia, informatyka, j. ang-franc ARTYSTYCZNA (j. pol, plastyka, j. ang ) Z ELEMENTAMI WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ INFORMATYCZNA z elementami bankowości ( j.pol, informatyka, fizyka, matematyka) Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA (j.pol, geografia, biologia, chemia) OGÓLNA SPORTOWA (j.pol, w-f, biologia, j.ang.) Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM MATEMATYKI Z WYKORZYSTANIEM INFORMATYKI Adres – ul. Narutowicza 53, 88-100 Inowrocław Tel. 35 75 407 www.3liceum.inowroclaw.info.pl

8 IV LICEUM przy ZSP nr 1 PROFILE KLAS : KLASA OGÓLNA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM INFORMATYKI KLASA OGÓLNA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM INFORMATYKI KLASA OGÓLNA Z ELEMENTAMI WIEDZY EUROPEJSKIEJ KLASA OGÓLNA Z ELEMENTAMI WIEDZY EUROPEJSKIEJ KLASA OGÓLNA Z ELEMENYAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA KLASA OGÓLNA Z ELEMENYAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA KLASA OGÓLNA Z ELEMENTAMI BIOCHEMII KLASA OGÓLNA Z ELEMENTAMI BIOCHEMII KLASA OGÓLNA BEZ UKIERUNKOWANIA KLASA OGÓLNA BEZ UKIERUNKOWANIA Tel. 353 72 10 Adres – ul. Poznańska 345, 88-100 Inowrocław www.zsche.kujawy.com.pl

9 LICEUM KATOLICKIE PROFILE KLAS : KLASA OGÓLNA ( j. pol, matematyka, historia, geografia ) CZESNE – 250 ZŁ/ miesięcznie Adres – ul. Plebanka, 88-100 Inowrocław Tel. 355 96 35 www.katolik-info.for.pl

10 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 TECHNIKUM –4-lata TECHNIK ELEKTRONIK TECHNIK TELEINFORMATYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA TECHNIK ANALITYK TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PROFILE: ogólny, ogólny z rozszerzoną informatyką, ogólny z elementami wiedzy europejskiej, ogólny z elementami przedsiębiorczości i zarządzania ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA MONTER ELEKTRONIK Adres – ul. Poznańska 345, 88-100 Inowrocław Tel. 353 72 10 www.zschie.kujawy.pl PRZEDMIOTY PUNKTOWANE – TECHNIK : ANALITYK, OCHRONY ŚRODOWISKA, TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI : JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY MATEMATYKA CHEMIA PRZEDMIOTY PUNKTOWANE - TECHNIKUM ELEKTRONICZNE: JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY MATEMATYKA FIZYKA

11 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 TECHNIKUM –4-lata TECHNIK HOTELARSTWA TECHNIK KUCHARZ TECHNIK KELNER TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY TECHNIKUM PO ZSZ – 3 LATA TECHNIK KUCHARZ ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Kucharz małej gastronomii (2lata) Krawiec (3 lata) SZKOŁA ZAWODOWA DOKSZTAŁCAJĄCA (z praktyką w zakładzie pracy) w zawodach: Kucharz małej gastronomii, krawiec, piekarz, cukiernik, fryzjer i inne Adres – ul. Sienkiewicza 33, 88-100 Inowrocław Tel. 357 44 53 www.zsp2-ino.edu.pl PRZEDMIOTY PUNKTOWANE : W ZAWODZIE : KUCHARZ. KELNER JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY MATEMATYKA BIOLOGIA PRZEDMIOTY PUNKTOWANE : W ZAWODZIE : TECHNIK HOTELARSTWA JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY MATEMATYKA GEOGRAFIA PRZEDMIOTY PUNKTOWANE : W ZAWODZIE : TECHNIK TECHNOLOGI ODZIEŻY JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY MATEMATYKA SZTUKA

12 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 TECHNIKUM –4-lata TECHNIK ELEKTRYK TECHNIK MECHANIK(obsługa i naprawa pojazdów samochodowych) TECHNIK POLIGRAF LICEUM PROFILOWANE Profil- MECHATRONICZNY Profil – ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ( 2 LATA) elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych operator obrabiarek skrawających Adres – ul. Dworcowa 25, 88-100 Inowrocław Tel. 357 60 91 www.zspnr3inowroclaw.fm.interia.pl PRZEDMIOTY PUNKTOWANE : JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY MATEMATYKA FIZYKA

13 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 Ekonomik TECHNIKUM –4-lata TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK HANDLOWIEC TECHNIKUM PO ZSZ – 3 LATA TECHNIK HANDLOWIEC LICEUM PROFILOWANE Profil- EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ( 2 LATA) - SPRZEDAWCA Adres – ul. Krzymińskiego 8, 88-100 Inowrocław Tel. 353 03 64 www.ekonom.kujawy.com.pl PRZEDMIOTY PUNKTOWANE : JĘZYK POLSKI MATEMATYKA GEOGRAFIA HISTORIA

14 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 TECHNIKUM –4-l TECHNIK BUDOWNICTWA TECHNIK DROGOWNICTWA LICEUM PROFILOWANE Profil- KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ( 3 LATA) MURARZ MONTER INSTALACJI SANITARNYCH TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Adres – ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław Tel. 257 46 80 www.budowlanka.republika.pl PRZEDMIOTY PUNKTOWANE : JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK OBCY TECHNIKA

15 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł KLASY W ZAWODACH : FRYZJER PIEKARZ BLACHARZ SAMOCHODOWY CUKIERNIK KLASA WIELOZAWODOWA ( kilka miejsc w danym zawodzie) W TYM : ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH STOLARZ RZEŹNIK-WĘDLINIARZ ELEKTRYK KAMIENIARZ MECHANIK POJ. SAMOCH. DRUKARZ INTROLIGATOR TAPICER ŚLUSARZ LAKIERNIK Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest podpisanie umowy z pracodawcą. Adres – ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław Tel. 357 32 47

16 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł PONADGIMNAZJALNYCH W KOBYLNIKACH TECHNIKUM –4-lata TECHNIK ROLNIK TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU TECHNIKUM PO ZSZ – 3 LATA TECHNIK ROLNIK LICEUM PROFILOWANE Profil- ADMINISTRACYJNO- EKONOMICZNY SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK ARCHTEKTURY KRAJOBRAZU TECHNIK ROLNIK 88-150 Kruszwica Tel. 351 55 86 www.zspk.republika.pl PRZEDMIOTY PUNKTOWANE – TECHNIK : ROLNICTWA, AGROBIZNEZU : JĘZYK POLSKI MATEMATYKA BIOLOGIA PRZEDMIOTY PUNKTOWANE TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU: JĘZYK POLSKI MATEMATYKA FIZYKA GEOGRAFIA

17 ZESPÓ Ł SZKÓPONADGIMNAZJALNYCH W KO Ś CIELCU TECHNIKUM –4-l TECHNIK ROLNIK TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO TECHNIK OGRODNIK TECHNIK OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA LICEUM PROFILOWANE Profil - ŚRODOWISKOWO- ROLNICZY ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ogrodnik Adres – Kościelec 125, 88-170 Pakość Tel. 351 60 85 www.koscielec.pl PRZEDMIOTY PUNKTOWANE : JĘZYK POLSKI MATEMATYKA BIOLOGIA lub CHEMIA

18 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRUSZWICY TECHNIKUM –4-l TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH TECHNIK INFORMATYK O SPECJALNOŚCIACH: - aplikacje internetowe - grafika komputerowa LICEUM PROFILOWANE Profil- EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY Profil – ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, ślusarz, tokarz, spawacz, malarz, elektryk, stolarz, itp.) Adres : ul. Kujawska 20, 88-150 Kruszwica ul. Kujawska 20, 88-150 Kruszwica Tel. 351 60 85 Tel. 351 60 85 PRZEDMIOTY PUNKTOWANE : JĘZYK POLSKI MATEMATYKA FIZYKA

19 POWODZENIA !


Pobierz ppt "WITAMY GIMNAZJALISTÓW. SYSTEM KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO GIMNAZJUM EGZAMIN TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE SZKOŁA POLICEALNA STUDIA WYŻSZE MAGISTERSKIE LICEUM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google