Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Buski Już niedługo staniesz przed wyborem dalszej drogi kształcenia Drogi Gimnazjalisto.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Buski Już niedługo staniesz przed wyborem dalszej drogi kształcenia Drogi Gimnazjalisto."— Zapis prezentacji:

1

2 Powiat Buski

3 Już niedługo staniesz przed wyborem dalszej drogi kształcenia Drogi Gimnazjalisto

4 Typ szkoły jaką wybierzesz po ukończeniu gimnazjum może w przyszłości może w przyszłości wpłynąć na Twoją karierę zawodową

5 Różne typy szkół ponadgimnazjalnych dają młodzieży wiele możliwości wyboru dalszej edukacji

6 CO PO GIMNAZJUM ? Liceum ogólnokształcące 3 letnie (matura) Liceum ogólnokształcące 3 letnie (matura) Technikum 4 letnie (matura) Technikum 4 letnie (matura) Zasadnicza szkoła zawodowa 3 lub 2 letnia Zasadnicza szkoła zawodowa 3 lub 2 letnia

7 Możliwości kształcenia po liceum ogólnokształcącym

8 Możliwości kształcenia po technikum

9 Możliwości kształcenia po zasadniczej szkole zawodowej

10 Jeśli Twoim celem jest jak najszybsze zdobycie zawodu i rozpoczęcie pracy warto zastanowić się nad wyborem technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej

11 Jeśli jednak już dziś postanowisz o kontynuowaniu w przyszłości nauki na wyższej uczelni wybierz liceum ogólnokształcące lub technikum

12 Jeśli wybierzesz szkołę kończącą się egzaminem maturalnym i nie przystąpisz do tego egzaminu lub go nie zdasz, możesz kontynuować naukę w szkole policealnej

13 W Powiecie Buskim masz do wyboru: 5 liceów ogólnokształcących 4 technika 4 zasadnicze szkoły zawodowe

14 Liceum Ogólnokształcące Kształcąc się w liceum po trzech latach nauki możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i ubiegać się o przyjęcie na wybrane studia

15 W Powiecie Buskim licea ogólnokształcące oferują kształcenie w oddziałach z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki Al. Mickiewicza 13, 28 – 100 Busko – Zdrój tel. / fax 0-41-378-36-53, e-mail: lobusko@poczta.onet.pl http://www.lobusko.pllobusko@poczta.onet.plhttp://www.lobusko.pl język polski i historia chemia i biologia matema- tyka i fizyka matema- tyka i geografia geografia i historia matema- tyka i informa- tyka Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

16 W Powiecie Buskim licea ogólnokształcące oferują kształcenie w oddziałach z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego ul. Bohaterów Warszawy 120, 28 – 100 Busko – Zdrój tel. 0-41-378-24-72, fax: 0-41-378-85-15, e-mail: zstio-busko@wp.pl http://www.zstio-busko.prv.plzstio-busko@wp.plhttp://www.zstio-busko.prv.pl język angielski biologia matematyka Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

17 W Powiecie Buskim licea ogólnokształcące oferują kształcenie w oddziałach z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Al. Mickiewicza 6, 28 – 100 Busko – Zdrój tel. 0-41-378-79-20,21 fax: 0-41-378-79-21 e-mail: zsp1busko6@wp.pl http://www.zsp1busko.pl zsp1busko6@wp.pl http://www.zsp1busko.pl matematyka informatyka język obcy KLASA ARTYSTYCZNA język polski historia język obcy Innowacja pedagogiczna – Sztuka teatralna i filmowa Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

18 W Powiecie Buskim licea ogólnokształcące oferują kształcenie w oddziałach z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych Al. Mickiewicza 23, 28 – 100 Busko – Zdrój tel. / fax: 0-41-378-43-86 e-mail: zsti@busko-zdroj.com.pl zsti@busko-zdroj.com.pl www.zsti.busko-zdroj.com.pl matematyka informatyka język angielski KLASA SPORTOWA biologia język angielski Innowacja pedagogiczna –Więcej sportu w szkole Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

19 W Powiecie Buskim licea ogólnokształcące oferują kształcenie w oddziałach z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich ul. Kazimierza Wielkiego 23 A, 28 – 130 Stopnica tel./ fax: 0-41-379-94-01 e-mail: zsp_stopnica@neostrada.pl, http://www.zsp.stopnica.plzsp_stopnica@neostrada.plhttp://www.zsp.stopnica.pl matematyka geografia język obcy język polski historia język obcy KLASA MUNDUROWA wiedza o społeczeństwie geografia przysposobienie obronne język obcy Innowacja pedagogiczna –Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

20 Technikum Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki możesz przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu z przygotowania zawodowego

21 Po ukończeniu Technikum w Powiecie Buskim możesz zdobyć tytuł technika: EKONOMISTY HOTELARSTWA USŁUG FRYZJERSKICH ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO (NAUKA JAZDY SAMOCHODEM) AGROBIZNESU SPEDYTORA

22 Po ukończeniu Technikum w Powiecie Buskim możesz zdobyć tytuł technika: INFORMATYKA MECHANIKA – OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (NAUKA JAZDY SAMOCHODEM) ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU GEODETY ELEKTRYKA BUDOWNICTWA DROGOWNICTWA

23 W Powiecie Buskim technika oferują kształcenie w zawodach: Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Al. Mickiewicza 6, 28 – 100 Busko – Zdrój tel. 0-41-378-79-20,21 fax: 0-41-378-79-21 e-mail: zsp1busko6@wp.pl http://www.zsp1busko.pl zsp1busko6@wp.pl http://www.zsp1busko.pl ekonomista hotelarstwa żywienia i gospodarstwa domowego usług fryzjerskich Technik: dodatkowe zajęcia : nauka jazdy samochodem

24 W Powiecie Buskim technika oferują kształcenie w zawodach: Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych Al. Mickiewicza 23, 28 – 100 Busko – Zdrój tel. / fax: 0-41-378-43-86 e-mail: zsti@busko-zdroj.com.pl www.zsti.busko-zdroj.com.pl zsti@busko-zdroj.com.pl www.zsti.busko-zdroj.com.pl informatyk żywienia i gospodarstwa domowego pojazdów samochodowych mechanik Technik: Specjalność: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych dodatkowe zajęcia : nauka jazdy samochodem

25 W Powiecie Buskim technika oferują kształcenie w zawodach: Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego ul. Bohaterów Warszawy 120, 28 – 100 Busko – Zdrój tel. 0-41-378-24-72, fax: 0-41-378-85-15 e-mail: zstio-busko@wp.pl http://www.zstio-busko.prv.pl zstio-busko@wp.pl http://www.zstio-busko.prv.pl architektury krajobrazu drogow- nictwa spedytorgeodetabudownictwahotelarstwaelektrykinformatyk Technik:

26 W Powiecie Buskim technika oferują kształcenie w zawodach: Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich ul. Kazimierza Wielkiego 23 A, 28 – 130 Stopnica tel./fax: 0-41-377-94-01 e-mail: zsp_stopnica@neostrada.pl, http://www.zsp.stopnica.pl zsp_stopnica@neostrada.pl http://www.zsp.stopnica.pl ekonomista agrobiznesu Technik:

27 Zasadnicza szkoła zawodowa umożliwia absolwentowi uzyskanie kwalifikacji w wyuczonym zawodzie kształci uczniów i młodocianych pracowników kształcenie trwa dwa lub trzy lata

28 Zasadnicze szkoły zawodowe w Powiecie Buskim przygotowują do zdobycia kwalifikacji w zawodach: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (NAUKA JAZDY SAMOCHODEM) ŚLUSARZ MURARZ POSADZKARZ

29 Zasadnicze szkoły zawodowe w Powiecie Buskim przygotowują do zdobycia kwalifikacji m.in. w zawodach (W ODDZIAŁACH WIELOZAWODOWYCH): MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTROMECHANIK Każdy inny zawód, pod warunkiem uzyskania przez ucznia możliwości odbycia praktyk u pracodawcy

30 Zasadnicze szkoły zawodowe w Powiecie Buskim przygotowują do zdobycia kwalifikacji m.in. w zawodach (W ODDZIAŁACH WIELOZAWODOWYCH): ŚLUSARZ ELEKTRYK MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH POSADZKARZ MURARZ Każdy inny zawód, pod warunkiem uzyskania przez ucznia możliwości odbycia praktyk u pracodawcy

31 PIEKARZ CUKIERNIK KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII FRYZJER SPRZEDAWCA Każdy inny zawód, pod warunkiem uzyskania przez ucznia możliwości odbycia praktyk u pracodawcy Zasadnicze szkoły zawodowe w Powiecie Buskim przygotowują do zdobycia kwalifikacji m.in. w zawodach (W ODDZIAŁACH WIELOZAWODOWYCH):

32 W Powiecie Buskim zasadnicze szkoły zawodowe oferują kształcenie w zawodach: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Al. Mickiewicza 6, 28 – 100 Busko – Zdrój tel. 0-41-378-79-20,21 fax: 0-41-378-79-21 e-mail: zsp1busko6@wp.pl http://www.zsp1busko.pl zsp1busko6@wp.pl http://www.zsp1busko.pl fryzjer piekarz cukiernik sprze- dawca kucharz małej gastro- nomii ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY

33 W Powiecie Buskim zasadnicze szkoły zawodowe oferują kształcenie w zawodach: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych Al. Mickiewicza 23, 28 – 100 Busko – Zdrój tel. / fax: 0-41-378-43-86 e-mail: zsti@busko-zdroj.com.pl www.zsti.busko-zdroj.com.pl zsti@busko-zdroj.com.pl www.zsti.busko-zdroj.com.pl dodatkowe zajęcia: nauka jazdy samochodem ślusarz elektro- mechanik pojazdów samocho- dowych mechanik monter maszyn i urządzeń ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY Mechanik pojazdów samochodowych ślusarz

34 W Powiecie Buskim zasadnicze szkoły zawodowe oferują kształcenie w zawodach: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego ul. Bohaterów Warszawy 120, 28 – 100 Busko – Zdrój tel. 0-41-378-24-72, fax: 0-41-378-85-15 e-mail: zstio-busko@wp.pl http://www.zstio-busko.prv.pl zstio-busko@wp.pl http://www.zstio-busko.prv.pl elektryk technolog robót wykończe- niowych w budow- nictwie monter instalacji i urządzeń sanitaRnych monter konstrukcji budowlanych Monter izolacji budowlanych ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY posadzkarz murarz

35 W Powiecie Buskim zasadnicze szkoły zawodowe oferują kształcenie w zawodach: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich ul. Kazimierza Wilekiego 23a, 28 – 130 Stopnica tel./fax: 0-41-377-94-01 e-mail: zsp_stopnica@neostrada.pl, http://www.zsp.stopnica.plzsp_stopnica@neostrada.plhttp://www.zsp.stopnica.pl posadzkarz elektryk murarz mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik Każdy inny zawód, pod warunkiem uzyskania przez ucznia możliwości odbywania praktyk u pracodawcy piekarz cukiernik kucharz małej gastronomii sprzedawca fryzjer ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY m.in.

36 Pamiętaj o terminach rekrutacji! SKŁADANIE PODAŃ DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH trwa od 4 maja do 18 czerwca 2010 r.

37 UWAGA!!! w Powiecie Buskim prowadzona jest rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w systemie elektronicznym

38 Zapamiętaj!!! Twój wybór decyduje o Twojej przyszłości

39 Powodzenia!


Pobierz ppt "Powiat Buski Już niedługo staniesz przed wyborem dalszej drogi kształcenia Drogi Gimnazjalisto."

Podobne prezentacje


Reklamy Google