Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Buski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Buski."— Zapis prezentacji:

1 Powiat Buski

2 Już niedługo staniesz przed wyborem dalszej drogi kształcenia
Drogi Gimnazjalisto Już niedługo staniesz przed wyborem dalszej drogi kształcenia

3 Typ szkoły jaką wybierzesz po ukończeniu gimnazjum może w przyszłości
wpłynąć na Twoją karierę zawodową

4 szkół ponadgimnazjalnych
Różne typy szkół ponadgimnazjalnych dają młodzieży wiele możliwości wyboru dalszej edukacji

5 Liceum ogólnokształcące
CO PO GIMNAZJUM ? Technikum 4 letnie (matura) Zasadnicza szkoła zawodowa 3 lub 2 letnia Liceum ogólnokształcące 3 letnie (matura)

6 Możliwości kształcenia po liceum ogólnokształcącym
Liceum ogólnokształcące okres kształcenia: 3 lata matura szkoła policealna wyższe studia uniwersyteckie np. prawo, ekonomia wyższe studia zawodowe np. Politechnika praca

7 Możliwości kształcenia po technikum
okres kształcenia: 4 lata matura szkoła policealna praca wyższe studia uniwersyteckie np. prawo, ekonomia wyższe studia zawodowe np. Politechnika praca

8 Możliwości kształcenia po zasadniczej szkole zawodowej
zasadnicza szkoła zawodowa okres kształcenia: 2 lub 3 lata uzupełniające technikum matura uzupełniające liceum - matura praca wyższe studia uniwersyteckie np. prawo, ekonomia lub wyższe studia zawodowe np. Politechnika szkoła policealna wyższe studia uniwersyteckie np. prawo, ekonomia lub wyższe studia zawodowe np. Politechnika szkoła policealna praca

9 lub zasadniczej szkoły zawodowej
Jeśli Twoim celem jest jak najszybsze zdobycie zawodu i rozpoczęcie pracy warto zastanowić się nad wyborem technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej

10 Jeśli jednak już dziś postanowisz o kontynuowaniu w przyszłości nauki na wyższej uczelni wybierz liceum ogólnokształcące lub technikum

11 Jeśli wybierzesz szkołę kończącą się egzaminem maturalnym
i nie przystąpisz do tego egzaminu lub go nie zdasz, możesz kontynuować naukę w szkole policealnej

12 W Powiecie Buskim masz do wyboru:
5 liceów ogólnokształcących 4 technika 4 zasadnicze szkoły zawodowe

13 Liceum Ogólnokształcące
Kształcąc się w liceum po trzech latach nauki możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i ubiegać się o przyjęcie na wybrane studia

14 W Powiecie Buskim licea ogólnokształcące oferują kształcenie w oddziałach z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki Al. Mickiewicza 13, 28 – 100 Busko – Zdrój tel. / fax , język polski i historia chemia i biologia matema-tyka i fizyka i geografia geografia i informa-tyka Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

15 II Liceum Ogólnokształcące
W Powiecie Buskim licea ogólnokształcące oferują kształcenie w oddziałach z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego ul. Bohaterów Warszawy 120, 28 – 100 Busko – Zdrój tel , fax: , język angielski biologia matematyka Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

16 W Powiecie Buskim licea ogólnokształcące oferują kształcenie w oddziałach z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Al. Mickiewicza 6, 28 – 100 Busko – Zdrój tel ,21 fax: matematyka informatyka język obcy KLASA ARTYSTYCZNA język polski historia Innowacja pedagogiczna – Sztuka teatralna i filmowa Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

17 Innowacja pedagogiczna –Więcej sportu w szkole
W Powiecie Buskim licea ogólnokształcące oferują kształcenie w oddziałach z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych Al. Mickiewicza 23, 28 – 100 Busko – Zdrój tel. / fax: matematyka informatyka język angielski KLASA SPORTOWA biologia Innowacja pedagogiczna –Więcej sportu w szkole Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

18 –Edukacja dla bezpieczeństwa
W Powiecie Buskim licea ogólnokształcące oferują kształcenie w oddziałach z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich ul. Kazimierza Wielkiego 23 A , 28 – 130 Stopnica tel./ fax: matematyka geografia język obcy język polski historia KLASA MUNDUROWA wiedza o społeczeństwie przysposobienie obronne język obcy Innowacja pedagogiczna –Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

19 Technikum Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki możesz przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu z przygotowania zawodowego

20 Po ukończeniu Technikum w Powiecie Buskim możesz zdobyć tytuł technika:
EKONOMISTY HOTELARSTWA USŁUG FRYZJERSKICH ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO (NAUKA JAZDY SAMOCHODEM) AGROBIZNESU SPEDYTORA

21 Po ukończeniu Technikum w Powiecie Buskim możesz zdobyć tytuł technika:
INFORMATYKA MECHANIKA – OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (NAUKA JAZDY SAMOCHODEM) ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU GEODETY ELEKTRYKA BUDOWNICTWA DROGOWNICTWA

22 W Powiecie Buskim technika oferują kształcenie w zawodach:
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Al. Mickiewicza 6, 28 – 100 Busko – Zdrój tel ,21 fax: ekonomista hotelarstwa żywienia i gospodarstwa domowego usług fryzjerskich Technik: dodatkowe zajęcia: nauka jazdy samochodem

23 W Powiecie Buskim technika oferują kształcenie w zawodach:
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych Al. Mickiewicza 23, 28 – 100 Busko – Zdrój tel. / fax: informatyk żywienia i gospodarstwa domowego pojazdów samochodowych mechanik Technik: Specjalność: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych dodatkowe zajęcia: nauka jazdy samochodem

24 W Powiecie Buskim technika oferują kształcenie w zawodach:
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego ul. Bohaterów Warszawy 120, 28 – 100 Busko – Zdrój tel , fax: architektury krajobrazu drogow-nictwa spedytor geodeta budownictwa hotelarstwa elektryk informatyk Technik:

25 W Powiecie Buskim technika oferują kształcenie w zawodach:
Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich ul. Kazimierza Wielkiego 23 A, 28 – 130 Stopnica tel./fax: ekonomista agrobiznesu Technik:

26 Zasadnicza szkoła zawodowa
umożliwia absolwentowi uzyskanie kwalifikacji w wyuczonym zawodzie kształci uczniów i młodocianych pracowników kształcenie trwa dwa lub trzy lata

27 Zasadnicze szkoły zawodowe w Powiecie Buskim przygotowują do zdobycia kwalifikacji w zawodach:
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (NAUKA JAZDY SAMOCHODEM) ŚLUSARZ MURARZ POSADZKARZ

28 Zasadnicze szkoły zawodowe w Powiecie Buskim przygotowują do zdobycia kwalifikacji m.in. w zawodach (W ODDZIAŁACH WIELOZAWODOWYCH): MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTROMECHANIK Każdy inny zawód, pod warunkiem uzyskania przez ucznia możliwości odbycia praktyk u pracodawcy

29 Zasadnicze szkoły zawodowe w Powiecie Buskim przygotowują do zdobycia kwalifikacji m.in. w zawodach (W ODDZIAŁACH WIELOZAWODOWYCH): ŚLUSARZ ELEKTRYK MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH POSADZKARZ MURARZ Każdy inny zawód, pod warunkiem uzyskania przez ucznia możliwości odbycia praktyk u pracodawcy

30 Zasadnicze szkoły zawodowe w Powiecie Buskim przygotowują do zdobycia kwalifikacji m.in. w zawodach (W ODDZIAŁACH WIELOZAWODOWYCH): PIEKARZ CUKIERNIK KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII FRYZJER SPRZEDAWCA Każdy inny zawód, pod warunkiem uzyskania przez ucznia możliwości odbycia praktyk u pracodawcy

31 W Powiecie Buskim zasadnicze szkoły zawodowe oferują kształcenie w zawodach:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Al. Mickiewicza 6, 28 – 100 Busko – Zdrój tel ,21 fax: fryzjer piekarz cukiernik sprze-dawca kucharz małej gastro-nomii ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY

32 W Powiecie Buskim zasadnicze szkoły zawodowe oferują kształcenie w zawodach:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych Al. Mickiewicza 23, 28 – 100 Busko – Zdrój tel. / fax: dodatkowe zajęcia: nauka jazdy samochodem ślusarz elektro-mechanik pojazdów samocho-dowych mechanik monter maszyn i urządzeń Mechanik pojazdów samochodowych ślusarz ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY

33 W Powiecie Buskim zasadnicze szkoły zawodowe oferują kształcenie w zawodach:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego ul. Bohaterów Warszawy 120, 28 – 100 Busko – Zdrój tel , fax: elektryk technolog robót wykończe-niowych w budow-nictwie monter instalacji i urządzeń sanitaRnych monter konstrukcji budowlanych Monter izolacji budowlanych murarz posadzkarz ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY

34 W Powiecie Buskim zasadnicze szkoły zawodowe oferują kształcenie w zawodach:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich ul. Kazimierza Wilekiego 23a, 28 – 130 Stopnica tel./fax: posadzkarz elektryk murarz mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik Każdy inny zawód, pod warunkiem uzyskania przez ucznia możliwości odbywania praktyk u pracodawcy piekarz cukiernik kucharz małej gastronomii sprzedawca fryzjer ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY m.in.

35 Pamiętaj o terminach rekrutacji!
SKŁADANIE PODAŃ DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH trwa od 4 maja do 18 czerwca 2010 r.

36 prowadzona jest rekrutacja do szkół w systemie elektronicznym
UWAGA!!! w Powiecie Buskim prowadzona jest rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w systemie elektronicznym

37 Zapamiętaj!!! Twój wybór decyduje o Twojej przyszłości

38 Powodzenia!


Pobierz ppt "Powiat Buski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google