Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie……………………………………………….. ID grupy: 97/18_P_G1………………………………………………….. Kompetencja: Przedsiębiorczość………………………………………………….. Temat projektowy: Lokalny rynek pracy- szanse i zagrożenia szkół regionu i Polski………………………………………………….. Semestr/rok szkolny: Semestr I/ 2009/2010…………………………………………………….

3 LOKALNY RYNEK PRACY- SZANSE I ZAGROŻENIA SZKÓŁ POWIATU PLESZEWSKIEGO.

4 DZIAŁ I ANALIZA RYNKU EDUKACJI W POWIECIE PLESZEWSKIM

5 1.Szkoły znajdujące się w Powiecie Pleszewskim 2.Charakterystyka szkół - kierunki - kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkoły - dalsze etapy kształcenia 3.Rekrutacja DZIAŁ ZAWIERA:

6 Kierunki: -matematyczno-informatyczna -matematyczno-fizyczna -biologiczno-chemiczna -humanistyczna z nachyleniem Uniwersyteckim -humanistyczno-językowa -geograficzno-matematyczna Czas trwania nauki na każdym profilu wynosi 3 lata Po zakończeniu liceum otrzymujemy świadectwo maturalne z możliwością kontynuowania nauki na studiach I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA

7 - Liceum Ogólnokształcące (3lata) - Liceum Profilowane (3lata) -Technikum Mechaniczne (4lata) -Technikum Samochodowe (4lata) -Technikum Mechatroniczne (4lata) -Technikum Ekonomiczne (4lata) -Technikum Handlowe (4lata) -Technikum Gastronomiczne (4lata) - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie: - mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PLESZEWIE

8 Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego uczeń otrzymuje możliwość kontynuowania nauki w dowolnej uczelni wybranej przez absolwenta. Po ukończeniu Technikum(wszystkich kierunków) uczeń otrzymuje miano technika oraz przygotowanie do wykonywania zawodu. Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczeń posiada wybrany przez siebie zawód. Absolwent może kontynuować naukę w technikum. KWALIFIKACJE OTRZYMANE PO ZAKOŃCZENIU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PLESZEWIE

9 Proponuje naukę absolwentom gimnazjum w poszczególnych kierunkach: -Technikum Agrobiznesu -Technik Mechanizacji Rolnictwa -Technik Rolnik -Technik Technologii Żywienia -Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego -Technik Weterynarii -Technik Architektury Krajobrazu -Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie: operator- mechanik pojazdów i maszyn rolniczych monter- instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W MARSZEWIE

10 -Technikum uzupełniające w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa, technik rolnik -Szkoła policealna w zawodzie: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik architektury krajobrazu SZKOŁY DLA DOROSŁYCH:

11 Technikum- nauka trwa 4 lata, absolwent otrzymuje: -świadectwo ukończenia technikum -świadectwo maturalne -dyplom technika -możliwość podjęcia studiów wyższych -możliwość zdobycia innego zawodu w szkołach policealnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa-nauka trwa 3 lata, absolwent otrzymuje: -świadectwo ukończenia szkoły -dyplom zdobycia zawodu -możliwość podjęcia dalszego kształcenia w Technikum Uzupełniającym KWALIFIKACJE OTRZYMANE PO ZAKOŃCZENIU ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W MARSZEWIE

12 Propozycje nauki dla absolwentów gimnazjum: -Liceum Profilowane(3 lata) -Technikum Ekonomiczne(4 lata) - Zasadnicza Szkoła Zawodowa(2 lata; 3 lata) - Szkoła Policealna (1rok ; 2 lata) ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

13 Liceum profilowane o profilu socjalnym-absolwenci mogą podjąć pracę w przedszkolach, świetlicach terapeutycznych, placówkach opieki socjalnej. Mogą kontynuować naukę na studiach wyższych lub w szkole policealnej Technikum ekonomiczne-absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, na stanowiskach pracy w działach marketingu, zaopatrzenia, księgowości, zbytu, planowania produkcji oraz w sekretariacie. Szkoła Policealna-opiekunka środowiskowa (1rok nauki), opiekunka dziecięca ( 2 lata nauki) KWALIFIKACJE OTRZYMANE PO ZAKOŃCZENIU ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

14 - kucharz małej gastronomii - Sprzedawca - Betoniarz-zbrojarz - Blacharz - Kowal - Posadzkarz - Kominiarz - Ogrodnik - Malarz-tapeciarz - Mechanik maszyn i urządzeń drogowych - Lakiernik - Monter systemów rurociągowych - Fotograf ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KIERUNKI 2 - LETNIE:

15 Piekarz, Stolarz, Mechanik pojazdów samochodowych, Cukiernik, Drukarz, Elektryk, Elektromechanik, Fryzjer, Kaletnik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Kuśnierz, Cieśla, Introligator, Blacharz samochodowy, Murarz, Zdun, Dekarz, Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, Monter instalacji i urządzeń sanitarnych, Monter sieci komunalnych, Monter konstrukcji budowlanych, Ślusarz, Mechanik, Monter maszyn i urządzeń, Monter-elektronik, Zegarmistrz, Złotnik-jubiler, Rzeźnik-wędliniarz, Tapicer, Krawiec Po zakończeniu ZSZ uczeń posiada kwalifikacje do wykonywania wyuczonego zawodu. Absolwent może kontynuować naukę w Szkole Policealnej. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KIERUNKI 3-LETNIE:

16 DZIAŁ II RYNEK PRACY W POWIECIE PLESZEWSKIM

17 1. Stopa bezrobocia w powiecie pleszewskim na tle bezrobocia w Polsce. 2. Bezrobocie wśród absolwentów. 3. W jakich zawodach jest największa ilość bezrobotnych? 4. Oferty pracy w każdej z gmin znajdujących się na terenie powiatu pleszewskiego i okolic. 5. Oferty pracy najczęściej poszukiwane. 6. Oferty pracy najczęściej proponowane. 7. Przedstawiciele jakich zawodów są najbardziej pożądani na rynku pracy? SPIS TREŚCI:

18 200820092010 Powiat pleszewski10,2%12,6%14,6% Wielkopolska9,5%11,5%10% Polska9,5%11,9%13% STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE PLESZEWSKIM NA TLE BEZROBOCIA W POLSCE.

19 Absolwenci stanowią 14,7% wszystkich rejestrujących się w Powiatowych Urzędach Pracy. Najwięcej absolwentów rejestrowało się w zawodach; Specjalista ds. administracji publicznej Ekonomista Technik mechanik Specjalista ds. marketingu i sprzedaży Kucharz małej gastronomii Sprzedawca Specjalista ochrony środowiska Technik żywienia i gospodarstwa domowego Mechanik pojazdów samochodowych Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych BEZROBOCIE WŚRÓD MŁODYCH ABSOLWENTÓW.

20 Sprzedawca Asystent ekonomiczny Technik żywienia i gospodarstwa domowego Mechanik pojazdów samochodowych Pedagog Ekonomista Handlowiec Informatyk Fryzjer ZAWODY W KTÓRYCH JEST NAJWIĘKSZA ILOŚĆ BEZROBOTNYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM.

21 Gizałki: -Mechanik -Opiekunka dziecięca -Pracownik porządkowy Dobrzyca: -Opiekunka dziecięca -Przedstawiciel handlowy -Sprzedawca -Fryzjer OFERTY PRACY W GMINACH POWIATU PLESZEWSKIEGO. Chocz: -Technik przetwórstwa skóry -Diagnosta SKP -Pracownik pocztowy -Elektromechanik samochodowy -Dekarz -Blacharz -Piekarz -Kierowca Kowalew: -Elektryk -Kucharz -Krawcowa -Pomoc kuchenna -Ślusarz -Spawacz -Operator koparki

22 Sprzątaczka Budowlaniec Sprzedawca Sekretarka OFERTY PRACY NAJCZĘŚCIEJ POSZUKIWANE W POWIECIE PLESZEWSKIM.

23 Sprzedawca Budowlaniec Agent ubezpieczeniowy Murarz Kucharz Malarz Sprzątaczka Stolarz Pracownik fizyczny Blacharz samochodowy Lakiernik samochodowy Fachowiec OFERTY PRACY NAJCZĘŚCIEJ PROPONOWANE W POWIECIE PLESZEWSKIM.

24 Wykwalifikowani pracownicy fizyczni Menedżerowie projektów Przedstawiciele handlowi Inżynierowie Kierowcy Niekwalifikowani pracownicy fizyczni Pracownicy produkcji Pracownicy działu obsługi klienta ZAWODY NAJBARDZIEJ POŻĄDANE NA RYNKU.

25 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google