Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie……………………………………………….. ID grupy: 97/18_P_G1………………………………………………….. Kompetencja: Przedsiębiorczość………………………………………………….. Temat projektowy: Lokalny rynek pracy- szanse i zagrożenia szkół regionu i Polski………………………………………………….. Semestr/rok szkolny: Semestr I/ 2009/2010…………………………………………………….

3 Lokalny rynek pracy- szanse i zagrożenia szkół powiatu pleszewskiego.

4 dział i Analiza rynku edukacji w Powiecie Pleszewskim

5 Dział zawiera: 1.Szkoły znajdujące się w Powiecie Pleszewskim 2.Charakterystyka szkół - kierunki - kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkoły - dalsze etapy kształcenia 3.Rekrutacja

6 I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
Kierunki: -matematyczno-informatyczna -matematyczno-fizyczna -biologiczno-chemiczna -humanistyczna z nachyleniem Uniwersyteckim -humanistyczno-językowa -geograficzno-matematyczna Czas trwania nauki na każdym profilu wynosi 3 lata Po zakończeniu liceum otrzymujemy świadectwo maturalne z możliwością kontynuowania nauki na studiach

7 Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie
- Liceum Ogólnokształcące (3lata) - Liceum Profilowane (3lata) -Technikum Mechaniczne (4lata) -Technikum Samochodowe (4lata) -Technikum Mechatroniczne (4lata) -Technikum Ekonomiczne (4lata) -Technikum Handlowe (4lata) -Technikum Gastronomiczne (4lata) - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających

8 Kwalifikacje otrzymane po zakończeniu Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego uczeń otrzymuje możliwość kontynuowania nauki w dowolnej uczelni wybranej przez absolwenta. Po ukończeniu Technikum(wszystkich kierunków) uczeń otrzymuje miano technika oraz przygotowanie do wykonywania zawodu. Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczeń posiada wybrany przez siebie zawód. Absolwent może kontynuować naukę w technikum.

9 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie
Proponuje naukę absolwentom gimnazjum w poszczególnych kierunkach: -Technikum Agrobiznesu -Technik Mechanizacji Rolnictwa -Technik Rolnik -Technik Technologii Żywienia -Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego -Technik Weterynarii -Technik Architektury Krajobrazu -Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie: operator- mechanik pojazdów i maszyn rolniczych monter- instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim

10 Szkoły dla dorosłych: -Technikum uzupełniające w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa, technik rolnik -Szkoła policealna w zawodzie: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik architektury krajobrazu

11 Kwalifikacje otrzymane po zakończeniu Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie Technikum- nauka trwa 4 lata, absolwent otrzymuje: -świadectwo ukończenia technikum -świadectwo maturalne -dyplom technika -możliwość podjęcia studiów wyższych -możliwość zdobycia innego zawodu w szkołach policealnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa-nauka trwa 3 lata, absolwent otrzymuje: -świadectwo ukończenia szkoły -dyplom zdobycia zawodu -możliwość podjęcia dalszego kształcenia w Technikum Uzupełniającym

12 Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Propozycje nauki dla absolwentów gimnazjum: -Liceum Profilowane(3 lata) -Technikum Ekonomiczne(4 lata) - Zasadnicza Szkoła Zawodowa(2 lata; 3 lata) - Szkoła Policealna (1rok ; 2 lata)

13 Kwalifikacje otrzymane po zakończeniu Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Liceum profilowane o profilu socjalnym-absolwenci mogą podjąć pracę w przedszkolach, świetlicach terapeutycznych, placówkach opieki socjalnej. Mogą kontynuować naukę na studiach wyższych lub w szkole policealnej Technikum ekonomiczne-absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, na stanowiskach pracy w działach marketingu, zaopatrzenia, księgowości, zbytu, planowania produkcji oraz w sekretariacie. Szkoła Policealna-opiekunka środowiskowa (1rok nauki), opiekunka dziecięca ( 2 lata nauki)

14 Zasadnicza Szkoła Zawodowa kierunki 2 - letnie:
kucharz małej gastronomii Sprzedawca Betoniarz-zbrojarz Blacharz Kowal Posadzkarz Kominiarz Ogrodnik Malarz-tapeciarz Mechanik maszyn i urządzeń drogowych Lakiernik Monter systemów rurociągowych Fotograf

15 Zasadnicza Szkoła Zawodowa kierunki 3-letnie:
Piekarz, Stolarz, Mechanik pojazdów samochodowych, Cukiernik, Drukarz, Elektryk, Elektromechanik, Fryzjer, Kaletnik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Kuśnierz, Cieśla, Introligator, Blacharz samochodowy, Murarz, Zdun, Dekarz, Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, Monter instalacji i urządzeń sanitarnych, Monter sieci komunalnych, Monter konstrukcji budowlanych, Ślusarz, Mechanik, Monter maszyn i urządzeń, Monter-elektronik, Zegarmistrz, Złotnik-jubiler, Rzeźnik-wędliniarz, Tapicer, Krawiec Po zakończeniu ZSZ uczeń posiada kwalifikacje do wykonywania wyuczonego zawodu. Absolwent może kontynuować naukę w Szkole Policealnej.

16 Dział ii rynek pracy w Powiecie Pleszewskim

17 Spis treści: 1. Stopa bezrobocia w powiecie pleszewskim na tle bezrobocia w Polsce. 2. Bezrobocie wśród absolwentów. 3. W jakich zawodach jest największa ilość bezrobotnych? 4. Oferty pracy w każdej z gmin znajdujących się na terenie powiatu pleszewskiego i okolic. 5. Oferty pracy najczęściej poszukiwane. 6. Oferty pracy najczęściej proponowane. 7. Przedstawiciele jakich zawodów są najbardziej pożądani na rynku pracy?

18 Stopa bezrobocia w powiecie pleszewskim na tle bezrobocia w Polsce.
2008 2009 2010 Powiat pleszewski 10,2% 12,6% 14,6% Wielkopolska 9,5% 11,5% 10% Polska 11,9% 13%

19 Bezrobocie wśród młodych absolwentów.
Absolwenci stanowią 14,7% wszystkich rejestrujących się w Powiatowych Urzędach Pracy. Najwięcej absolwentów rejestrowało się w zawodach; Specjalista ds. administracji publicznej Ekonomista Technik mechanik Specjalista ds. marketingu i sprzedaży Kucharz małej gastronomii Sprzedawca Specjalista ochrony środowiska Technik żywienia i gospodarstwa domowego Mechanik pojazdów samochodowych Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych

20 Zawody w których jest największa ilość bezrobotnych w Powiecie Pleszewskim.
Sprzedawca Asystent ekonomiczny Technik żywienia i gospodarstwa domowego Mechanik pojazdów samochodowych Pedagog Ekonomista Handlowiec Informatyk Fryzjer

21 Oferty pracy w gminach Powiatu Pleszewskiego.
Chocz: -Technik przetwórstwa skóry -Diagnosta SKP -Pracownik pocztowy -Elektromechanik samochodowy -Dekarz -Blacharz -Piekarz -Kierowca Gizałki: -Mechanik -Opiekunka dziecięca -Pracownik porządkowy Dobrzyca: -Przedstawiciel handlowy -Sprzedawca -Fryzjer Kowalew: -Elektryk -Kucharz -Krawcowa -Pomoc kuchenna -Ślusarz -Spawacz -Operator koparki

22 Oferty pracy najczęściej poszukiwane w Powiecie Pleszewskim.
Sprzątaczka Budowlaniec Sprzedawca Sekretarka

23 Oferty pracy najczęściej proponowane w Powiecie Pleszewskim.
Sprzedawca Budowlaniec Agent ubezpieczeniowy Murarz Kucharz Malarz Sprzątaczka Stolarz Pracownik fizyczny Blacharz samochodowy Lakiernik samochodowy Fachowiec

24 Zawody najbardziej pożądane na rynku.
Wykwalifikowani pracownicy fizyczni Menedżerowie projektów Przedstawiciele handlowi Inżynierowie Kierowcy Niekwalifikowani pracownicy fizyczni Pracownicy produkcji Pracownicy działu obsługi klienta

25


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google