Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potrzeby rynku pracy a system edukacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potrzeby rynku pracy a system edukacji"— Zapis prezentacji:

1 Potrzeby rynku pracy a system edukacji
Halina Sobocka – Szczapa Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

2 Studenci według kierunków kształcenia

3 Czynniki istotne dla wyboru kierunku kształcenia
zainteresowania młodzieży (dla 80,4% ogółu badanych czynnik ten był raczej lub zdecydowanie ważny), uzdolnienia i talenty (dla 73,5% badanych czynnik ten był raczej lub zdecydowanie ważny), przekonanie o istnieniu realnych szans na znalezienie zatrudnienia po ukończeniu wybranej szkoły (raczej lub zdecydowanie ważne dla 67,5% ogółu badanych), prestiż, opinia o szkole (raczej lub zdecydowanie ważne dla 65% ogółu badanych), poziom przygotowania do studiów (około połowa badanych), wyniki egzaminu dojrzałości (42,7%), rodzaj ukończonej szkoły ponadgimnazjalnej (33,4%).

4 Zmiany popytu na pracę w kategorii studentów szkół wyższych do 2010 r.
najbardziej będzie się zmniejszała liczba pracujących w sektorze rolniczym (średnia z trzech wariantów kształtowała się na poziomie spadku o prawie 2 tys. osób (w tym kierunku kształceni są tylko młodzi ludzie w jednej ze szkół niepublicznych, zlokalizowanych na obszarze powiatu skierniewickiego – ogrodnictwo), nieco mniejszym spadkiem zatrudnienia charakteryzować się będzie do 2010 r. sektor przemysłowy (o około 1,1 tys. osób), zmniejszenie zapotrzebowania wystąpi przede wszystkim w sekcjach: górnictwo, studenci w województwie łódzkim nie wybrali kierunków kształcenia związanych z tą sekcją, budownictwo, może to oznaczać wystąpienie trudności ze znalezieniem pracy dla studentów budownictwa, architektury i urbanistyki, architektury wnętrz.

5 Zmiany popytu na pracę w kategorii studentów szkół wyższych do 2010 r
Zmiany popytu na pracę w kategorii studentów szkół wyższych do 2010 r. (c.d.) największe szanse na podjęcie pracy powinni mieć obecni studenci kierunków związanych z sektorem usługowym (usług rynkowych i nierynkowych). Dotyczyć to będzie przede wszystkim sekcji transport, gospodarka magazynowa i łączność, obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz edukacja. Natomiast spadek zapotrzebowania będzie występował w sekcjach: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych oraz artykułów użytku osobistego i domowego, pośrednictwo finansowe, działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników oraz organizacje i zespoły eksterytorialne, ochrona zdrowia i opieka społeczna, gdzie spadek liczny pracujących będzie niewielki, tym niemniej może dotyczyć dość jednorodnej grupy absolwentów,

6 Brak trudności ze znalezieniem pracy może występować w odniesieniu do studentów:
włókiennictwa, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, edukacja artystyczna, transportu, elektrotechnika, elektronika, telekomunikacja, pedagogika i pedagogika specjalna, mechanika i budowa maszyn, biotechnologia, administracja, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja zarządzanie i inżynieria produkcji, technologia chemiczna, energetyka, automatyka i robotyka, informatyka.

7 Trudności ze znalezieniem pracy mogą wystąpić wśród studentów:
zarządzania i marketingu, ekonomii, finansów i bankowości, stomatologii, pielęgniarstwa, położnictwa, profilaktyki i terapii pedagogicznej, zdrowia publicznego, psychologii, pracy socjalnej.

8 Przewidywane przez studentów kierunki dokształcania a potrzeby regionalnego rynku pracy
kursy językowe, specjalistyczne szkolenia komputerowe, szkolenia z zakresu rozwoju osobistego oraz kursy z zakresu praktycznego wykonywania zawodu.

9 Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży (bez szkół specjalnych) według grup kierunków kształcenia

10 Uczniowie średnich szkół zawodowych dla młodzieży (bez szkół specjalnych) według grup kierunków kształcenia

11 Czynniki istotne przy wyborze kierunków kształcenia przez młodzież ponadgimnazjalną
zainteresowania młodzieży (dla 69,9% ogółu badanych czynnik ten jest raczej lub zdecydowanie ważny), przekonanie o istnieniu realnych szans na znalezienie zatrudnienia po ukończeniu wybranej szkoły (raczej lub zdecydowanie ważne dla 64,5% ogółu badanych), prestiż, opinia o szkole (raczej lub zdecydowanie ważne dla 62,5% ogółu badanych), uzdolnienia i talenty oraz potrzeba przygotowania do studiów, tradycje rodzinne, ranking szkół, wybory kolegów i sugestie rodziców.

12 Kierunki zmian szkolnictwa ponadpodstawowego i ponadgimnazjalnego
zlikwidowanie zasadniczych szkół zawodowych oraz techników, kształcących w kierunkach rolniczych; alternatywnym rozwiązaniem będzie ograniczenie kształcenia do kierunków, związanych z agrobiznesem oraz rozwojem usług osobistych oraz produkcją rolno – spożywczą na potrzeby aglomeracji miejskiej (zdrowa żywność), pozostawienie na dotychczasowym poziomie kształcenia zawodowego, w wyniku którego uczniowie będą nabywać umiejętności związane z zawodami inżynieryjno – technicznymi oraz produkcji i przetwórstwa; rozszerzeniu powinna ulec liczba szkół kształcących na poziomie średnim i zasadniczym zawodowym w kierunkach usługowych (szeroko rozumianych), przede wszystkim zawierające się w grupach zawodów administracyjno – ekonomicznych oraz społecznych

13 Brak trudności ze znalezieniem pracy może występować w odniesieniu do uczniów klas o profilu:
koszykarz – plecionkarz, technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu, technik – hodowca koni, ślusarz, elektryk, mechanik i monter maszyn i urządzeń, monter – elektronik, monter – mechanik, operator maszyn w przemyśle włókienniczym, elektromechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator obrabiarek skrawających mechanik precyzyjny, piekarz, cukiernik, stolarz, rzeźnik – wędliniarz, kaletnik, tapicer, introligator, kowal, obuwnik, pracownik przetwórstwa spożywczego, technik mechanik, elektronik, mechatronik, operator obrabiarek CNC, technik urządzeń sanitarnych technik mechanik obróbki skrawaniem, technik technologii odzieży, technik włókiennictwa, technik technologii żywności,

14 Brak trudności ze znalezieniem pracy może występować w odniesieniu do uczniów klas o profilu (c.d.):
technik technologii drewna. technik logistyk, technik teleinformatyk, technik spedytor, technik telekomunikacji, technik transportu kolejowego, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik ochrony środowiska, technik organizacji usług gastronomicznych, technik administracji, technik obsługi turystycznej, technik geodezji, kucharz, kelner, technik analityk.

15 Trudności ze znalezieniem pracy mogą wystąpić wśród uczniów klas o profilu:
rolnik, technik rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, technik ogrodnik, technik leśnik, technik budownictwa, technik projektowania architektonicznego, technik robót drogowych, murarz, cieśla, monter konstrukcji budowlanych, betoniarz – zbrojarz, technik handlowiec, technik mechanik (obsługa i naprawa pojazdów samochodowych), mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk pojazdów samochodowych, sprzedawca, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, elektryk, monter instalacji gazowych technik elektryk, technik urządzeń sanitarnych, dekarze.

16 Przewidywane przez uczniów kierunki dokształcania a potrzeby regionalnego rynku pracy
kursy językowe, kursy przygotowujące do egzaminów, szkolenia z zakresu rozwoju osobistego oraz specjalistyczne i podstawowe szkolenia komputerowe.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Potrzeby rynku pracy a system edukacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google