Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROFILE I KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY Wągrowiec, 21.01.2011 POWIAT WĄGROWIECKI POWIATOWY URZĄD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROFILE I KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY Wągrowiec, 21.01.2011 POWIAT WĄGROWIECKI POWIATOWY URZĄD."— Zapis prezentacji:

1 PROFILE I KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY Wągrowiec, 21.01.2011 POWIAT WĄGROWIECKI POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄGROWCU 1

2 2 Dane statystyczne i opracowania własne za okres 2007 – 2010 /PUP Wągrowiec/ Rankingi zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Wągrowieckim 2007 – 2010 I półrocze /PUP Wągrowiec/ Sytuacja absolwentów na lokalnym rynku pracy w latach 2007 – 2009 /PUP Wągrowiec/ Kierunki i profile kształcenia w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach ponadgimnazjalnych działających w Powiecie Wągrowieckim /Starostwo Powiatowe w Wągrowcu oraz Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku/ Ocena sytuacji absolwentów szkol na rynku pracy w latach 2007 – 2009 /WUP Poznań/ Materiały źródłowe PROFILE I KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY

3 SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3

4 Stopa bezrobocia w latach 1990 - 2010 Sytuacja na lokalnym rynku pracy 4

5 Sytuacja na lokalnym rynku pracy – wiek stan na 31.12.2010 5

6 Sytuacja na lokalnym rynku pracy - wykształcenie stan na 31.12.2010 6 Liczba osób bezrobotnych na dzień 31.12.2010 = 4.504

7 SYTUACJA ABSOLWENTÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY 7

8 Liczba zarejestrowanych absolwentów 2007 - 2009 8

9 Skierowanie absolwentów na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 2007 - 2009 9

10 Absolwenci zarejestrowani według zawodów /według stanu na 31 grudnia 2007 – 2009/ 10

11 Sytuacja na lokalnym rynku pracy szkoły zawodowe / 2007 - 2009 11

12 Sytuacja na lokalnym rynku pracy technikum / 2007 - 2009 12

13 Sytuacja na lokalnym rynku pracy szkoły policealne / 2007 - 2009 13

14 Sytuacja na lokalnym rynku pracy liceum ogólnokształcące/ 2007 - 2009 14 Rejestracje absolwentów Pozostawanie w rejestrach

15 Sytuacja na lokalnym rynku pracy liceum profilowane / 2007 - 2009 15 Rejestracje absolwentów Pozostawanie w rejestrach

16 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 16

17 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Wągrowieckim systematyczny monitoring zawodów = stała diagnoza rynku pracy i możliwość reakcji na procesy na rynku pracy obserwacja kształtowania się popytu i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno – zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych do funkcjonowania systemów szkoleń bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych 17

18 Ranking zawodów bazuje głównie na danych statystycznych bezrobocia rejestrowanego – nie oddaje w pełni relacji popyt / podaż Wskazuje jednak na pewne tendencje i prawidłowości, istotne przy wyborze drogi zawodowej, które powinny być brane pod uwagę przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz służyć uczestnikom rynku pracy, instytucjom i organizacjom zajmującym się rynkiem pracy - szczególnie w zakresie kształcenia i edukacji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych 18

19 Zawód deficytowy = zawód, na który jest wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie Zawód nadwyżkowy = zawód, na który jest mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych 19

20 ZAWODY DEFICYTOWE 2007 – I PÓŁROCZE 2010 20

21 Zawody deficytowe 2007 – I półrocze 2010 Zawód deficytowy 200720082009 2010 I półrocze przedstawiciel handlowy XXXX pracownik biurowy * XXXX opiekunka dziecięca * XXXX bibliotekarz XXX robotnik gospodarczy * XXX księgowy XXX tynkarz XXX brukarz XXX meliorant XXX 21 Liczba wystąpień zawodów w ciągu 4 lat : czerwony – wystąpienie czterokrotne, zielony – trzykrotne, niebieskie – dwukrotne * - zawody, które są wynikiem sezonowości lub realizacji określonych programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, a nie są wyrazem faktycznych potrzeb rynku pracy

22 Zawody deficytowe 2007 – I półrocze 2010 Zawód deficytowy 200720082009 2010 I półrocze inwentaryzator XX pomoc kuchenna* XX kierowca samochodu ciężarowego XX magazynier XX spawacz ręczny gazowy XX sprzedawca na stacji paliw XX wychowawca w placówkach oświatowych XX nauczyciel przedszkola* XX frezer XX sekretarka XX 22

23 ZAWODY NADWYŻKOWE 2007 – I PÓŁROCZE 2010 23

24 Zawody nadwyżkowe 2007 – I półrocze 2010 Zawód nadwyżkowy 200720082009 2010 I półrocze mechanik samochodów osobowych XXXX elektromonter XXXX pracownik administracyjny XXXX handlowiec XXXX tokarz XXXX stolarz meblowy XXXX kucharz XXXX cukiernik XXXX sprzedawca XXXX 24 Liczba wystąpień zawodów w ciągu 4 lat : czerwony – wystąpienie czterokrotne, zielony – trzykrotne, niebieskie – dwukrotne

25 Zawody nadwyżkowe 2007 – I półrocze 2010 Zawód nadwyżkowy 200720082009 2010 I półrocze mechanik pojazdów samochodowych XXX mechanik – operator pojazdów i maszyn XXX malarz – tapeciarz XXX ślusarz XXX monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych XXX lakiernik samochodowy XXX asystent ekonomiczny XXX technik mechanik XXX pedagog XXX technik informatyk XXX 25

26 Zawody nadwyżkowe 2007 – I półrocze 2010 Zawód nadwyżkowy 200720082009 2010 I półrocze piekarz XX stolarz XX masażysta XX kelner XX krawiec XX sprzątaczka XX tapicer XX fryzjer XX technik rolnik XX rolnik produkcji roślinnej i zwierz. XX technik żywienia i gosp. domowego XX politolog XX rzeźnik wędliniarz XX obuwnik przemysłowy XX 26

27 Najliczniej reprezentowane zawody wśród bezrobotnych na przestrzeni lat 2007 – 2010 /I półrocze/ 27

28 Oferty pracy w zawodach na przestrzeni lat 2007 – 2010 /I półrocze/ UWAGA ! Niektóre z ofert są wynikiem sezonowości lub realizacji określonych programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, a nie są wyrazem faktycznych potrzeb rynku pracy 28

29 Wskaźnik ofert pracy zgodnych według Polskiej Klasyfikacji Działalności składanych na przestrzeni lat 2007 – 2010 /I półrocze/ UWAGA ! Niektóre z ofert są wynikiem sezonowości lub realizacji określonych programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, a nie są wyrazem faktycznych potrzeb rynku pracy 29

30 KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO 30

31 Profile kształcenia [TECHNIKUM, SZKOŁA POLICEALNA] zawody nadwyżkowe ZSP nr1 Wągrowiec ZSP nr2 Wągrowiec ZSP Gołańcz ZSP Damasławek Tech Tech UzupM Sz PolM Tech Sz Pol Tech UzupM Tech Tech UzupD Technik mechanik X Technik informatyk X XXXX X Technik żywienia i gospodarstwa domowego XX X Technik mechatronik X Technik ekonomista X X Technik usług fryzjerskich X Technik handlowiec XX Technik logistyk X X Technik architektury krajobrazu X Technik pojazdów samochodowych XX Technik budownictwa X Technik technologii drewna X Technik rachunkowości X Technik administracji X Technik bezpieczeństwa i higieny pracy X Technik ochrony środowiska X Technik hotelarstwa X Technik rolnik XX XX Technik mechanizacji rolnictwa X 31

32 Profile kształcenia [ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA] zawody nadwyżkowe ZSP nr1 Wągrowiec ZSP Gołańcz ZSP Damasławek ZSZ-KlWZSZ-SpZSZ-KlW Kucharz małej gastronomii XXX X Sprzedawca XXX X Murarz XXX X Monter instalacji i urządzeń sanitarnych XXX Lakiernik XXX Malarz-tapeciarz XXX X Blacharz samochodowy X Ślusarz XXX X Operator obrabiarek skrawających X Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych X X X Mechanik pojazdów samochodowych XXX X Elektryk X X Elektromechanik pojazdów samochodowych X X Elektromechanik X Monter-elektronik X Cukiernik X X Piekarz X X Rzeźnik-wędliniarz X X Stolarz XXX X Krawiec XX Tapicer X X Fryzjer X X X Dekarz XX Fotograf X Mechanik-operator pojazdów i maszyn X Tapeciarz X Rolnik X X Kamieniarz X 32

33 Dziękuję za uwagę ! POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄGROWCU 33


Pobierz ppt "PROFILE I KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY Wągrowiec, 21.01.2011 POWIAT WĄGROWIECKI POWIATOWY URZĄD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google