Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja podsumowująca pierwszy rok wdrażania ZPORR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja podsumowująca pierwszy rok wdrażania ZPORR"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja podsumowująca pierwszy rok wdrażania ZPORR
Ireneusz Ratuszniak , Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej

2 RAZEM – 913.283.711,85 zł ZPORR na Dolnym Śląsku
Priorytet I ,26 zł Priorytet II , 04 zł Priorytet III ,54 zł RAZEM – ,85 zł

3 Główni aktorzy: Wnioskodawcy Instytucja Zarządzająca – MGiP Instytucja Pośrednicząca – DUW Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu –UMWD Jednostki Wdrażające - UMWD, DWUP, WARR. Komitety – Sterujące i Monitorujące

4 Najważniejsze fakty: 16 kwiecień 2004 r. - przyjęcie przez KM ZPORR dokumentu Uzupełnienia programu. 6 maja 2004 r. - pierwsze posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego do Spraw Rozwoju Regionu 21 maja 2004 r. - Ministerstwo Finansów udostępniło Generator Wniosków 1 czerwca 2004 r. - na Dolnym Śląsku rozpoczął się nabór wniosków do działań 1.1, 1.2, 1.3, 3.5.

5 27 lipca 2004 r. - podpisano porozumienie kompetencyjne pomiędzy MGiP, UMWD i DUW.
25 sierpnia 2004 r. - Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zostało przyjęte w formie rozporządzenia. 4 – 11 października 2004 r. - podpisanie umów na finansowanie działań priorytetu II. 12 października 2004 r. - zatwierdzenie ramowych planów realizacji działań. 18 października 2004 r. - pierwsze ogłoszenia o naborze zadań dla działań priorytetu II.

6 23 listopada 2004 r – przekazanie 6 rozdziału Podręcznika Wdrażania ZPORR
30 listopada 2004 r – posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego. Rekomendacja projektów z działań 1.3. i 1.1 Grudzień 2004 r - wstrzymanie oceny formalnej wniosków priorytetu I i III 30 grudnia 2004 r - posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego. Rekomendacja projektów z działań 1.3.2 13 stycznia 2005 r – ogłoszenie naboru projektów dla działania 3.4. 17 stycznia 2005 r. - informacja o odmowie podpisania umów dla 4 wybranych przez Zarząd Województwa zadań. 18 stycznia 2005 r. - rekomendowanie projektów dla działania oraz przyjęcie Ramowych Planów Realizacji Działań priorytetu II na rok 2005. 18 stycznia 2005 r. – RKS dostosowany do ustawy o Narodowym Planie Rozwoju.

7 7 luty 2005 r. - zmiana sposobu wyliczania kursu EURO obowiązującego przy wyborze projektów oraz podpisaniu umów na ich realizację w ramach ZPORR. 23 marzec r. - nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach alokacji środków na 2005 r.  4 kwietnia 2005 r. - nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Działania 2.2, 11 kwietnia 2005 r. - Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR 25 kwiecień 2005 r. - Ministerstwo Gospodarki i Pracy opublikowało nowe wersje: Podręcznika dla Beneficjentów EFS oraz Wytycznych dla instytucji uczestniczących w realizacji II priorytetu ZPORR. Kwiecień 2005 r. - nowe wytyczne dotyczące promocji projektu zastępujące dotychczasowy Rozdział 17. Podręcznika Procedur

8 22 kwietnia 2005 r. - Regionalny Komitet Sterujący zarekomendował Zarządowi Województwa projekty z zakresu działań 1.2 i 1.4 (dziedzictwo kulturowe) 18 maja 2005 r. - wchodzi w życie Rozporządzenia Ministra w sprawie zmiany Uzupełnienia ZPORR 20 czerwca 2005 r. – Regionalny Komitet Sterujący zarekomendował Zarządowi Województwa projekty z zakresu działań 3.2, 3.3. 23 czerwca 2005 r. - Zarząd Województwa podjął decyzje w sprawie dofinansowania zadań z i znajdujących się na liście rezerwowej

9 Wartość dofinansowania z EFRR
Nazwa Liczba Wartość dofinansowania z EFRR Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 197 ,46 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 22 ,45 1.1.1 Infrastruktura drogowa 21 ,45 1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego 1 ,00 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska 30 ,43 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna 76 ,28 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna 11 ,21 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 65 ,07 1.4 Rozwój turystyki i kultury 19 ,00 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 50 ,30 Priorytet III - Rozwój lokalny 343 ,10 3.1 Obszary wiejskie 205 ,51 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji 25 ,87 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 18 ,20 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 13 ,00 3.3.2 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych 5 ,20 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna 95 ,52 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa 71 ,44 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia 24 ,08

10 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 22 18
Priorytet/działanie Złożone Formalna Merytory czna RKS Zarząd Priorytet I 197 115 90 63 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 22 18 16 15 1.1.1 Infrastruktura drogowa 21 1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego 1 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska 30 19 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna 76 66 48 27 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna 11 10 6 3 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 65 56 42 24 1.4 Rozwój turystyki i kultury 12 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 50

11 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji 25 20 16 9
Priorytet/działanie Złożone formalna merytoryczna RKS Zarząd Priorytet III 343 107 91 35 3.1 Obszary wiejskie 205 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji 25 20 16 9 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 18 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 13 6 3.3.2 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych 5 3 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna 95 78 66 17 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa 71 57 50 2 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia 24 21 15

12

13

14

15

16 Termin wejścia w życie Rozporządzenia wprowadzającego UZPORR w kontekście podejmowanych decyzji.
Generator wniosków Interpretacja środków prywatnych i publicznych. Zasada znaczącego zysku netto ( w chwili obecnej „przychodu netto” Procedura „Zaprojektuj – wybuduj” dla projektów liniowych. Wprowadzenie rozdziału 6 Podręcznika Procedur ZPORR Sposób obliczania kursu EURO na potrzeby programu Oczekiwanie na Rozporządzenia w sprawie zmian w UZPORR – wstrzymanie konkursów Sposób wprowadzenia Rozporządzenia zmieniającego UZPORR - §2 Rozporządzenia. Zabezpieczenie środków własnych na przyszłe okresy dla JST Nowe wymagania związane z prawem dot. ochrony środowiska. Przesunięcia środków pomiędzy działaniami System SIMIK Rozbieżności budżetu Państwa – rocznego, wieloletniego programowania.

17 Najważniejsze zamierzenia
sierpień 2005 r. - decyzja w sprawie działań 1.5 i 3.1.; przewidywane zakontraktowanie 100 % dostępnej alokacji 29 lipca i 5 sierpnia – zakończenie konkursów dla działań 1.1 i 3.5.2; decyzje dot. działań 1.1 i do końca października; przewidywane zakontraktowanie 100% dostępnej alokacji Ogłoszenie konkursów dla 3.2 i 3.3 po uzyskaniu zgody MGiP na uruchomienie alokacji 2006 r. Podjęcie decyzji w sprawie działań 3.2 i 3.3 do końca roku; przewidywane zakontraktowanie 100% dostępnej alokacji Ogłoszenia konkursów dla działań objętych pomocą publiczną w miarę uzyskania notyfikacji.

18 Do końca 2005 r. podjęcie decyzji
Cel: Do końca 2005 r. podjęcie decyzji w prawie 100 % dostępnych środków w priorytetach II i III ZPORR.

19 Podsumowanie działań informacyjno promocyjnych:
W kwietniu 2004 zorganizowano konferencję rozpoczynającą wdrażanie ZPORR z udziałem przedstawicieli różnych środowisk - łącznie 317 osób. 60 szkoleń i konferencji dla podmiotów zainteresowanych Programem, z tego część była organizowana przez UMWD, w pozostałych zaś pracownicy Wydziału prowadzili prezentacje lub wykłady na prośbę zainteresowanych instytucji. 5 targów, podczas których rozdawane były materiały informacyjno-promocyjne i udzielano informacji o ZPORR Punkt Informacyjno - Kontaktowy odwiedziło prawie osób Udzielano średnio ponad 300 informacji telefonicznych miesięcznie (dot. ZPORR i poszczególnych działań ZPORR), łącznie ponad 4.000 w ciągu tego roku udzielono ok. 600 odpowiedzi na pytania przesłane droga elektroniczną: na adres PIK: oraz poprzez Forum dyskusyjne na od września 2004 do czerwca 2005 r. na stronie odnotowano odwiedzin (od do odwiedzin miesięcznie)

20 Podsumowanie działań informacyjno promocyjnych:
w ciągu tego roku udzielono ok. 600 odpowiedzi na pytania przesłane droga elektroniczną: na adres PIK: oraz poprzez Forum dyskusyjne na od września 2004 do czerwca 2005 r. na stronie odnotowano odwiedzin (od do odwiedzin miesięcznie) Wyprodukowano 2 programy telewizyjne w Telewizji Regionalnej TVP 3 Wrocław: „Europa tu” dotyczące wdrażania ZPORR na Dolnym Śląsku (wizyty w (Instytucjach Wdrażających, a także u beneficjentów ZPORR, rozmowy nt. realizowanych projektów; odpowiedzi ekspertów na pytania dot. ZPORR) W gazetach regionalnych ukazało się 10 artykułów sponsorowanych dotyczących wdrażania ZPORR na Dolnym Śląsku, przygotowanych przez PIK

21 PUNKT INFORMACYJNO KONTAKTOWY
Wrocław Wybrzeże Słowackiego tel. (0-71) ; fax: (0-71)

22

23 Dziękuje za uwagę.


Pobierz ppt "Konferencja podsumowująca pierwszy rok wdrażania ZPORR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google