Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Chorzów, 16 czerwca 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Chorzów, 16 czerwca 2011r."— Zapis prezentacji:

1 Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Chorzów, 16 czerwca 2011r.

2 Projekt - charakterystyka

3 Podmioty wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji i ich rola: Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji: Budowanie i rozwój Regionalnego Systemu Innowacji Animacja grup eksperckich Wspieranie powstawania sieci i konsorcjów środowiska innowacyjnego Animacja inicjatyw podnoszących poziom kultury innowacyjnej w regionu Inicjowanie nowych metodologii dla wsparcia innowacji Promocja RIS w regionie Jednostka Koordynująca Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji: Monitoring i ewaluacja wdrażania działań w ramach Programów Wykonawczych Przedstawianie informacji Zarządowi oraz Sejmikowi województwa o realizowanych działaniach Pełnienie roli sekretariatu Komitetu Sterującego RIS Koordynacja prac Śląskiej Rady Innowacji Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji 2003-2013 woj. śl.

4 II edycja projektu systemowego IP Cele projektu: Cel główny projektu: podniesienie potencjału gospodarczego regionu, poprzez stworzenie klimatu i warunków sprzyjających rozwojowi innowacji i gospodarki opartej na wiedzy. Cele szczegółowe: zintegrowanie środowiska nauki, badań, przemysłu oraz samorządów poprzez stworzenie i rozwój trwałej platformy współpracy na rzecz innowacji i informacji, promowanie i wspieranie kultury innowacji wśród aktorów Regionalnego Systemu Innowacji i w społeczeństwie regionu wykorzystanie najlepszych praktyk jako inspiracji dla podejmowania działań innowacyjnych oraz kreowanie wizytówki regionu tworzenie i rozwój narzędzi strategicznego zarządzania rozwojem innowacyjnym

5 Grupy docelowe projektu Podmioty odpowiedzialne za opracowanie i wdrażanie RIS w województwie śląskim: przedsiębiorcy jednostki samorządu terytorialnego instytucje otoczenia biznesu jednostki badawczo-rozwojowe uczelnie i ich pracownicy naukowi

6 Projekt systemowy IP na lata 2008-2013

7 Projekt – osiągnięcia

8 I. Model współpracy eksperckiej – równoległa praca zespołów Urząd Marszałkowski Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół ds. RIS: JZ RSI oraz JKW RIS Komitet Sterujący RIS Śląska Rada Innowacji Międzywydziałowy Zespół ds. Innowacji Zespół ds. opracowania Programu Rozwoju Technologii Zespół ds. Aktualizacji RIS Zespól ds. Opracowania Planu Promocji Innowacji na lata 2010-15 (ASP)

9 AktualizacjaRegionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003- 2013 Opracowanie Programu Wykonawczego 2009- 2013 dla RIS Polityka rozwoju technologicznego regionu - Opracowanie Programu Rozwoju Technologii na lata 2010-2020 Polityka współpracy sieciowej oraz klastrowej – Regionalna Platforma Rozwoju Innowacji, Podręcznik dobrych praktyk i modelowych rozwiązań Programowanie rozwoju innowacyjnego województwa śląskiego 2013-2020

10 II. Program Wykonawczy 2009 – 2013 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Integruje propozycje różnych typów działań oraz szczegółowych zaleceń i opinii eksperckich. Skupia zakres przedsięwzięć opracowanych przez członków ŚRI w horyzoncie czasowym 2009-2013 oraz źródła ich finansowania. Członkowie ŚRI rekomendowali projekty, zawierające opis zadań, źródła finansowania oraz potencjalnego projektodawcę. Utworzono cztery metaprojekty, które skupiają działania realizowane w ramach każdego z trzech priorytetów:

11 III. Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020 Celem ogólnym Programu Rozwoju Technologii jest: Identyfikacja potencjału regionu z uwzględnieniem przyszłego okresu programowania – opracowanie Programu Rozwoju Technologii na lata 2010-2020 wynika z konieczności opracowania strategicznego planu rozwoju technologicznego regionu. PRT jest dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki aplikacji technologicznych oraz potencjalnych inicjatyw klastrowych, jest również mapą drogową działań organizacyjnych i zmian w systemie finansowania innowacji w regionie; PRT ma służyć: - identyfikacji potrzeb i możliwości m.in. przedsiębiorców, JBR - wyznaczeniu nowych kierunków rozwoju edukacji; - dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy oraz technology society; - określenie kryteriów wyboru projektów innowacyjnych w przyszłym okresie programowania;

12 Lista Kluczowych Obszarów Technologicznych biotechnologie medyczne; technologie inżynierii medycznej 1. Technologie medyczne (ochrony zdrowia) technologie spalania węgla; czyste technologie węglowe, ogniwa paliwowe; wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i odpadów; składowanie CO2; technologie procesowania gazów; rozpoznanie i ochrona zasobów węgla 2. Technologie dla energetyki i górnictwa biotechnologie dla ochrony środowiska; inteligentne i energooszczędne budownictwo; technologie ochrony i rekultywacji środowiska; technologie odpadowe, technologie procesowania wody i gazów, gromadzenie i uzdatnianie wody; technologie ochrony powietrza; technologie wspomagające zarządzanie środowiskiem 3. Technologie dla ochrony środowiska

13 Lista Kluczowych Obszarów Technologicznych technologie telekomunikacyjne; informacyjne; modelowanie i symulacje procesów i zjawisk; optoelektronika 4. Technologie informacyjne i telekomunikacyjne tworzywa metaliczne; polimerowe; ceramiczne 5. Produkcja i przetwarzanie materiałów zintegrowane, inteligentne systemy transportowe; nowoczesne rozwiązania napędów środków transportu, 6. Transport i infrastruktura transportowa

14 Lista Kluczowych Obszarów Technologicznych automatyka przemysłowa, sensory i roboty; technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń górniczych oraz energetycznych 7. Przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy technologie tworzenia struktur o rozmiarach nanometrycznych 8. Nanotechnologie i nanomateriały

15 IV. Plan Promocji Innowacji na lata 2010-2015 Plan Promocji Innowacji określa narzędzia oraz kierunki promocji RSI, a także kultury innowacyjnej oraz szeroko rozumianego zagadnienia innowacyjności w regionie w latach 2010-2015 kampania informacyjno-promocyjna Hasło: Innowacje dla biznesu. To proste. Dowiedz się więcej. -Informacja prasowa do mediów i organizacji związanych z przedsiębiorcami i biznesem -Newsletter organizacji związanych z przedsiębiorcami i biznesem - Reklama na stronach internetowych organizacji związanych z przedsiębiorcami i biznesem - Reklama na bankomatach - Reklama prasowa, reklama w biuletynie tematy - szkolenia, warsztaty, spotkania odbywające się w maju i czerwcu - start nowej strony internetowej www.ris.slaskie.pl - ogólna informacja o RIS – PRT, - Działania Animatorów

16 Planu Promocji Innowacji na lata 2010-2015 REGIONALNY KONKURS INNOSILESIA Cele: promocja innowacji wprowadzanych przez podmioty z województwa śląskiego, promowanie firm i instytucji sektora badawczo-rozwojowego2 wdrażających innowacyjne rozwiązania, poprawa wizerunku regionu, przedsiębiorstw oraz instytucji sektora badawczo- rozwojowego działających na jego terenie poprzez promocję dobrych praktyk, zachęcanie firm i instytucji sektora badawczo-rozwojowego do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy, podejmowania szkoleń w tym zakresie, wybór najbardziej innowacyjnych3 śląskich przedsiębiorstw i instytucji badawczo- -rozwojowych w następujących kategoriach: - mikroprzedsiębiorstwo, - małe przedsiębiorstwo, - średnie przedsiębiorstwo, - instytucja sektora badawczo-rozwojowego.

17 V. Kadry dla innowacji – przedsięwzięcia realizowane Wsparcie podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RIS poprzez świadome budowanie kompetencji – wykształcenie w regionie profesjonalnych kadr dla kreowania i wdrażania innowacji Główny nacisk został położony na: opanowanie m. in. Praktycznych umiejętności identyfikacji podstawowych elementów procesów innowacji w układzie branżowym i regionalnym, zapoznanie się z najważniejszymi typami strategii innowacyjnych opanowanie umiejętności oceny ilościowo-jakościowej przedsiębiorstw Menadżerowie innowacji - studia podyplomowe, 20 uczestników Brokerzy sieci – studia podyplomowe, 20 uczestników Blok szkoleniowo – warsztatowy dla kadry akademickiej 20 uczestników

18 VI. Regionalne Obserwatorium Rozwoju Innowacyjnego INNOBSERVATOR SILESIA

19 VII. Rezultaty RIS źródłem nowych partnerstw i projektów Edukacja: Szkolnictwo zawodowe Stypendia doktoranckie Technologie kształcenia. Rozwój protechnologiczny regionu: Program Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020 (Program systemowego wspierania rozwoju technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020)" RIS a następnie Design-Silesia Design - kompetencje Cieszyna i ASP przekładają się na kreowanie jakości przestrzeni publicznej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego

20 VIII. INNOBSERVATOR SILESIA Regionalna Platforma i Obserwatorium Innowacji Nowe funkcjonalności i szata graficzna serwisu http://ris.slaskie.pl http://ris.slaskie.pl

21 IX. Rola Zarządu Województwa w kształtowaniu regionalnej polityki proinnowacyjnej 2013 – 2020

22 Jarosław Wesołowski p.o. Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji (JZRSI) Zespół ds. Regionalnej Strategii Innowacji ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice tel./fax 32 77 40 422 ris-jz@silesia-region.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Chorzów, 16 czerwca 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google