Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wykonana przez mgr Katarzynę Kostrowską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wykonana przez mgr Katarzynę Kostrowską"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wykonana przez mgr Katarzynę Kostrowską

2 Graniastosłup (wielościan) jest figurą przestrzenną, której obie podstawy są równoległymi wielokątami przystającymi, a ściany boczne są równoległobokami. Krawędzie boczne graniastosłupa są równoległe i mają jednakową długość. Graniastosłup (wielościan) jest figurą przestrzenną, której obie podstawy są równoległymi wielokątami przystającymi, a ściany boczne są równoległobokami. Krawędzie boczne graniastosłupa są równoległe i mają jednakową długość.

3 Wysokość graniastosłupa jest to odcinek prostopadły do podstaw i zawarty między obydwoma podstawami. Przekątna graniastosłupa jest to odcinek łączący dwa wierzchołki nie leżące na jednej ścianie (np.: BD1). Graniastosłupem prawidłowym nazywamy taki graniastosłup, którego podstawą jest wielokąt foremny (trójkąt równoboczny, kwadrat, pięciokąt foremny, sześciokąt foremny,...).

4 Prostopadłościanem nazywamy graniastosłup prosty, którego wszystkie ściany są prostokątami a, b - kraw ę d ź podstawy, H - wysoko ść prostopad ł o ś cianu (kraw ę d ź boczna), c - przek ą tna podstawy, x - przek ą tna ś ciany bocznej, d - przek ą tna prostopad ł o ś cianu, α - k ą t nachylenia przek ą tnej prostopad ł o ś cianu do podstawy, β - k ą t mi ę dzy kraw ę dzi ą boczn ą (wysoko ś ci ą ) i przek ą tn ą prostopad ł o ś cianu. Pole powierzchni podstawy Pp = ab Bocznej Pb = 2aH + 2bH Całkowitej Pc = 2Pp + Pb lub Pc = 2ab + 2aH + 2bH Objętość V = Pp H V = a b H

5 Sześcianem nazywamy prostopadłościan, który ma wszystkie krawędzie równej długości. Jego wszystkie ściany są kwadratami a - krawędź sześcianu, c - przekątna podstawy i ściany bocznej (w sześcianie są równe), d - przekątna sześcianu, α - kąt nachylenia przekątnej sześcianu do podstawy, β - kąt między krawędzią boczną i przekątną sześcianu a - krawędź sześcianu, c - przekątna podstawy i ściany bocznej (w sześcianie są równe), d - przekątna sześcianu, α - kąt nachylenia przekątnej sześcianu do podstawy, β - kąt między krawędzią boczną i przekątną sześcianu Pole powierzchni Podstawy Pp = a 2 Podstawy Pp = a 2 Bocznej Pb = 4a 2 Bocznej Pb = 4a 2 Całkowitej Pc = 2Pp + Pb albo Pc = 6a 2 Całkowitej Pc = 2Pp + Pb albo Pc = 6a 2 Objętość Objętość V = Pp H, ale H = a V = a 3 V = Pp H, ale H = a V = a 3

6 Graniastosłupem prawidłowym trójkątnym nazywamy graniastosłup, którego podstawą jest trójkąt równoboczny, a jego ściany boczne są przystającymi (równymi) prostokątami. a - krawędź podstawy, H - wysokość graniastosłupa, h - wysokość podstawy, c - przekątna ściany bocznej, α - kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej do krawędzi podstawy a - krawędź podstawy, H - wysokość graniastosłupa, h - wysokość podstawy, c - przekątna ściany bocznej, α - kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej do krawędzi podstawy Pole powierzchni Pole powierzchni Podstawy Pp = Podstawy Pp = Bocznej Pb = 3aH Bocznej Pb = 3aH Całkowitej Pc = 2Pp + Pb Całkowitej Pc = 2Pp + Pb Objętość Objętość V = PpH V = PpH

7 a - krawędź podstawy, H - wysokość graniastosłupa, c - przekątna podstawy, d - przekątna graniastosłupa, x - przekątna ściany bocznej α - kąt nachylenia przekątnej graniastosłupa do podstawy, β - kąt pomiędzy krawędzią boczną i przekątną graniastosłupa. a - krawędź podstawy, H - wysokość graniastosłupa, c - przekątna podstawy, d - przekątna graniastosłupa, x - przekątna ściany bocznej α - kąt nachylenia przekątnej graniastosłupa do podstawy, β - kąt pomiędzy krawędzią boczną i przekątną graniastosłupa. Pole powierzchni: Pole powierzchni: Podstawy Podstawy Pp = a 2 Pp = a 2 Bocznej Bocznej Pb = 4aH Pb = 4aH całkowitej całkowitej Pc = 2Pp + Pb Pc = 2a 2 + 4aH Pc = 2Pp + Pb Pc = 2a 2 + 4aH Objętość Objętość V = PpH, V = a 2 H V = PpH, V = a 2 H Graniastosłupem prawidłowym czworokątnym nazywamy graniastosłup, którego podstawą jest kwadrat, a jego ściany boczne są przystającymi (równymi) prostokątami.

8 Koniec Wykonała : mgr Katarzyna Kostrowska Wykonała : mgr Katarzyna Kostrowska


Pobierz ppt "Prezentacja wykonana przez mgr Katarzynę Kostrowską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google